Arménie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi Arménií a ČR roste, a po tzv. sametové revoluci se rozvíjí nový potenciál partnerství. Viz následující kapitoly nebo např. článek na Euro.cz: https://www.euro.cz/byznys/dostatecne-dravi-pro-kavkaz-trhy-zemi-vychodniho-partnerstvi-jsou-vsechno-jen-ne-snadne-1443688 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vzájemný obchod, tis. USD, zdroj: ČSÚ

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz ČR

26 142

23 206

21 239

38 002

64 454

Dovoz ČR

2 122

2 185

3 099

3 587

4 157

Obrat

28 264

25 391

24 338

41 589

68 611

Saldo ČR

24 020

21 021

18 140

34 415

60 297

 

Vzájemný obchod, tis. USD, zdroj: ArmStat

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz AM

1 672

1 714

2 319

 2 582

2903

Dovoz AM

19819

19 940

14 940

 27 025

40 017

Obrat

31 986

35 745

25 824

 29 607

42920

Saldo AM

-28 642

-32 317

-21 186

-24 443

-37 114

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 Zdroj: ČSÚ

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu 2018, tis. USD, SITC(4)

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota, USD (tis.)

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdr.sítě

24 321

8502

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

8 945

9032

Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

7 261

8802

Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě 

5 477

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače

5 435

9022

Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama

2 599

9018

Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje

2 429

3305

Přípravky na vlasy

1 595

3917

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

1 086

8507

Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých

999

Zdroj: ČSÚ

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu 2018, tis. USD, SITC(4)

Kód

zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

 

7202

Feroslitiny

1 448

 

2208

Ethylalkohol pod 80%, destiláty, likéry

1 046

 

6203

Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap

667

 

7607

Fólie hliníkové o síle pod 0,2 mm

524

 

6201

Svrchníky kabáty větrovky ap pánské chlapecké

129

 

9032

Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení 

85

 

7020

Zboží skleněné ostatní

64

 

6204

Kostýmy šaty sukně kalhoty ap dámské dívčí

54

 

2512

Moučky fosilní křemičité ap zeminy křemičité

53

 

7118

Mince

52

 

Zdroj: ČSÚ

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblati služeb je poměrně marginální, nicméně z obou stran se zvyšuje počet turistů, jak těch, kteří jezdí do Arménie za přírodními krásami a kulturními památkami, tak arménských turistů přijíždějících zejména do Prahy a Karlových Varů, anebo navštěvujících své příbuzné v Česku. Dochází také k obchodní výměně na poli IT a designu, viz např. český design v arménském technollogickém centru TUMO https://www.mediamax.am/en/news/creative_spark/32949/

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy mají zájem navázat na dodávky z minulosti, kdy byly z ČR vyvezeny do Arménie např. turbíny pro vodní elektrárny, a podílet se na modernizaci arménské infrastruktury svou vyspělou technologií a výrobky. 

Existuje prostor pro spolupráci v oblasti ekologického energetického strojírenství (kogenerační jednotky na bioplyn či turbíny do čističek odpadních vod a systémů zásobování pitnou vodou) a potravinářského strojírenství. Čeští vědci spolupracují v rámci mnohostranných projektů rozvojové spolupráce na zvyšování bezpečnosti jaderné elektrárny Metsamor, na pravidelné údržbě se podílí Škoda JS.

Škoda JS – realizován kontrakt na provozní prohlídky tlakové nádoby reaktoru na Jaderné elektrárně Metsamor, a dále na řídící systémy reaktoru.

CINK Hydro-Energy k.s. – připravovaný projekt na dodávku 4 ks turbín pro větší investiční celek – kaskádu elektráren MVE Amberd. Financující banka – ČSOB, a.s., dovozce – Amberd HEK, Ltd., dlužník – Ardshininvestbank CJSC, pojištění EGAP

Škoda Electric a IVECO – jednání o dodávkách trolejbusů pro Jerevan, nabídka předložena prostřednictví ZÚ, město hledá možnosti financování.

Škoda Auto – úspěšně působí na arménském trhu, zásobuje především taxislužby a podnikové flotily, má zájem i o dodávky pro státní sektor, jako např. v Moldavsku, či policii, jako např. v Gruzii; na příkladu Škody je možné vnímat jistou diskriminaci některých dovozců a prodejců motorových vozidel, na něž se nevztahují stejné podmínky státní podpory při prodejích určitým skupinám obyvatelstva – vláda subvencuje prodeje motorových vozidel mladým rodinám, ale pouze značky Kia.

Bria Systems – jednání o elektronické a dronové ochraně perimetrů jaderné elektrárny a mezinárodního letiště

KRODES – jednání o dodávkách ochranné technologie proti krupobití.

Jedná se i o možných modernizacích armémnské vojenské techniky ze sovětských dob.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Arménie oficiálně oznámila, že není právním nástupcem bývalého SSSR, a proto neuznává platnost žádné smlouvy či dohody z dřívějšího období, a prohlásila, že dává přednost vytvoření nové smluvní základny. K uzavření sukcesní problematiky s Arménskou republikou došlo k 28. 4. 2004 s tím, že ve vzájemných vztazích neplatí smlouvy sjednané mezi bývalým Československem a SSSR.

Mezi oběma zeměmi jsou podepsány následující bilaterální dokumenty:

 • Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV Arménie – Jerevan, 1. 3. 1996
 • Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku – Jerevan, 6. 7. 2008
 • Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci – Jerevan, 26. 3. 2010
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu – Jerevan, 10. 12. 2010
 • Memorandum o porozumění mezi Diplomatickou akademií MZV ČR a Diplomatickou školou Arménie – Praha, 25. 4. 2013
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti – Praha 30. 1. 2014
 • Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy – Praha 30. 1. 2014
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci – Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci v celních záležitostech mezi Generálním ředitelstvím cel České republiky a Státním daňovým a celním výborem Arménské republiky – Praha 30. 1. 2014
 • Společné prohlášení o záměru spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ochrany přírody Arménské republiky– Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o záměrech spolupracovat v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem pro mimořádné situace Arménské republiky – Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o vzájemném porozumění mezi vedením Karlovarského kraje a vedením Vajoc dzorské oblasti o obchodně-ekonomické, humanitární a kulturní spolupráci – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o porozumění mezi Moravskoslezským krajem a Armavirským krajem – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci mezi Krkonošským národním parkem a Národním parkem Dilijan – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci mezi Ústavem hematologie a krevní transfuze a Hematologickým centrem prof. R.H. Jeoljana – Praha 31. 1. 2014
 • Smlouva o společném vývoji metod buněčné terapie – Praha 31. 1. 2014
 • Dohoda mezi Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. a Arménskou exportní pojišťovací agenturou – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o porozumění mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Asociací podnikatelů ve stavebnictví Arménské republiky – Praha 31. 1. 2014.
 • Mezivládní dohodu o spolupráci ve vojensko-technické oblasti ČR a Arménie – Jerevan 9. 4. 2019

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V Arménii se ČR v rámci rozvojové spolupráce zaměřovala v uplynulých letech převážně na prevenci migrace do ČR (dvoustranné projekty Ministerstva vnitra) a na jadernou energetiku (mnohostranné projekty Státního úřadu pro jadernou bezpečnost). ZÚ Jerevan realizuje malé lokální projekty např. v oblasti zemědělství. Česká organizace Člověk v tísni realizuje zemědělské a turistické projekty z fondů EU. Arménie nepatří mezi prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jerevanu (Arménie) ke dni 24.5.2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem