Bělorusko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Velvyslanectví ČR v Minsku průběžně aktualizuje mapu globálních oborových příležitostí pro české exportéry. Aktuálně je identifikováno následujících 5 perspektivních sektorů pro český vývoz do Běloruska:

Energetický průmysl

Růst energetické nezávislosti a diverzifikace dodavatelů je strategickým cílem pro běloruskou vládu, která  plánuje v nadcházejících letech snížit podíl Ruska ve svých dovozech energie z 90 % na 70 %. Plánované dokončení výstavby jaderné elektrárny Astravec (první blok bude spuštěn už tento rok, zprovoznění druhého bloku se předpokládá v roce 2021) a její následná integrace do přenosové soustavy Běloruska přináší exportní příležitosti především u dodávek zařízení pro výstavbu záložních zdrojů tepelných elektráren a v rámci modernizace transformátorových stanic. Rozvoji energetického potenciálu země má napomoci i snaha více využívat domácích zdrojů energie. Zvyšuje se poptávka po energeticky efektivních a úsporných technologiích, zejména v komunálním sektoru, kde se očekává postupný růst cen za služby (v souvislosti s vysokými cenami plynu potenciál u dodávek elektrických kotelen a malých kotelen na místní suroviny – biomasa, rašelina). V tomto vysoce konkurenčním prostředí je však třeba mít vždy na paměti i sílu zahraniční konkurence, zejm. z Itálie a Německa.

Strojírenský průmysl

Česká republika by se měla primárně soustředit na obory, které generují běloruské ekonomice významné valutové příjmy, z tohoto pohledu se jedná o petrochemický průmysl – běloruské státní podniky v oblasti těžby, zpracování surovin (ropa, plyn), distributory ropy a podniky chemického průmyslu. Strojírenská produkce, tzn. dodávky technologických celků a modernizace průmyslových závodů – zde jsou příležitosti pro české dodavatele znásobené jejich dobrou pověstí. Jedinečnou šanci pro české strojírenské podniky představují projekty plošné modernizace klíčového běloruského výrobce zemědělské techniky „MTZ – Holding“, „Běloruského metalurgického závodu“ a výrobce největších důlních sklápěčů na světě „BELAZ“.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

V 1.pololetí 2020 se očekává nařízení Rady ministrů v oblasti odpadového hospodářství, které stanoví cíle pro nakládání s komunálním odpadem a opatření pro jejich dosažení. Zájem o opětovné použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu představuje potenciál u projektů na stavbu recyklačních a regranulačních závodů. V roce 2025 má být rovněž završen program rozvoje kvality pitné vody v Bělorusku. V rámci programu vláda avizovala modernizaci čistíren odpadních vod v několika běloruských městech. Příležitosti se otevírají zejména pro účast technických konzultantů, stavebních firem a dodavatelů v očekávaných výběrových řízeních. V letech 2020-2022 se předpokládá modernizace řady vodohospodářských objektů v Minské oblasti (Žodino, Fanipol, Ljuban, Kleck), Brestské oblasti (Ivanovo, Bereza, Baranoviči), Gomelské oblasti (Vetka), Mohylevské oblasti (Šklov), Vitebské oblasti (Orša, Lida, Žernoseki, Farinovo) a Grodno. Největším projektem pak bude vládou odsouhlasená investice EBRD a EIB za 168 mil. eur do vodohospodářských staveb a zařízení čistíren odpadních vod vodárenského podniku města Minsk. První kolo tendru  bude vypsáno v červnu 2020. 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Významnou prioritou běloruské vlády je podpora zemědělství a potravinářského průmyslu. V agrárním sektoru se jedná o zaměření na výstavbu, resp. rekonstrukci farem, vepřínů a modernizaci zpracovatelského průmyslu. V kontextu pokračujícího rozmachu běloruské mlékárenské výroby a probíhající expanze na asijské trhy (zejména do Číny, kam v loňském roce vyvezli produkci za více než 100 milionů dolarů, dále pak do Japonska, Singapuru a Vietnamu) se otevírají nové příležitosti v oblasti modernizace běloruských mlékáren a možného zapojení českých technologií do tohoto procesu. Chov zvířat (farmy, vepříny) a následná produkce vepřového masa patří mezi priority vládní politiky v souvislosti s nenaplněností ruského trhu po zavedení sankcí, kam směřuje více jak 97 % běloruského vývozu masa a masné produkce. Investice mají směřovat i do skladovacích prostorů a chladících kompresorových zařízení. Zájem je také o kvalitní modrý mák a chmel, který se pěstuje v ČR. Živočišná výroba a na ni navazující zpracovatelský průmysl patří ke stěžejním perspektivním oborům, které jsou běloruským státem finančně podporovány. Příznivá situace se však může změnit s ohledem na mimořádně nízkou geografickou diverzifikaci dodávek základních druhů zboží, kdy prakticky u všech skupin zboží dominuje Rusko, které v současné době aktivně provádí politiku substituce dovozu potravin. 

Železniční a kolejová doprava

V dopravní infrastruktuře, která souvisí i s běloruským vládním Programem rozvoje logistického systému země, je příležitost v nabídce kolejové techniky (komponentů, tj. podvozky, kola, generátory, sedací soupravy apod.). Dovoz může být z běloruské strany podmíněn částečnou lokalizací výroby. Bělorusko si již nyní osvojuje vlastní výrobu podvozků a dalších komponentů v rámci společného podniku se švýcarskou firmou Stadler, tudíž se bude prostor pro české exportéry zřejmě zužovat. Trvalá poptávka po signalizačních, zabezpečovacích a elektronických systémech v železniční dopravní infrastruktuře.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Výše uvedené sektorové příležitosti směřují k státním (v některých případech strategickým) podnikům Běloruska. Tyto klíčové podniky (ze 70%) kontroluje stát (přítok valut), který je také preferuje finančně. Dalším faktorem, je silná proexportní orientovanost Běloruska a široký rozsah průmyslové výroby. ČR má v současnosti vysoký podíl  tzv. investičního dovozu – strojů a technologií. Investoři z České republiky by se primárně mohli soustředit na obory, které generují běloruské ekonomice významné valutové příjmy.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní výstavy pořádané v Bělorusku v roce 2020 / 2021

Bližší informace ke všem uvedeným akcím:

MINSKEXPO ul. Timirjazeva 65, 220035 Minsk Web:  http://minskexpo.com/ E-mail:  minskexpo@solo.by Telefon : +375-17 226-90-84, fax: +375-17 226-99-36.  BELINTEREXPO Adresa: Komunistická ul. č. 11, 220029 Minsk Web:  www.belinterexpo.by  E-mail: mail@belinterexpo.by Telefon/fax: +375/17 290 72 52, +375/17 290 72 55, +375/17 290 72 57.   EXPOFORUM Adresa: ul. Prytyckého 91, kancelář 432, 220140 Minsk Web:  http://www.expoforum.by E-mail: expo@expoforum.by Telefon : +375 (17) 314 34 30.   BELEXPO Adresa: Komunistická ul. č. 11, 220029 Minsk Web:  http://www.belexpo.by E-mail: office@belexpo.by Telefon : (+375 17) 334 59 98 Fax: (+375 17) 334 70 05.   ZAO Technika a komunikace Adresa: ul. Zamkovaja 27, kancelář 3, 220004 Minsk Web:  http://www.tc.by/ E-mail: office@tc.by Telefon : + 375 (17) 3060606, 2269014 Fax: + 375 (17) 2033386

BELAGRO (1. – 5. záři 2020)  agro městečko Ščomyslica 28 Web:  http://belagro.minskexpo.com/info-letter-belagro  Pořadatel:  MINSKEXPO, BELINTEREXPO, BELEXPO. Běloruský týden zemědělského průmyslu. Specializované výstavy: 

 • BELAGRO (mezinárodní výstava zemědělského vybavení a produkce, technologií, agrochemie, včelařství, potravinářského a veterinárního odvětví.
 • V rámci výstavy bude připraven salón „ Bioplyn 2020
 • BELFERMA (mezinárodní výstava zemědělského vybavení a produkce, technologií, agrochemie, potravinářského a veterinárního odvětví)
 • BELPRODUKT (mezinárodní výstava potravinářské produkce a zařízení)
 • PRODMAŠ.CHOLOD.UPAK (mezinárodní výstava zařízení a technologií pro potravinářský průmysl, chladicích a balicích zařízení, technologií a materiálů).

BUDEXPO (2. – 5. září 2020)  agro městečko Ščomyslica 28 Web:  https://www.belexpo.by/vystavki/2019/budexpo_2019/  Mezinárodní specializovaná výstava. Moderní stavební materiály, technologie a zařízení, zásobování vodou, topení, osvětlení aj. Pořadatel:  BELEXPO.

NÁBYTEK (9. – 12. září 2020)  Minsk, ul. Pobeditelej 20/2 Web:  https://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/mebel/ Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Nábytek, materiály, příslušenství a náhradní díly, osvětlení, design. Pořadatel:  BELEXPO.

BUDPRAGRES (15. – 18. září 2020) Minsk, ul. Pobeditelej 20/2 Web:  http://budpragres.minskexpo.com/  Pořadatel:  MINSKEXPO Výstava materiálů, technologií, techniky, vybavení, výroby, architektury, projektování, speciálních oděvů a úspory energie a zdrojů, bezpečnostních systémů. V rámci výstavy budou uspořádány:

 • Specializovaná výstava  Květiny. Semena. Zahrada (zemědělská technika a technologie, šlechtění a semenářství, hnojiva, skleníky, pokojové rostliny, zahradní a krajinný design.
 • Salón  Stavební technika;
 • Salón  Dveře a zámky  

Zpracování dřeva (22. – 25. září 2020)  Minsk, ul. Pobeditelej 20/2 Web:  http://woodworking.minskexpo.com/  Mezinárodní stavební výstava vybavení a technologie nábytkového a dřevozpracujícího průmyslu. Specializovaný salón  Bioenergetika (biopaliva, obnovitelné zdroje energie); Specializovaný salón  Nábytkové příslušenství, doplňky, materiály.  Pořadatel:  MINSKEXPO.

Média v Bělorusku  (25. – 26. záři 2020)  Minsk, třída Pobeditelej 14 Web:  https://www.belexpo.by/vystavki/2019/smi-v-belarusi-2019/  Mezinárodní specializovaná výstava. Tištěná a elektronická média, zpravodajské agentury, internetové služby, nakladatelství aj. Pořadatel:  BELEXPO.

Běloruské průmyslovo-ekonomické fórum (29. září – 2. října 2020) Minsk, třída Pobeditelej 20/2 Web:  https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2912  Pořadatel:  EXPOFORUM pod záštitou Vlády Běloruské republiky Mezinárodní výstavní projekt. V rámci akce proběhnou:

 • Mezinárodní výstava  TechInnoProm: Technologie a inovace v průmyslu; 
 • PROFSVARKA – profesionální svařování; PLASTECH – specializovaná výstava polymerních materiálů a technologií; 
 • Chemie. Ropa a plyn

Chemie. Ropa a plyn (29. září – 2. října 2020)  Minsk, třída Pobeditelej 20/2 Web:  https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2922  Mezinárodní specializovaná výstava. Suroviny, zařízení a technologie pro chemický průmysl. Pořadatel: EXPOFORUM.

Lov a rybolov. Jaro (30. září – 3. října 2020)  agro městečko Ščomyslica 28 Web:  https://www.belexpo.by/vystavki/2019/okhota-i-rybolovstvo-vesna-2019/  Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh. Lovecké zbraně a střelivo, nářadí, lodě, turistické a sportovní potřeby, hotelový servis, stromy a keře, houby, jahody, med, odborná literatura. Pořadatel:  BELEXPO.

TOURBUSINESS  (1. – 3. října 2020) Minsk, ul. Pobeditelej 14 Web:  https://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/turbiznes-2019/  Mezinárodní výstava cestovního ruchu. Cestovní ruch, pojištění, dopravní služby. Pořadatel:  BELEXPO

Belarusian Transport Week ​ (6. – 8. října 2020)  Minsk, ul. Pobeditelej 20/2 Web: http://www.tc.by/exhibitions/btw20/  Mezinárodní specializovaná výstava v rámci Běloruského týdne dopravy Výstavy se účastní zahraniční dopravní a logistická centra, výrobci a prodejci automobilů, dodavatelé vybavení pro logistická centra, pojišťovny. Pořadatel:  ZAO Technika a komunikace.

Medicína a zdraví (6. – 8. října 2020)  Web: http://minskexpo.com/medicina-i-zdorove  Pořadatel:  MINSKEXPO Mezinárodní specializovaná výstava. Lékařská technika a zařízení, diagnostika, laboratorní medicína, zdravotnický nábytek, farmaceutické výrobky, rehabilitace, zubařští, zdravotnické služby. Specializované salóny: 

 • Medicína katastrof; 
 • Oční optika; 
 • Zdravotní a ozdravná turistika
 • SPA&Wellness;  
 • Zdravá výživa; 
 • Sport a zdraví; 
 • Krása a zdraví (služby kosmetických salónů a klinik estetické medicíny, dekorativní a léčebná kosmetika, zdravá výživa).

BelTexIndustry (7. – 9. října 2020)  agro městečko Ščomyslica 28 Web:  https://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/beltexindustry/ Mezinárodní specializovaná výstava – veletrh na velkoobchodní prodej zboží lehkého a textilního průmyslu. Obuv, textil, oblečení, doplňky, kožené zboží, bytový textil. Zařízení a stroje na výrobu textilní a kožené produkce a obuvi. Pořadatel:  BELEXPO.

Energy Expo ( 13. – 16. října 2020)  Minsk, ul. Pobeditelej 20/2 Web:  https://www.energyexpo.by/  Pořadatel:  ZAO Technika a komunikace Výstavy v rámci 23. Běloruského energetického a ekologického fóra:

 • Mezinárodní specializovaná výstava  Energetika. Ekologie. Úspora energie. Elektro; 
 • specializovaná výstava  Oil&Gas Technologies; 
 • Mezinárodní specializovaná výstava  AtomExpo-Bělorusko; 
 • Mezinárodní specializovaná výstava;
 • konference  ExpoCity  věnovaná rozvoji měst;
 • Specializovaná výstava  Vodní a vzdušní technologie; 
 • Specializovaná výstava  ExpoLight (osvětlovací zařízení).

Mateřství a dětství (23. – 25. října 2020)  Minsk, třída Pobeditelej 14 Web:  https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=3111&sphrase_id=4583 Specializovaná výstava – veletrh pro maminky a děti. Hračky a hry, oblečení a obuv, knihy, zboží a služby pro dětské zdraví, výtvarné kroužky a sportovní kluby, potraviny, nábytek, aktivity pro děti, programy a projekty sociální podpory rodin a dětí. Pořadatel:           BELEXPO.

Stomatologie Běloruska ( 28. – 30. října 2020)  Minsk, ul. Pobeditelej 14 Web:  https://www.tc.by/exhibitions/belarusdent2020/ Mezinárodní specializovaná výstava v rámci Běloruského stomatologického fóra. Zařízení, materiály a technologie ve všech odvětvích zubařství. Pořadatel:  ZAO Technika a komunikace.

Game Expo Minsk (30. října – 1. listopadu 2020)  agro městečko Ščomyslica 28 Web:  https://gameexpo.by/  Interaktivní výstava. Hry, fantastika, fantasy. Pořadatel:  EXPOFORUM.

Silniční stavitelství; Autoservis. Mechanika. Autodíly (20. – 22. října 2020)  Web: http://minskexpo.com/dorozhnoe-stroitelstvo  Mezinárodní specializované výstavy. Výstavba, opravy a údržba silnic a mostů, dopravní značení, světla a signalizace, bezpečnost, parkování, logistika, čerpací stanice. Autoservis, náhradní díly, pojištění, autoškoly. Pořadatel:  MINSKEXPO. 

PRODEXPO (10. – 13. listopadu 2020)  Minsk, ul. Pobeditelej 20/2 Web:  https://prodexpo.by/  Velkoobchodní mezinárodní výstava – veletrh potravin a nápojů. Pořadatel:  BELEXPO.

TIBO  (17. – 20. listopadu 2020)  Minsk, třída Pobeditelej 111 Web:  http://www.tibo.by   Mezinárodní specializované fórum. Jedna z největších IT-výstav v SNS a Pobaltí: telekomunikace, informační a bankovní technologie. Fórum každoročně přitahuje pozornost předních běloruských a zahraničních výrobců telekomunikačních zařízení, počítačů a softwaru, bezpečnostních systémů, poskytovatelů služeb. Pořadatel:  ZAO Technika a komunikace.

Inter Style (5. – 8. listopadu 2020)  Minsk, ul. Pobeditelej 20/2 Web:  http://tc.by/exhibitions/istyle20/ Mezinárodní specializovaná výstava zboží a služeb v oblasti krásy a zdraví. Parfémy, kosmetika, léčebná kosmetika, péče o pleť, tělo a vlasy, zařízení, nábytek a doplňky pro SPA centra, kadeřnictví, kosmetické salóny, solária, módní doplňky, bižutérie aj. Pořadatel:  ZAO Technika a komunikace. 

FOTOKRAFT  (20. – 22. listopadu 2020)  Minsk, ul. Kozlova 3 Web:  https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=3128 Mezinárodní specializovaná výstava fotografických zařízení a technologií. Pořadatel:  EXPOFORUM.

BELLEGMAŠ (23. – 25. února 2021)  Minsk, ul. Taškentskaja 19. Web:  http://minskexpo.com/bellegmash  Mezinárodní specializovaná výstava lehkého průmyslu. Stroje a zařízení na zpracování přírodních a umělých vláken, tkalcovské zařízení, šicí a pletací stroje, zařízení na výrobu oblečení, obuvi, koženého zboží aj. Specializované výstavy:  Všechno pro šitíObuv, oblečení, textilČistírna a prádelna; Čistota a hygiena; Pracovní oblečení, bezpečnost a ochrana práce. Pořadatel:  MINSKEXPO, BELINTEREXPO.

Rekreace (26. – 28. února 2021) Minsk, třída Pobeditelej 14 Web:  https://www.belexpo.by/vystavki/2019/otdykh_2019/  Mezinárodní jarní výstava – veletrh služeb v cestovním ruchu. Dovolená, služební cesty, plavby, dopravní služby, sportovní potřeby, pojištění, hotelový servis. Pořadatel:  BELEXPO.

Automatizace a elektronika (16. – 19. března 2021)  Minsk, třída Pobeditelej 20. Web: http://automation.minskexpo.com/  Pořadatel:  MINSKEXPO, BELINTEREXPO. Mezinárodní specializované výstavy: 

 • Automatizace a elektronika (technické součástky, automatické, kontrolní a řídicí systémy. IT, elektronika, materiály a vybavení); 
 • Elektrotechnika, světla (elektrotechnické stroje a aparáty na výrobu energie, vysokonapěťová zařízení, osvětlení).

Voda a teplo (30. března – 2. dubna 2021)  Minsk, třída Pobeditelej 20/2 Web:  https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2849  Mezinárodní výstava zaměřená na vše okolo vody: topení, čerpadla a bazény, potrubí a armatura, klimatizace a ventilace, zelené technologie, Smart Home. Specializovaný salón  Lázně a sauny.  Pořadatel:  EXPOFORUM.

Běloruský stavební týden (7. – 9. dubna 2021)  Minsk, třída Pobeditelej 20/2 Web:  http://bsn.minskexpo.com/  Mezinárodní specializované výstavy. Stavební technika a materiály, projektování aj. Pořadatel:  MINSKEXPO, BELINTEREXPO. Specializované výstavy: 

 • Zařízení pro stavební a těžební průmysl; BELKOMMUNTECH (topení, zásobování plynem, energeticky úsporné zařízení a technologie, zásobování vodou, ventilace a klimatizace, elektrické sítě, osvětlení, komunální a provozní služby, hromadná doprava); specializované výstavy 
 • Dřevostavby a zahradní domky. Krajina. InteriérKvětiny. Semena. Zahrada. 

HoReCa. RetailTech (13. – 15. dubna 2021)  Minsk, třída Pobeditelej 20/2 Web:  https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2899  Specializovaná výstava zaměřená na tendence rozvoje a technologie v pohostinství. Restaurace, potraviny a nápoje, RetailTech, hotely. Pořadatel:  EXPOFORUM.

Nábytek a interiér (13. – 15. dubna 2021) Minsk, třída Pobeditelej 20/2 Web:  https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2992  Mezinárodní specializovaná výstava. Nábytek, kuchyň, inovační materiály, vybavení, zařízení a nástroje pro výrobu nábytku, textil, osvětlení, nádobí, opravy bytu. Pořadatel:  EXPOFORUM.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Minsku (Bělorusko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem