Bhútán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzhledem k dosud nepatrné obchodní výměně a malým objemům obchodu je bilaterální obchodní bilance silně ovlivněna výší dílčích uzavřených obchodů v jednotlivých letech. Nelze proto vysledovat nějaký pozvolný kontinuální trend.

 

Obchodní obrat v tis. CZK:

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

438

792

65

401

1 920

Dovoz     

1 627

7 729

230

72

2 363

Bilance

-1 189

-6 932

-225

329

-444

 

 

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Naprostou většinu dovozu činily výrobky zařazené do kategorie Přístroje a nástroje mechanické.  Vývoz představovaly výhradně feroslitiny.  

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejperspektivnější oblastí pro spolupráci v tomto sektoru je navýšení cestovního ruchu z ČR do Bhútánu. Do r. 2005, kdy byl Bhútán cestovnímu ruchu uzavřen, navštívilo království asi jenom 100 Čechů. Bhútán je však stále oblíbenější turistickou destinací. V současné době navštěvuje Bhútán několik set českých turistů ročně, zájezdy do Bhútánu již nabízí řada českých cestovních kanceláří.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ není známa přítomnost českých firem v Bhútánu nebo existence joint-ventures mezi českými a bhútánskými firmami.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 2.12.2011 bylo v New Yorku podepsáno Společné komuniké o navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Bhútánským královstvím.

ČR nemá s Bhútánem uzavřenou žádnou bilaterální smlouvu. V návaznosti na jednání ministra J. Kohouta v Bhútánu v r. 2013 proběhla mezi MZV, MV, MK a MŠMT diskuze o možnosti uzavření smlouvy o kulturní spolupráci ČR s Bhútánem.. Vzhledem k negativnímu stanovisku MŠMT byl proces sjednávání smlouvy pozastaven.

V únoru 2013 korespondenčně sjednal Svaz průmyslu a dopravy ČR s BCCI (Bhutan Chamber of Commerce) memorandum o spolupráci komor, které dosud nebylo podepsáno.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kvůli izolovanosti země a obtížnosti získání vstupu v zemi nepůsobí žádná česká NGO.

ČR neposkytla Bhútánu v roce 2018 žádnou rozvojovou pomoc. Na bhútánské straně došlo ke změnám v podmínkách financování rozvojových projektů, kdy bhútánské instituce nově požadují převedení celé finanční částky na projekt před jeho započetím, což pomoc ze strany ČR znemožňuje.

V roce 2018 byl Bhútán zařazen mezi země, které mohly podávat žádosti o malé lokální projekty. Bylo podáno minimum žádostí, žádná z nich nebyla doporučena.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem