Botswana: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Botswana je jednou z nejprozápadněji orientovaných zemí subsaharské Afriky. Na půdě mezinárodních organizací v řadě hlasování zaujímá společná stanoviska se členskými státy Evropské unie, počítaje v to otázky mezinárodního soudu (ICC) či podpory lidských práv. Vztahy s Evropskou unií se opírají se o partnerskou Dohodu z Cotonou a o Dohodu o ekonomickém partnerství mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství. Botswana je příjemcem dotací EU na rozvoj v rámci programů European Development Fund (EDF) a European Investment Program (EIP). V roce 2019 Botswana opětovně odmítla doporučení EU (a dalších zemí) ohledně zrušení trestu smrti.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Botswana and SADC
Fyzická adresa: Plot 758, Robinson Road, Extension 2 (Main Mall), Gaborone
Poštovní adresa: P.O. Box 1253, Gaborone, Botswana
Tel. +267 391 4455
Fax +267 391 3626
E-mail: Delegation-botswana@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/botswana_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Jakožto členská země Jihoafrického rozvojového sdružení (SADC) je Botswana součástí dohody o ekonomickém partnerství mezi Evropskou unií a SADC, která vstoupila v platnost v roce 2016 a přispěla k nárůstu vzájemné obchodní výměny. Obchodní bilance Botswany s EU je výrazně pozitivní. V roce 2019 vyvezly botswanské firmy do zemí EU zboží v hodnotě 0,91 mld. EUR. Ve stejném roce bylo do Botswany dovezeno zboží ze zemí Evropské unie v hodnotě 0,41 mld. EUR. Botswana je také signatářem tzv. Dohody z Cotonu, která zastřešuje obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evropské unie a země Afriky, Karibiku a Pacifiku. 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kromě bilaterálního programu rozvojové spolupráce realizované z prostředků Evropského rozvojového fondu (EDF) využívá Botswana také programy, jež jsou realizovány prostřednictvím soukromých firem a neziskových organizací. V rámci EDF bylo Botswaně přiděleno pro období 2014 až 2020 dohromady 28 mil. EUR v oblastech podpory vzdělání, občanské společnosti a reforem veřejného sektoru. V plánu je pokračování rozvojové spolupráce a přidělení prostředků EDF po skončení stávajícího rozpočtového období po roce 2020. Přehled rozvojových projektů, které se realizují v Botswaně, je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise. Na podporu projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a energetiky se v Botswaně zaměřuje Evropská investiční banka (EIB). Informace o projektech EIB jsou zveřejněny taktéž na stránkách Delegace Evropské Unie v Gaborone.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem