Automatizované parkovací systémy (transfer technologií)

Inovační plně automatizovaný systém parkovacího domu určený pro osobní automobily vyvinula a uvedla na trh společnost KOMA – Ložiska, s. r. o.Původce technologie: KOMA – Ložiska, s. r. o., Česká republika
Příjemce technologie: Plazmatronika NT Sp. z o. o., Polsko

Společnost KOMA – Ložiska, s. r. o. vyvinula a uvedla na trh inovační, plně automatizovaný systém parkovacího domu určený pro osobní automobily. Na rozdíl od klasických parkovišť spočívá hlavní výhoda podobných automatizovaných parkovacích domů v tom, že automobily pouze přijížději do přízemí domu a jsou automaticky a bez použití vlastního pohonu zaparkovány. Při automatizované manipulaci nedochází k tvorbě výfukových plynů, čímž se omezí vznik škodlivých emisí. Automatizované parkovací systémy navíc usnadňují řidičům parkování a zejména v městských zástavbách zároveň šetří i cennou plochu, kterou obvykle vyžaduje výstavba velkých klasických záchytných parkovišť.

Systém firmy KOMA funguje tak, že řidič automobilu pouze najede do parkovacího domu na nosnou plošinu a o zbytek se již postará automatický systém, který vyzvedne a zaparkuje automobil na volné místo v patře parkovacího domu. Při vyžádání automobilu zpět vloží řidič do čtecího zařízení svůj jedinečný elektronický klíč a automatický systém příslušný automobil vyparkuje. Výhodou popsaného systému jsou tedy pouze dva pohyby při manipulaci s automobilem (zdvižení automobilu do patra a posun automobilu vodorovně na volné místo v patře) a krátký čas potřebný pro vyparkování automobilu. I když parkovací dům tohoto typu zabírá jen realativně malou zastavěnou plochu, je přesto schopen, v závislosti na počtu pater a prstenců na jednotlivých patrech, pojmout 126 až 300 automobilů, případně i více. Automatizované parkovací systémy KOMA tedy nabízejí efektivní, ekologické a inteligentní hromadné parkování na malém prostoru. Pilotní předváděcí projekt tohoto domu byl již postaven v Ostravě – Svinově.

Technologické centrum Akademie věd ČR aktivně asistovalo při transferu popsané technologie plně automatizovaného karuselového parkovacího systému KOMA z České republiky do polské firmy Plazmatronika NT Sp. z o. o. z Wroclawi. Bylo zorganizováno setkání představitelů obou firem během technologické burzy „Contact: Business Meetings 2008“ na veletrhu „Z/intec“ 2008 v Lipsku, kde se čeští i polští účastníci dohodli na společné smlouvě o prodeji licence a technické spolupráci. Licenční smlouva polskému partnerovi umožňuje realizovat danou technologii v oblasti jihozápadního Polska.

Kontaktní údaje:

Ing. Jiří Janošec, Ph.D.
Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 234 006 136
Fax: +420 220 922 698
E-mail: janosec@tc.cz
Web: www.tc.cz

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“.