Bolívie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V letech 2017–2018 byl  konkrétní zájem o kontakty s bolivijskými firmami  ze strany českých vývozců minimální, stejně jako ze strany bolivijských podnikatelů o kontakty v ČR. Situace byla taktéž komplikovaná z bolivijské strany přetrvávajícími problémy týkající se legalizace českých dokumentů. Od května 2018 je však dostačující ověření dokumentů českých firem apostilní doložkou. Tímto by se situace měla postupně normalizovat. 

Bolívie je země s otevřenou ekonomikou, nicméně politická a ekonomická nestabilita omezuje možnosti trhu. Plány vlády prezidenta E. Moralese na znárodnění všech důležitých odvětví národního hospodářství a prosazování politiky státního vlivu v ekonomice, na základě které stát hodlá ovládnout klíčové sektory ekonomiky, snižují atraktivitu země pro zahraniční investory a zájemce o rozvoj obchodu. Zásahy do právního rámce regulace ropného sektoru snížily jeho atraktivitu, podobně jako se to stalo v případě těžebního průmyslu. Nový těžební a hutnický zákon má pomoci právě
s obnovením důvěry zahraničních investorů. Možnosti jsou otevřené zejména v případě, kdy jsou zahraniční zájemci ochotni vytvářet joint-ventures s bolivijskými partnery při respektování jejich většinového podílu. Bolivijský trh je relativně nesaturovaný ve všech sektorech, spotřebitelský potenciál počítá s 10,6 miliony obyvatel, jejichž kupní síla je však slabá. Rozvinutější jsou těžba plynu, důlní, textilní, kožedělný a potravinářský průmysl, ale i pro tyto segmenty se strojní vybavení musí dovážet. Bolivijská vláda se snaží přilákat velké investory především do odvětví spojených s těžbou, která představují hlavní zdroj příjmu státní kasy. Hlavním cílem je zintenzivnit průzkumnou činnost, která by vedla k objevení nových nalezišť. 

Vzhledem k nedostatečné výrobní základně (a nerozvinuté infrastruktuře) je Bolívie nucena dovážet téměř veškeré průmyslové výrobky. Zajímavý trh by v Bolívii našly bezpochyby nákladní automobily (sklápěčky, valníky se speciální nástavbou, vhodné pro zemní práce při budování infrastruktury), ale i osobní vozy, traktory atd. O tyto komodity by byl zájem ze strany místních obchodníků a uživatelů, nicméně je třeba počítat s konkurencí ze strany ostatních zájemců.
V minulosti byly navázány kontakty mezi bolivijskými zájemci a Avií-Daewoo a také s kopřivnickou Tatrou, jejichž zájmy zastupovala společnost Skobol s. a., nicméně rozšíření českých kamionů brání neschopnost importéra nabídnout rozsáhlou servisní a prodejní síť a zejména finanční produkty usnadňující nákupy (leasing). Ze strojírenské produkce by bylo možné nabídnout obráběcí stroje, uplatnit se mohou nástroje a nářadí, ložiska, kompresory, čerpadla, domácí spotřebiče, měřící zařízení, stroje pro důlní průmysl, zemědělské stroje atd. V poslední době je patrný zájem o české zbraně a munici. Stejně jako v sousedním Peru i v Bolívii postupně roste poptávka po kvalitních měřících přístrojích a vybavení zdravotnických zařízení

Při dobré obchodní strategii by v Bolívii mohly nalézt odbytiště produkty chemického průmyslu (laboratorní a průmyslové chemikálie, zařízení pro kosmetický a farmaceutický průmysl, výbušniny, kyanidy, barviva atd.), laboratorní a technické sklo

Stavebnictví je rovněž sektorem, který se v poslední době velmi dynamicky rozvíjí. V dubnu 2018 se uskutečnilo jednání velvyslance Rychtara s ministrem pro veřejnou výstavbu, který prezentoval zájem o nové technologie ve stavebnictví (info web. ZÚ Santiago). Jen za poslední rok se např. v La Paz vystavělo 300 nových budov a stavba silničních komunikací vykazuje růst 800 %. Bolívie proto velice urgentně potřebuje účast zahraničních podniků, které by byly schopny na tomto rozvoji spolupracovat. 

Jednou z možností česko-bolivijské spolupráce v hospodářské oblasti by mohla být účast českých firem na projektu Boliviamar. Jde o celou řadu projektů zaměřených na industrializaci území 200 km2 v okolí peruánského přístavu Ilo, které Bolívii poskytlo Peru na základě bilaterální dohody. Velmi zajímavým projektem je chystaná výstavba plynovodu do Ilo, kde by se plyn zkapalňoval a dál exportoval (např. do Asie). 

Široké možnosti existují také pro uplatnění českých výrobků v oblasti civilní ochrany a v potenciálních dodávkách pro bolivijskou armádu a policii

Dalšími oblastmi pro rozvoj obchodu je infrastruktura a výroba elektrické energie (vodní a tepelné elektrárny). V roce 2012 byl zahájen projekt výstavby dvou středně velkých vodních elektráren – první v La Pazu o kapacitě 400 MW a druhé v Cochabambě o kapacitě 200 MW. Zároveň s těmito velkými projekty budou rozvíjeny projekty staveb malých tepelných elektráren na plyn, v tomto sektoru Bolívie spolupracuje s německou společností Siemens. Sektor budování malých vodních elektráren je však otevřen pro případné další zájemce. V květnu 2014 bolívijská státní elektrárenská společnost ENDE vyhlásila výběrové řízení na projekt výstavby dvou fází hydroelektrárny San José o celkovém výkonu 124 MW. Jedná se o projekt na klíč financovaný Interamerickou rozvojovou bankou CAF o celkovém rozpočtu 80 mil. USD. 

Regionální vláda Santa Cruz vítá zahraniční investice, zejména v energetice. V následujících 4 letech se počítá s investicemi v této oblasti v rozsahu 500 milionů USD, z čehož 100 mil. USD by mělo být kryto z regionálního vládního rozpočtu a 400 mil. USD získáno prostřednictvím externího financování. Potenciální zájem existuje v oblasti elektrifikace venkovských oblastí. Dosud se podařilo (prostřednictvím 22 projektů) pokrýt 96 % regionu. Zbývajících 4 % je z hlediska geografických extrémů nejnáročnější, veřejnou elektrickou sítí vzhledem ke vzdálenostem nepropojitelné a vyžádá si řešení na základě autonomních energetických zdrojů (pro nadcházející období celkem 20 projektů à 4–10 MW) s využitím alternativní energetiky (solární, geotermální, biomasa a malá vodní energetika). 

Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého vývozu najdete na: Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Seznam a kontakty na nejdůležitější veletržní akce:

 

FIACRUZ 2019
Zaměření: automobilový průmysl
Termín: 13–17. 2. 2019
Místo konání: Feria de Exposición Santa Cruz

Web: www.fexpocruz.com.bo

 

ExpoLogística Bolívia 2019

Zaměření: logistika, doprava

Termín: 27-29. 6. 2019

Místo konání: Feria de Exposición Santa Cruz

Web: www.expologistica.com.bo

 

AGROPECRUZ 2019
Zaměření: zemědělství, dobytkářství, rybolov

Termín: 10–14. 4. 2019
Místo konání: Feria de Exposición Santa Cruz

Web: www.fexpocruz.com.bo

 

FIC 2019
Zaměření: spotřební zboží

Termín: 25. 4.–5. 5. 2019
Místo konání: Recinto Ferial de Alalay, Cochabamba

Web: www.feicobol.com.bo

 

Feria Integral de la Mujer
Zaměření: móda, kosmetika, dekorace

Termín: 8–12. 5. 2019
Místo konání: Feria de Expoisición Santa Cruz

Web: www.fexpocruz.com.bo

 

Expoforest 2019
Zaměření: dřevařský průmysl, lesní hospodářství

Termín: 10–14. 4. 2019
Místo konání: Centro Internacional de Convenciones, Santa Cruz

Web: www.fexpocruz.com.bo

 

Festival Internacional de Vinos & Quesos de Santa Cruz
Zaměření: víno, sýry, potraviny

Termín: 11–13. 7. 2019
Místo konání: Feria de Exposición Santa Cruz

Web: www.festivaldevinosyquesos.com

 

FIMEM BOLIVIA 2019
Zaměření: těžební průmysl, energetika a životní prostředí
Termín: 10–14. 4. 2019
Místo konání: Campo Ferial – Oruro
Web: www.campoferial3dejulio.com

 

EXPOCRUZ 2019
Zaměření: průmysl, zemědělství, stavebnictví – všeobecný veletrh

Termín: 20–29. 9. 2019
Místo konání: Feria de Exposición de Santa Cruz

Web: www.fexpocruz.com.bo/
pozn. Nejdůležitější mezinárodní veletrh (přes 1 063 vystavovatelů)

 

Feria Internacional de La Paz (FIPAZ) 2019
Zaměření: průmysl, potraviny, obchod, služby, potraviny aj.

Termín: 30. 10. – 10. 11. 2019
Místo konání: Campo Ferial Chuquiago Marka, La Paz

Web: www.fipaz.com.bo/

 

FICAD 2019
Zaměření: stavebnictví, architektura, design

Termín: 27–31.3. 2019
Místo konání: Avenida Roca y Coronado, Santa Cruz de la Sierra
Web: www.fexpocruz.com.bo/

Většina významných veletrhů je organizována třemi agenturami: FEXPOCRUZ (pro veletrhy ve městě Santa Cruz), FEICOBOL (pro většinu veletrhů v Cochabambě) a TECNOEVENTOS.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem