Bahrajn: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Bilance bahrajnského zahraničního obchodu je zpravidla od roku 2013 pasivní. Značně ji však ovlivňuje pohyb světových cen ropy, protože více jak polovina vývozu připadá na petrochemickou produkci, pro kterou se velká část surové ropy dováží.

Bahrajnský zahraniční obchod (v mld. USD)

 

2015

2016 2017 2018 2019

Dovoz

 12,408  11,601 13,145 14,871 13,256

Vývoz

8,766 6,686 6,965 7,449 8,225

Saldo

-3,642 -4,915 -9,180 -7,422 -5,030

Zdroj Bahrain Open Data Portal of Ministry of Industry and Trade

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejvýznamnější exportní destinace Bahrajnu (2019)
Pořadí Země Hodnota vývozu (USD)
1 Saúdská Arábie 2 027 446 711
2 SAE 1 435 558 880
3 USA 792 257 722
4 Omán 439 257 722
5 Egypt 378 599 407
6 Čína 317 157 322
7 Kuvajt 292 197 818
8 Nizozemí 272 647 212
9 Indie 214 660 212
10 Turecko 190 874 831
Nejvýznamnější partneři dovozu do Bahrajnu (2019)
 Pořadí Země Hodnota dovozu (USD)
1 Čína                    2 065 478 557
2 Austrálie                     936 866 362
3 UAE                     927 677 232
4 Saúdská Arábie                     926 755 158
5 Brazílie                        854 080 835
6 USA                        836 633 531
7 Japonsko                        705 610 229
8 Indie                        685 373 934
9 Německo                        576 054 379
10 Velká Británie                   491 205 806

Zdroj: Bahrain Open Data Portal

Hlavním partnerem bahrajnského zahraničního obchodu je logicky jako dodavatel surovin pro petrochemický a hliníkárenský průmysl Saúdská Arábie. Údaje o dovozu ropy do Bahrajnu však ze strategických důvodů nejsou zveřejňovány.

 

EU je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Bahrajnu (2 mld. EUR/ 10,9% celkového zahraničního obchodu Bahrajnu), přičemž EU je nejvýznamnějším zdrojem dovozů do Bahrajnu (1,81 mld. EUR) a 9. nejvýznamnější exportní destinací (198 mil. EUR). Bahrajn je pro EU 76. nejvýznamnějším obchodním partnerem (Zdroj: Eurostat)

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní strutura dovozu na Bahrajn 2019

Pořadí Komb. Nomenklatura Název Hodnota (USD
1 26011100 Rudy železné, koncentráty, neaglomerované                         1 010 111 187
2 28182000 Oxid hlinitý jiný, ne korund umělý                             905 216 685
3 87032431 Osobní automobily a jiná motorová vozidla                             323 071 130
4 89052000 Plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny                             311 197 525
5 84111200 Proudové motory s tahem nad 25 Kn                             277 065 339
6 85171200 Telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě                             250 060 291
7 71081210 Zlaté ingoty                             218 120 041
8 87032331 Osobní automobily do 3T                             211 752 233
9 84091000 Části a součásti hodné pro letecké motory                             167 769 170
10 87032311 Motorové karavany do 3000 ccm                             163 011 611
Komoditní struktura vývozu z Bahrajnu v roce 2019
Pořadí Komb. Nomenklatura Název Hodnota (USD
1 26011200 Železné rudy a koncentráty aglomerované                  1 246 235 636
2 76051100 Dráty z nelegovaného hliníku,příčný řez nad 7mm                     489 569 068
3 76012000 Slitiny hliníku, netvářené                     458 648 987
4 76011000 Nelegovaný hliník, netvářený                     384 582 635
5 71081210 Zlaté ingoty                     355 523 958
6 76061200 Desky a plechy, hliníkové                     292 033 502
7 73081000 Mosty a části mostů ze železa nebo oceli                     271 593 203
8 87032431 Osobní automobily                     224 694 216
9 72071900 Polotovary ze železa nebo nelegované oceli do 0,25% uhlíku                     200 338 866
10 31021000 Močovina obsahující více než 45% hmotnostních dusíku v sušině                     188 899 609

 

Zdroj: Bahrain Open Data Portal, Ministry of Trade and Industry

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Seznam průmyslových parků:

 1. Mina Salman Industrial Area
 2. Ma’ameer Industrial Area
 3. North Refinery Industrial Area
 4. Sitra Roundabout Industrial Area
 5. South Alba Industrial Area
 6. North Sitra Industrial Area
 7. ​Haffera Industrial Area
 8. Salman Industrial City:
  1. ​​Hidd Industrial Area
  2. Bahrain International Investment Park (BIIP)

 Zdroj: Ministry of Industry Commerce and Tourism

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Pokud jde o odvětvovou a teritoriální strukturu přímých zahraničních investic, tak tyto informace nejsou v místních ani mezinárodních statistikách dostupné. K největším PZI však patří investice do petrochemického sektoru a místní hliníkarny: Tatweer Petroleum, a joint venture vytvořené v r. 2010 mezi BAPCO and Occidental Petroleum (USA) s cílem revitalizovat jediné bahrajnské ropné pole s cílem zvýši jeho výtěžnost pomocí nových technologií, Aluminum Bahrain (ALBA) a Gulf Petrochemical Industries Complex (GPIC), obě společné investice několika států GCC, Bahrain National Gas Company (BANAGAS) vlastněné státem, Saudskou investiční firmou a Caltex Bahrain.

V oblasti rozvoje nemovitostí: Durrat Al Bahrain, největší realitní projekt s hodnotou 3,4 miliardy USD, s investicemi Bahrain Kuwait Finance House, Amwaj Islands, turistický projekt společně vlastněný investory z Bahrajnu, Kuvajtu a KSA, Al Areen Desert Spa and Resort vlastněný vládou Bahrajnu, řadou soukromých investorů a Gulf Finance House, Bahrain Financial Harbor project ve výši 1,3 miliardy USD, který vlastní Gulf Finance House a řada soukromých investorů z GCC, Bahrain City Center kino multiplex investorů z Dubaje a v SAE domicilovanou Al Futtaim Investments, výstavba turistického resortu Marina West s investicemi z KSA.

Dle Economic Development Board Bahrajnu přilákal Bahrajn v roce 2019 134 společností a investice v úhrnné výši 835 mil. USD. (Poslední  zprávy o přímých zahraničních investicích hovořily o 810 mil. USD za prvních devět měsíců roku 2018). 

 

Investice pocházejí ze Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, Francie, Indie, Japonska, Velké Británie a Hong Kongu. Sektorově se jedná o investice do finančních služeb, ICT, zpracovatelského průmyslu, logistiky, realit, cestovního ruchu, školství a zdravotnictví. Předpokládá se vytvoření více než 6000 pracovních míst v příštích třech letech.

 

Lze očekávat další růst zahraničních investic, zejména v souvislosti s nálezy nových ropných polí v dubnu 2018. 

Bahrajn je velmi nakloněný zahraničním investorům, což ukazuje politika bahrajnské vlády a proaktivní přístup úřadu Economic Development Board (zal. R. 2000). Nespornou výhodou je také lokace ostrova, který je snadno přístupný po moři, letecky i po souši. Investoři také zamýšlejí využít blízkosti Saúdské Arábie a efektu jejích ekonomických reforem. Od roku 2003 mohou cizinci vlastnit nemovitosti. Od roku 2016 bylo umožněno i 100% vlastnictví obchodních společností zahraničními subjekty. V oblasti finančních služeb využívají investoři nově založeného regulatorního „sandboxu“ k vývoji nových produktů a služeb. V oblasti finančních technologií bylo založeno centrum Bahrain Fintech Bay a investiční fond na podporu start-upů v regionu Al Waha Fund of Funds v úhrnné hodnotě 100 mil. USD. Dlouhodobá práce na důvěře investorů se také odrazila na vysoké účasti na květnovém investičním fóru Gateway Gulf Forum (přes 500 globálních investorů).

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Kancelář, reprezentaci, společný podnik nebo jinou podnikovou formu je třeba registrovat v obchodním rejstříku ministerstva průmyslu a obchodu. Informace ohledně obchodního a investičního prostředí jsou uvedeny na stránkách státní agentury na podporu zahraničních investic a rozvoje národního hospodářství tzv. Bahrain Economic Developmant Board v kapitole „Publikace“. Zde je možné získat přístup k tzv. Step by Step Guide pro registraci různých forem přítomnosti zahraniční společnosti na místním trhu a stáhnout si příslušné podmínky pro registraci.

Pro usnadnění registračního procesu vytvořilo ministerstvo průmyslu a obchodu tzv. Bahrain Investment Center, což je „One Stop Shop“, tj. registrační místo, kde se podávají žádosti pro registraci nového obchodního subjektu. Bahrain Investment Center dále již sám kontaktuje (s ohledem na charakter nově zakládaného podniku) další nezbytné orgány, které se vyjadřují k registračnímu procesu (např. Electricity & Water Authority, ministerstvo zdravotnictví, vnitra apod.)
Kontakt: Bahrain Investors Center (BIC), Seef Mall, P.O. Box 5479 Phone: (+973) 17562222 Manama, Kingdom of Bahrain, Hours of business: 07:30–14:00 Sunday-Thursday, E-mail: investor_relations@moic.gov.bh.

Pokud jde o právní formy nově zaregistrované organizační jednotky, je možná akciová společnost (min. kapitál je 1 mil. bahrajnských dinárů u veřejných akciových společností a 250 tis. u uzavřených), společnost s ručením omezeným (min. dva společníci a min. podíl 20 tis. dinárů), pobočka (branch office), či representační kancelář. Většina zvolených aktivit umožňuje 100% podíl zahraničního subjektu.

S ohledem na daňové prostředí nenabízí Bahrajn žádné dodatečné pobídky s výjimkou působení v zónách volného obchodu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem