Bangladéš: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Vztahy Bangladéše s EU se datují až k roku 1973 a nové úrovně partnerství dosáhly uzavřením Dohody o spolupráci v roce 2001 (EC-Bangladesh Cooperation Agreement). Tato dohoda výrazně rozšířila rámec vzájemné kooperace přes spolupráci v oblasti obchodu a ekonomického rozvoje, dále na lidská práva, tzv. good governance nebo spolupráci v oblasti životního prostředí. V Dháce je přítomna Delegace EU, která byla otevřena v roce 1989.

V období 2014 – 2020 se vztahy EU-Bangladéš soustřeďují na tři hlavní sektory:

  • Posilování demokratického způsobu vládnutí
  • Potravinová a nutriční bezpečnost
  • Vzdělávání

EU je také jedním ze tří největších zahraničních donorů. Takzvaný Country Strategy Paper (CSP), který byl hlavním dokumentem řídícím vztah EU-BD v letech 2007-2013, určil jako priority pro poskytování zahraniční finanční pomoci: zdravotnictví, vzdělání, lidská práva a good governance, obchod a ekonomický rozvoj, potravinovou bezpečnost a krizový management.

Více informací na: http://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh/index_en.htm

 

 

 

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je dlouhodobě největším vývozním trhem pro bangladéšské zboží. Bangladéš profituje z preferenčního zacházení ve prospěch nejméně rozvinutých zemí, která je známa také pod názvem „Everything but Arms“ (EBA). EBA zaručuje Obecný preferenční systém (Generalised Preferential Systém) po časově neurčené období a není podrobována pravidelnému přezkumu. Bangladéš má díky tomuto systému jednostranně pozitivní obchodní bilanci s EU. V roce 2018 byl Bangladéš pro EU 34. nejvýznamnějším obchodním partnerem s obratem 21410 mld. EUR.

EU je tedy hlavním zahraničním obchodním partnerem Bangladéše, je největším trhem pro bangladéšskou produkci a čtvrtým největším zdrojem dovozů. „Multi Annual Indicative Programme 2014-2020“ navazuje na předcházející CSP a významně dále prohlubuje vzájemnou kooperaci v oblasti obchodu a rozvojové spolupráce.

Podrobné statistiky lze najít na webu Evropské komise: Countries – Bangladesh nebo Database nebo TRADOC.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Ve vztahu k méně rozvinutým zemím je ze strany EU uplatňován zmíněný systém GSP a Bangladéš je zahrnut pod iniciativu Vše kromě zbraní (Everything But Arms, EBA), což je opatření Evropské unie, díky kterému jsou osvobozeny od cla všechny dovozy do EU z nejméně rozvinutých států (Least Developed Countries) s výjimkou zbraní.

V roce 2018 EU nadále realizovala víceletý program rozvojové spolupráce, na jehož základě Bangladéš obdrží do roku 2020 rozvojovou pomoc v hodnotě 700 mil. USD. EU zaujímá vůči Bangladéši kritický postoj týkající se pracovních práv. Zásadně trvá na implementaci 4 doporučení učiněných v roce 2016 Mezinárodní organizací práce, jinak Bangladéš riskuje odnětí GSP.

 

EU poskytuje pomoc rohinigským uprchlíkům a hostitelským komunitám. V roce 2018 poskytla za tímto účelem 45 mil. EUR, celkově již přibližně 115 mil. EUR. Humanitární pomoc EU se zaměřuje na potravinovou pomoc, podporu výživy, čistou vodu a hygienická zařízení, přístup ke zdravotní péči, jakož i zvýšené ochraně nejzranitelnějších skupin.

V prosinci 2018 podepsala vláda s Evropskou investiční bankou a Evropskou unií dvě dohody v hodnotě 315 milionů EUR. Evropská investiční banka poskytla 110 milionů EUR na projekt modernizace železniční flotily Bangladéše a EU 205 milionů EUR na program rozvoje lidského kapitálu v Bangladéši.

V únoru 2019 Bangladéš a Evropská unie podepsaly dvoustrannou dohodu o financování programu rozvoje lidského kapitálu 2021 (HCDP21). Celková částka programu činí 205 milionů EUR, z toho 150 milionů EUR na primární vzdělávání, 50 milionů EUR na technické a odborné vzdělávání a školení a 5 milionů EUR na doplňkovou podporu pro oba sektory.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem