Botswana: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Vztahy s Evropskou unií jsou korektní a nejsou zatíženy nevyřešenými otázkami. Opírají se o partnerskou Dohodu z Cotonou a od roku 2016 také o Dohodu o ekonomickém partnerství mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství (tzv. SADC EPA). Botswana je jednou z nejprozápadněji orientovaných zemí subsaharské Afriky a pro EU v mnoha oblastech partnerem zaujímajícím tradičně velmi podobné či identické pozice, počítaje v to otázky mezinárodního soudu (ICC) či podpory lidských práv. Země je příjemcem dotací EU na rozvoj v rámci programů European Development Fund (EDF) a European Investment Program (EIP). V roce 2018 Botswana opětovně odmítla doporučení EU (a dalších zemí) ohledně zrušení trestu smrti.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Botswana and SADC
fyzická adresa: Plot 758, Robinson Road, Extension 2 (Main Mall), Gaborone
poštovní adresa: P.O. Box 1253, Gaborone, Botswana
Tel. +267 391 4455
Fax +267 391 3626
E-mail: Delegation-botswana@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/botswana/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Botswana je signatářem tzv. Dohody z Cotonu, zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evorpské unie a jejích členských zemí na jedné straně a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) na straně druhé. Jakožto členská země Jihoafrického rozvojového sdružení SADC se Botswana aktivně podílela na jednání o tzv. Dohodě o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA SADC), která vstoupila v platnost v roce 2016. Obchodní bilance Botswany s EU je výrazně pozitivní. V roce 2018 vyvezly botswanské firmy do zemí EU zboží v hodnotě 1,29 mld. EUR. Ve stejném roce bylo do Botswany dovezeno zboží z EU v hodnotě 0,33 mld. EUR.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kromě bilaterálního programu v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF) je Botswana zapojena do dalších programů EU a to zejména těch, které se soustřeďují na nestátní aktéry. V rámci EDF bylo Botswaně přiděleno pro období 2014 až 2020 dohromady 28 mil. EUR v oblastech podpory vzdělání, občanské společnosti a reforem veřejného sektoru. Přehled projektů EDF v Botswaně je k dispozici na stránkách Evropské komise. Na podporu projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a energetiky se v Botswaně soustředí zejména Evropská investiční banka (EIB). Informace o projektech EIB jsou zveřejněny taktéž na stránkách Delegace Evropské Unie v Gaborone.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem