Bangladéš: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

  • Obranný průmysl

Rozpočet bangladéšské armády je každoročně navyšován a poskytuje proto prostor pro dodávky vybavení zejména pro bezpečnostní složky státu. V rámci Vize 2021 premiérky Šejch Hasíny představuje podstatnou část vize i modernizace armády –

I pro české firmy může být výhodou, že bangladéšské orgány usilují o diverzifikaci svých partnerů pro vojenskou spolupráci a zároveň rozšíření portfolia dodavatelů v oblasti obranného průmyslu. S cílem podpořit tento proces je v současné době sjednáván dvoustranný smluvní dokument o obranné spolupráci.

V červnu 2017 jednala delegace ZÚ Dillí na bangladéšském ministerstvu obrany a velení armádních složek. Z jednání vyplynulo, že bangladéšská strana má velký zájem o české letouny, lehké pěchotní ruční zbraně, munici do ručních zbraní, lehká obrněná kolová vozidla, nákladní speciály a ochranné rušiče proti nástražným výbušným systémům. Na návštěvu navázala v únoru 2018 návštěva náčelníka vyzbrojovací služby bangladéšské armády generála Haqueho, který jednal s představiteli firmy Aircraft Industry, AOBP  a Ministerstvem obrany ČR o možnostech nákupu speciálu. V roce 2019 je v Dháce plánováno uspořádání podnikatelského fóra zaměřeného na prezentaci výrobků obranného a bezpečnostního průmyslu.

  • Civilní letecký průmysl

Poptávka po letecké dopravě je daná rozlohou Bangladéše a limitovaným rozsahem železniční a silniční sítě a vytváří potřebu výstavby nových letišť, případně potřebu rozšíření či modernizace letišť stávajících. České firmy se mohou uplatnit zejména v segmentech letecké infrastruktury a zvýšení bezpečnosti letového provozu (radary). Totéž platí o potřebě letadel, a to i letadel menších rozměrů, která jsou vyráběna i v ČR. K úspěchům leteckého průmyslu v regionu by mohly dále přispět dodávky tzv. mobilních letišť.

  • Energetický průmysl

Zájem o restrukturalizaci a modernizaci energetického sektoru souvisí s potřebami zvyšující se průmyslové produkce a zároveň s tlakem na snížení devastace vlastního životního prostředí. I když se celkový instalovaný výkon elektrické energie postupně zvyšuje,  je produkce elektřiny stále v deficitu ve srovnání s poptávkou. Bangladéš má zájem o společné investice do projektů v oblasti vodních elektráren v těchto zemích. Podle zprávy kodaňské výzkumné firmy Ramboll ze srpna 2017 hrozí zemi v blízké budoucnosti akutní nedostatek plynu, když zásoby plynu postačí zhruba do roku 2038. Neuspokojeno může být až  26 % požadavků. Řešením je průzkum potenciálních pobřežních ložisek a zvýšení zásob, výměna zemního plynu pro domácí vaření zkapalněným ropným plynem, potrubní dodávky zemního plynu ze sousedního Myanmaru a Indie jakožto střednědobé opatření a dovoz  z Turkmenistánu a Íránu jakožto dlouhodobé řešení. Jednou z alternativ překlenutí energetické krize jsou rovněž obnovitelné zdroje energie. Podíl off-grid solárních fotovoltaických systémů se v posledních několika letech výrazně zvýšil. Perspektivním trendem jsou solární systémy využívané v domácnostech. Ve výstavbě je také první jaderná elektrárna v zemi. Jedná se o elektrárnu Rooppur o plánovaném výkonu 2,4 GW. Na výstavbě se podílí Indie a Rusko. Vláda hodlá v roce 2019 zadat výběrové řízení na projekt druhé jaderné elektrárny.

Perspektivními obory podnikání jsou zejména dodávky zařízení pro energetiku (náhradní díly). Nabízí se možnosti zapojení českého průmyslu do činností spojených s přípravnými pracemi a následnou vlastní těžbou zemního plynu. S rozvojem těžby zemního plynu souvisí možnost dodávek zařízení pro jeho těžbu, zpracování a distribuci. V blízké budoucnosti se otevřou rovněž nové obchodní příležitosti spojené s těžbou uhlí, kde má Bangladéš přibližně stejné možnosti jako indické Západní Bengálsko, s těžbou uhlí však teprve začíná. Bangladéš postupně přechází také na jadernou energii, kde mohou české firmy formou subdodávek uplatnit své  know-how. Vzhledem k plánu na zvýšení podílu fotovoltaické energie se slušné vyhlídky nabízejí v dodávkách solárních systémů.

  • Textilní průmysl

Páteří bangladéšského průmyslu je textilní průmysl. Jeho dovoz zároveň tvoří hlavní pilíř obchodní výměny mezi ČR a Bangladéšem. Logický je tedy zájem na navýšení vývozu českých textilních strojů do Bangladéše, což by bylo v souladu s tradicí vzájemného obchodu v minulosti, kdy ČR dodala do Bangladéše řadu investičních celků a textilních strojů, a zároveň pomohlo diverzifikovat vzájemnou obchodní výměnu v tomto odvětví.  Tomu odpovídá i studie Světové banky, ve které byly identifikovány nejslibnější sektory pro investování v Bangladéši: plastické hmoty, lehký průmysl, obuvnický průmysl a kožedělný průmysl.

  • Zemědělský a potravinářský průmysl

V případě Bangladéše existuje poptávka po technologiích v potravinářském průmyslu, zejména na zpracování ovoce, zeleniny, v mlékárenském (výrobky z mléka a syrovátky) a konzervárenském průmyslu, nebo technologie na zpracování nápojů. Bangladéš se potýká s nedostatkem techniky pro kvalitní a rychlé zpracování zemědělské produkce, často v důsledku klimatických podmínek přijde část zemědělské produkce nazmar. Podle vyjádření Bangladesh Investment Development Authority představuje pro investory do budoucna vysoký potenciál zejména mrazírenský průmysl. Zemědělství se podílí na tvorbě HDP cca 15 % a Bangladéš má v mnoha ohledech ideální podmínky pro zvýšení vlastní zemědělské produkce. Extenzivní zemědělství vyžaduje větší množství umělých hnojiv a se zvyšující se spotřebou roste i poptávka po zařízeních na jejich výrobu.

  • Železniční a kolejová doprava

 

Bangladéš se potýká s kontinuálním nárůstem vlastní populace, s čímž kontrastuje málo rozvinutá dopravní infrastruktura v zemi: poptávána jsou zařízení na stavbu mostů, silnic, železnic a dodávky zařízení pro železniční dopravu a železničních komponentů. Velkým problémem je přetížená a chaotická doprava zejména v hlavním městě Dháce. Z tohoto hlediska je perspektivní koncept smart city.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

ČR a Bangladéš udržují přátelské a bezproblémové vztahy, avšak s velice nízkou intenzitou vzájemných stykových akcí. 

Ve dnech 20. – 22. června 2018 vykonal velvyslanec Milan Hovorka pracovní návštěvu Bangladéše. S ministry zahraničních věcí a energetiky, náměstky ministerstev obchodu, financí a obrany a také s náčelníkem vzdušných sil a guvernérem centrální banky velvyslanec posoudil současný stav bilaterálních vztahů a projednávaných smluvních dokumentů a podpořil aktivity českých firem především v oblasti energetiky, obranného průmyslu a také finančních služeb.

Dne 18. července 2018 navštívil Dháku velvyslanec Milan Hovorka s cílem podpořit rozvoj bilaterálních ekonomických vztahů, stimulovat ještě více obchodní výměnu a podpořit české ambice o rozvoj obchodu a investičních vztahů, zejména se zaměřením v energetickém sektoru. Během pobytu v Dháce se sešel s několika významnými zástupci vlády a veřejné sféry a využil schůzek k prezentaci stávajících i zamýšlených projektů.

V červnu 2019 se v Dháce uskuteční podnikatelská mise zástupců obranného a bezpečnostního průmyslu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem