Bělorusko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Velvyslanectví ČR v Minsku průběžně aktualizuje mapu globálních oborových příležitostí pro české exportéry. Aktuálně je identifikováno následujících 5 perspektivních sektorů pro český vývoz do Běloruska:

Energetický průmysl

Růst  energetické nezávislosti a diverzifikace dodavatelů je strategickým cílem  pro  běloruskou vládu v  nadcházejících letech. Bělorusko plánuje v nadcházejících dvou letech snížit  podíl Ruska ve svých dovozech energie z 90 % na 70 %. Plánované dokončení výstavby jaderné elektrárny Astravec v roce 2020 a její následná integrace do přenosové soustavy Běloruska přináší exportní příležitosti především v rámci modernizace transformátorových stanic, elektráren a rezervních energetických zdrojů na bázi parních turbín s celkovým instalovaným výkonem cca 800 MW. Rozvoji  energetického potenciálu země má napomoci i snaha více využívat domácích zdrojů energie. Klíčovým  slovem  se stává  tzv. zelená energetika. Snaha o větší  energetickou soběstačnost a absence vlastního energetického strojírenství představuje šanci  pro české firmy v oblasti dodávek zařízení pro vodní  a větrné elektrárny. Zvyšuje  se  poptávka po energeticky efektivních a úsporných technologiích, zejména v komunálním sektoru (v souvislosti s vysokými cenami plynu potenciál u dodávek elektrických kotelen a malých kotelen na místní suroviny – biomasa, rašelina). V tomto vysoce konkurenčním prostředí je však  třeba mít vždy na paměti i sílu zahraniční konkurence, zejm. z Itálie a Německa.

Strojírenský průmysl

Česká republika by se měla primárně soustředit na obory, které generují běloruské ekonomice významné valutové příjmy, z tohoto pohledu se jedná o petrochemický průmysl – běloruské státní podniky v oblasti těžby, zpracování surovin (ropa, plyn), distributory ropy a podniky chemického průmyslu. Strojírenská produkce, tzn. dodávky technologických celků  a modernizace průmyslových závodů- zde jsou příleži­ tosti pro české dodavatele znásobené jejich dobrou pověstí. Jedinečnou šanci  pro  české  strojírenské podniky představuje i projekt plošné  modernizace klíčového běloruského výrobce  zemědělské techniky „MTZ – Holding“ a výrobce největších důlních sklápěčů na světě „BELAZ“.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

V roce 2025 má být završen program rozvoje kvality pitné vody v Bělorusku. V rámci programu vláda avizovala modernizaci čistíren odpadních vod v několika běloruských městech. Příležitosti se otevírají zejména pro účast technických konzultantů, stavebních firem a dodavatelů v očekávaných výběrových řízeních. V letech 2019-2020 se předpokládá realizace 7 projektů financovaných EBRD v rámci 3. etapy Rámcového programu modernizace vodohospodářského sektoru Běloruska ve výši 60 mil. EUR. Program se zaměří na modernizaci řady vodohospodářských objektů v Minské oblasti (Žodino, Fanipol, Ljuban, Kleck), Brestské oblasti (Ivanovo, Bereza, Baranoviči), Gomelské oblasti (Vetka) a Mohylevské oblasti (Šklov). Největším projektem pak bude vládou odsouhlasená investice EBRD a EIB za 168 mil. EUR do vodohospodářských staveb a zařízení čistíren odpadních vod vodárenského podniku města Minsk. Tendr bude vypsán ve 2. pololetí 2019. 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Významnou prioritou běloruské vlády  je podpora zemědělství a potravinářského  průmyslu. V agrárním sektoru se  jedná  o zaměření na výstavbu, resp. rekonstrukci farem, vepřínů a modernizaci zpracovatelského průmyslu (v mlékárenství a masném průmyslu). Zejména  chov zvířat (farmy, vepříny) a následná  produkce vepřového masa patří mezi priority vládní  politiky v souvislosti s nenaplněností ruského trhu po zavedení sankcí, kam směřuje více jak 97% běloruského vývozu masa a masné produkce. Investice mají směřovat i do skladovacích prostorů a chladících kompresorových zařízení (např. pro nejmodernější a největší mlékárenský závod v Bělorusku – „Savuškin produkt“). Živočišná výroba a na ni navazující zpracovatelský průmysl  patří  ke stěžejním perspektivním oborům, které jsou běloruským státem finančně podporovány. Příznivá situace se však může  změnit s ohledem na mimořádně nízkou geografickou diverzifikaci dodávek základních druhů zboží, kdy prakticky u všech skupin zboží dominuje Rusko, které v současné době aktivně provádí politiku substituce dovozu potravin. 

Železniční a kolejová doprava

V dopravní infrastruktuře, která  souvisí i s běloruským vládním Programem rozvoje logistického systému země, je příležitost v nabídce kolejové techniky (komponentů, tj. podvozky, kola, generátory, sedací sou­ pravy apod.). Dovoz může  být z běloruské strany podmíněn částečnou lokalizací výroby. Bělorusko si již nyní osvojuje vlastní výrobu  podvozků a dalších komponentů v rámci společného podniku se švýcarskou firmou Stadler, tudíž se bude  prostor pro české exportéry zřejmě zužovat.

Aktuální sektorové příležitosti pro Bělorusko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Výše uvedené sektorové příležitosti směřují k státním (v některých případech strategickým) podnikům Běloruska. Tyto klíčové podniky (ze 70%) kontroluje stát (přítok valut), který je také preferuje finančně. Dalším faktorem, je silná proexportní orientovanost Běloruska a široký rozsah průmyslové výroby. ČR má v současnosti vysoký podíl  tzv. investičního dovozu – strojů a technologií. Investoři z České republiky by se primárně mohli soustředit na obory, které generují běloruské ekonomice významné valutové příjmy.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní výstavy pořádané v Bělorusku v roce 2019

Bližší informace ke všem uvedeným akcím:

MINSKEXPO
ul. Timirjazeva 65, 220035 Minsk
Web: http://minskexpo.com/
E-mail: minskexpo@solo.by
Telefon : +375-17 226-90-84, fax: +375-17 226-99-36
 
BELINTEREXPO
Adresa: Komunistická ul. č. 11, 220029 Minsk
Web: www.belinterexpo.by 
E-mail: mail@belinterexpo.by
Telefon/fax: +375/17 290 72 52, +375/17 290 72 55, +375/17 290 72 57
 
EXPOFORUM
Adresa: ul. Prytyckého 91, kancelář 432, 220140 Minsk
Web: http://www.expoforum.by
E-mail: expo@expoforum.by
Telefon : +375 (17) 314 34 30
 
BELEXPO
Adresa: Komunistická ul. č. 11, 220029 Minsk
Web: http://www.belexpo.by
E-mail: office@belexpo.by
Telefon : (+375 17) 334 59 98
Fax: (+375 17) 334 70 05
 
ZAO Technika a komunikace
Adresa: ul. Zamkovaja 27, kancelář 3, 220004 Minsk
Web: http://www.tc.by/
E-mail: office@tc.by
Telefon : + 375 (17) 3060606, 2269014
Fax: + 375 (17) 2033386

Vzdělání a kariéra; Výukové technologie (14. – 16. února 2019) 
Minsk, třída Pobeditelej 4. 
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2834 
Mezinárodní specializovaný veletrh vzdělávacích služeb a programů středního a vyššího školství, jazykových kurzů, informačních technologií a vzdělávacího turismu. Informační technologie ve výuce, vzdělávací počítačové programy, dálkové vzdělávání a e-learning, vybavení a literatura, internetové portály.
Pořadatel: EXPOFORUM.

BELLEGMAŠ (20. – 22. února 2019) 
Minsk, ul. Taškentskaja 19.
Web: http://minskexpo.com/bellegmash 
Mezinárodní specializovaná výstava lehkého průmyslu. Stroje a zařízení na zpracování přírodních a umělých vláken, tkalcovské zařízení, šicí a pletací stroje, zařízení na výrobu oblečení, obuvi, koženého zboží aj.
Specializované výstavy: Všechno pro šitíObuv, oblečení, textilČistírna a prádelna; Čistota a hygiena; Pracovní oblečení, bezpečnost a ochrana práce.
Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO.

Automatizace a elektronika (12. – 15. března 2019) 
Minsk, třída Pobeditelej 20.
Web: http://automation.minskexpo.com/ 
Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO.
Mezinárodní specializované výstavy: 

 • Automatizace a elektronika (technické součástky, automatické, kontrolní a řídicí systémy. IT, elektronika, materiály a vybavení); 
 • Elektrotechnika, světla (elektrotechnické stroje a aparáty na výrobu energie, vysokonapěťová zařízení, osvětlení).

HoReCa. RetailTech (12. – 14. března 2019) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2899 
Specializovaná výstava zaměřená na tendence rozvoje a technologie v pohostinství. Restaurace, potraviny a nápoje, RetailTech, hotely.
Pořadatel: EXPOFORUM.

Nábytek a interiér (12. – 14. března 2019) 

Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2992 
Mezinárodní specializovaná výstava. Nábytek, kuchyň, inovační materiály, vybavení, zařízení a nástroje pro výrobu nábytku, textil, osvětlení, nádobí, opravy bytu.
Pořadatel: EXPOFORUM.

BelarusMedica (12. – 15. března 2019) 

Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: https://export.by/events/belarusmedica 
Mezinárodní specializovaná výstava výrobků, techniky a technologií ve všech odvětvích zdravotnictví. V roce 2016 se výstavy zúčastnilo více než 200 vystavovatelů z 14 zemí, mezi nimiž jsou světoví lídři ve výrobě léčiv a zdravotní techniky.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace. 

Voda a teplo (19. – 22. března 2019) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2849 
Mezinárodní výstava zaměřená na vše okolo vody: topení, čerpadla a bazény, potrubí a armatura, klimatizace a ventilace, zelené technologie, Smart Home. Specializovaný salón Lázně a sauny. 
Pořadatel: EXPOFORUM.

Lov a rybolov. Jaro (21. března – 24. března 2019) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: https://www.belexpo.by/vystavki/2019/okhota-i-rybolovstvo-vesna-2019/ 
Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Lovecké zbraně a střelivo, nářadí, lodě, turistické a sportovní potřeby, hotelový servis, stromy a keře, houby, jahody, med, odborná literatura.
Pořadatel: BELEXPO.

BUDEXPO (26. – 29. března 2019) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: https://www.belexpo.by/vystavki/2019/budexpo_2019/ 
Mezinárodní specializovaná výstava. Moderní stavební materiály, technologie a zařízení, zásobování vodou, topení, osvětlení aj.
Pořadatel: BELEXPO.

Rekreace (3. – 6. dubna 2019) 

Minsk, třída Pobeditelej 14
Web: https://www.belexpo.by/vystavki/2019/otdykh_2019/ 
Mezinárodní jarní výstava – veletrh služeb v cestovním ruchu. Dovolená, služební cesty, plavby, dopravní služby, sportovní potřeby, pojištění, hotelový servis.
Pořadatel: BELEXPO.

TIBO (8. – 12. dubna 2019) 
Minsk, třída Pobeditelej 111
Web: http://www.tibo.by  
Mezinárodní specializované fórum. Jedna z největších IT-výstav v SNS a Pobaltí: telekomunikace, informační a bankovní technologie. Fórum každoročně přitahuje pozornost předních běloruských a zahraničních výrobců telekomunikačních zařízení, počítačů a softwaru, bezpečnostních systémů, poskytovatelů služeb.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

Běloruský stavební týden (18. – 20. dubna 2019) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: http://bsn.minskexpo.com/ 
Mezinárodní specializované výstavy. Stavební technika a materiály, projektování aj.
Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO.
Specializované výstavy: 

 • Zařízení pro stavební a těžební průmysl; BELKOMMUNTECH (topení, zásobování plynem, energeticky úsporné zařízení a technologie, zásobování vodou, ventilace a klimatizace, elektrické sítě, osvětlení, komunální a provozní služby, hromadná doprava); specializované výstavy 
 • Dřevostavby a zahradní domky. Krajina. InteriérKvětiny. Semena. Zahrada. 

Média v Bělorusku (2. –4. května 2019) 
Minsk, třída Pobeditelej 14
Web: https://www.belexpo.by/vystavki/2019/smi-v-belarusi-2019/ 
Mezinárodní specializovaná výstava. Tištěná a elektronická média, zpravodajské agentury, internetové služby, nakladatelství aj.
Pořadatel: BELEXPO.

BELAGRO (4. – 9. června 2019) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: http://belagro.minskexpo.com/info-letter-belagro 
Pořadatel: MINSKEXPO, BELINTEREXPO, BELEXPO.
Běloruský týden zemědělského průmyslu.
Specializované výstavy: 

 • BELAGRO (mezinárodní výstava zemědělského vybavení a produkce, technologií, agrochemie, včelařství, potravinářského a veterinárního odvětví.
 • V rámci výstavy bude připraven salón „Bioplyn 2017
 • BELFERMA (mezinárodní výstava zemědělského vybavení a produkce, technologií, agrochemie, potravinářského a veterinárního odvětví)
 • BELPRODUKT (mezinárodní výstava potravinářské produkce a zařízení)
 • PRODMAŠ.CHOLOD.UPAK (mezinárodní výstava zařízení a technologií pro potravinářský průmysl, chladicích a balicích zařízení, technologií a materiálů).

Game Expo Minsk (6. – 8. září 2019) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: https://gameexpo.by/ 
Interaktivní výstava. Hry, fantastika, fantasy.
Pořadatel: EXPOFORUM.

Běloruské průmyslovo-ekonomické fórum (17.  – 20. září 2019) 

Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2912 
Pořadatel: EXPOFORUM pod záštitou Vlády Běloruské republiky
Mezinárodní výstavní projekt. V rámci akce proběhnou:

 • Mezinárodní výstava TechInnoProm: Technologie a inovace v průmyslu; 
 • PROFSVARKA – profesionální svařování; PLASTECH – specializovaná výstava polymerních materiálů a technologií; 
 • Chemie. Ropa a plyn

Chemie. Ropa a plyn (17. – 20. září 2019) 
Minsk, třída Pobeditelej 20/2
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2922 
Mezinárodní specializovaná výstava. Suroviny, zařízení a technologie pro chemický průmysl.
Pořadatel: EXPOFORUM.

BUDPRAGRES (24. – 27. září 2019) 

Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://budpragres.minskexpo.com/ 
Pořadatel: MINSKEXPO
Výstava materiálů, technologií, techniky, vybavení, výroby, architektury, projektování, speciálních oděvů a úspory energie a zdrojů, bezpečnostních systémů.
V rámci výstavy budou uspořádány:

 • Specializovaná výstava Květiny. Semena. Zahrada (zemědělská technika a technologie, šlechtění a semenářství, hnojiva, skleníky, pokojové rostliny, zahradní a krajinný design.
 • Salón Stavební technika;
 • Salón Dveře a zámky  

TOURBUSINESS (25. – 27. září 2019) 

Minsk, ul. Pobeditelej 14
Web: https://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/turbiznes-2019/ 
Mezinárodní výstava cestovního ruchu. Cestovní ruch, pojištění, dopravní služby.
Pořadatel: BELEXPO. 

BelTexIndustry (2. – 4. října 2019) 
agro městečko Ščomyslica 28
Web: https://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/beltexindustry-2019/ 
Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh na velkoobchodní prodej zboží lehkého a textilního průmyslu. Obuv, textil, oblečení, doplňky, kožené zboží, bytový textil. Zařízení a stroje na výrobu textilní a kožené produkce a obuvi.
Pořadatel: BELEXPO.

Belarusian Transport Week ​(1. – 3. října 2019) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://www.tc.by/exhibitions/btw19/ 
Mezinárodní specializovaná výstava v rámci Běloruského týdne dopravyVýstavy se účastní zahraniční dopravní a logistická centra, výrobci a prodejci automobilů, dodavatelé vybavení pro logistická centra, pojišťovny.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

Medicína a zdraví (2. – 4. října 2019) 
Web: http://minskexpo.com/medicina-i-zdorove 
Pořadatel: MINSKEXPO
Mezinárodní specializovaná výstava. Lékařská technika a zařízení, diagnostika, laboratorní medicína, zdravotnický nábytek, farmaceutické výrobky, rehabilitace, zubařští, zdravotnické služby.
Specializované salóny: 

 • Medicína katastrof; 
 • Oční optika; 
 • Zdravotní a ozdravná turistika
 • SPA&Wellness;  
 • Zdravá výživa; 
 • Sport a zdraví; 
 • Krása a zdraví (služby kosmetických salónů a klinik estetické medicíny, dekorativní a léčebná kosmetika, zdravá výživa).

Energy Expo (8. – 11. října 2019) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: https://www.energyexpo.by/ 
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace
Výstavy v rámci 23. Běloruského energetického a ekologického fóra:

 • Mezinárodní specializovaná výstava Energetika. Ekologie. Úspora energie. Elektro; 
 • specializovaná výstava Oil&Gas Technologies; 
 • Mezinárodní specializovaná výstava AtomExpo-Bělorusko; 
 • Mezinárodní specializovaná výstava;
 • konference ExpoCity  věnovaná rozvoji měst;
 • Specializovaná výstava Vodní a vzdušní technologie; 
 • Specializovaná výstava ExpoLight (osvětlovací zařízení).

Mateřství a dětství (11. – 13. října 2019) 
Minsk, třída Pobeditelej 14
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=3039 
Specializovaná výstava – veletrh pro maminky a děti. Hračky a hry, oblečení a obuv, knihy, zboží a služby pro dětské zdraví, výtvarné kroužky a sportovní kluby, potraviny, nábytek, aktivity pro děti, programy a projekty sociální podpory rodin a dětí.
Pořadatel: BELEXPO.

NÁBYTEK (16. – 19. října 2019) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: https://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/mebel-2019/ 
Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Nábytek, materiály, příslušenství a náhradní díly, osvětlení, design.
Pořadatel: BELEXPO.

Stomatologie Běloruska (16. – 18. října 2019) 
Minsk, ul. Pobeditelej 14
Web: http://www.tc.by/exhibitions/belarusdent2019/ 
Mezinárodní specializovaná výstava v rámci Běloruského stomatologického fóra. Zařízení, materiály a technologie ve všech odvětvích zubařství.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace.

Zpracování dřeva (22. – 25. října 2019) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://woodworking.minskexpo.com/ 
Mezinárodní stavební výstava vybavení a technologie nábytkového a dřevozpracujícího průmyslu.
Specializovaný salón Bioenergetika (biopaliva, obnovitelné zdroje energie);
Specializovaný salón Nábytkové příslušenství, doplňky, materiály. 
Pořadatel: MINSKEXPO.

Silniční stavitelství; Autoservis. Mechanika. Autodíly (29. – 31. října 2019) 

Web: http://minskexpo.com/dorozhnoe-stroitelstvo 
Mezinárodní specializované výstavy. Výstavba, opravy a údržba silnic a mostů, dopravní značení, světla a signalizace, bezpečnost, parkování, logistika, čerpací stanice. Autoservis, náhradní díly, pojištění, autoškoly.
Pořadatel: MINSKEXPO. 

PRODEXPO (12. – 15. listopadu 2019) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: https://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/prodekspo-2019/ 
Velkoobchodní mezinárodní výstava – veletrh potravin a nápojů.
Pořadatel: BELEXPO.

Inter Style (7. – 9. listopadu 2019) 
Minsk, ul. Pobeditelej 20/2
Web: http://www.tc.by/exhibitions/istyle19/ 
Mezinárodní specializovaná výstava zboží a služeb v oblasti krásy a zdraví. Parfémy, kosmetika, léčebná kosmetika, péče o pleť, tělo a vlasy, zařízení, nábytek a doplňky pro SPA centra, kadeřnictví, kosmetické salóny, solária, módní doplňky, bižutérie aj.
Pořadatel: ZAO Technika a komunikace. 

FOTOKRAFT (8. – 10. listopadu 2019) 
Minsk, ul. Kozlova 3
Web: https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=3058 
Mezinárodní specializovaná výstava fotografických zařízení a technologií.
Pořadatel: EXPOFORUM.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Minsku (Bělorusko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem