Ázerbájdžán: Vztahy země s EU

Ázerbájdžán je v rámci platformy Východního partnerství zemí, která chce mít v tomto vztahu významnější, strategické, postavení než ostatní státy. Je to dáno jeho ekonomickým rozvojem, nerostným bohatstvím a ambicemi stát se alternativním dodavatelem plynu do Evropy. Navzdory občasné verbální podpoře Východního partnerství z nejvyšší úrovně projevuje Ázerbájdžán na bilaterální úrovni nízkou aktivitu. AZE sebevědomě odmítá nabídky finanční asistence a dává najevo, že nestojí o rady v oblasti klíčových politických a hospodářských reforem.

© Zastupitelský úřad ČR v Baku (Ázerbájdžán)

Jsou založeny v Dohodě o partnerství a spolupráci, podepsané v roce 1996.

 

V únoru 2017 bylo oficiálně zahájeno vyjednávání o nové partnerské dohodě, jež by měla dohodu z roku 1996 nahradit. Návrh dohody má výrazné ambice přiblížit stávající praxi ve většině oblastí ekonomiky evropským zvyklostem, z čehož ovšem pramení některé těžkosti s jejím vyjednáváním. To nadále pokračuje, kdy a zda vůbec dospěje k úspěšnému závěru, tj. ke shodě nad textem, který by následně prošel ratifikačním procesem, je prozatím předčasné spekulovat.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Ázerbájdžánu jsou trvale přítomny všechny státy EU s výjimkou Estonska (diplomatická mise je dočasně personálně neobsazena), Finska, Irska, Kypru (nemá s Ázerbájdžánem diplomatické styky), Lucemburska, Malty a Slovinska.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU nadále zůstává největším obchodním partnerem Ázerbájdžánu s podílem 41,7 % na obratu zahraničního obchodu v roce 2018. EU je současně pro Ázerbájdžán největším exportním a importním trhem s podílem 54,4, resp. 20,3 %. Země EU dovážejí z Ázerbájdžánu hlavně ropu a ropné produkty a vyvážejí do Ázerbájdžánu stroje, dopravní prostředky, potraviny a spotřební zboží.

 

Obchodní výměna mezi Ázerbájdžánem a EU v letech 2012–2019 (v mil. EUR) 

 

Import do EU

Export z EU

Bilance

2012

14,3

3,0

-11,3

2013

14,4

3,7

-10,6

2014

13,2

3,5

-9,7

2015

10,7

3,5

-7,2

2016

7,6

1,9

-5,7

2017

9,4

1,7

-7,7

2018

11,5 2,7 -8,8

2019

10,6 1,8 -8,8

Zdroj: Eurostat

 

EU je zároveň největším zahraničním investorem v AZE. V roce 2018 tyto investice dosáhly objemu 11,7 mld.EUR.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Ázerbájdžán není příjemcem rozvojové pomoci vzhledem k svému stupni ekonomického rozvoje. EU umožňuje Ázerbájdžánu využívat některé finanční instrumenty v rámci platformy Východního partnerství. Velký zájem panuje zejména v oblasti twinnigových programů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Baku (Ázerbájdžán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Ázerbájdžán