Austrálie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Austrálie byla jako exportní destinace v roce 2019 na 39. místě, z hlediska importu byla na 57. místě a z pohledu vzájemného obratu, který v roce 2019 dosáhl 13,5 mld. Kč, pak na 50. místě. Obchodní bilance vykázala z pohledu ČR přebytek v hodnotě 6,5 mld. Kč. V roce 2019 ČR vyvezla do Austrálie zboží za 10 mld. Kč Dovoz do ČR z Austrálie v r. 2019 dosáhl hodnoty 3,5 mld. Kč.

Obchodní výměna  ČR – Austrálie (v tis.USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2012

517 228

31.

126,7

175 907

51.

111,6

693 135

42.

122,5

341 321

2013

680 982

27.

131,7

172 808

52.

98,2

853 790

37.

123,2

508 174

2014

591 625

29.

86,9

160 335

54.

92,8

751 960

42.

88,1

431 290

2015

608 002

 30.

100,5

154 425

 55.

96,1

762 427

 39.

99,5

453 577

2016

429 328

38.

70,6

151 661

56.

97,9

580 989

43.

76,2

277 667

2017

430 243

38.

100,4

163 790

 58.

106,8

593 495

 46.

102,1

265 914

2018

437 617

39.

101,7

197 711

56.

120,7

635 328

48.

107,0

239 274

2019

436 083

39.

99,7

152 578

57.

77,7

588 662

50.

92,8

283 505

Obchodní výměna ČR – Austrálie (v tis. Kč)
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

Poř.

Index

Poř.

Index

Poř.

Index

2012

10 128 870

31.

140,3

3 444 784

51.

123,5

13 573 654

42.

135,6

6 684 086

2013

13 323 420

27.

131,5

3 380 993

52.

98,1

16 704 413

37.

123,1

9 942 427

2014

12 273 845

29.

92,1

3 326 313

55.

98,4

15 600 158

42.

93,4

8 947 532

2015

14 956 855

 30.

119,1

3 798 847

 55.

113,9

18 755 702

 39.

118,0

11 158 008

2016

10 477 625

38.

70,1

3 704 728

56.

97,5

14 182 353

43.

75,6

6 772 897

2017

10 117 498

 38.

100,4

3 828 030

 58.

106,8

13 945 528 46.

102,1

6 289 468

2018

9 505 217

39.

93,9

4 277 949

56.

11,7

13 783 166 48.

98,8

5 227 268

2019

10 002 699

39.

105,3

3 493 561

57.

82,2

13 496 260 50.

98,1

6 509 137

Zdroj: ČSÚ/MPO

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz

Vývozu dominují osobní automobily (36,1 %), významně jsou zastoupeny dřevo, vysílací přístroje, motory, hračky, mikroskopy a stavební a manipulační technika.

Top komodity českého vývozu za rok 2019
 

Komodita

Hodnota (tis. Kč)

1

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

3 614 949

2

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 469 330

3

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání 344 569

4

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle 342 835

5

Dřevo rozřezané,štípané,loupané,i hoblov.apod.,›6mm

341 915

6

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

326 772

7

Odstředivky přístroje k filtrování čištění

188 686

8

Zboží pekařské,pečivo,oplatky,rýžový papír

151 290

9

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

122 358

10

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

115 228

Zdroj: ČSÚ

Dovoz

Významnou položkou australského dovozu do ČR je dlouhodobě vlna, která tvoří 79,11 % všeho dovozu v roce 2019. Dále se dováží např. léky, mince, autodíly, víno a maso.

Top komodity českého dovozu za rok 2019
 

Komodita

Hodnota (tis. Kč)

1 Vlna nemykaná nečesaná

1 698 199

2 Uhlí černé brikety bulety ap z uhlí černého

295 235

3 Mince

157 041

4 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

  97 390

5 Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické příst

91 088

6 Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání

85 638

7 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

76 669

8

Nikl nezpracovaný

67 756

9

Léky odměřené ne krev ap vata aj

66 830

10 Maso hovězí čerstvé chlazené

64 333

Zdroj: ČSÚ

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Příjmy ČR za rok 2019 přesáhly v oblasti služeb v relaci s Austrálií 1,7 miliardy Kč, pozitivní saldo v obchodu se službami ČR představovalo téměř 1 mld.Kč. Nejvýznamnější položkou z celkového objemu příjmů ze služeb byl cestovní ruch, který zajistil 989 mil. Kč.

Bilance vzájemného obchodu v oblasti služeb podle statistiky ČNB v mil. Kč

Položka

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy ČR

1 855,3

1 483,6

  1 960,8 1 678,2 1 784,6

Výdaje ČR

839,4

545,7

  818,1 789,8 828,5

Vzájemný obrat

2 694,7

2 029,3

 2 778,9 2 468 2 613,1

Bilance

+1 015,9

+937,9

 +1 142,7 + 888,5 +956,1

Zdroj: Česká národní banka

Struktura služeb v mil. Kč z pohledu ČR za r. 2019

Položka

Příjmy

Výdaje

Cestovní ruch

939,8

392,1

Z toho soukromé cesty

826,2

379,5

Doprava

378,6

210,5

ICT služby

200,8

56,9

Ostatní podnikatelské služby

203,1

148,1

Zdroj Česká národní banka

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Australského distributora nebo zastoupení v Austrálii má řada českých firem. Česká společnost MITAS a.s. (druhý největší evropský výrobce mimosilničních pneumatik) koupila australského distributora pneumatik firmu Mityre Australia Pty Ltd se sídlem v Melbourne. V rámci této akvizice zvýšila firma Mitas podíl na australském trhu, zlepšila logistiku, marketing i zákaznický servis.

Skupina SYNOT se vstala strategickým investičním partnerem australského výrobce herních zařízení a her kasinového typu Atlas Gaming.

V australském Melbourne má své zastoupení také česká firma Invea-Tech, jedna z nejrychleji rostoucích IT firem v ČR a přední dodavatel řešení pro ochranu podnikových sítí a zlepšování jejich výkonnosti.

Výhradním distributorem několika českých tradičních hračkářských firem (Kovap Náchod, Detoa Albrechtice, Miva Vacov, Cedda Cavity nebo Dřevodětem) je firma HappyGoDucky se sídlem v Sydney.

Z dalších firem působících v Austrálii můžeme uvést např.:

 • Škoda Auto, s.
 • Tatra trucks s.
 • ADUCID s.r.o.
 • PALAXO Development s.r.o.
 • JUTA s
 • TESCAN s.
 • STROS – Sedlčanské strojírny s.
 • Austin Detonator r.o.
 • Lasvit r.o.
 • AVAST Software o.
 • Bohemia Interactive s.
 • Stavostroj, s.
 • Tedom s.
 • BORCAD r.o.
 • LINET r.o.
 • DT Výhybkárna a strojírna, s.
 • Pražská strojírna s.
 • Plzeňský Prazdroj s.
 • Novopacké pivo
 • Budějoviský Budvar
 • Karlovarská Becherovka
 • Lučební závody Draslovka, s.
 • Kovobel, s.
 • BRM Aero, s.r.o.

Z australské strany jde o následující firmy:

 • Pacific Beverages Pty. Ltd.
 • Cochlear Limited
 • Southtrade International Pty. Ldt.
 • Collins & Co.
 • Macquarie Group

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dne 1. března 2018 byl zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii. Program umožňuje mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu byla stanovena na 500 osob z každé země. Přihlášky do programu pracovní dovolené v Austrálii lze podávat na Velvyslanectví Australského společenství v Berlíně. Čeští zájemci musí splnit mimo jiné následující podmínky: věkový limit 18 až 30 let, občanství ČR, účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty, doložení dostatečných finančních prostředků k úhradě životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců pobytu v Austrálii, doklad o zdravotním pojištění dle požadavků Austrálie, předpokládá se znalost angličtiny. Více informací o procesu podání žádosti lze nalézt na https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-

 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Austrálií, podepsaná v Canbeře 28. března 1995, vstoupila v platnost dne 27. listopadu 1995.
 • Dohoda mezi ČR a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v Canbeře 30. září 1993, v platnost vstoupila dne 26.6.1994.
 • Dohoda mezi ČR a Austrálií o spolupráci při mírovém využití jaderné energie a převodech jaderného materiálu vstoupila v platnost dne 17.5.2002.
 • Platnost obchodní dohody mezi ČR a Austrálií byla ukončena ke 30.4. 2004, tedy ke dni vstupu ČR do EU.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Pro finanční rok 2018-19 byla australská ODA (Official Development Assistance) stanovena ve výši 4,3 mld. AUD, pro finanční rok 2019-2020 pak 4,0 mld. AUD. Iniciativa Aid for Trade (2015) v rámci ODA, která má za úkol vyhovět potřebám rozvojových zemí a sladit je se zájmy Austrálie, obdržela financování v hodnotě 949 mil. AUD (23% z celkové ODA). ODA tím tak splnila svůj stanovený cíl, aby do roku 2020 bylo 20% ODA vynaloženo na Aid for Trade financování. Austrálie se prostřednictvím několika programů soustředí na rozvojou pomoc do pacifické oblasti tak, aby vyvažovala rostoucí čínský ekonomický i strategický vliv v regionu. Toho si je Austrálie vědoma a spolu s NZ se snaží do regionu více investovat, aby předcházela čínské „debt-trap diplomacy“.

Na humanitární pomoc pak má AU pro finanční rok 2019-20 alokováno v rozpočtu 664,8 mil. AUD, přičemž dalších 78,4 mil. ročně je vyčleněno na řešení uprchlických krizí.

 

Hlavní příjemci australské zahraniční pomoci v mil. AUD

Příjemci

2018-2019

2019-2020

Jihovýchodní a Východní Asie

1 027,2

1 005,8

Indonésie

316,2

298,5

Vietnam

84,2

78,2

Filipíny

85,4

79,7

Východní Timor

91,8

100,7

Kambodža

83,6

66,0

Pacifické ostrovy

1 283,6

1 381,4

Papua Nová Guinea

572,2

607,5

Šalomounovy ostrovy

187,0

174,4

Vanuatu

62,3

66,2

Fidži

58,1

58,8

Afrika a Střední východ

258,5

199,8

Jižní a západní Asie

284,8

266,2

Afghánistán

80,2

82,1

Pákistán

49,2

32,2

Bangladéš

59,8

70,1

Srí Lanka

28,6

27,1

Nepál

30,6

22,5

Zdroj:DFAT

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem