Antiqua a Barbuda: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Antigua a Barbuda byla zařazena různými regionálními i mimoregionálními finančními institucemi mezi země s nejmenším daňovým zatížením v Karibiku. Pouhých 17 % hrubého národního produktu pochází z daní, zatímco ostatní karibské země dostávají v průměru kolem 27 %. V r. 2000 vláda zavedla novou 2% daň z brutto prodejů nad 50 000 ECS ročně. Tato daň nahradila 25% obchodní daň ze zisku.

 

Mezinárodní měnový fond navrhnul vládě zavést daň z přidané hodnoty (VAT – Value-Added Tax) jako opatření ke zvýšení daňových příjmů. Na ostrovech Antigua a Barbuda neexistuje daň z příjmu

fyzických osob. Firmy středního rozsahu platí nebo zadržují během hospodářského roku následující daně a mandatorní příspěvky:

 

· Korporátní daň z příjmu: 30 %

· Příspěvky na sociální zabezpečení: 5 % z hrubého platu

· Daň z převodu majetku (kolkovné): 7,5 % z prodejní ceny

· Zdravotní pojištění: 3,5 % z hrubého platu

· Daň z pohonných hmot: zahrnuta v ceně PHM

· Daň z majetku (budovy): 0,75–1 % z tržní ceny

· Daň z majetku (pozemky): 6 000 sq. ft.x 50 ECS x 1 %

· Daň z motorových vozidel: fixní poplatek 1 500 ECS podle váhy vozidla a počtu náprav

· Silniční daň z kontejnerových vozidel: 20 ft 200 ECS, přes 20 ft 300 ECS

· Daň z finančních transakcí: 0,2 centu za šek

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

American International Bank

· American Pacific Trading

· Antigua and Barbuda Investment Bank Limited – národní banka

· Antigua Commercial Bank – národní banka

· Antigua Overseas Bank

· Bank of New Scotia

· Bank of Antigua Limited

· Barclays International Ltd.

· Barclay´s Bank Plc

· Canadian Imperial Bank of Commerce

· Caribbean American Bank

· Eastern Caribbean Central Bank

· Heritage Bank of London

· Horizon Bank International

· Royal Bank of Canada

· International Exchange Bank

· Stanford International Bank Limited

· Swiss American Bank Limited

· West Bond International Bank a další

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na propagaci, marketing a reklamu, které by byly odlišné od praxe v ostatních zemí Latinské Ameriky.

 

V zemi nejsou organizovány žádné významné mezinárodní veletrhy a výstavy, pouze regionální akce (zemědělské burzy, výstavy nábytku, kulturní festivaly, výstavy chovného skotu, potravinářské výstavy apod.), organizované převážně Ministerstvem pro turistiku, kde je možno si vyžádat bližší informace na adrese:

 

MINISTRY OF TOURISM

Queen Elizabeth Highway Government Complex

St. John´s Antigua

Telefon: 001-268-4620480

Fax: 001-268-4622483

e-mail: deptourism@antigua.gov.ag

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

HDP 2016 v běžných tržních cenách: 1,45 mld. USD

· Tempo růstu HDP (v průměru): 4,5 %

· HDP per capita USD: 14 353 (2016)

· Inflace: -0,5% (2016)

· Nezaměstnanost (2009): 8%

· Podíl na tvorbě HDP dle sektorů (2008):

· zemědělství 1,93 %

· průmysl 19,25 %

· služby 78,82 %

· Přírodní zdroje: zanedbatelné

Nejsou očekávány žádné významné události v příštím roce, které by měly výraznější dopad na ekonomickou sféru země.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Problematika ochrany duševního vlastnictví je na Antigua a Barbuda zakotvena v zákoně, a to ve dvou základních kapitolách o autorských právech a průmyslovém vlastnictví.

 

Informace o autorských právech je možno získat na:

Ministry of Justice and Legal Affairs

Office of the Attorney General St. John`s

Antigua

Telefon: 001-268-462 28 07

Fax: 001-268-462 24 65

 

Průmyslové vlastnictví, zahrnující patenty, obchodní značky a průmyslové designy je zakotveno v zákoně o duševním vlastnictví a informace lze získat na: 

The Registrar`s Office

P.O.Box 163

St. John`s Antigua

Telefon: 001-268-462 39 29

Fax: 001-268-462 24 65

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Běžný účet: -79

* Bilance zboží: -299

* Bilance služeb: 250

* Bilance důchodů: -39

* Běžné transfery: 8

* Kapitálový účet: 18

* Finanční účet: 64

* Přímé investice v zahraničí: –

* Přímé investice na AB: 33

* Aktiva portfoliových investic: 0

* Pasíva portfoliových investic: 2

* Ostatní investiční aktiva: 0

* Ostatní investiční pasíva: 29

* Netto omyly a opomenutí: -9

* Rezervy a související položky: 6

 

IMF uvádí celkové exporty Antiguy a Barbudy v r. 2009 ve výši 420 mil. USD a dovozy 341 mil. USD, dluh 164 milionů USD a úvěry 415 milionů USD.

· Externí dluh (2008): 427 milionů ECS (jen veřejného sektoru)

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Příjmy (USD): 935 milionů (2017)

· Výdaje (USD): 769 milionů (2017)

Přebytek rozpočtu. 106 milionů (2017)

 

zdroj: https://antiguaobserver.com/wp-content/uploads/2017/01/BUDGET-SPEECH-2017-FINAL-VERSION.pdf?x86123

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace