Botswana: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Mapa globálních oborových příležitostí MZV, MPO a CzechTrade botswanský trh nezpracovává.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Jako perspektivní je možno vidět lékařské přístroje, ekologická zařízení na čištění odpadních vod a úpravny vody (vzhledem ke značnému nedostatku vody a nutnosti s ní šetřit), turbíny, motory, strojírenské položky především pro těžební průmysl aj.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Portál BusinessInfo.cz obsahuje základní přehled a kalendář akcí v Botswaně. Pro aktuální informace o akcích koordinovaných Velvyslanectvím ČR v Pretorii popř. CzechTrade Johannesburg sledujte jejich webové stránky. V kapitole 6.4 je uveden přehled nejvýznamnějších pravidelných veletrhů a výstav v Botswaně.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem