Argentina: Vztahy země s EU

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise v Buenos Aires
Ayacucho 1537
1113 Buenos Aires
tel.: 0054-11-4805 3759
web: http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/index_es.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V současnosti stále platí, že mezi EU a Argentinou nepanuje žádný preferenční režim a obchodní vztahy spadají pouze pod jurisdikci Světové obchodní organizace.

Dohoda EU a MERCOSUR

V červnu 2019 členské státy EU a země Mercosur (Argentina, Brazílie, Uruguay, Paraguay) dosáhly politické shody o budoucí obchodní dohodě. K tomu, aby dohoda vstoupila v platnost, je mimo jiné potřeba ratitifikace všemi zeměmi MERCOSUR. Proces schvalování může trvat ještě několik let!

Co se týče cel, aktuální vysoké hodnoty zasahují právě hlavní české exportní položky, což je také jeden z důvodů, proč je dokončení dohody pro Českou republiku tak přínosné. Dohodu dlouhodobě podporuje také český i evropský automobilový průmysl. Odstranění cel na automobily a autosoučástky, která nyní dosahují až 35%, bude mít totiž na export do Jižní Ameriky v tomto odvětví zásadní dopad. Výše 35 % dosahují také cla na textil, i pro tento sektor bude dohoda významným přínosem.  K odstranění cel dojde i v zemědělské oblasti, třeba u vín a lihovin, kde je dosavadní hodnota celního zatížení až 35%, nebo u mléčných výrobků, které bude možné vyvážet bez 28% cla v rámci stanovené kvóty.

Kromě odstranění tarifních překážek lze očekávat významný dopad i z pohledu odstranění překážek netarifních. Technické a administrativní překážky vývoz do zemí Mercosur v současnosti významně ztěžují, mezi konkrétní přínosy dohody proto můžeme zařadit například sjednocení systému uznávání regulatorních standardů například pro již zmíněné automobily.
V dohodě nalezneme podobně jako u jiných obchodních dohod také kapitolu k ochraně práv k duševnímu vlastnictví, ke službám nebo veřejným zakázkám. Zároveň však dohoda chrání evropský trh a evropské spotřebitele. Zahrnuta bude například moderní kapitola sanitárních a fytosanitárních opatření, čímž bude zajištěna ochrana kvality a bezpečnosti potravin na evropské úrovni. Dohoda bude obsahovat také kvóty, které mají ochránit citlivé sektory, především v zemědělství.

Důležitou je ale také rozhodně kapitola týkající se udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí obsahující závazky, které pomáhají EU navázat s regionem diskuzi na toto téma a podpořit tak dodržování dalších mezinárodních závazků plynoucích například z Pařížské dohody.

Více informací: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158229.pdf

Text dohody: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Argentina není příjemcem oficiální rozvojové pomoci (ODA), protože spadá mezi středně-příjmové země. Většina zahraniční pomoci se proto realizuje prostřednictvím soukromých iniciativ, Delegace EU je také realizátorem několik programů v sociální oblasti, životním prostředí nebo zdravotnictví, které se svým obsahem blíží rozvojové pomoci, i když jí oficiálně nejsou. Bližší podrobnosti o poskytování pomoci ze strany Evropské unie prostřednictvím Delegace EU v Buenos Aires najdete na webu: https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/887/proyectos-de-la-ue-en-argentina_es.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem