Bahrajn: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Česky: Království Bahrajn
Arabsky v českém přepisu: Mamlaka Al-Bahrajn
Anglicky: Kingdom of Bahrain
Arabsky v anglickém přepisu: Mamlakat al Bahrayn

 • král: JKV HAMAD bin Isa Al Khalifa
 • předseda vlády: JKV KHALIFA bin Salman Al Khalifa
 • první místopředseda vlády: JKV SALMAN bin Hamad Al Khalifa
 • místopředseda vlády: JV MUHAMMAD bin Mubarak Al Khalifa
 • místopředseda vlády: JV ALI bin Khalifa bin Salman Al Khalifa
 • místopředseda vlády: JV Jawad bin Salim al-ARAIDH
 • místopředseda vlády: JV KHALID bin Abdallah Al Khalifa
 • ministr, člen kabinetu: Muhammad bin Ebrahim al Mutawa
 • ministr vnitra: RASHID bin Abdallah bin Ahmad Al Khalifa
 • ministr zahraničních věcí: KHALID bin Ahmad bin Muhammad Al Khalifa
 • ministr financí: Salman bin Ahmed Mohammed Al Khalifa
 • ministr vzdělávání: Majid bin Ali Hasan al-NUAYMI
 • ministr energetiky a vodohospodářství: Wael bin Nasser Almubarak
 • ministr spravedlnosti a islámských záležitostí: KHALID bin Ali Al Khalifa
 • ministr pro místní rozvoj a městské plánování: Essam bin Abdallah Khalaf
 • ministr práce a sociálního rozvoje: Jamil Muhammad Ali HUMAYDAN
 • ministr dopravy a telekomunikací: KAMAL bin Ahmad Muhammad
 • ministr bytové výstavby: Basim bin Yacub al-HAMAR
 • ministr pro záležitosti Poradního shromáždění a Sněmovny reprezentantů: Ghanim bin Fadhil al-BUAYNAYN
 • ministryně zdravotnictví: Faeq bint Saeed Al-Saleh
 • ministr mládeže a tělovýchovy: Aymen Tawfiq almoayyed
 • ministr obrany: Abdulla Al Nuaimi
 • ministr průmyslu, obchodu a cestovního ruchu: Zayid bin Rashid al-ZAYANI
 • ministr informací: Ali bin Muhammad al-RUMAYHI
 • ministr ropného průmyslu Muhammad bin Khalifa Al Khalifa
 • ministr královského dvora: KHALID bin Ahmad bin Salman Al Khalifa
 • ministr královského dvora pro následný dohled: AHMAD BIN ATIYATALLAH Al Khalifa
 • ministr pro záležitosti královského dvora: ALI bin Isa bin Salman Al Khalifa

(Stav ke dni 15.5.2020)

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel (2019):

 • počet obyvatel celkem: 1 523 084

z toho

 • Bahrajnci: 701 864
 • cizinci: 821 220

Průměrný roční přírůstek: 1,3 %

Demografické složení:

 • muži: 62,06 %
 • ženy: 37,93 %

Zdroj: Bahrain Open Data Portal

Věková struktura:

 • 0–14 let 20,14 %
 • 15–24 let 12,26 %
 • 25–54 let 58,2 %
 • 55–64 let 6,3 %
 • 65 let a více 2,89 %

Národnostní složení:

 • Bahrajnci: 46,0 %
 • ostatní Arabové:4,7 %
 • Asiaté: 45,5 %
 • Afričané: 1,6 %
 • Evropané: 1,0 %
 • ostatní: 1,2 %

Náboženské složení:

 • muslimové: 70,3 %
 • křesťané: 14,5 %
 • hinduisté: 9,8 %
 • buddhisté: 2,5 %
 • židé: 0,6 %
 • ostatní: 2,3 %

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 44 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
HDP v mil. USD (v stálých cenách)* 33 780,80 31 120 32 133 33 119,25 33708,55 34231,08
Reálný růst HDP v % 4,5 2,9 3 2,5 1,8 1,82
HDP/obyv v USD (stálé ceny)* 22679,8 22 381,60 22 308,70 21 861,20 22304,3 22 472,9
Podíl na tvorbě HDP v % (v běžných cenách)  
Těžební průmysl 23,3  13,3  11,11  12,41  15,23 13,95

Zpracovatelský průmysl

 

14,9  17,3  18,09  18,53  17,65 17,91
Stavební průmysl 6,4  7,4  7,89 8,10  8,21 8,25
Elektřina a voda 1,3  1,4  1,35 1,30  1,31 1,30
Ostatní výroba 1,0  1,1  1,26 1,26  1,26 1,29
Služby 53,2  59,4  60,29  58,39  56,68 57,30
Míra inflace v % 2,7 2 2,7 0,9 2,1 1,2
             
Míra nezaměstnanosti v %** 4,3 4,1 3,7 3,8 4,3 4,7
Kurs měny k USD 0,3768 0,3768  0,3768  0,3768 0,377 0,38

 *Zdroj: nezávislé zdroje, Bahrain Open Data Portal, sekce National Accounts

** Bahrajn údaje o míře nezaměstnanosti nezveřejňuje, dostupné jsou pouze údaje o zaměstnanosti a podílu zaměstnaného obyvatelstva k celkovému obyvatelstvu, a to k roku posledního censu v 2010. Taktéž metodika výpočtu pravděpodobně zahrnuje jen úzkou skupinu obyvatelstva. Dle statistik pracovní síly je zaměstnáno cca 600 000 osob z celkových 1,5 mil. obyvatel. Bahrajnských občanů je zaměstnáno pouze cca 60 000. Odhad Mezinárodního měnového fondu

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Rozpočtové údaje v mil. BHD (fixní kurz 1 BHD =2,65 USD, 1 USD = 0,376 BHD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Příjmy

2 097  2 177 

2 238

2 371

2 816

2 946 

– z toho ropa a plyn

1 824  1 883 

1 725

1 796

2 077

2 142

Výdaje

 3 601 3 682 

3 579

3 687

3 511

3 547

Saldo

 -1 504 -1 505 

-1 341

-1 315

-696

-601

saldo rozpočtu k HDP v %

-18,4 -17,93 -15,15 -13,6 4,7 4,3

Zdroj: Ministry of finance

 

Bahrajn se snaží v posledních letech jít cestou reforem a rozpočtové kázně, zejména poté, co mu vzhledem k tíživé situaci veřejných financí musely poskytnout státy GCC významnou finanční injekci ve výši 10 mld. USD ke konci roku 2018. Čerpání této půjčky však bylo podmíněno rozsáhlým programem reforem. Jak vyplývá z tebulky shora, reformy byly provedeny zejména v příjmové stránce. Významně pomohlo např. zavedení DPH ve výši 5% k 1.1. 2019. Také z těchto důvodů zařadila Světová banka v roce 2019 Bahrajn mezi deset nejvíce se zlepšujících ekonomik na světě.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Hodnoty v následující tabulce jsou uvedeny v mil. BHD (1BHD = 2,65USD)  a částky devizových rezerv vyjadřují stav ke konci roku

 

2014

 2015

2016

2017

2018

2019

Saldo běžného účtu

572,7

-282,8

 -561,3

-601,5

-834,7

-298.6

Saldo kapitálového a finančního účtu

-863,7

-325,3

 963,3

 595,7

1 481,4

491,7

Devizové rezervy

-271,2

999,0

 414,9

 -62,3

176,4

-575,3

Zdroj: Central Bank of Bahrain, Statistical Bulletin 

 

Zatímco saldo běžného účtu se vládě poslední dobou daří zlepšovat, dochází k výraznému odlivu devizových rezerv. Na vině je zejména udržování směnného kurzu k USD.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustavu řídí Central Bank of Bahrain, dříve nazývaná Bahrain Monetary Agency (BMA).

Bahrajn je nazýván finančním centrem Blízkého východu, které bylo vybudováno v 70. a 80. letech minulého století, kdy se sem z Libanonu přestěhovaly tamější banky z důvodu občanské války. Motivací byla zejména blízkost rozvíjejícího se trhu zemí Zálivu, nedostatečně vyspělá úroveň saudských bank (Bahrajn řadu let fungoval jako bankovní a pojišťovací obsluha obchodu KSA – nyní je tomu jen z části), transparentní obchodní prostředí a regulace bankovního sektoru podle mezinárodních standardů. 

Bankovnictví je v současnosti jedním ze základních pilířů bahrajnské ekonomiky, finanční sektor se podílí na tvorbě HDP ze 17 %. Na ostrově jsou pro jeho výhodnou polohu, infrastrukturu, daňové a regulační prostředí i tradici také základny desítek mezinárodně působících bank (tzv. offshore banking units) a stovek jiných finančních institucí a společností. Celkem bylo vydáno BMA více než 360 licencí finančním institucím různého typu, z toho více než 160 licencí bankám a bankovním institucím, dalších více než 160 licencí pojišťovacím společnostem a též více než 10 licencí brokerským společnostem.

Na Bahrajnu jsou licencovány rovněž některé regionální bankovní instituce, zejména např. Islamic Investment Bank.

Největší místní komerční banky jsou:

National Bank of Bahrain

 • Bank of Bahrain & Kuwait
 • Al Ahli Commercial Bank
 • Bahrain Islamic Bank
 • Bahrain Saudi Bank
 • Standard Chartered Bank
 • Grindlays Bahrain Bank

Nejvýznamnější pojišťovny jsou:

 • Bahrain National Insurance
 • Bahrain & Kuwait Insurance
 • Al Ahli Insurance
 • United Insurance
 • Norwich Union Insurance
 • Gulf Union Insurance & Reinsurance

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Většina z celkově mála daní na Bahrajnu jsou daně nepřímé. Prakticky jedinou přímou daní je daň ze zisku naftařských a petrochemických společností ve výši 46 %, splatná je ve 12 splátkách následujících po příslušném daňovém období. 

Z obvyklých daní nejsou například zavedeny daň z fyzických ani právnických osob nebo daň darovací. Neexistuje ani srážková daň (witholding tax) obvyklá v KSA nebo Ománu.

Přehled hlavních nepřímých daní:

 • Spotřební daň na benzín: 12 %
 • Daň z pronájmu nemovitostí: 12 %
 • Daň z hotelového ubytování: 5 %

Od 1.1.2019 byla zavedena daň z pčidané hodnoty (DPH) ve výši 5 %. Prahem pro povinnou přihlášku plátce daně je 37 500 BHD, prahem pro dobrovolné přihlášení  18750 BHD.

Spotřební daně jsou uplatňovány ve výši 100% na tabákové výrobky a energetické nápoje. Nealkoholické sycené nápoje jsou daněny sazbou 50%.

Obecná výše cla je 5% (CIF), přišemž na alkoholické nápoje činé 225% a na cigarety 200%.

Převod nemovitostí podléhá kolkovnému ve výši 2%.

Pronájem rezidenčních nebo komerčních prostor podléhá městské dani ve výši 10% uplatňované na občany třetích zemí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem