Austrálie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Australské společenství
 • Commonwealth of Australia 

Aktuální složení australské vlády (od 6.2. 2020):

 • Premiér – Scott Morrison
 • Vicepremiér – Michael McCormack
 • Treasurer – Josh Frydenberg
 • Ministryně zahraničních věcí – Marise Payne
 • Ministr obchodu a investic – Simon Birmingham
 • Ministr financí – Mathias Cormann
 • Ministryně obrany – Linda Reynolds
 • další složení vlády

Pozn.: V Austrálii proběhly parlamentní volby ve dnech 18-19. května 2019.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 25 464 116 (září 2019)
 • Průměrný roční přírůstek: 1,5 % (přirozený přírůstek + migrace)
 • 37,5% přirozený roční přírůstek a 62.5% migrace

Demografické složení:

 • 18,7 % věk 0 – 14 let
 • 65,4 % věk 15 – 64 let
 • 15,9 % věk 65 let a více

Národnostní složení:

 • 76,1 % potomci britských a irských přistěhovalců
 • 15,6 % přistěhovalci z ostatních evropských národů
 • 5,3 % přistěhovalci asijského původu
 • 3 % původní obyvatelé – Austrálci

28,5 % australského obyvatelstva (cca 7 mil.) je narozeno mimo území Austrálie. Nejvíce z nich pochází z UK (4 %), Nového Zélandu (2,3%), Číny (2,6 %), Indie (2,4 %) a Filipín (1,1 %) a Vietnamu (1 %).

Náboženské složení:

 • 52,1 % křesťané
 • 30,1 % bez vyznání
 • 8,2 % ostatní náboženství

Poslední sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v Austrálii v srpnu 2016.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Porovnání hospodářských agregátů – pětileté období
 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP (v mld. USD)

1  219,6

 1 256,6 1 379,5 1 351,7 1 450

Přírůstek HDP (v %)

3,0

2,5

2,4

2,8

1,8

HDP (v USD/1 obyv.)

50 943,2

51 430,0

55,707

55 925,9

56 919,4

Míra inflace (v %)

1,5

1,5

1,9

1,9

1,6

Míra nezaměst. (v   %)

5,8

5,7

5,5

5,0

5,2

Úroková míra (v %)

2,00

 1,50

1,50

1,50

0,75

Zdroje: Australian System of National Accounts, DFAT, Reserve Bank of Australia, Treasurer, Trading Economics, IMF

V roce 2019 dosáhl australský HDP hodnoty 1,450 mld USD. Australský HDP představuje 1,2 % světové ekonomiky. Australské ekonomice dominuje sektor služeb (65 % celkového HDP), těžební průmysl (13,5 % HDP) a zemědělství (2 % HDP). HDP vzrostl o 0,5% ve 4.Q a dovršil tak 29. rok nepřetržitého hospodářského růstu, ačkoliv mnozí analytici již při zveřejnění výsledků za 2.Q poukazovali na nejnižší tempo růstu HDP od 2009 a hrozící recesi.

Australská ekonomika meziročně vzrostla o 2,2 % . Vládní výdaje zpomalily růst veřejné poptávky a vývozu byl relativně silný, růst výdajů domácností a investic zůstal slabý. Na straně výroby rostla většina sektorů kromě stavebnictví. Produkce zemědělského sektoru se od předchozího roku také snížila, což odráželo dopady přetrvávajícího sucha a ničivých požárů ke konci roku, které zdevastovaly regionální komunity.

V návaznosti na požáry premiér Scott Morrison oznámil vznik federálního programu National Bushfire Recovery Fund na obnovu země. Počáteční vklad do fondu činil 2 mld AUD, pomoc z něj je poskytována jak přímo postiženým obyvatelům a komunitám, zároveň bude využit při následné obnově infrastruktury a rezidenční výstavby. Na obnovu přírodního prostředí bylo vyčleněno dodatečných 50 mil AUD. Obnova bude částečně financována i ze soukromých sbírek.

Požárům padlo za oběť 25 osob, zničeno bylo přes 1.800 domů, 100.000 obyvatel muselo opustit své domovy. Uhynulo 17.000 kusů skotu, děsivé jsou dopady na místní faunu. Odhadované dopady požárů na AUS ekonomiku jsou vyčísleny na 1,5 – 2,5 mld AUD, postiženy jsou zejména turistika, zemědělství a maloobchod. Nejpostiženejším státem je New South Wales, následovaný státem Victoria. NSW premiérka nad rámec vyčleněných federálních prostředků oznámila vyčlenění dodatečných 2 mil AUD na obnovu NSW.

Míra nezaměstnanosti se mírně snížila na 5,1%. Růst mezd dosáhl 2,2 % v prosinci 2019, což je nejslabší růst od 2.Q 2018. Za důvody jsou považovány přechod ekonomiky po těžebním boomu, klesající zapojení v odborech a neochota firem zvyšovat mzdy. Mzdy v Austrálii vzrostly na 1257 AUD/týden ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 z 1237,90 AUD/týden ve druhém čtvrtletí roku 2019.

Roční míra inflace v Austrálii vzrostla ve 4.Q na 1,8 % z 1,7 % ve 3. Q. Inflace bydlení zůstala nadále významným tahem celkové inflace. Ceny nemovitostí rostly ve většině měst: Sydney (4,7 procenta proti 3,6 procenta), Melbourne (5,2 procenta proti 3,6 procenta), Brisbane (1,8 procenta proti 0,7 procenta), Adelaide (1,4 procenta) vs -0,3 procenta), Perth (1,1 procenta proti -1,2 procenta), Hobart (2,7 procenta proti 1,3 procenta) a Canberra (3,1 procenta vs. -0,5 procenta). Naproti tomu ceny nemovitostí v Darwinu dále klesaly (-0,8 procenta proti -1,2 procenta). Meziročně se ceny ve 4.Q zvýšily o 2,5 procenta.

 V oblasti monetární politiky Rada centrální banky postupně snížila během roku 2019 úrokovou míru z 1,5 % na 0,75 %, v návaznosti na pandemii COVID-19 pak na rekordních 0,25 %.

Hospodářská opatření k pandemii COVID-19

Australská vláda představila tři balíčky k překonání hospodářských potíží způsobených pandemií. Záchranné balíčky poskytnou těžce zkoušené australské ekonomice – po dlouhodobém suchu, následovaném katastrofálními požáry a nyní pandemií koronaviru – celkem 320 mld AUD, což představuje 16,4 % ročního HDP.

AUS vláda dne 12.3. 2020 představila první podpůrný balíček ve výši 17,6 mld AUD. Největšími příjemci pomoci z podpůrného balíčku jsou SME, subjekty podnikající v cestovním ruchu a příjemci sociální podpory. Za klíčové instrumenty jsou považovány jednorázový příspěvek 750 AUD příjemcům sociální podpory, odpisy až 150.000 AUD pro SME a úhrada poloviny platu učňů.

Mezi opatřeními prvního balíčku patří okamžité odpisy majetku, zrychlené amortizace, posílení cashflow zaměstnavatelů, mzdová podpora/asistence pro učně a praktikanty. SME (společnosti s obratem do 500 mil AUD – původně 50 mil AUD) budou moci provádět odpisy až do výše 150.000 AUD za položku (namísto stávajících 30.000 AUD) až do 30. června 2020. Zároveň budou moci odečíst dalších 50 % hodnoty každé položky v roce pořízení v rámci zrychlených amortizačních pravidel (až do 30. 6. 2020).

Domácnosti pobírající podporu, osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti, důchodci, invalidní důchodci, opatrovníci, účastníci programu podpory mladistvých, příjemci veteránských příspěvků a daňových úlev rodinám obdrží jednorázový příspěvek 750 AUD. Příležitostným pracovníkům bude odpuštěna čekací lhůta na výplatu dávek nemocenské. Celkově se tato opatření ve výši 4,6 mld AUD vztahují na 6,5 mil osob.

Podnikatelé v cestovním ruchu budou dále čerpat z 1 mld AUD fondu, v jehož rámci jim budou odpuštěny vstupní poplatky do národních parků, poskytnuta nápomoc při identifikaci alternativních trhů a další formy podpory incomingové turistiky.

Druhý speciálně zřízený fond ve výši 1 mld AUD má za cíl asistovat zasaženým komunitám a podnikatelům ve venkovských oblastech, se speciálním zaměřením na cestovní ruch, zemědělství a vzdělání.

Druhý záchranný balíček z 22.3. 2020 ve výši 66 mld AUD představil pomoc NGO a malým podnikům (s obratem pod 50 mil AUD), které obdrží nezdanitelný příspěvek v rozmezí 20.000 -100.000 AUD a garanci nezajištěných půjček až do 250.000 AUD. Celkem 25,2 mld AUD směřuje na úhrady platů zaměstnanců. Vláda tak převede SME až 50.000 AUD během následujících týdnů a nabízí 50.000 AUD v dalším finančním roce (od června). Odhadem pomoc obdrží 690.000 podniků a 30.000 NGO. Vláda zároveň zaručí bankovní úvěry pro SME v poloviční výši.

Dne 30.3. 2020 australský premiér ohlásil třetí balíček ve výši 130 mld AUD, jehož prostřednictvím bude vláda poskytovat dotace na platy zaměstnanců. Vláda prostřednictvím balíčku sníží náklady zaměstnavatelů na udržení zaměstnanců – ti, kteří přijdou o práci, obdrží podporu v poměrné výši jejich platu. Vláda poskytne dotaci 1500 AUD na zaměstnance, pokrývající 2 týdny, bez ohledu na výši platu. Dotaci obdrží podnikatel prostřednictvím systému JobKeeper. Zaměstnavatelé mohou dobrovolně tuto částku navýšit. Podnikatelům vznikne nárok na tuto dotaci, pokud u nich dojde k 30% poklesu příjmů. Zároveň byl balíčkem zvýšen práh vyplácené sociální podpory na 79.000 AUD.

Další opatření:

Reserve Bank of Australia (centrální banka) v březnu snížila úrokovou sazbu na rekordních 0,25 % a uvolnila 90 mld AUD na půjčky bankám, které je nabídnou malým a středním podnikům.

Významně je postižena letecká doprava. Australským leteckým společnostem (Qantas, Virgin) bude federální vládou odpuštěno 715 mil AUD na poplatcích a odvodech. Zároveň letecké společnosti obsluhující vzdálené vnitrozemské regiony obdrží podporu ve výši 298 mil AUD. Federální vláda též zafinancuje mezinárodní nákladní lety s australskými komoditami na export (“humrové lety”), které budou na zpáteční cestě přivážet zdravotnické vybavení a materiál. Balíček v hodnotě 100 mil AUD se vztahuje na Čínu, Japonsko, Hong Kong, Singapur a Spojené arabské emiráty. 

Federální vláda oznámila podpůrný balíček ve výši 445 mil AUD domovům pro seniory a službám spojeným s jejich provozem.

Vláda s centrální bankou ohlásila příslib “budování mostů” v hodnotě 105 mld AUD. Příslib obsahuje jednak pobídku RBA vůči bankovním domům promítnout snížené úrokové sazby do nabídky pro SME, jednak fond 15 mld AUD malým bankám a nebankovním institucím pro zabezpečení jejich fungování.

Treasurer Josh Frydenberg oznámil vyšší míru dohledu nad cizími investicemi z důvodu “ochrany národního zájmu”. Veškeré investiční záměry bude schvalovat Federal Investment Review Board. Jedná se o dočasné opatření po dobu krize zahrnující investice v jakékoliv výši z jakékoliv země. Treasurer zároveň explicitně vyloučil, že by se cíleně jednalo o opatření k zamezení přebírání australských subjektů čínskými.

Federální vláda oznámila 1 mld AUD podpůrné financování lékařských služeb s dálkovým přístupem přes komunikační prostředky Medicare telehealth a služeb zabývajících se domácím násilím. Toto opatření má sloužit  jako prostředek k zamezení nežádoucí kumulace pacientů v lékařských ordinacích. Umožní spojit se s příslušným obvodním lékařem prostřednictvím běžných komunikačních aplikací (FaceTime, telefon). Vláda zároveň poskytne 200 mil AUD organizacím typu  Meals on Wheels, které zajišťují rozvoz jídel potřebným.

Celní orgány jsou od 31.3. oprávněny zabavovat roušky, rukavice a ochranné obleky, dezinfekční a alkoholové prostředky vyvážené ze země. Výjimky jsou stanoveny pro osobní užití nebo v rámci humanitární pomoci a obecně obchodní zásilky považované za bona fide, jedná se o ochranné opatření k zamezení spekulativního nákupu a vývozu zdravotnického materiálu.

Bankovní domy oznámily:

 • pozastavení splátek úvěrů malých podniků až na šest měsíců
 • dovolí vlastníkům nemovitostí, užívajícím nemovitosti ke komerčním účelům a těm, kteří mají úvěry až do výše 10 mil AUD, odklad úvěrových splátek až o 6 měsíců za předpokladu, že nevystěhují nájemníky z důvodu koronavirové krize
 • těm, kteří splácí hypotéku na objekt bydlení, pak nabízí vzít si „hypoteční prázdniny“ a odložit splátky hypotečního úvěru.

Fortescue Metals Group (těžařský gigant ze Západní Austrálie) jako soukromou iniciativu přislíbil 160 mil AUD na boj s COVID. Z Číny vypraví 4 letouny s celkem 90 tunami zdravotnických zásob.

Pomoc na úrovni států (a měst):

Kromě federální vlády poskytují podporu i jednotlivé státy a teritoria. Vláda Nového Jižního Walesu dne 17.3. 2020 ohlásila balíček v hodnotě 2,3 mld AUD. Z toho 700 mil AUD půjde na zdravotnické vybavení (JIP, nákup ventilátory, zřízení respiračních klinik) a 1,6 mld AUD na daňové úlevy pro malé provozovny. Dalších 80 mil AUD bude využito na vyrovnání úhrad za různé druhy poplatků placené barům, kavárnám, restauracím a řemeslníkům a 250 mil AUD na náklady na extra úklidové pracovníky na letištích, školách a veřejných budovách. Přes 250 mil AUD bude směřovat do urychlení údržbových prací a zahájení prací na stěžejních projektech.

Premiérka NSW ohlásila, že přes 500 firem se přihlásilo se zájmem o změnu výrobních kapacit na zdravotnický materiál (tzv. ‚re-tool‘).

Municipalita města Sydney podpoří drobné podnikatele, umělce a další osoby zapojené do uměleckých a komunitních aktivit částkou 72,5 mil AUD.

Queensland avizoval 4 mld AUD balíček na podporu zdravotnictví, pracovních míst a podnikatelů, bude nabízet firmám bezúročné půjčky až do výše 250.000 AUD. 

Západní Austrálie oznámila 1 mld AUD podpůrný balíček. Domácnosti budou moci požádat o úlevy při úhradě poplatků za energie, SME obdrží kredit na spotřebu energií, daňové úlevy, úlevy z poplatků.

Victoria ohlásila 1,7 mld AUD program – daňové a jiné úlevy pro nejvíce postižená odvětví – pohostinství, turistický ruch, kulturu a zábavní průmysl, maloobchod. Nadto k již přislíbeným 500 mil AUD poskytne dodatečných 1.3 mld AUD do zdravotnictví.

Přehled veškerých opatření k podpoře ekonomiky je možné nalézt na vládním portálu:

https://www.business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Social&utm_campaign=CV19WhatsApp

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet se v Austrálii sestavuje pro fiskální rok od 1.7. do 30.6. Následující porovnání je tedy ponecháno za finanční, nikoliv kalendářní roky.

Státní rozpočet – srovnání za posledních 5 let
 

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Příjmy (v mld. AUD)

384

405,3

416,9

433,5

473,75

513,8

Výdaje (v mld. AUD)

420,3

434,6

450,6

459,7

488,58

500,9

Saldo (v mld. AUD)

-36,2

-29,1

-33,7

-29,4

-14,8

7,1

Zdroj: http://www.budget.gov.au/

Australský rozpočet na rozpočtový rok 2019-2020 byl předložen dne 2. dubna 2019.

Vláda zvýšila dluhový strop ze 600 mld. AUD na 850 mld. AUD, aby byla schopna se vypořádat s pokračujícím ekonomickým dopadem koronaviru. Zároveň odložila návrh rozpočtu na období 2020–21 na 6. října 2020. To jí poskytne více času na vyhodnocení ekonomických a fiskálních dopadů koronaviru jak v Austrálii, tak v gloálním měřítku a dovolí přípravu rozpočtu reflektujícího potřeby hospodářské obnovy země.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Přebytek běžného účtu platební bilance se ve 4. Q 2019 snížil o 5 548 mil. AUD na 955 mil. AUD. Finanční účet se v roce 2018-19 dostal do deficitu 8 080 mil. AUD, deficit kapitálového účtu se zvýšil na úroveň 781 mil. AUD. Čisté zahraniční zadlužení Austrálie ke konci roku 2019 kleslo o 20,9 mld. AUD na 1 143,5 mld. AUD.

Platební bilance – srovnání posledních pěti let (v mil. AUD)

 

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Běžný účet

– 59 489

-73 589

– 42 414

– 40 683

10 301

Kapitálový účet

– 517

-667

-509

-522

-781

Finanční účet

52 794

75 602

43 770

54 300

-8 080

Zdroj: Australian Bureau of Statistics

Devizové rezervy australské centrální banky RBA (v mld. AUD)

Rok k 31. 12.

 

2014

54,47

2015

56,08

2016

65,83

2017

85,35

2018

64,29

2019

83,84

Zdroj: Reserve Bank of Australia

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Činnost bankovního sektoru je upravena zákonem Banking Act 1959. Bankovnictví prošlo od počátku 80. let procesem deregulace a privatizace včetně účasti zahraničních bank.

Finanční trhy jsou regulovány australskou centrální bankou (Reserve Bank of Australia, RBA). Od roku 1992 je liberalizován přístup zahraničních bank, jejichž pobočky tvoří téměř polovinu více než 50 v Austrálii registrovaných bank. Pobočky zahraničních bank se mohou účastnit operací na kapitálovém trhu. Komerční banky poskytují kromě půjček pro podnikatelskou a privátní sféru veškerou škálu služeb včetně pojištění a burzovních operací.

Finanční služby jsou velmi efektivní s pružným platebním systémem a využívající řadu výhod elektronizace včetně praktického systému platebních a úvěrových karet (EFTPOS).

Hlavní komerční banky jsou podle velikosti základního kapitálu National Australia Bank, Commonwealth Bank, Westpac a ANZ Banking Group. Čtyři největší banky Austrálie jsou označovány jako „velká čtyřka“. S těmito bankami udržují korespondenční styk hlavní české banky (ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank).

Existuje několik menších bank a další finanční instituce, jako jsou družstevní záložny. Mnoho velkých zahraničních bank má v Austrálii zastoupení.

V červnu 2017 zahájil Treasurer Scott Morrison inciativu Open Banking Review. Otevřené bankovnictví má zajistit větší tržní efektivitu, vytvářet nové příležitosti pro účastníky na trhu, udržovat hospodářskou konkurenci a poskytovat zákazníkům větší kontrolu nad jejich údaji. Open Banking Review bylo dokončeno v březnu 2018.

V listopadu 2017 premiér Malcolm Turnbull oznámil ustavení tzv. „královské komise“, která měla vyšetřit dlouhodobě přetrvávající závažná pochybení bankovního sektoru. 4. února 2019 byla po roce vyšetřování vydána závěrečná zpráva o stavu australského bankovního sektoru. 76 doporučení, která jsou součástí závěrečné zprávy, reagují zejména na neetické a nelegální odměňovací pobídky či upřednostňování zisku nad zájmy zákazníků. Výsledek šetření má negativní dopad na reputaci bank (“velká čtyřka”), nicméně zpráva nepřinesly žádné návrhy strukturálních změn. Jediným zřetelným výsledkem je posílení role regulačních orgánů a zřízení fondu odškodnění pro zakázníky.

V květnu 2018 Australský regulační úřad (APRA) umožnil menším společnostem podnikání v bankovních službách (Authorised deposit-taking institution – ADI). APRA oznámila a schválila první omezenou ADI, Volt Bank, dne 7. května 2018.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Finanční rok v Austrálii trvá od 1. července do 30. června následujícího roku.

Austrálie má třístupňový systém zdanění a to konkrétně ze strany federace, států a také na lokální úrovni. Federálními daněmi jsou např. daň z příjmu, GST či spotřební daň. Mezi daně vybírané jednotlivými státy patří např. payroll tax, různé stamp duties (např. daň z převodu pozemků) nebo daň z motorvých vozidel. Na lokální úrovni se pak jedná o tzv. rates.

V porovnání s ostatními ekonomikami OECD je daňové zatížení nižší. 

Přímé a nepřímé daně

Stejně jako u většiny států OECD tvoří převážnou část výběru daní daně přímé (64 %). Do této kategorie se řadí daně z příjmů, celkových mezd (payroll) a zisků (profits). Zbývající část výběru daní pochází z nepřímých daní jako je DPH (zde  GST), cla (excise duties, custom duties) a daně z nemovitostí (property tax). V porovnání celkového zdanění příjmu jednotlivců, který zahrnuje daň z příjmu, daň na sociální zabezpečení a daně z celkových mezd, se Austrálie umístila v rámci OECD mezi státy s nejnižšími hodnotami.

Federální fiskální systém

47 % z celkových příjmů tvoří daň z příjmů jednotlivců (personal income tax). Ta v sobě slučuje gross income tax withholding, gross other individuals’ income tax a individuals’ refunds. Další 3 % připadá na superannuation taxes a 1% na fringe benefits payments. 19 % příjmů tvoří příjmy z daní společností (company income) a z petroleum resource rent taxation. 9 % činí daň z nemovitostí. Daň z prodeje (GST) činí 13 %. Zbytkových 8 % zabezpečují cla (excise and customs duties).

Daň z příjmu

Jedná se o progresivní daň, která se odvíjí od výše příjmu jednotlivce. Jinému zdanění podléhají rezidenti a nerezidenti.

Sazby daně z příjmu platné pro rok 2019-20 pro australské rezidenty

Příjmy

Daň

0 – $18,200

0

$18,201 – $37,000

19 c za každý 1 $ nad $ 18,200

$37,001 – $90,000

$3,572 plus 32,5 % za každý 1 $ nad $ 37,000

$90,001 – $180,000

$ 20,797 plus 37 % za každý 1 $ nad $  90,000

$180,001 and over

$54,547 plus 45 % za každý 1 $ nad $ 180,000

Výše uvedené sazby jsou v souladu s návrhem rozpočtu na rok 2018-19. Nezahrnují 2 % daň Medicare.

V následujících letech je počítáno s následujícími daňovými úlevami:

 • osoby s příjmy do výše 90,000 AUD získávají nárok na slevu na dani 530 AUD na následující rok, od roku 2022 slevu ve výši 645 AUD,
 • nový (přídatný) nárok na slevu na dani pro osoby s nízkým a středním příjmem do roku 2022: 200 AUD pro příjmy do 37,000 AUD, 200 AUD + 3 % z příjmu pro příjmy 37 001 – 48 000 AUD, 530 AUD pro příjmy 28 001 – 90 000 AUD, 1,5 % příjmu mínus 530 AUD pro příjmy nad 90,000 AUD,
 • od roku 2022 je navrženo posunutí prahů pro daňové zatížení z příjmu: do 18 200 bez daně, 19 % daň pro příjmy 18,201 – 41,000 AUD ročně, 32,5 % pro příjmy 41,001 – 120 000, 37 % daň pro příjmy 120 001 – 180 000, 45 % daň pro příjmy vyšší jak 180 000.

DPH (GST)

Jedná se o spotřební daň ve výši 10%, kterou je zatížena většina zboží a služeb a aplikuje se během celého procesu dodávky zboží. Austrálie ji zavedla až v roce 2000. V zemích OECD je to čtvrtá nejnižší sazba (po 5% DPH v Kanadě a Japonsku a 8% ve Švýcarsku).

Zdravotní pojištění (medicare levy)

2 % daň zdanitelného příjmu. Daňová kompenzace (offset) může výjimečně snížit výšku tyto daně. Jedná se o nepovinnou daň pro nerezidenty.

Daň z odvodu do penzijního fondu (superannuation funds taxation)

Do fondu je přispíváno odpočtem z daně z příjmu v hodnotě 9,5%.

Spotřební daň

Spotřební daň (excise duty) na benzín i naftu představuje  41,6 centů za litr, na LPG  13,4 centů za litr. Spotřební daně na alkohol jsou detailně popsány na stránkách Australian Taxation Office, spotřební daně na tabákové výrobky jsou uvedeny na stránkách Australian Taxation Office.

Zdanění příjmů společností (company income taxation)

Celková hodnota této daně je pro malé podniky 27,5 %, pro ostatní 30 % a týká se všech akciových i neakciových společností typu s.r.o. a pod. (incorporated and unincorporated associations). Malé společnosti byly původně společnosti s příjmem do 25 mil. AUD ročně, dle nové úpravy je od roku 2017-18 stanoven práh ve výši příjmu 50 mil. AUD ročně. V roce 2020-21 by mělo dojít ke snížení sazby pro malé společnosti na 26 %, v letech 2021-22 dále na 25 %. 30 % sazba pro ostatní zůstává.

Zemědělské daně (agricultural levies)

Aktuální nutnost daně si určuje samo odvětví. Získané prostředky směřují do propagace, výzkumu a rozvoje. K výběru daně pak dochází při prvním prodeji primárního výrobce.

Vyrovnávací daň z vína (wine equalisation tax)

Této dani podléhají vína, medovina, cider a saké. Jedná se o daň ad valorem, která představuje 29 % z konečné velkoobchodní ceny, ve výjimečných případech dosahuje úrovně 50% maloobchodní ceny. Výrobci mají nárok na rabat z prvních 350 000 AUD zaplacených v dani za rok (částka snížena od 1. července 2018 z 500 000 AUD)

Daň nezletilých osob

Některé příjmy osob do 18 let podléhají vyššímu zdanění. V případě ročního příjmu nepřesahujícího 1 667 AUD není povinností podávat daňové přiznání (tax return).

Daň z luxusních vozidel (luxury car tax)

Od 1. července 2008 je prodej luxusních osobních vozů zatížen 33 % daní. Práh se každý rok mění, na rok 2017-2018 byl práh pro kategorii „luxusní“ stanoven pro vozidla s ekonomickým provozem na ceně 75 526 AUD, pro ostatní 65 094 AUD. Pro rok 2019-20 vláda zatím nový práh nestanovila.

Daň z kapitálových zisků (CGT- Capital gains tax)

Jedná se o součást daně z příjmu osob nebo fondů. Mezi zdaňovaný majetek se počítají nemovitosti, podíly, svěřené jednotky (units in a trust or managed investment fund) a splátky (collectables).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem