Antiqua a Barbuda: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

ČR poskytla v r. 2008 prostřednictvím SM v New Yorku ostrovům Antigua a Barbuda rozvojovou pomoc dodávkou 30. školních počítačů v rámci malého lokálního projektu z oblasti vzdělávání „Five Islands Community Computer Access Centre“ v hodnotě 20 000 USD. Jiná rozvojová nebo humanitární pomoc nebyla ČR poskytnuta.

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Hlavní vývozní položky (2017)

Mléko vejce med výrobky jedlé živočišného původu, přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu.

 

Hlavní dovozní položky (2017)

Semena plody rostliny léčivé, ovoce ořechy jedlé, slupky citr. plodů melounů, zbytky a odpad v potravinářském průmyslu, krmivo, výrobky ze železa nebo oceli.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

O vzájemné výměně v oblasti služeb nejsou vedeny ani v ČR ani na Antigua a Barbuda žádné statistiky.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Pro zřízení firmy zahraničním investorem na Antigua a Barbuda je zapotřebí souhlas Ministerstva financí a hospodářství. Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky pro zřízení kanceláře nebo reprezentace mimo povinnou registraci u tohoto Ministerstva.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Trh je liberalizován. Místní firma musí být zaregistrována jako pobočka (branch), smíšený nebo partnerský podnik (joint venture nebo partnership) nebo společnost individuální. Určité daňové výhody mají fyzické osoby, jelikož společnosti platí korporátní daňovou sazbu.

 

Na dovážené zboží nejsou žádná omezení nebo směnečné kontroly, exportní úvěrové podmínky nejsou regulovány.

 

Určitá celní a bezcelní omezení jsou u dovozu tabákových výrobků (povoleno 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 g tabáku na osobu), likérů (povolen 1 litr vína nebo lihovin) a parfémů. Neomezen je dovoz fotoaparátů, kamer a filmů pro osobní užití.

 

Zakázán je dovoz zbraní a nepředepsaných léků a dále dovoz kyselin, baterií, bioproduktů, některých chemikálií a kosmetických přípravků, nebezpečné zboží definované IATA, kožešiny, plyny, suchý led, infekční substance, oxidanty, nebezpečné tekutiny, zmagnetizované materiály, barvy a barviva, jedy, radioaktivní látky, prsť a toaletní potřeby.

 

Je zakázáno dovážet kulatinu, stavební dříví a dřevěné výrobky z Libérie.

Jedinými podniky, které spadají plně pod veřejný sektor, jsou správa veřejného majetku, tj. elektrická energie, voda, místní (ale nikoliv zámořské), telefonní služby, letiště a přístav.

Trh Antiguy a Barbudy je liberalizovaný, nejsou v platnosti žádná ochranářská opatření. V minulosti byly učiněny pokusy chránit místní průmysl proti dovážené konkurenci, ale současná politika podporuje volný obchod, i když jsou vyžadovány na některé dovážené položky dovozní cla vcelku v zanedbatelné výši.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

  • Policie 999/911
  • Hasiči 999/911
  • Záchranáři 999/911
  • Pobřežní hlídka: +1 (268) 462-0671

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrovech Antigua a Barbuda své zastoupení ani kontaktní kancelář.

 

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace