Bosna a Hercegovina: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Sarajevu (Bosna a Hercegovina)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v Bosně a Hercegovině (Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina)

Adresa ústředí: 
Skenderija 3a, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Tel: +387 33 254-700
Fax: +387 33 666-037

Kancelář v Banja Luce
Gunduliceva 24 A, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 257-031
Fax: +387 51 257-890

Kancelář v Brčku
Kantardzica 10, 76000 Brčko
Tel: +387 49 233-040/1
Fax: +387 49 216-217

Kancelář v Mostaru
Nikole Subica Zrinjskog 4, 88000 Mostar
Tel: +387 36 333 607, +387 36 333 608
Fax: +387 36 310 607

Email: delegation-bih@eeas.europa.eu
Web: www.europa.ba
Facebook: www.facebook.com/europa.ba
Twitter: http://twitter.com/eubih

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dohoda o stabilizaci a přidružení

Evropská unie podepsala s Bosnou a Hercegovinou dne 16. června 2008 v Lucemburku Dohodu o stabilizaci a přidružení (Stabilisation and Association Agereement – SAA), do roku 2010 byla ratifikována všemi členskými státy EU, ale její platnost byla, kvůli neplnění podmínek (např. kauza Sejdić – Finci) ze strany BA, odkládána až do roku 2015. Koncem roku 2014 došlo ke změně přístupu EU vůči BA, což umožnilo, aby SAA vstoupila v platnost dne 1. 6. 2015.

Po přistoupení Chorvatska k EU v roce 2013 vyvstala potřeba adaptovat SAA z hlediska obchodu mezi BA a Chorvatskem. BA však dlouho odmítala přistoupit na podmínky adaptace, které standardně EU nabízí, a které přijaly bez výjimky všechny ostatní země v regionu.  Vzhledem k tomu, že k dohodě nedošlo do konce roku 2015, byly od 1. 1. 2016 ze strany EU pozastaveny výhody vyplývající z ATMs (Autonomous Trade Measures), které asymetricky zvýhodňovaly vývoz z BA do EU. V létě 2016 nakonec došlo ke shodě mezi vládními politickými stranami v BA, což vedlo k podpisu Protokolu k SAA v prosinci 2016. V únoru 2017 vstoupil Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení v platnost. Současně s tím byly reaktivovány ATMs (Autonomous Trade Measures).

Obchodní výměna mezi EU a BA v letech 2017, 2018
  2017 2018
Vývoz do BA Dovoz z BA Bilance Saldo Vývoz do BA Dovoz z BA Bilance

 

Saldo
Celkem 5 680 4 034 9 0714 -1 646 5 980 4 452 10 432 -1 528

Zdroj: Agentura statistiky Bosny a Hercegoviny, údaje v mil. EUR

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

IPA

Hlavním nástrojem rozvojové pomoci EU v Bosně a Hercegovině je program předvstupní pomoci IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). Fondy IPA jsou financovány z rozpočtu EU a jsou spravovány DG NEAR v Bruselu. V rámci současného programového období IPA II (2014–2017) činí celková alokace 165,8 mil. EUR. V období 2014–2017 by měly být prostřednictvím IPA II financovány projekty v následujících oblastech: demokracie a státní správa, právní stát, základní práva, konkurenceschopnost a inovace, vzdělávání, zaměstnanost a sociální politiky.

Kromě IPA II je v BA využíván ještě Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, který rozděluje ročně cca 1-2 mil. EUR a spravuje ho DG DEVCO.

Delegace EU v Sarajevu má na starosti identifikaci projektů a výběrová řízení. Všechny nabídky a výzvy k předkládání návrhů (nejen z BA) jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách EU.

Další informace lze též získat na internetových stránkách Delegace EU v Sarajevu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Sarajevu (Bosna a Hercegovina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem