Bahamy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR–Bahamy

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz z ČR

161

557

96

742

79

Dovoz do ČR

286

191

198

278

270

Obrat

445

747

294

1020

348

Saldo

-126

366

-101

463

-191

Údaje v tis. USD

Zdroj: ČSU

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR

 Kód zboží

 Název Zboží Netto (kg) Stat. hodnota (v tis. USD)
 8450  Pračky pro domácnost rádelny i se sušičkami  3030  30
 8451  

Stroje na praní žehlední barvení ap. látek

 1590  14
 8609  

Kontejnery pro jeden a nebo více druhů dopravy

 7261  11
9405  

Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů

104  10
8507  

El. akumulátory, vč. separátorů pro ně

 452  8
8472  

Stroje přístroje kancelářské a jiné

 18  3
9027  

Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory

 7  1

6301

 

Přikrývky koberečky cestovní

 1  1

zdroj ČSÚ

 

Dovoz do ČR

Kód zboží  Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (v tis. USD)
2208 Etylalkohol nedentat. pod 80% destiláty likéry  18577 155
7307 Příslušenství pro trouby trubky z železa ocel 807 90
4016 Výrobky ostatní z kaučuku vulkaniz ne tvrdého 29 9
7009 Zrcadla skleněná i zarámovaná zrcátka zpětná  280 8
0306 Korýši živí čerství vaření chlazení zmraz apod. 72 4
9506 Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymn    

 zdroj ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající se vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti pohostinství a turistiky.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné podniky na Bahamách neexistují.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z r. 1935;
  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926;
  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z r. 1924.

Dne 6. března 2014 byla na Ministerstvu zahraničních věcí a imigrace Bahamského společenství v Nassau uzavřena Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda vešla v platnost 2.4.2015.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nemá s Bahamským společenstvím žádné rozpracované ani dokončené projekty rozvojové spolupráce.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem