Bangladéš: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Vztahy Bangladéše s EU se datují až k roku 1973 a nové úrovně partnerství dosáhly uzavřením Dohody o spolupráci v roce 2001 (EC-Bangladesh Cooperation Agreement). Tato dohoda výrazně rozšířila rámec vzájemné kooperace přes spolupráci v oblasti obchodu a ekonomického rozvoje, dále na lidská práva, tzv. good governance nebo spolupráci v oblasti životního prostředí. V Dháce je přítomna Delegace EU, která byla otevřena v roce 1989.

 

V období 2014 – 2020 se vztahy EU-Bangladéš soustřeďují na tři hlavní sektory:

  • Posilování demokratického způsobu vládnutí
  • Potravinová a nutriční bezpečnost
  • Vzdělávání

EU je také jedním ze tří největších zahraničních donorů. Takzvaný Country Strategy Paper (CSP), který byl hlavním dokumentem řídícím vztah EU-BD v letech 2007-2013, určil jako priority pro poskytování zahraniční finanční pomoci: zdravotnictví, vzdělání, lidská práva a good governance, obchod a ekonomický rozvoj, potravinovou bezpečnost a krizový management.

 

Více informací na: https://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh/926/bangladesh-and-eu_en

 

 

 

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je dlouhodobě největším vývozním trhem pro bangladéšské zboží. Bangladéš profituje z preferenčního zacházení ve prospěch nejméně rozvinutých zemí, která je známa také pod názvem „Everything but Arms“ (EBA). EBA zaručuje Obecný preferenční systém (Generalised Preferential Systém) po časově neurčené období a není podrobována pravidelnému přezkumu. Bangladéš má díky tomuto systému jednostranně pozitivní obchodní bilanci s EU. V posledním fiskálním roce exportoval Bangladéš do EU zboží za 17,8 miliard USD, dovoz z EU představoval 3,2 miliardy USD. 

Podrobné statistiky lze najít na: https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_bangladesh_en.pdf

 

Při jednáních mezi EU a Bangladéšem EU nabádá ke zlepšení celních sazeb a celních postupů, což  pomůže Bangladéši vytvořit pozitivní investiční prostředí, které by přispělo k zajištění udržitelného hospodářského růstu. EU vyzývá, aby bangladéšská vláda podnikla kroky vedoucí ke zvýšení dovozu z EU do Bangladéše. V současné době různé tarify a netarifní bariéry brání vstupu kvalitních evropských produktů do Bangladéše.  EU také prosazuje potřebu úplné a řádné realizace dvoustranných dohod o zamezení dvojího zdanění, odstranění investičního stropu v odvětví služeb a zlepšení poskytování služeb v přístavu Chittagong a na letišti v Dháce. Problémem je netransparentní daňový režim a režim DPH. EU také nabádá ke zlepšení bangladéšského soudního systému s cílem zajistit okamžité a účinné vymáhání smluv.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Ve vztahu k méně rozvinutým zemím je ze strany EU uplatňován zmíněný systém GSP a Bangladéš je zahrnut pod iniciativu Vše kromě zbraní (Everything But Arms, EBA), což je opatření Evropské unie, díky kterému jsou osvobozeny od cla všechny dovozy do EU z nejméně rozvinutých států (Least Developed Countries) s výjimkou zbraní.

 

Evropská unie má své zastoupení v Bangladéši, vůči němuž realizuje víceletý program rozvojové spolupráce, na jehož základě Bangladéš obdrží do roku 2020 rozvojovou pomoc v hodnotě 700 mil. USD.

 

EU poskytuje pomoc rohingským uprchlíkům a hostitelským komunitám. Od roku 2017 vyčlenila Evropská komise na pomoc uprchlíkům a hostitelským komunitám přibližně 115 milionů EUR. Humanitární pomoc EU se zaměřuje na potravinovou pomoc, podporu výživy, čistou vodu a hygienická zařízení, přístup ke zdravotní péči, jakož i zvýšené ochraně nejzranitelnějších skupin.

 

V únoru 2019 Bangladéš a Evropská unie podepsaly dvoustrannou dohodu o financování programu rozvoje lidského kapitálu 2021 (HCDP21). Celková částka programu činí 205 milionů EUR, z toho 150 milionů EUR na primární vzdělávání, 50 milionů EUR na technické a odborné vzdělávání a školení a 5 milionů EUR na doplňkovou podporu pro oba sektory.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem