Bahamy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR–Bahamy

 

2015

2016

2017

2018

2019 

Vývoz z ČR

557

96

742

79

 300

Dovoz do ČR

191

198

278

270

 171

Obrat

747

294

1020

348

 471

Saldo

366

-101

463

-191

 130

Údaje v tis. USD

Zdroj: ČSU

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR

 

 Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (v tis. USD)
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně ajiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536 6 270 128
8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění 2 180 100
8429 Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem 3 300 42
8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj 714 14
8472 Stroje přístroje kancelářské aj 40 6
8535 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů 44 4
8432 Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví apod 83 3
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů  5 1

 zdroj ČSU

 

Dovoz do ČR

Kód zboží  Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (v tis. USD)
2208 Etylalkohol nedentat. pod 80% destiláty likéry  2 482 141
4016 Výrobky ostatní z kaučuku vulkaniz ne tvrdého 890 20
0306 Korýši živí čerství vaření chlazení zmraz apod. 72 4

 zdroj ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající se vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti pohostinství a turistiky.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné podniky na Bahamách neexistují.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z r. 1935;
  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926;
  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z r. 1924.

Dne 6. března 2014 byla na Ministerstvu zahraničních věcí a imigrace Bahamského společenství v Nassau uzavřena Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda vešla v platnost 2.4.2015.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Bahamské společenství nepatří mezi prioritní země zahraniční rozvojové splupráce ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem