Bosna a Hercegovina: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Sarajevu (Bosna a Hercegovina)

Bosna a Hercegovina (BA) je malý stát uprostřed Balkánského poloostrova se složitým a mnohavrstevným administrativním členěním. Současná podoba státu byla vytvořena na základě tzv. Daytonské mírové smlouvy z roku 1995.

Vzhledem k rostoucímu tlaku mezinárodního společenství (Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka apod.) na uskutečnění nutných socio-ekonomických reforem vázaných na čerpání potřebných finančních zdrojů, existuje určitá naděje, že celostátní a entitní instituce odloží své spory a přistoupí k realizaci takových reforem, které povedou k nastartování silného, dlouhodobě udržitelného ekonomického růstu. Klíčovým úkolem je zatraktivnění BA pro přímé zahraniční investice, snížení nezdravě vysokého a chronického deficitu zahraničně-obchodní bilance a redukce vysoké strukturální nezaměstnanosti. V rroce 2015 se nejvyšší bosenští političtí představitelé zavázali na základě iniciativy EU k provedení zásadních ekonomických a sociálních reforem. S ohledem na dosavadní zkušenosti s úrovní politické praxe v zemi i obavy politiků z dopadů reforem, jsou očekávání ve vztahu k jejich realizaci spíše rezervovaná. Pozitivním signálem bylo předání příhlášky ke členství v EU dne 15. 2. 2016, byť mnozí považují tento krok za předčasný a uspěchaný.

Většina státních, entitních, kantonálních a municipálních podniků je hluboce zadlužená (přičemž stát nemá finance na jejich dlouhodobé dotování) a bez vize svého dalšího rozvoje (ve vedení firem zůstávají nekompetentní manažeři vybraní podle stranického klíče a nikoli dle svých odborných schopností) se jejich situace bude pravděpodobně dále zhoršovat nebo v lepším případě bude stagnovat.

Mezinárodní ratingová agentura Moody’s hodnotí úroveň rizika zařazením do kategorie B3 (v nejvyšším spekulativním pásmu), OECD/EGAP dlouhodobě kategorií 7.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: česky – Bosna a Hercegovina (BA), v jazyce B/H/S – Bosna i Hercegovina (BiH), anglicky – Bosnia and Herzegovina (BaH)

Složení vlád

Dne 7. října 2018 se v Bosně a Hercegovině konaly prezidentské, parlamentní a regionální volby. Složitá povolební situace se projevuje při sestavování nových vlád na entitní i celostátní úrovni. K 10. květnu byla jmenována pouze nová vláda Republiky srbské (prosinec 2018). Rada ministrů a vláda Federace slouží stále jen v technickém mandátu a nepředpokládá se jejich brzké ustavení.

Rada ministrů BA

Předseda Rady ministrů BA

SDA

DENIS ZVIZDIĆ

Ministerstvo

Funkce

Politická strana

Jméno

Ministerstvo zahraničních věcí (místopředseda Rady ministrů BA)

ministr

PDP

Igor Crnadak

1. náměstek

HDZ BiH

Josip Brkić

Ministerstvo financí (místopředseda Rady ministrů BA)

 

ministr

HDZ BiH

Vjekoslav Bevanda

1. náměstek

SDA

Mirsad Žuga

Ministerstvo bezpečnosti

ministr

SDS

Dragan Mektić

1. náměstek

HDZ BiH

Mijo Krešić

Ministerstvo obrany

ministryně

HDZ BiH

Marina Pendeš

náměstek

SDS

Boris Jerinić

náměstek

SBB

Sead Jusić

Ministerstvo spravedlnosti

ministr

HDZ BiH

Josip Grubeša

1. náměstek

SDA

Nezir Pivić

Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů

ministr

SDS

Mirko Šarović

1. náměstek

HDZ BiH

Mato Franjičević

Ministerstvo dopravy a spojů

ministr

SBB

Ismir Jusko

1. náměstek

HDZ BiH

Saša Dalipagić

Ministerstvo pro lidská práva a uprchlíky

ministr

SDA

Semiha Borovac

1. náměstek

SDS

Predrag Jović

Ministerstvo pro občanské záležitosti

ministr

SDA

Adil Osmanović

1. náměstek

NDP

Goran Čosić

Vláda Federace BA

Ministerstvo

Politická strana

Jméno ministra

Předseda vlády FBA

SDA

Fadil Novalić

Ministerstvo financí (místopředsedkyně vlády FBA)

HDZ BiH  
  

Jelka Miličević

Ministerstvo obchodu

SBB

Zlatan Vujanović

Ministerstvo vnitra

SDA

Aljoša Čampara

Ministerstvo spravedlnosti

HDZ BiH

Mato Jozić

Ministerstvo průmyslu, energetiky a hornictví

SBB

Nermin Džindić

Ministerstvo dopravy a spojů

HDZ BiH

Denis Lasić

Ministerstvo práce a sociálních věcí(místopředseda vlády FBA)

SBB

Vesko Drljača

Ministerstvo pro přesídlené osoby a uprchlíky

SDA

Edin Ramić

Ministerstvo pro záležitosti veteránů a invalidů

SDA

Salko Bukvarević

Ministerstvo zdravotnictví

HDZ BiH

Vjekoslav Mandić

Ministerstvo školství a vědy

SDA

Elvira Dilberović

Ministerstvo kultury a sportu

HDZ BiH

Zora Dujmović

Ministerstvo plánování

HDZ BiH

Josip Martić

Ministerstvo zemědělství, vodního a lesního hospodářství

SDA

Šemsudin Dedić

Ministerstvo rozvoje, podnikání a řemesel

SDA

Amir Zukić

Ministerstvo životního prostředí a turismu

SBB

Edita Djapo

 

Vláda Republiky srbské v BA

Ministerstvo

Politická strana

Jméno ministra

Předseda vlády

SNSD

Radovan Višković

Ministerstvo spravedlnosti (místopředseda vlády)

SNSD

Anton Kasipović

Ministerstvo plánování, stavebnictví a životního prostředí (místopředsedkyně vlády)

SNSD

Srebrenka Golić

Ministerstvo financí

 SNSD  

Zora Vidović

Ministerstvo obchodu a turismu

DEMOS

Dragica Kovać

Ministerstvo vnitra

SNSD

Dragan Lukać

Ministerstvo průmyslu, energetiky a hornictví

SP

Petar Djokić

Ministerstvo dopravy a spojů

DNS

Nedjo Trninić

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí

SNSD

Alen Šeranić

Ministerstvo hospodářství a podnikání

NDP

Vjekoslav Petričević

Ministerstvo práce a záležitostí veteránů a invalidů

SP

Duško Milunović

Ministerstvo pro záležitosti rodin, mládeže a sportu

SP

Sonja Davidović

Ministerstvo školství a kultury

UJEDINJENA SRPSKA

Natalija Trivić

Ministerstvo pro vědecký a technologický rozvoj, vysokoškol.vzdělávání a inform.společnost

SNSD

Srdan Rajčević

Ministerstvo zemědělství, vodního a lesního hospodářství

SNSD

Boris Pašalić

Ministerstvo pro evropskou integraci a mezinárodní spolupráci

SNSD

Zlatan Klokić

Ministerstvo pro správu a místní samosprávu

DNS

Lejla Rešić

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Údaje o počtu a hustotě obyvatelstva vycházejí z výsledků sčítání obyvatel, jež proběhlo v r. 2013.

Počet obyvatelstva

 • Bosna a Hercegovina jako celek: 3 531 159 obyv.
 • Federace Bosny a Hercegoviny: 2 219 220 obyv.
 • Republika srbská v BA: 1 228 423 obyv.
 • Distrikt Brčko: 83 516 obyv.

Hustota obyvatelstva: 69 obyvatel/km2

 • porodnost (podíl živě narozených na 1000 obyvatel): 8,8
 • přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem narození a počtem úmrtí na 1000 obyvatel): – 0,14 %
 • průměrný očekávaný životní věk: 76,7 let, 73,7 muži, 80 ženy
 • ženy tvoří 51,1 %, muži 48,9 %
 • počet obyvatelstva podle věku: 0-14 let: 13,36 % 15-24 let: 11,97  % 25-54 let: 46,2 % 55-64 let: 14,43 % 65+ let: 14,05 %

Bosenská diaspora v zahraničí (první, druhá a třetí generace) dosahuje podle údajů Ministerstva pro lidská práva a uprchlíky BA odhadem 1,7 mil. osob. Podle stejného zdroje, 1.196.577 osob narozených v BA žilo v r. 2011 ve čtrnácti zemích s nejvyšším počtem BA emigrantů. Jedná se o (v uvedeném pořadí): Chorvatsko, Německo, Rakousko, Srbsko, USA, Slovinsko, Švýcarsko, Švédsko, Austrálii, Kanadu, Itálii, Dánsko, Černou Horu a Norsko). Ve válečných letech 1992–1995 opustilo BA nebo bylo vnitřně vysídleno (podle údajů UNDP) asi 2,2 mil. osob. Vrátila se asi polovina, proces návratů dosáhl vrcholu v letech 2002–2003, od té doby klesá. 

Podle sčítání lidu provedeného v roce 2013 bylo národnostní složení následující:

 • Bosňáci: 1 770 614 (50,1 %)
 • Srbové: 1 087 597 (30,8 %)
 • Chorvati: 543 798(15,4 %)
 • ostatní (Jugoslávci, příslušníci národnostních menšin, osoby odmítající se národnostně zařadit): 70 623( %)

Náboženské složení:

 • 40 % muslimů
 • 31 % pravoslavných
 • 15 % římských katolíků
 • 5% ateistů
 • dále mj. také 3139 řeckých katolíků (0,07 %), 1823 protestantů (0,04 %) a 228 židů (0,005 %).

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016 

2017 

 2018

HDP (v mld. EUR)

13,6

13,8

14,4 

16,04 

16,85 

HDP na osobu (v EUR)

3701

3726

3771 

3809 

4760* 

Reálný růst HDP (v %)

0,7

3,5

2,4 

2,7 

3,0 

Inflace (průměr v %)

1,1

               3,5  1,0  1,3 1,4 
Nezaměstnanost (v % ILO)

27,5

               27,5 25,1 21,9 18,4

* dle parity kupní síly dle Světové banky činí HDP na osobu 13 200 USD.

 

Dle odhadu Světové banky dosáhne HDP v roce 2019 3,4% a v r. 2020 3,9% meziročních růstů. Růst ekonomiky BA by měl být jako doposud tažen zejména domácí spotřebou a investicemi.

Existují však omezení růstu, která spočívají zejména v politickém vývoji a tím nižším, než předpokládaným, tempem strukturálních reforem. Nehledě na externí faktory související s vývojem podmínek mezinárodního obchodu.

V r. 2018 domácí poptávka přispěla k růstu HDP 3,5 procentními body a investice půl procentním bodem. Čisté exporty pak jedním procentním bodem snížily celkový meziroční růst HDP na uvedené 3%. 

Celková míra nezaměstnanosti meziročně poklesla nicméně zásadním problémem přetrvává 80% podíl dlouhodobé (strukturální) nezaměstnanosti. Růst spotřebitelských cen zaznamenal 1,4% meziroční růst, ale vzhledem k 4,9% meziročnímu růstu nominálních mezd neměla inflace negativní dopad na reálné mzdy.

 

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Díky administrativnímu uspořádání vykazují rozpočty obě entity – Republika srbská BA a Federace BA. Kromě entit má svůj vlastní rozpočet i distrikt Brčko. Celostátní parlament přijímá Zákon o rozpočtu na celostátní úrovni.

Republika srbská BA schválila v prosinci 2018 rozpočet na rok 2019 ve výši 1,67 mld. EUR, což představuje zanedbatelný pokles v porovnání s rozpočtem r. 2018. V únoru 2019 byl schválen rozpočet Federace BA pro rok 2019 ve výši 1,36 mld. EUR se stejným trendem jako rozpočtem Republiky srbské. Schválené rozpočty entit se tak svým objemem dostávají na úroveň r. 2017.

Celostátní rozpočet pro r. 2019 zatím nebyl přijat – důsledek situace nastalé po říjnových volbách.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance BA (2014 – 2018)
 v mil. EUR 2014 2015 2016  2017   2018
I. Běžný účet v mil. EUR -1100 -528  -671 -774 -702
II. Kapitálový účet v mil. EUR 153 158  182 * 158
III. Finanční účet v mil EUR 841 523 401 * 438
Devizové rezervy v mld. EUR 3604 3762  4887 5370 5942

 

 • dluhová služba: 290 mil. EUR p.a.
 • zahraniční dluh: 4 mld. EUR
 • veřejný dluh k HDP: 35,6%zdroj: Centrální banka BA

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka BA (CB BA) byla založena Daytonskou dohodou a zahájila činnost 11. 8. 1997. CB BA je politicky nezávislou institucí, která působí na celém území státu. Řídí monetární politiku státu za pomoci Měnové rady (Currency Board).

Tři základní cíle činnosti Měnové rady jsou: 

 1. fixní kurz, který je specifikován zákonem (1 EUR = 1,95583 BAM)  
 2. zajištění dostatku volné měny pro veškeré závazky CB BA v BAM  
 3. plná konvertibilita všech závazků CB BA v BAM vůči měně, ke které je BAM pevně vázána, tedy vůči EUR

Proces privatizace bank je ukončen, z velkých zahraničních bank na BA trhu působí: UniCredit, Ziraat Bank, BBI, Raiffeisen Bank, Intesa Sanpaolo Bank,  SBER Bank.

Aby bylo možno lépe řídit úvěrová rizika a dodatečně posílit bezpečnost systému bankovních operací, rozhodla Centrální banka Bosny a Hercegoviny vytvořit „Rejstřík velkých dlužníků“, který eviduje právnické i fyzické osoby dlužící významné částky za nesplacené půjčky. IMF v dubnu 2016 doporučil vzhledem k problémům některých bank, zejména v RS BA, nezávislý finanční audit u všech bank působících v BA.

Komerční banky jsou v Bosně a Hercegovině registrovány podle entitních zákonů o bankách a jejich činnost kontrolují entitní Bankovní agentury. V současné době působí v Bosně a Hercegovině celkem 24 komerčních bank. Úvěrové portfolio komerčních bank v roce 2016 meziročně expandovalo o 3,7 %. Korporátní úvěry z toho představují cca 4,6 mld. EUR (51,6 %). Hodnota špatných úvěrů (NPLs) se  snížila z 15,2 % v roce 2013 na 12,2 % v roce 2016 díky rychlejším odpisům.

Mezi významné komerční banky patří:  

 • Bosna Bank International d.d.  
 • Intesa Sanpaolo banka d. d.   
 • Privredna Banka Sarajevo d.d.  
 • Raiffeisen Bank d.d.  
 • SBER Bank d.d.
 • Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d.  
 • Union Banka d.d.  
 • UniCredit Bank d. d.

zdroj: CB BiH

Mezi významné pojišťovny patří: 

 • Uniqa osiguranje
 • Triglav
 • Merkur
 • BSO
 • Sarajevo osiguranje

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Nepřímé zdanění:

Od 1. 1. 2006 je v Bosně a Hercegovině zaveden systém daně z přidané hodnoty (DPH, bosensky PDV). Daň se vybírá ve všech fázích a stupních výrobního a oběžného cyklu v jednotné výši 17 % pro veškeré zboží i služby. V současné době probíhá odborná debata ohledně eventuálního rozdělení sazby na sníženou pro nezbytné životní potřeby (potraviny, léky a pod.) a plnou sazbu pro zbytek, případně zvýšení jednotné daně až na 24 %. Zvýšení jednotné daně je však ekonomickými analytiky i ekonomickými ministry odmítáno, neboť by to znamenalo útlum a podvázání ekonomického růstu a zvýšení již tak velké nezaměstnanosti včetně snížení životní úrovně obyvatel země. Úplné znění Zákona o dani z přidané hodnoty je k dispozici na webové stránce Správy pro nepřímé zdanění (v místních jazycích: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje, anglicky: Indirect Taxation Administration).

Reforma přímých daní:

Zavedení daně z přidané hodnoty ve výši 17 % představuje nejvýznamnější poválečnou reformu fiskálního systému Bosny a Hercegoviny, která přinesla významné zvýšení příjmů do rozpočtů. Místní odpovědné úřady využívají příjmy ze zvýšeného výběru DPH ke snížení přímých daní. Tzv. „pracovní“ daně mají být  sníženy za účelem podpory vytváření nových pracovních míst v soukromém sektoru a k omezení současného rozsáhlého sektoru „šedé ekonomiky“ v BA.

Daň z příjmů fyzických a právnických osob na celém území BA je na úrovni 10 %. Plánována je i revize a harmonizace systému odvodů z mezd. V současnosti tyto platby (na důchody a invalidní pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění a v RS v BA ještě i do tzv. „Dětského fondu“) v průměru dosahují cca 64 % čisté mzdy ve FBA a cca 42 % čisté mzdy v RS v BA. Jen odvody zaměstnance na sociální pojištění činí v FBA 31 % a v RS v BA 33 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel k tomu přidává ještě 10,5 %. Tím se BA řadí k zemím s nejdražší pracovní silou v regionu. To také přispívá k jedné z nejvyšších měr nezaměstnanosti v Evropě. Daňový systém, s výjimkou daně z přidané hodnoty (viz výše), je doposud v kompetenci entit. Obě entity, FBA a RS v BA , mají vlastní zákony, které upravují přímé daně a daňové sazby. Daňové sazby nejsou mezi FBA a RS v BA harmonizovány.

Daň z kapitálových zisků (např. úroků) je 10 %.

Podrobné informace o daních v BA lze najít v anglické publikaci Agentury pro podporu investic FIPA.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Sarajevu (Bosna a Hercegovina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem