Bolívie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018
Dovoz 2 089 2 854 10 042 2 185 2 140
Vývoz 5 282 5 892 5 199 12 875 8 902
Saldo 3 193 3 038 -4 643 10 693 6 762
Obrat 7 371 8 746 15 241 15 057 11 042

Údaje jsou uvedeny v tis. USD,  Zdroj: ČSÚ

Rok 2018 byl pro český export do Bolívie vcelku úspěšný. Pozitivní je rovněž kladné saldo našeho obchodu s Bolívií. Jak z přiložené tabulky vyplývá, dovoz z Bolívie do ČR je velmi proměnlivý, co se objemu týče. Dovoz je ovlivněn především aktuální poptávkou, na kterou pružně reaguje. Zároveň ale je zřejmě, že některé položky si drží svou pozici v dovozovém portfoliu. Jedná se především o zemědělské produkty a dále výrobky chemického průmyslu. Největší nárůst ve sledovaném období zaznamenala semena a plody. Velká část zboží putuje z Bolívie do ČR přes prostředníky, reexporty jsou realizovány převážně přes USA, Německo a Holandsko.

Oproti importu do ČR můžeme u exportu mluvit o větší stabilitě obchodu, i když samozřejmě i zde se můžeme setkat s krátkodobou poptávkou, na kterou čeští exportéři reagují. Většinu českého exportu do Bolívie představují reaktory, kotle a mechanické nástroje, dále pak především plasty a stabilní pozici má i české sklo, které si drží nejstabilnější hladinu hodnot exportu.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 10 hlavních položek dovozu ČR z Bolívie 2018- březen 2019

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK (tis.)
0801 Ořechy kokosové, para, akužové čerstvé BO Mnohonárodní stát Bolívie 130 709 30 127
2825 Hydrazin hydroxylamin soli zásady anorg BO Mnohonárodní stát Bolívie 52 000 8 920
1207 Semena plody olejnaté, ostatní i drcené BO Mnohonárodní stát Bolívie 79 228 5 426
4409 Dřevo profilované, i hoblované, broušené BO Mnohonárodní stát Bolívie 50 454 1 827
1008 Pohanka, proso, lesknice kanárská obilí BO Mnohonárodní stát Bolívie 19 275 1 425
6104 Kostýmy šaty sukně ap dámské BO Mnohonárodní stát Bolívie 324 1 317
0901 Káva i pražená dekofeinovaná BO Mnohonárodní stát Bolívie 5 242 767
4407 Dřevo rozřezané, štípané, loupané BO Mnohonárodní stát Bolívie 24 160 820
1515 Tuky oleje rostlinné ostatní (vč jojobového) BO Mnohonárodní stát Bolívie 1 970 380
2208 Ethylalkohol nedenat pod 80% BO Mnohonárodní stát Bolívie 801 297

Zdroj: ČSÚ

10 hlavních položek exportu ČR v roce 2018- březen 2019 do Bolívie

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK (tis.)
8410 Turbiny kola vodní regulátory BO Mnohonárodní stát Bolívie 51 942 27 948
8476 Automaty prodejní a na rozměňování mincí BO Mnohonárodní stát Bolívie 7 444 17 063
3917 Trouby Trubky hadice příslušenství z plastu BO Mnohonárodní stát Bolívie 37 470 13 454
5102 Chlupy zvířecí jemné hrubé nemykané BO Mnohonárodní stát Bolívie 10 005 12 785
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače BO Mnohonárodní stát Bolívie 7 503 12 391
8477 Stroje na zpracování kaučuku plastů BO Mnohonárodní stát Bolívie 32 429 12 036
7016 Dlaždice desky kameny cihly tašky BO Mnohonárodní stát Bolívie 849 396 6 837
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla BO Mnohonárodní stát Bolívie 1 230 6 002
8429 Buldozery srovnávače rypadla apod BO Mnohonárodní stát Bolívie 45 740 5 617
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínaní, atd BO Mnohonárodní stát Bolívie 12 309 4996

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb nebyla v uplynulých letech zaznamenána. Bolívie není ani významnější turistickou destinací (spíše navštěvována v rámci individuální turistiky).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Bolívii neexistuje žádný česko-bolivijský joint-venture. V teritoriu působí pouze společnost Skobol s.a. (bývalá afilace Motokov, a.s.), která se zaměřuje na obchod se zbožím z ČR. V současné době firmu vlastní zahraniční majitel.

SKOBOL S.A.
Avenida Saavedra 1513, patio interior Zona Miraflores Casilla 2479 La Paz, Bolivia Tel/fax: (+591) 224 88 12
Web: www.skobol.wz.cz

Prodeji českého skla a porcelánu se věnuje společnost Galería Karlovy Vary založená honorární konzulkou Patricia Reznicek. Společnost má 2 pobočky – v La Pazu a v Cochabambě.

Je evidentní (a výsledky obchodní výměny to jen potvrzují), že na tak komplikovaném trhu, jako je bolivijský, je lepší mít místního zástupce, který v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží. Obchody na dálku v Bolívii příliš nefungují. Zkušenost ukazuje, že firmy, které v důsledku strukturálních změn z trhu odešly, se sem budou vracet jen s velkými obtížemi a za vynaložení značných finančních nákladů.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody:

• Dohoda o kulturní spolupráci, podepsaná v Praze 24. 6. 1985 (v platnosti od 24. 8. 1990)
• Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, podepsané v Praze 3. 9. 1991 (v platnosti od 18. 9. 1991)
K 1. 10. 2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR.

V rámci jednání o přistoupení ČR k EU ukončila ČR ještě v předvstupním období ty mezinárodní smlouvy, které nejsou v souladu s acquis. Mezi tyto smlouvy patřila i Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Bolívií z roku 1973.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2001 do roku 2006 probíhala v Bolívii realizace českého projektu zahraniční rozvojové pomoci (v celkové hodnotě 6 mil. Kč) ve formě asistence Ústavu techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) při zavádění bakalářského studijního programu v oboru řízení výroby, včetně vybavení výukových dílen a laboratoří a školení lektorů Univerzity v El Alto (Universidad Pública de El Alto – UPEA), nacházejícím se na předměstí La Pazu.

Bolívie nebyla zařazena mezi prioritní země pro poskytování rozvojové spolupráce na další období. Proto pro pokračování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP) či poskytování vládních stipendií studentům vysokých škol.

Za finanční podpory MZV ČR byl v průběhu roku 2014 realizován malý lokální projekt v obci Papel Pampa v provincii Gualberto Villarroel. Projekt sloužil ke zvýšení produktivity zemědělství zejména výstavbou skleníků doplněných systémem zavlažování. Hlavním hmotným výstupem projektu byly 4 pilotní skleníky, které budou sloužit pro praktický výcvik žáků (dětí a mladistvých) základních škol. Kromě toho proběhla specializovaná školení řízená technickým týmem ve spádovém městě Cochabamba ohledně provozování skleníků, používání organických hnojiv apod. Projekt byl realizován nadací AMIBE-CODEM Cooperación y Desarrollo.

V r. 2015 probíhala realizace MLP „Posílení produkce ovoce v Ocuri, severním Potosí“ spočívajícího ve školení místních obyvatel v oblasti péče o stromy, tvorby zavlažovacích systémů, sklizně, skladování, průzkumu trhu a propagace. Cílem je, aby obyvatelé vybudovali vlastní ekologické solární pece, kde budou sušit plody, čímž vytvoří přidanou hodnotu a dosáhnou celoročního odbytu. Projekt je realizován NGO Sumaj Punchay.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem