Bhútán: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání vztahů EU – Bhútán se datuje k roku 1982. EU pokrývá Bhútán z Indie. Pomoc EU je soustředěna do podpory zemědělství a lesnictví, do oblasti udržitelných přírodních zdrojů, řízení krizových situací v případech přírodních neštěstí, posílení obchodu, lidských práv a podpory správného vládnutí. Pomoc je poskytována v rámci víceletého projektu pokrývajícího období 2014 – 2020. Pomoc EU permanentně roste, v roce 2014 představovala hodnotu 42 mil. EUR, v roce 2020 má dosáhnout 48 mil. EUR. EU v Bhútánu také prostřednictvím organizace HELVETAS realizuje program zaměřený na podporu občanských společností, na který vyčlenila 2,5 mil. EUR.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna mezi EU a Bhútánem je zatím na nízké úrovni.  Bhútán je podle objemu zboží až na 179. místě. V roce 2018 činila obchodní výměna pouhých 43 miliónů EUR.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Programový dokument rozvojové spolupráce EU-Bhútán pokrývající období 2010-2020 (tzv. Multiannual Indicative Programme (MIP) stanoví, že v rámci tohoto období EU poskytne Bhútánu rozvojovou pomoc ve výši 42 mil. EUR. Rozvojová pomoc je poskytována přímo vládě Bhútánu a její hlavní cíle a parametry jejího poskytování byly stanoveny v souladu s 11. pětiletým programem a s filozofií „hrubého národního štěstí.“. Pomoc EU je soustředěna do oblasti udržitelných přírodních zdrojů, řízení krizových situací v případech přírodních neštěstí, posílení obchodu a podpory správného vládnutí. Pomoc EU permanentně roste, v roce 2014 představovala hodnotu 42 mil. EUR, v roce 2020 má dosáhnout 48 mil. EUR.

EK dne 29.7.2016 podepsala rozhodnutí další části ročního akčního programu pro Bhútán v rámci víceletého orientačního programu, a to na období 2014-2020. Program stanoví financování a priority v rámci orientačního programu, kterými jsou reformy v oblasti fiskální decentralizace a rozvoje kapacit pro místní samosprávy, reforma řízení financí, rozvoj místních samospráv, správa veřejných financí, zlepšení poskytování služeb na místní úrovni, politické reformy v sektoru obnovitelných zdrojů, podpora inovačních opatření týkajících se klimatických změn. Celková pomoc EU Bhútánu v rámci víceletého orientačního programu 2014-2020 činí 51 milionů EUR.

 

EU přijala 26.10.2016  Gender Action Plan 2016-2020 a roční akční plán v oblasti podpory občanských společností.

 

V průběhu návštěvy nerezidentních velvyslanců členských států EU v Bhútánu se sídlem v Dillí, která se konala na přelomu ledna a února 2017, oznámil velvyslanec EU pro Bhútán se sídlem v Dillí Tomasz Kozlowski poskytnutí nové pomoci Bhútánu v těchto oblastech:

  • 20 mil. EUR do oblasti dobrého vládnutí a fiskální decentralizace
  • 21,5 mil. EUR do oblasti rozvoje venkova a klimatických změn
  • 2,5 mil. EUR do rozvoje občanských společností.

 

V květnu 2018 byl spuštěn program nazvaný EU-Bhutan Trade Support. Je rozložen na 40 měsíců a je dotován částkou 4 mil. EUR. Jeho cílem je přispět k ekonomickému růstu země a snižování chudoby. Má tři výstupy:

  • – zvýšení kapacity při formulaci a realizaci obchodních investičních politik a předpisů
  • – zlepšení prostředí pro vývoz vysoce hodnotných zahradnických produktů
  • – zlepšení prostředí pro vývoz vysoce hodnotných řemeslnických výrobků

 

Generální ředitel EU pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DEVCO) Stefano Manservisi v lednu 2019 během návštěvy Bhútánu ujistil, že i když Bhútán bude v roce 2023 graduovat ze skupiny nejméně rozvinutých zemí, neznamená to žádné snížení podpory ze strany EU. 

 

Ve dnech 2.-4.4. pobývala v Bhútánu delegace velvyslanců Evropské unie se sídlem v Dillí vedená velvyslancem Evropské unie v Bhútánu  T.  Kozlowskim.   Velvyslanci se m.j. setkali s Bhútánskou obchodní a průmyslovou komorou, která v současné době realizuje fair trade projekt a zastupuje řídící výbor „EU-Bhutan Trade Support Project“. Obě iniciativy se zaměřují na zlepšení přidané hodnoty, propojení trhu, vytvoření spravedlivých obchodních norem a regulačního rámce pro obchod a investice pro výrobce bhútánských zahradnických a textilních výrobků, čímž bude zajištěna jejich lepší konkurenceschopnost na zahraničních trzích.  Mezi projekty, které jsou v současné době připravovány, patří řízení katastrof a podpora bhútánského parlamentu. V oblasti rozvojové spolupráce je EU je odhodlána podporovat ambiciózní rozvojovou agendu Bhútánu. EU v uplynulém finančním cyklu ztrojnásobila svou finanční pomoc na období 2014–2020 ze 14 milionů EUR na 52 milionů EUR, aby pomohla vládě dosáhnout jejího cíle, kterým je dosažení soběstačnosti a inkluzivní  sociálně-ekonomický rozvoj.  EU podporuje rozvoj kapacit pro místní samosprávy,  fiskální decentralizaci, zemědělství a lesnictví a občanskou společnost. Dále podporuje úsilí Bhútánu v oblasti přizpůsobení se změnám klimatu a zmírňování jejich dopadu, snižování rizika katastrof, budování obchodních kapacit a spravedlivého obchodu. Jádro pomoci EU je poskytováno prostřednictvím přímé rozpočtové podpory vládním programům podle vládních priorit. EU a vláda Bhútánu již konzultují podpůrné iniciativy po roce 2020 v souladu s dvanáctým pětiletým plánem. 

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace