Austrálie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

Příjmy ČR za rok 2018 přesáhly v oblasti služeb v relaci s Austrálií 1,6 miliardy Kč, pozitivní saldo v obchodu se službami ČR představovalo téměř 0,9 mld.Kč. Nejvýznamnější položkou z celkového objemu příjmů ze služeb byl cestovní ruch, který zajistil 989 mil. Kč.

Bilance vzájemného obchodu v oblasti služeb podle statistiky ČNB v mil. Kč

Položka

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy ČR

1 603,1

1 855,3

1 483,6

  1 960,8 1 678,2

Výdaje ČR

835,5

839,4

545,7

  818,1 789,8

Vzájemný obrat

2 438,6

2 694,7

2 029,3

 2 778,9 2 468

Bilance

+767,6

+1 015,9

+937,9

 +1 142,7 + 888,5

Zdroj Česká národní banka

Struktura služeb v mil. Kč z pohledu ČR za r. 2018

Položka

Příjmy

Výdaje

Cestovní ruch

989,4

389,3

Z toho soukromé cesty

130,1

377,0

Doprava

285,3

245,2

ICT služby

165,1

41,4

Ostatní podnikatelské služby

175,9

77,2

Zdroj Česká národní banka

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Australského distributora nebo zastoupení v Austrálii má řada českých firem. Česká společnost MITAS a.s. (druhý největší evropský výrobce mimosilničních pneumatik) koupila australského distributora pneumatik firmu Mityre Australia Pty Ltd se sídlem v Melbourne. V rámci této akvizice zvýšila firma Mitas podíl na australském trhu, zlepšila logistiku, marketing i zákaznický servis.

Skupina SYNOT se vstala strategickým investičním partnerem australského výrobce herních zařízení a her kasinového typu Atlas Gaming.

V australském Melbourne má své zastoupení také česká firma Invea-Tech, jedna z nejrychleji rostoucích IT firem v ČR a přední dodavatel řešení pro ochranu podnikových sítí a zlepšování jejich výkonnosti.

Výhradním distributorem několika českých tradičních hračkářských firem (Kovap Náchod, Detoa Albrechtice, Miva Vacov, Cedda Cavity nebo Dřevodětem) je firma HappyGoDucky se sídlem v Sydney.

Z dalších firem působících v Austrálii můžeme uvést např.:

 • Škoda Auto, a.s.
 • Tatra trucks a.s.
 • JUTA a.s
 • TESCAN a.s.
 • STROS – Sedlčanské strojírny a.s.
 • Austin Detonator s.r.o.
 • Lasvit s.r.o.
 • AVAST Software s.o.
 • Bohemia Interactive a.s.
 • Stavostroj, a.s.
 • Tedom a.s.
 • BORCAD s.r.o.
 • LINET s.r.o.
 • DT Výhybkárna a strojírna, a.s.
 • Pražská strojírna a.s.
 • Plzeňský Prazdroj a.s.
 • Novopacké pivo
 • Budějoviský Budvar
 • Karlovarská Becherovka
 • Barum Continental s.r.o.
 • Kimberly – Clark Inova a.s.
 • Aeropilot, s.r.o.
 • Evektor Aerotechnik a.s.
 • Lučební závody Draslovka, a.s.
 • Kovobel, a.s.
 • BRM Aero, s.r.o.

Z australské strany jde o následující firmy:

 • Pacific Beverages Pty. Ltd.
 • Cochlear Limited
 • Southtrade International Pty. Ldt.
 • Collins & Co.
 • Macquarie Group

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 • Dne 1. března 2018 byl zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii. Program umožňuje mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu byla stanovena na 500 osob z každé země. Přihlášky do programu pracovní dovolené v Austrálii lze podávat na Velvyslanectví Australského společenství v Berlíně. Čeští zájemci musí splnit mimo jiné následující podmínky: věkový limit 18 až 30 let, občanství ČR, účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty, doložení dostatečných finančních prostředků k úhradě životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců pobytu v Austrálii, doklad o zdravotním pojištění dle požadavků Austrálie, předpokládá se znalost angličtiny. Více informací o procesu podání žádosti lze nalézt na https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-

 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Austrálií, podepsaná v Canbeře 28. března 1995, vstoupila v platnost dne 27. listopadu 1995.
 • Dohoda mezi ČR a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v Canbeře 30. září 1993, v platnost vstoupila dne 26.6.1994.
 • Dohoda mezi ČR a Austrálií o spolupráci při mírovém využití jaderné energie a převodech jaderného materiálu vstoupila v platnost dne 17.5.2002.
 • Platnost obchodní dohody mezi ČR a Austrálií byla ukončena ke 30.4. 2004, tedy ke dni vstupu ČR do EU.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Pro finanční rok 2017-18 je ODA AU stanovena ve výši  3,9 mld. AUD. Příspěvky do ODA se postupně snižují, nicméně AU si stanovila za cíl, aby do roku 2020 bylo 20 % ODA vynaloženo na Aid for Trade financování. Pro finanční rok příspěvek na Aid for Trade představuje  768,3 mil. AUD, tj. 19,7 % celkové ODA. Austrálie se prostřednictvím několika programů soustředí na rozvojou pomoc do pacifické oblasti tak, aby vyvažovala rostoucí čínský ekonomický i strategický vliv v regionu. Toho si je Austrálie vědoma a spolu s NZ se snaží do regionu více investovat, aby předcházela čínské „debt-trap diplomacy“. 

Na humanitární pomoc pak má AU alokováno v rozpočtu 132,3 mil. AUD, přičemž dalších 78,4 mil. ročně je vyčleněno na řešení uprchlických krizí.

Hlavní příjemci australské zahraniční pomoci ve finančním roce 2017-2018

Příjemci

v mil. AUD

Jihovýchodní a Východní Asie

883,0

Indonésie

356,9

Vietnam

84,2

Filipíny

85,0

Východní Timor

96,1

Kambodža

87,4

Pacifické ostrovy

1 097,8

Papua Nová Guinea

546,3

Šalomounovy ostrovy

142,2

Vanuatu

69,8

Fidži

65,6

Subsaharská Afrika a Střední východ

227,5

Jižní a západní Asie

283,9

Afghánistán

80,9

Pákistán

47,1

Bangladéš

57,1

Srí Lanka

27,7

Nepál

31,9

Zdroj DFAT

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dopravní průmysl

V celosvětovém měřítku je Austrálie lídrem v nákladní železniční přepravě, má sedmou nejdelší železniční trať na světě (40 000 km). Většina železniční infrastruktury je ve vlastnictví australské vlády, jednotlivými dopravci jsou ale soukromé společnosti. Nové technologie jako vlaky bez strojvedoucích, nové druhy oceli pro železnici, vyšší nápravová nosnost nebo zvýšená bezpečnost jsou vítané. V dlouhodobém horizontu se očekává nárůst objemu nákladní železniční dopravy na dvojnásobek do roku 2030 a trojnásobek do roku 2050. Australská města jsou v různých stádiích plánování a realizace tramvajových linek – (Sydney, Canberra, Perth, Hobart). Vybudování dosud chybějící vysokorychlostní železniční trati, která by měla spojovat Brisbaine, Sydney, Canberru a Melbourne je zatím plánováno až na rok 2035. Uvažuje se také o vybudování spojení mezi Brisbaine a Melbourne bez průjezdu Sydney, které by urychlilo dopravu o 7 hodin a zkrátilo cestu o 170 km. V roce 2018 byly vládou navrženy a schváleny nové infrastrukturní projekty: vybudování dráhy Sunshine Route na letiště v Melbourne (5 mld. AUD), North West Link, Melbourne – propojení Eastern Freeway a M80 Ring Road(1,75 mld. AUD), zavedení železničního spojení na Monash University (475 mil. AUD), zdvojení vlakové dráhy Port Botany (400 mil. AUD) a výstavba mostu Shoalhave v Nowra (155 mil. AUD), Pacific Highway – obchvat Coffs Harbour (971 mil. AUD).

Australský letecký průmysl generuje roční obrat 4 mld. AUD. Za posledních 20 let se objem letecké nákladní dopravy zdvojnásobil a do roku 2030 by měl vzrůst o dalších 120%. Zdvojnásobit do roku 2030 se má i počet cestujících v letecké dopravě. Austrálie má dobrou výchozí pozici pro vývoz do asijsko-pacifického prostoru, kde má být ve střednědobém horizontu vyšší poptávka po leteckých produktech a službách. Příležitosti nabízí letecký průmysl v oblasti výroby komponent letadel, zařízení letišť či výcviku, poskytování služeb či údržbu, oblíbené jsou letouny pro rekreační létání.

Do roku 2030 by se měla o 50 % zvýšit velkoobjemová nákladní námořní doprava a stoupá také počet cestujících v námořní dopravě.

V roce 2017 ohlásila ukončení výroby – poslední v Austrálii vyrábějící – domácí automobilka Holden. Australský trh se tak stal zcela závislý na dovozu osobních automobilů ze zahraničí.

 • 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
 • 8602 –  Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
 • 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
 • 8606 – Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu
 • 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
 • 8609 – Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy
 • 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
 • 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
 • 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
 • 8901 – Lodě pro osobní dopravu, turistické, trajektové ap. plavidla pro přepravu osob nebo nákladů

 

Důlní, těžební a ropný průmysl

Jedním z nejdůležitějších, bohatství generujících a exportně nejvýkonnějších odvětví v Austrálii je průmysl těžební, v němž je zaměstnáno téměř 220 000 pracovníků. Austrálie je významným světovým exportérem celé řady nerostných surovin (bauxitu, železná ruda, hliník, zlato, stříbro, uhlí, nikl, zemní plyn, surová ropa). V roce 2012-13 dle Australské centrální banky kulminoval přítok domácích i zahraničních investic do rozšiřování stávajících kapacit (železná ruda, uhlí) a budování nových (LNG). Banka odhaduje, že investice dosáhly 8 % HDP, v minulosti se pohybovaly okolo 2 % HDP. Základnou těžebního průmyslu je Západní Austrálie (45 % celkového objemu), významná je však též těžba v Queenslandu (23 %) a Novém Jižním Walesu (16 %). V současné době vzhledem k nižším cenám komodit na světových trzích je již těžební průmysl za fází boomu, nicméně dle odhadů by měl do roku 2020 i nadále stoupat, a to o 6 % ročně. V roce 2020 by měla být Austrálie největším vývozcem zkapalněného zemního plynu.

 • 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
 • 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
 • 8419 – Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty
 • 8425 – Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky
 • 8428 – Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
 • 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
 • 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
 • 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
 • 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
 • 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Z demografického hlediska má Austrálie stárnoucí populaci, což klade zvýšené nároky na výdaje na zdravotnictví. Dle zprávy Treasury (Intergenerational Report) z roku 2015  se během příštích 40 let dvojnásobně zvýší počet Australanů starších 65 let – z 3,6 mil v letech 2014-15 na 8,9 mil v letech 2054-55. Za poslední dekádu se rozpočet do zdravotnictví a starobní péče v Austrálii více než zdvojnásobil – na finanční rok 2017-18 federální vláda vyčlenila 20,0 mld AUD, veřejné výdaje se dále dvojnásobně zvýší do roku 2055. Austrálie má od roku 1998 zřízen post ministra pro Aged Care. Austrálie je 12. největším trhem se zdravotní péčí. Trh zdravotnických technologií v Austrálii je závislý na dovozu, přestože se na trhu vyskytují místní výrobci a dodavatelé. Mezi nejrychleji se rozšiřující chronickou nemoc v zemi se řadí cukrovka, která je diagnostikována u zhruba 100 tisíce nových pacientů ročně. Mezi závažná onemocnění se řadí rovněž rakovina kůže, astma a chronická srdeční onemocnění. V roce  2015 bylo 87 % úmrtí zapříčiněno některým z chronických onemocnění, kterým dle australské vlády trpí každý druhý Australan. 

 • 7017 – Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží
 • 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek
 • 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
 • 9012 – Mikroskopy jiné než optické, difraktografy
 • 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
 • 9019 – Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. přístroje
 • 9021 – Ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy aj.
 • 9022 – Rentgenové přístroje aj. používající záření, pro lékařské, zubolékařské, zvěrolékařské účely aj. Farmaceutické zboží specifikované

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Australské zemědělství je velmi rozvinuté, zemědělská produkce i potraviny jsou kvalitní a mají ve světě velmi dobré jméno, dvě třetiny produkce jdou na vývoz – zejména do Asie, ale i USA a EU. Nejvíce se vyváží obilí, vlna, víno, maso, mléko a mléčné výrobky, mořské plody. Importují se zejména nealkoholické nápoje a sirupy, alkoholické nápoje, cukrovinky a tuky a oleje. V zemědělském a potravinářském průmyslu je zaměstnáno přes 500 tis.osob. Potenciál lze spatřovat v dovozu zemědělských strojů a strojů pro zpracovatelský průmysl – balící, zátkovací, etiketovací linky.

 • 1302 – Šťávy, výtažky rostlin, pektiny, slizy a ostatní
 • 1704 – Cukrovinky bez kakaa (vč bílé čokolády)
 • 2203 – Pivo ze sladu
 • 2201 – Vody minerální sodovky neslazené led
 • 2202 – Vody minerální sodovky slazené
 • 8707 – Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin
 • 8708 – Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
 • 8432 – Stroje nářadí pro zem.lesnictví apod.
 • 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů
 • 8437 –Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

 

Stavební průmysl

Stavební průmysl v Austrálii byl až doposud jedním z nejrychleji rostoucích sektorů, s růstem jen v rezidenční výstavbě během roku 2018 ve výši 9,3 %. Dle prognóz má nicméně dojít k poklesu rezidenční výstavby až o 25 % do roku 2025. Pro australskou vládu zůstávají investice do infrastruktury jednou z jejích priorit.  

 • 8428 – ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
 • 8429 – Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem
 • 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
 • 8467 – Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr.
 • 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

 

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Austrálie, která má i přes nedostatek vodních zdrojů v některých částech země rozvinutou vodohospodářskou strukturu, pokračuje v budování zavlažovacích systémů, přehrad, desalinačních zařízení atd. Hlavními výzvami pro australské vodohospodáře je rostoucí poptávka, klimatické změny ( pokračující několikaleté sucho, které v roce 2018 značně postihlo farmáře) a populační růst. S tím souvisí nutnost zlepšit účinnosti procesů prostřednictvím nových technologií a inovací, rozšíření infrastruktury a zajištění bezpečných zdrojů pitné vody.

Odpadní průmysl zůstává sektorem vyžádující dlouhodobé a konstruktivní řešení z důvodu čínského zákazu dovozu odpadu. V lednu 2018 Čína uvalila zákaz na dovoz 24 typů odpadu, což se dotýká 60 000 tun australského odpadu ročně. V reakci na změnu této politiky, ale i všeobecnou potřebu udržitelnosti, Austálie následně v roce 2018 publikovala národní strategii ke zpracování odpadu (National Waste Policy), která si mimo jiné klade za cíl omezení produkce odpadu na jednoho obyvatele až o 10 %, ambiciózní je také snaha o recyklaci až 80 % veškerého odpadu do roku 2030 (momentálně je recyklováno 58 % odpadu). 

 • 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
 • 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
 • 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
 • 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
 • 8484 – Těsnění ap. výrobky kovoplastové; soubory, sestavy, mechanické ucpávky
 • 9025 – Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, barometry, vlhkoměry aj. zařízení
 • 867 – Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby

 

Služby

Australské hospodářství disponuje vyspělou strukturou služeb, které se podílí z téměř 75  % na tvorbě HDP. Čtyři z pěti Australanů pracují ve službách. Jedná se o bankovní služby, vzdělávací služby, informační a komunikační služby a služby v cestovním ruchu. Sektor služeb v reálném vyjádření rostl mezi roky 2017-18 o 3,4 %. Největší růst zaznamenal trh s informačními a komunikačními službami – 5%, následován trhem s finančními službami, zdravotní péčí a sociálními službami – 4,5 %. Australský trh s informačními a komunikačními službami představuje 89 mld. AUD. Přibližně 25 000 specializovaných firem zaměstnává 200 tis. osob. Austrálie je jedním z digitálně nejpropojenějších míst na světě. Díky oblibě a rozsahu mobilního a internetového připojení firmy investují rekordní částky do online reklam, rozvoje e-bankovnicví,  e-commerce, m-plateb a aplikací.  Dle International Business Survey je polovina australských společností zapojena do digitální ekonomiky a předpokládá se další růst. 60 % těchto společností používá e-commerce k prodeji zboží, 26 % k prodeji služeb a 14 % z prodeji zboží i služeb.

Australská vláda se rozhodla v roce 2009 poskytnout kvalitní internet všem domácnostem i firmám.  Plán nazvala National Broadband Network. Celkové náklady na vybudování kvalitního internetového budou 29,5 mld. AUD. Hlavním cílem je podpořit ekonomický růst spojený s e-businessem, digitálním vzděláváním, teleworkingem a výzkumem a vývojem.

 • CPA 61.10 Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi
 • CPA 61.20 Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi
 • CPA 62.09 Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů

 

Zábava a volný čas

Díky příznivým klimatickým podmínkám jsou Australané zvyklí trávit svůj volný čas venku a věnovat se outdoorovým aktivitám, a to jak sportovním, tak i třeba rybaření. Jako perspektivní se jeví také trh s hračkami, kde možné sledovat odklon od nákupu levných plastových hraček vyrobených v Číně ke kvalitnějším, např. ručně vyráběným hračkách z kvalitních zdravotně nezávadných materiálů, což odpovídá i současnému australskému trendu zdravého životního stylu. Za kvalitnější výrobky jsou Australané ochotni si i připlatit, proto by české výrobky i při dovozních nákladech mohly být na australském trhu konkurenceschopné (viz např. dovoz českých koloběžek firmy Koska).

 • 8712 – Kola jízdní a jiná bez motoru
 • 9506 – Potřeby pro tělocvik, atletiku aj sporty
 • Pruty – udice rybářské aj pro lov na udici
 • 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
 • 9501 – Hračky na kolečkách navrženy pro děti k ježdění, např. tříkolky, koloběžky, šlapací auta; Kočárky pro panenky
 • 9502 – Panenky pouze v podobě lidských bytostí
 • 9503 – Ostatní hračky; Zmenšené modely, podobné zábavní modely i mechanické modely; Puzzle všeho druhu

Austrálie je zemí vysoce atraktivní pro zahraniční kapitál z řady důvodů:

 • stabilní hospodářské a právní prostředí,
 • dlouhodobě rostoucí ekonomika,
 • politická stabilita,
 • blízkost k asijskému trhu
 • daňová soustava,
 • bohatá surovinová základna,
 • kvalifikovaná multikulturní pracovní síla,
 • špičkový výzkum a vývoj
 • vysoká kvalita životního stylu a neznečištěné životní prostředí. 

Austrálie je významným dovozcem kapitálu a vládní strategie napomáhá zahraničním investicím s cílem posílení internacionalizace australského hospodářství a zvýšení konkurenceschopnosti země.

Na federální úrovni láká investory agentura Austrade (www.austrade.gov.au), kterou řídí Department of Foreign Affairs and Trade. Vlády jednotlivých australských států se snaží vůči investorům propagovat svůj stát. Vládní pomoc investorům je zejména v oblasti konzultační: doporučení dodavatelů, nalezení a zaškolení personálu, možnost čerpání grantů (https://www.business.gov.au/grants-and-assistance/Pages/default.aspx) nebo daňových úlev v oblasti výzkumu a vývoje. Speciální pozornost získají investoři do infrastruktury pro rozvoj turistického ruchu, protože se jedná o vládní prioritu Strategie cestovního ruchu 2020. Dále stát nabízí asistenci při vývozu z Austrálie.

K perspektivním odvětvím pro investice v Austrálii patří:

 • infrastruktura pro cestovní ruch (zejména ubytovací zařízení)
 • infrastruktura – silnice, železnice, přístavy
 • obnovitelné zdroje
 • recyklace
 • zemědělství/potravinářství
 • digitální technologie, smart řešení
 • geologický průzkum a těžba ropy (zdroje a energetika)
 • strojírenství
 • zdravotní technika
 • nanotechnologie, nové materiály

Federální vláda přispěje spolu s jednotlivými státními vládami a soukromým sektorem celkem do roku 2020 přes 125 mld.AUD na rozvoj infrastruktury – zejména nové silnice, dálnice, železnice, přístavy a letiště.

Další investiční projekty jsou v sociální oblasti (nemocnice, domovy pro seniory, věznice) a vodohospodářství.

Australské vlády od 90. let privatizovaly státní společnosti. Nedávno byla dokončena privatizace přístavů v Botany, Newcastle a Kembla (Nový Jižní Wales) nebo letiště v Hobartu. Většinou jde o finanční skupiny ze Středního východu, Evropy nebo Kanady, které získaly 99letý pronájem.

Národní auditorská komise doporučila ve střednědobém horizontu privatizaci Australské pošty, Mincovny (Royal Australian Mint), Moorebank Intermodal Company Limited, Australian Rail Track Corporation Limited a COMCAR.

Aktuální sektorové příležitosti pro Austrálii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Podrobný kalendář veletrhů a konferencí je k dispozici na webových stránkách Generálního konzulátu v Sydney.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska českých vývozních podniků je nejdůležitějším subjektem dovozce a distributor na úrovni velkoobchodu. Vlastní prodejní technika a marketingové praktiky na vnitřním trhu jsou většinou přenechány místním maloobchodním subjektům. Vzhledem ke geografické rozlehlosti země a relativní samostatnosti jednotlivých států je třeba volit importéra se zastoupením ve většině australských států a nejlépe zároveň i na Novém Zélandu. Pouze dovoz prostřednictvím významnějších a v oboru zavedených firem přináší dlouhodobé výsledky.

Poněkud jiná je situace u zboží investičního charakteru a strojírenských komponentů. Nedostatečně zajištěná servisní síť, nepružné a nepravidelné dodávky náhradních dílů a nedostatečné reference z vyspělých světových trhů jsou hlavními limitujícími faktory českých firem ve vývozu strojírenské produkce. Pro nejvýznamnější australské firmy ve zpracovatelském nebo těžebním průmyslu připadají v úvahu pouze dodávky od předkvalifikovaných firem se světovými referencemi. Rovněž inženýrské firmy zahrnou do užšího výboru potenciálních dodavatelů pouze osvědčené a investorem schválené dodavatele zařízení a komponentů. Je dobré zaměřit se i na tradice. Československou stojní výrobu si mnozí Australané stále vybavují jako kvalitní.

Základním prvkem úspěšného vývozu na australský trh je vhodný dovozce a distributor. Vzhledem k relativně vysokým obchodním nákladům požadují dovozci/distributoři většinou exkluzivní zastupitelskou smlouvu. Významnější a trvalejší obrat je docilován pouze u těch položek, které jsou realizovány zavedeným místním zástupcem. Při výběru partnera je nutno zvažovat zejména postavení dovozce na trhu, jeho odběratelskou síť a kontakty a zastoupení v ostatních australských státech. 

Studie World Bank Doing Business 2017 umístila Austrálii na 14. příčce na světě v seznamu zemí, které mají nejpřátelštější obchodní prostředí a nejméně náročné regulace. K započetí vlastního podnikání typu společnosti s ručením omezeným jsou zapotřebí pouze dva dny, je  nutné podstoupit dvě administrativní procedury a mít k dispozici 1 % průměrného ročního příjmu na osobu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 23.5. 2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem