Austrálie: Vztahy země s EU

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

Evropská unie jako celek patří tradičně k největší obchodním partnerům Austrálie. V období let 1996 až 2008 se v objemu vzájemného obchodu bezpečně držela na 1. místě a ostatní australské obchodní partnery převyšovala především v exportu. V roce 2009 byla však nucena přenechat prvenství v objemu vzájemného obchodu Číně.

Ve fiskálním roce 2017-2018 byla EU druhým největším obchodním partnerem Austrálie ve vzájemném obchodu zboží a služeb po Číně. Obchod mezi EU a Austrálií měl hodnotu 106,068 mld. AUD a 11,7 % celkového australského mezinárodního obchodu.

Obchodní bilance mezi EU a Austrálií je stále ve prospěch EU – v roce  2017-18 v hodnotě větší než 35 mld. AUD. Z pohledu služeb si EU stále udržuje prvenství jako nejdůležitější partner Austrálie v obchodu se službami, před USA (26, 15 mld. AUD) a Čínou ( 20,16 mld. AUD).

EU je druhým nejvýznamnějším investorem v Austrálii (1.087,9 mld. AUD), investice z EU představují 32,8 % celkových investic v AU. Přímé zahraniční investice EU do AU také meziročně vzrostly na 188,7 mld. AUD a představují 21% celkových australských FDI.

Hodnota australských FDI do EU je 117,7 mld. AUD a tvoří 19 % celkových australských FDI. EU je druhou největší destinací pro australské zahraniční investice (po USA).

V roce  2017-18 vývoz zboží z EU do Austrálie dosáhl hodnoty 53,8 mld. AUD, což je mírně vyšší než v předcházejícím roce. Vývoz do EU představuje  5,8 % celkového AU vývozu, tj. 18,13 mld. AUD. Z EU do AU se nejvíce dováží osobní automobily (v roce  2017-18 za 6,5mld. AUD a léky za 4,1 mld. AUD. Meziročně nejvíce vzrostl vývoz strojírenského vybavení a součástek (o 37 %). Do EU pak ve fiskálním roce 2017-18 mířilo z Austrálie zejména uhlí (4,1 mld. AUD),  zlato za  3,3  mld. AUD Značné zvýšení vývozu bylo také u minerálních paliv (+ 907 %) stříbra a platiny (+429 %) a hliníku a hliníkových rud 129 %). Největší pokles zaznamenal vývoz drahých kamenů a perel (- 40 %).

Austrálie má velký zájem na uzavření Dohody o volném obchodu (FTA) s EU. Od dohody se očekává odstranění bariér přístupu na australský trh pro evropské firmy, narovnání podmínek s ohledem na třetí země, které již uzavřené Dohody mají, ochrana zeměpisných označení původu pro evropské výrobce potravin a nápojů, snazší přístup pro evropské firmy na trh australských veřejných zakázek.

V květnu 2018 Rada EU rozhodla o mandátu a zahájení vyjednávání. Dne 18. června 2018 navštívila AUS u příležitosti zahájení vyjednávání dohody komisařka pro obchod Cecilia Malmström. První kolo vyjednávání proběhlo v Bruselu 2.-6. července 2018. Austrálii navštívila 8. srpna 2018 vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini. Ve dnech 19. – 23. listopadu 2018 v Canbeře proběhlo 2. kolo jednání, 3. kolo proběhlo v březnu 2019 v Canbeře. Další kolo jednání je naplánováno na začátek července 2019 v Bruselu.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Austrálie nefiguruje v destinacích rozvojové pomoci EU.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Austrálie byla jako exportní destinace v roce 2018 na  39. místě, z hlediska importu byla na  56. místě a z pohledu vzájemného obratu, který v roce 2018 dosáhl 13,7 mld. Kč, pak na 48. místě. Obchodní bilance vykázala z pohledu ČR přebytek v hodnotě 5,2  mld. Kč. V roce 2018 ČR vyvezla do Austrálie zboží za  9,5 mld. Kč Dovoz ČR z Austrálie v r. 2018  dosáhl hodnoty 4,2 mld. Kč.

Obchodní výměna  ČR – Austrálie (v tis.USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2011

408 279

37.

135,8

157 685

51.

146,3

565 964

45.

138,5

250 594

2012

517 228

31.

126,7

175 907

51.

111,6

693 135

42.

122,5

341 321

2013

680 982

27.

131,7

172 808

52.

98,2

853 790

37.

123,2

508 174

2014

591 625

29.

86,9

160 335

54.

92,8

751 960

42.

88,1

431 290

2015

608 002

 30.

100,5

154 425

 55.

96,1

762 427

 39.

99,5

453 577

2016

429 328

38.

70,6

151 661

56.

97,9

580 989

43.

76,2

277 667

2017

430 243

38.

100,4

163 790

 58.

106,8

593 495

 46.

102,1

265 914

2018

437 617

39.

101,7

197 711

56.

120,7

635 328

48.

107,0

239 274

Obchodní výměna ČR – Austrálie (v tis. Kč)
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

Poř.

Index

Poř.

Index

Poř.

Index

2011

7 221 633

37.

125,6

2 789 129

51.

135,4

10 010 762

45.

128,2

4 432 504

2012

10 128 870

31.

140,3

3 444 784

51.

123,5

13 573 654

42.

135,6

6 684 086

2013

13 323 420

27.

131,5

3 380 993

52.

98,1

16 704 413

37.

123,1

9 942 427

2014

12 273 845

29.

92,1

3 326 313

55.

98,4

15 600 158

42.

93,4

8 947 532

2015

14 956 855

 30.

119,1

3 798 847

 55.

113,9

18 755 702

 39.

118,0

11 158 008

2016

10 477 625

38.

70,1

3 704 728

56.

97,5

14 182 353

43.

75,6

6 772 897

2017

10 117 498

 38.

100,4

3 828 030

 58.

106,8

13 945 528 46.

102,1

6 289 468

2018

9 505 217

39.

93,9

4 277 949

56.

11,7

13 783 166 48.

98,8

5 227 268

Zdroj: ČSÚ/MPO

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Vývoz

Vývozu dominují osobní automobily (28,2 %), významně jsou zastoupeny dřevo, vysílací přístroje, motory, hračky, mikroskopy a stavební a manipulační technika.

Top komodity českého vývozu za rok 2018
 

Komodita

Hodnota (tis. Kč)

1

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

2 682 076

2

Dřevo rozřezané,štípané,loupané,i hoblov.apod.,›6mm 663 923

3

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání 558 080

4

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 381 533

5

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

296 028

6

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

245 714

7

Výrobky tiskařské ostatní vč obrazů rytin aj

194 460

8

Odstředivky přístroje k filtrování čištění

181 091

9

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo ochraně elektrických ob

159 758

10

Zboží pekařské,pečivo,oplatky,rýžový papír,apod.

137 567

Zdroj: ČSÚ

Dovoz

Významnou položkou australského dovozu do ČR je dlouhodobě vlna, která tvoří 63,5 % všeho dovozu v roce 2018. Dále se dováží např. léky, mince, autodíly, víno a maso. 

Top komodity českého dovozu za rok 2018
 

Komodita

Hodnota (tis. Kč)

1 Vlna nemykaná nečesaná

2 763 794

2 Mince

158 811

3 Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické příst

112 650

4 Léky odměřené ne krev ap vata aj

  108 388

5 Maso hovězí čerstvé chlazené

104 707

6 Uhlí černé brikety bulety ap z uhlí černého

102 762

7 Nikl nezpracovaný

87 048

8 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

86 493

9

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

78 256

10 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

67 852

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 23.5. 2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem