Bolívie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Dovoz

2 089

2 854

10 042

2 185

2 140

Vývoz

5 282

5 892

5 199

12 875

8 902

Saldo

3 193

3 038

-4 643

10 693

6 762

Obrat

7 371

8 746

15 241

15 057

11 042

Údaje jsou uvedeny v tis. USD,  Zdroj: ČSÚ

 

Rok 2018 byl pro český export do Bolívie vcelku úspěšný. Pozitivní je rovněž kladné saldo našeho obchodu s Bolívií. Jak z přiložené tabulky vyplývá, dovoz z Bolívie do ČR je velmi proměnlivý, co se objemu týče. Dovoz je ovlivněn především aktuální poptávkou, na kterou pružně reaguje. Zároveň ale je zřejmě, že některé položky si drží svou pozici v dovozovém portfoliu. Jedná se především o zemědělské produkty a dále výrobky chemického průmyslu. Největší nárůst ve sledovaném období zaznamenala semena a plody. Velká část zboží putuje z Bolívie do ČR přes prostředníky, reexporty jsou realizovány převážně přes USA, Německo a Holandsko.

Oproti importu do ČR můžeme u exportu mluvit o větší stabilitě obchodu, i když samozřejmě i zde se můžeme setkat s krátkodobou poptávkou, na kterou čeští exportéři reagují. Většinu českého exportu do Bolívie představují reaktory, kotle a mechanické nástroje, dále pak především plasty a stabilní pozici má i české sklo, které si drží nejstabilnější hladinu hodnot exportu.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 10 hlavních položek dovozu ČR z Bolívie 2018- březen 2019

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK (tis.)

0801

Ořechy kokosové, para, akužové čerstvé

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

130 709

30 127

2825

Hydrazin hydroxylamin soli zásady anorg

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

52 000

8 920

1207

Semena plody olejnaté, ostatní i drcené

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

79 228

5 426

4409

Dřevo profilované, i hoblované, broušené

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

50 454

1 827

1008

Pohanka, proso, lesknice kanárská obilí

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

19 275

1 425

6104

Kostýmy šaty sukně ap dámské

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

324

1 317

0901

Káva i pražená dekofeinovaná

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

5 242

767

4407

Dřevo rozřezané, štípané, loupané

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

24 160

820

1515

Tuky oleje rostlinné ostatní (vč jojobového)

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

1 970

380

2208

Ethylalkohol nedenat pod 80%

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

801

297

   Zdroj: ČSÚ

 

  

10 hlavních položek exportu ČR v roce 2018- březen 2019 do Bolívie

 

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK (tis.)

8410

Turbiny kola vodní regulátory

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

51 942

27 948

8476

Automaty prodejní a na rozměňování mincí

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

7 444

17 063

3917

Trouby Trubky hadice příslušenství z plastu

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

37 470

13 454

5102

Chlupy zvířecí jemné hrubé nemykané

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

10 005

12 785

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

7 503

12 391

8477

Stroje na zpracování kaučuku plastů

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

32 429

12 036

7016

Dlaždice desky kameny cihly tašky

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

849 396

6 837

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

1 230

6 002

8429

Buldozery srovnávače rypadla apod

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

45 740

5 617

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínaní, atd

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

12 309

4996

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb nebyla v uplynulých letech zaznamenána. Bolívie není ani významnější turistickou destinací (spíše navštěvována v rámci individuální turistiky).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Bolívii neexistuje žádný česko-bolivijský joint-venture. V teritoriu působí pouze společnost Skobol s.a. (bývalá afilace Motokov, a.s.), která se zaměřuje na obchod se zbožím z ČR. V současné době firmu vlastní zahraniční majitel.

SKOBOL S.A.
Avenida Saavedra 1513, patio interior Zona Miraflores Casilla 2479 La Paz, Bolivia Tel/fax: (+591) 224 88 12
Web: www.skobol.wz.cz

Prodeji českého skla a porcelánu se věnuje společnost Galería Karlovy Vary založená honorární konzulkou Patricia Reznicek. Společnost má 2 pobočky – v La Pazu a v Cochabambě.

Je evidentní (a výsledky obchodní výměny to jen potvrzují), že na tak komplikovaném trhu, jako je bolivijský, je lepší mít místního zástupce, který v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží. Obchody na dálku v Bolívii příliš nefungují. Zkušenost ukazuje, že firmy, které v důsledku strukturálních změn z trhu odešly, se sem budou vracet jen s velkými obtížemi a za vynaložení značných finančních nákladů.

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody:

• Dohoda o kulturní spolupráci, podepsaná v Praze 24. 6. 1985 (v platnosti od 24. 8. 1990)
• Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, podepsané v Praze 3. 9. 1991 (v platnosti od 18. 9. 1991)
K 1. 10. 2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR.

V rámci jednání o přistoupení ČR k EU ukončila ČR ještě v předvstupním období ty mezinárodní smlouvy, které nejsou v souladu s acquis. Mezi tyto smlouvy patřila i Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Bolívií z roku 1973.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2001 do roku 2006 probíhala v Bolívii realizace českého projektu zahraniční rozvojové pomoci (v celkové hodnotě 6 mil. Kč) ve formě asistence Ústavu techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) při zavádění bakalářského studijního programu v oboru řízení výroby, včetně vybavení výukových dílen a laboratoří a školení lektorů Univerzity v El Alto (Universidad Pública de El Alto – UPEA), nacházejícím se na předměstí La Pazu.

Bolívie nebyla zařazena mezi prioritní země pro poskytování rozvojové spolupráce na další období. Proto pro pokračování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP) či poskytování vládních stipendií studentům vysokých škol.

Za finanční podpory MZV ČR byl v průběhu roku 2014 realizován malý lokální projekt v obci Papel Pampa v provincii Gualberto Villarroel. Projekt sloužil ke zvýšení produktivity zemědělství zejména výstavbou skleníků doplněných systémem zavlažování. Hlavním hmotným výstupem projektu byly 4 pilotní skleníky, které budou sloužit pro praktický výcvik žáků (dětí a mladistvých) základních škol. Kromě toho proběhla specializovaná školení řízená technickým týmem ve spádovém městě Cochabamba ohledně provozování skleníků, používání organických hnojiv apod. Projekt byl realizován nadací AMIBE-CODEM Cooperación y Desarrollo.

V r. 2015 probíhala realizace MLP „Posílení produkce ovoce v Ocuri, severním Potosí“ spočívajícího ve školení místních obyvatel v oblasti péče o stromy, tvorby zavlažovacích systémů, sklizně, skladování, průzkumu trhu a propagace. Cílem je, aby obyvatelé vybudovali vlastní ekologické solární pece, kde budou sušit plody, čímž vytvoří přidanou hodnotu a dosáhnou celoročního odbytu. Projekt je realizován NGO Sumaj Punchay.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem