BIOOchranná známka s použitím textu:

  • Produkt/produkty ekologického zemědělství
  • Možno použít v ekologickém zemědělství
  • Zde se prodávají biopotraviny/bioprodukty
  • Ekologické zemědělství

Označuje bioprodukty pocházející z ekologického zemědělství a produkty a výrobky, které je možno použít v ekologickém zemědělství.

Odvětví / profesní oblast:

  • Ekologické zemědělství a podmínky zpracování biopotravin a bioproduktů podle zákona č. 242/2000 Sb. a vyhlášky ministerstva zemědělství č. 53/2001 (regul.oblast).

Správce značky:

  • KEZ o.p.s. Kontrola ekologického zemědělství

Kontaktní osoba:

  • Ing. Jan Dvorský

Kritéria pro udělení:

  • Splnění požadavků stanovených zákonem č. 242/2000 Sb o ekologickém zemědělství a prováděcí vyhláškou Mze č. 53/2001 Sb. a kriterií zpracovaných v interní dokumentaci KEZ o.p.s.
  • Ověřování je prováděno nezávislým inspekčním a certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Doba platnosti:

  • zpravidla 1 rok

Více informací: