Bolívie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

20142015201620172018
Dovoz2 0892 85410 0422 1852 140
Vývoz5 2825 8925 19912 8758 902
Saldo3 1933 038-4 64310 6936 762
Obrat7 3718 74615 24115 05711 042

Údaje jsou uvedeny v tis. USD,  Zdroj: ČSÚ

Rok 2018 byl pro český export do Bolívie vcelku úspěšný. Pozitivní je rovněž kladné saldo našeho obchodu s Bolívií. Jak z přiložené tabulky vyplývá, dovoz z Bolívie do ČR je velmi proměnlivý, co se objemu týče. Dovoz je ovlivněn především aktuální poptávkou, na kterou pružně reaguje. Zároveň ale je zřejmě, že některé položky si drží svou pozici v dovozovém portfoliu. Jedná se především o zemědělské produkty a dále výrobky chemického průmyslu. Největší nárůst ve sledovaném období zaznamenala semena a plody. Velká část zboží putuje z Bolívie do ČR přes prostředníky, reexporty jsou realizovány převážně přes USA, Německo a Holandsko.

Oproti importu do ČR můžeme u exportu mluvit o větší stabilitě obchodu, i když samozřejmě i zde se můžeme setkat s krátkodobou poptávkou, na kterou čeští exportéři reagují. Většinu českého exportu do Bolívie představují reaktory, kotle a mechanické nástroje, dále pak především plasty a stabilní pozici má i české sklo, které si drží nejstabilnější hladinu hodnot exportu.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 10 hlavních položek dovozu ČR z Bolívie 2018- březen 2019

Kód zbožíNázev zbožíKód zeměNázev zeměNetto (kg)Stat. hodnota CZK (tis.)
0801Ořechy kokosové, para, akužové čerstvéBOMnohonárodní stát Bolívie130 70930 127
2825Hydrazin hydroxylamin soli zásady anorgBOMnohonárodní stát Bolívie52 0008 920
1207Semena plody olejnaté, ostatní i drcenéBOMnohonárodní stát Bolívie79 2285 426
4409Dřevo profilované, i hoblované, broušenéBOMnohonárodní stát Bolívie50 4541 827
1008Pohanka, proso, lesknice kanárská obilíBOMnohonárodní stát Bolívie19 2751 425
6104Kostýmy šaty sukně ap dámskéBOMnohonárodní stát Bolívie3241 317
0901Káva i pražená dekofeinovanáBOMnohonárodní stát Bolívie5 242767
4407Dřevo rozřezané, štípané, loupanéBOMnohonárodní stát Bolívie24 160820
1515Tuky oleje rostlinné ostatní (vč jojobového)BOMnohonárodní stát Bolívie1 970380
2208Ethylalkohol nedenat pod 80%BOMnohonárodní stát Bolívie801297

Zdroj: ČSÚ

10 hlavních položek exportu ČR v roce 2018- březen 2019 do Bolívie

Kód zbožíNázev zbožíKód zeměNázev zeměNetto (kg)Stat. hodnota CZK (tis.)
8410Turbiny kola vodní regulátoryBOMnohonárodní stát Bolívie51 94227 948
8476Automaty prodejní a na rozměňování mincíBOMnohonárodní stát Bolívie7 44417 063
3917Trouby Trubky hadice příslušenství z plastuBOMnohonárodní stát Bolívie37 47013 454
5102Chlupy zvířecí jemné hrubé nemykanéBOMnohonárodní stát Bolívie10 00512 785
8471Stroje automat zprac dat jednotky snímačeBOMnohonárodní stát Bolívie7 50312 391
8477Stroje na zpracování kaučuku plastůBOMnohonárodní stát Bolívie32 42912 036
7016Dlaždice desky kameny cihly taškyBOMnohonárodní stát Bolívie849 3966 837
8703Osobní automobily a jiná motorová vozidlaBOMnohonárodní stát Bolívie1 2306 002
8429Buldozery srovnávače rypadla apodBOMnohonárodní stát Bolívie45 7405 617
8536Elektrická zařízení k vypínání, spínaní, atdBOMnohonárodní stát Bolívie12 3094996

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb nebyla v uplynulých letech zaznamenána. Bolívie není ani významnější turistickou destinací (spíše navštěvována v rámci individuální turistiky).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Bolívii neexistuje žádný česko-bolivijský joint-venture. V teritoriu působí pouze společnost Skobol s.a. (bývalá afilace Motokov, a.s.), která se zaměřuje na obchod se zbožím z ČR. V současné době firmu vlastní zahraniční majitel.

SKOBOL S.A.
Avenida Saavedra 1513, patio interior Zona Miraflores Casilla 2479 La Paz, Bolivia Tel/fax: (+591) 224 88 12
Web: www.skobol.wz.cz

Prodeji českého skla a porcelánu se věnuje společnost Galería Karlovy Vary založená honorární konzulkou Patricia Reznicek. Společnost má 2 pobočky – v La Pazu a v Cochabambě.

Je evidentní (a výsledky obchodní výměny to jen potvrzují), že na tak komplikovaném trhu, jako je bolivijský, je lepší mít místního zástupce, který v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží. Obchody na dálku v Bolívii příliš nefungují. Zkušenost ukazuje, že firmy, které v důsledku strukturálních změn z trhu odešly, se sem budou vracet jen s velkými obtížemi a za vynaložení značných finančních nákladů.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody:

• Dohoda o kulturní spolupráci, podepsaná v Praze 24. 6. 1985 (v platnosti od 24. 8. 1990)
• Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, podepsané v Praze 3. 9. 1991 (v platnosti od 18. 9. 1991)
K 1. 10. 2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR.

V rámci jednání o přistoupení ČR k EU ukončila ČR ještě v předvstupním období ty mezinárodní smlouvy, které nejsou v souladu s acquis. Mezi tyto smlouvy patřila i Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Bolívií z roku 1973.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2001 do roku 2006 probíhala v Bolívii realizace českého projektu zahraniční rozvojové pomoci (v celkové hodnotě 6 mil. Kč) ve formě asistence Ústavu techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) při zavádění bakalářského studijního programu v oboru řízení výroby, včetně vybavení výukových dílen a laboratoří a školení lektorů Univerzity v El Alto (Universidad Pública de El Alto – UPEA), nacházejícím se na předměstí La Pazu.

Bolívie nebyla zařazena mezi prioritní země pro poskytování rozvojové spolupráce na další období. Proto pro pokračování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP) či poskytování vládních stipendií studentům vysokých škol.

Za finanční podpory MZV ČR byl v průběhu roku 2014 realizován malý lokální projekt v obci Papel Pampa v provincii Gualberto Villarroel. Projekt sloužil ke zvýšení produktivity zemědělství zejména výstavbou skleníků doplněných systémem zavlažování. Hlavním hmotným výstupem projektu byly 4 pilotní skleníky, které budou sloužit pro praktický výcvik žáků (dětí a mladistvých) základních škol. Kromě toho proběhla specializovaná školení řízená technickým týmem ve spádovém městě Cochabamba ohledně provozování skleníků, používání organických hnojiv apod. Projekt byl realizován nadací AMIBE-CODEM Cooperación y Desarrollo.

V r. 2015 probíhala realizace MLP „Posílení produkce ovoce v Ocuri, severním Potosí“ spočívajícího ve školení místních obyvatel v oblasti péče o stromy, tvorby zavlažovacích systémů, sklizně, skladování, průzkumu trhu a propagace. Cílem je, aby obyvatelé vybudovali vlastní ekologické solární pece, kde budou sušit plody, čímž vytvoří přidanou hodnotu a dosáhnou celoročního odbytu. Projekt je realizován NGO Sumaj Punchay.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem