Bangladéš: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

  • Obranný průmysl

Rozpočet bangladéšské armády je každoročně navyšován a poskytuje proto prostor pro dodávky vybavení zejména pro bezpečnostní složky státu. I pro české firmy může být výhodou, že bangladéšské orgány usilují o diverzifikaci svých partnerů pro vojenskou spolupráci a zároveň rozšíření portfolia dodavatelů v oblasti obranného průmyslu. S cílem podpořit tento proces je v současné době sjednáván dvoustranný smluvní dokument o obranné spolupráci.

 

V červnu 2019  realizoval ZÚ Dillí ve spolupráci s Honorárním konzulátem České republiky v Dháce projekt ekonomické diplomacie nazvaný „Podnikatelská mise do Bangladéše – prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu“. Cílem projektu bylo představit české zbrojařské společnosti vysokým představitelům bangladéšských ozbrojených sil, ministerstev a institucí působících v oblasti obranných a bezpečnostních technologií a zároveň podpořit jejich kontakty s místní podnikatelskou sférou. Podnikatelskou misi tvořili zástupci společností Excalibur Army, PAMCO Int., CS Soft,   URC Systems, Czech Aviation and Training Center a MESIT. Bangladéšská strana má zájem především o české letouny, lehké pěchotní ruční zbraně, munici do ručních zbraní, lehká obrněná kolová vozidla, nákladní speciály, komunikační technologie a ochranné rušiče proti nástražným výbušným systémům.

 

  •  Civilní letecký průmysl

Poptávka po letecké dopravě je daná rozlohou Bangladéše a limitovaným rozsahem železniční a silniční sítě a vytváří potřebu výstavby nových letišť, případně potřebu rozšíření či modernizace letišť stávajících. České firmy se mohou uplatnit zejména v segmentech letecké infrastruktury a zvýšení bezpečnosti letového provozu (radary). Totéž platí o potřebě letadel, a to i letadel menších rozměrů, která jsou vyráběna i v ČR. K úspěchům leteckého průmyslu v regionu by mohly dále přispět dodávky tzv. mobilních letišť.

  • Energetický průmysl

Zájem o restrukturalizaci a modernizaci energetického sektoru souvisí s potřebami zvyšující se průmyslové produkce a zároveň s tlakem na snížení devastace vlastního životního prostředí. I když se celkový instalovaný výkon elektrické energie postupně zvyšuje,  je produkce elektřiny stále v deficitu ve srovnání s poptávkou. Bangladéš má zájem o společné investice do projektů v oblasti vodních elektráren v těchto zemích. Podle zprávy kodaňské výzkumné firmy Ramboll ze srpna 2017 hrozí zemi v blízké budoucnosti akutní nedostatek plynu, když zásoby plynu postačí zhruba do roku 2038. Řešením je průzkum potenciálních pobřežních ložisek a zvýšení zásob, výměna zemního plynu pro domácí vaření zkapalněným ropným plynem, potrubní dodávky zemního plynu ze sousedního Myanmaru a Indie jakožto střednědobé opatření a dovoz  z Turkmenistánu a Íránu jakožto dlouhodobé řešení. Jednou z alternativ překlenutí energetické krize jsou rovněž obnovitelné zdroje energie. Podíl off-grid solárních fotovoltaických systémů se v posledních několika letech výrazně zvýšil. Perspektivním trendem jsou solární systémy využívané v domácnostech. Ve výstavbě je také první jaderná elektrárna v zemi. Jedná se o elektrárnu Rooppur o plánovaném výkonu 2,4 GW. Na výstavbě se podílí Indie a Rusko.

 

Perspektivními obory podnikání jsou zejména dodávky zařízení pro energetiku (náhradní díly). Nabízí se možnosti zapojení českého průmyslu do činností spojených s přípravnými pracemi a následnou vlastní těžbou zemního plynu. S rozvojem těžby zemního plynu souvisí možnost dodávek zařízení pro jeho těžbu, zpracování a distribuci. V blízké budoucnosti se otevřou rovněž nové obchodní příležitosti spojené s těžbou uhlí, kde má Bangladéš přibližně stejné možnosti jako indické Západní Bengálsko, s těžbou uhlí však teprve začíná. Bangladéš postupně přechází také na jadernou energii, kde mohou české firmy formou subdodávek uplatnit své  know-how. Vzhledem k plánu na zvýšení podílu fotovoltaické energie se slušné vyhlídky nabízejí v dodávkách solárních systémů. Ve hře mohou být i investiční celky. V roce 2019 pokračovala jednání ŠKODA PRAHA a FANS o zakázce  na výstavbu nové paroplynové elektrárny projektu Bheramara uvedenými firmami. Do nabídky je zapojeno MF ČR, ČEB a EGAP.

  • Textilní průmysl

Páteří bangladéšského průmyslu je textilní průmysl. Jeho dovoz zároveň tvoří hlavní pilíř obchodní výměny mezi ČR a Bangladéšem. Logický je tedy zájem na navýšení vývozu českých textilních strojů do Bangladéše, což by bylo v souladu s tradicí vzájemného obchodu v minulosti, kdy ČR dodala do Bangladéše řadu investičních celků a textilních strojů, a zároveň pomohlo diverzifikovat vzájemnou obchodní výměnu v tomto odvětví.  Tomu odpovídá i studie Světové banky, ve které byly identifikovány nejslibnější sektory pro investování v Bangladéši: plastické hmoty, lehký průmysl, obuvnický průmysl a kožedělný průmysl.

  • Zemědělský a potravinářský průmysl

V případě Bangladéše existuje poptávka po technologiích v potravinářském průmyslu, zejména na zpracování ovoce, zeleniny, v mlékárenském (výrobky z mléka a syrovátky) a konzervárenském průmyslu, nebo technologie na zpracování nápojů. Bangladéš se potýká s nedostatkem techniky pro kvalitní a rychlé zpracování zemědělské produkce, často v důsledku klimatických podmínek přijde část zemědělské produkce nazmar. Podle vyjádření Bangladesh Investment Development Authority představuje pro investory do budoucna vysoký potenciál zejména mrazírenský průmysl. Zemědělství se podílí na tvorbě HDP cca 15 % a Bangladéš má v mnoha ohledech ideální podmínky pro zvýšení vlastní zemědělské produkce. Extenzivní zemědělství vyžaduje větší množství umělých hnojiv a se zvyšující se spotřebou roste i poptávka po zařízeních na jejich výrobu.

  • Železniční a kolejová doprava

Bangladéš se potýká s kontinuálním nárůstem vlastní populace, s čímž kontrastuje málo rozvinutá dopravní infrastruktura v zemi: poptávána jsou zařízení na stavbu mostů, silnic, železnic a dodávky zařízení pro železniční dopravu a železničních komponentů. Velkým problémem je přetížená a chaotická doprava zejména v hlavním městě Dháce. Z tohoto hlediska je perspektivní koncept smart city.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

ČR a Bangladéš udržují přátelské a bezproblémové vztahy, avšak s poměrně nízkou intenzitou vzájemných stykových akcí. 

 

V květnu 2019 navštívil ČR ministr obchodu Bangladéše Tipu Munshi, který jednal s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu ČR Karlem Havlíčkem. Ministr Havlíček  vyjádřil v průběhu jednání zájem o spolupráci v oblasti výroby elektřiny, vzdělávání a odborné přípravy, ICT, juty a v dalších sektorech.  Tipu Munshi vyzval Českou republiku, aby investovala do 100 speciálních ekonomických zón v zemi, které nabízejí mnoho politických pobídek. Podnikatelé z České republiky mohou investovat do odvětví oděvů, kůže, léčiv, lehkého strojírenství a ICT.

 

VZÚ Dillí Milan Hovorka navštívil Dháku v červnu 2019 v rámci Projektu ekonomické diplomacie zaměřeného na prezentaci firem v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu.  Sešel se s náměstky ministerstev zahraničních věcí, obrany a financí, velením armády a představiteli  Národní rady příjmů a Úřadu civilního letectví, se kterými  projednal některé aktuální otázky týkající se dvoustranné spolupráce,  smluvní úpravy vztahů mezi oběma zeměmi a aktivit firem účastnících se PROPED.

 

V říjnu 2019 se 4. ročníku Konference uživatelů L-39 pořádané 9. – 10. 10. 2019 v Bratislavě za Bangladéš zúčastnili zástupci bangladéšského letectva  Ahmed Sharif a Ashik Imran.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem