Arménie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

Vztahy EU – Arménie

EU spolupracuje s Arménií v rámci evropské politiky sousedství a jejího východního regionálního rozměru, Východního partnerství. Vztahy mezi Evropskou unií a Arménií vycházejí z komplexní dohody o partnerství a prohloubení partnerství mezi EU a Arménií (CEPA), která byla podepsána v rámci summitu Východního partnerství v Bruselu v listopadu 2017 a vstoupila v prozatímní platnost dne 1. června 2018. CEPA zohledňuje nové globální, politické a ekonomické zájmy, které obě strany sdílí. Dohoda umožní silnější spolupráci v odvětvích, jako je energetika, doprava, životní prostředí a obchod. Je spojena s reformními závazky země a jejím cílem je zlepšit kvalitu života obyčejných Arménů hmatatelným a viditelným způsobem, posílit právní stát a zlepšit podnikatelské prostředí a podpořit větší propojení mezi EU a Arménií v oblasti energetiky a dopravy.
Pomoc EU Arménii podporuje tyto politické cíle a je financována prostřednictvím evropského nástroje sousedství (ENI) na období 2014–2020. Nahrazuje nástroj evropského sousedství a partnerství (ENPI) na období 2007–2013. Dalšími zdroji financování jsou tematické programy zaměřené na lidská práva a občanskou společnost.

Poslední report (5/2019) k implementaci CEPA zde: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/partnership_implementation_report_armenia.pdf

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v Arménii: https://eeas.europa.eu/delegations/armenia/area/contacts_en

Poštovní adresa:
21 Frik Street, Jerevan 0002, Arménie
Vstup pro návštěvníky: z Proshyan Street
Arménie

Telefonní číslo:
Telefon: + 374 (10) 54 64 94
Fax: + 374 (10) 54 64 95
E-mailem:
Delegation-Armenia@eeas.europa.eu

Vedoucí delegace:
Piotr Antoni ŚWITALSKI

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

AM obchod s členskými státy EU, 2019, zdroj: Armstat. Údaje jsou v tis. USD

  

EU28

Export 2019

Změna, %

Import 2019

Změna, %

Rakousko

3 484.8

54.7

34 041.1

118.3

Belgie

44 470.9

90.4

45 803.9

116.1

Bulharsko

207 412.6

96.5

30 841.8

70.5

Chorvatsko

254.8

140.0

732.5

23.0

Kypr

68.1

276.8

811.6

117.2

Česká republika

3 689.5

127.1

23 834.3

59.6

Dánsko

912.8

50.3

8 129.2

113.3

Estonsko

596.8

102.0

909.4

5.2

Finsko

63.7

23.5

21 221.1

64.0

Francie

8 759.6

101.6

84 126.2

76.4

Německo

69 617.0

51.2

381 680.0

128.6

Řecko

442.9

163.1

17 584.8

27.2

Maďarsko

905.7

133.4

15 549.3

95.0

Irsko

67.1

1048.4

11 663.5

109.5

Itálie

59 687.0

119.7

204 870.8

112.2

Lotyšsko

4 392.0

129.7

3625.2

97.9

Litva

3 279.3

162.9

5 347.0

83.8

Lucembursko

1004.4

79.7

1215.6

124.6

Malta

22.1

12.3

58.2

87.0

Nizozemsko

153 851.3

116.2

40 009.0

71.6

Polsko

13 097.5

157.6

44 950.5

102.1

Portugalsko

420.3

97.2

7561.4

94.3

Rumunsko

137.6

0.3

15 023.3

104.6

Slovensko

398.8

99.9

8 474.5

90.4

Slovinsko

40.4

325.8

11493.9

88.5

Španělsko

650.1

165.0

35 227.4

95.7

Švédsko

940.2

261.0

20 326.0

71.3

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu

regionálního rozvoje, politických, hospodářských a sociálních reforem.

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástorje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který nahrazuje předešlý ENPI.

Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

EU spolupracuje s Arménii v rámci Evropské sousedské politiky a ve východní regionální oblasti – Eastern Partnership. Cílem je přiblížit Arménii EU.

Více o ENI a GSP.

 

Konkrétní nástroje v rámci Východního partnerství a dalších programů:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jerevanu (Arménie) ke dni 24.5.2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem