Botswana: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Objem zahraničního obchodu Botswany dosáhl v roce 2018 výše 1,3 mld. EUR. Hlavní exportní komoditou jsou diamanty (až 90 % hodnoty exportu) a drahé kovy, dále hovězí maso. Naopak Botswana dováží ropu, motorová vozidla a elektřinu. Bilance zahraničního obchodu (2,7 mld. EUR v r. 2018) do značné míry závisí na ceně surovin. Nejvýznamější odběratelé botswanského zboží byli v roce 2018 Pakistán (18,6 %), EU (17 %), Izrael (14 %), Jižní Afrika (13,8 %), Indie a Spojené arabské emiráty. Země nejvíce dovážela z Jižní Afriky (66 %), Namibie (12 %), Kanady (5,6 %), EU (4,4 %), Indie a Číny.

V roce 2017 přiteklo do Botswany podle údajů světové banky 401 mld. USD ve formě přímých zahraničních investic, což znamenalo více než trojnásobný nárůst oproti roku 2016 (129 mld. USD). Podle hodnocení Doing Business pro rok 2019 je Botswana na 86. příčce ze 190 hodnocených ekonomik (pokles o 5 míst oproti roku 2018), i přes pokles zůstává Botswana jednou z nejatraktivnějších zemí pro zahraniční investory na kontinentu.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod Botswany

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz (mld. USD)

8,51 6,28 6,37  5,90 5,96

Dovoz (mld. USD)

7,75 6,93 5,87  5,56 5,81

Bilance (mld. USD)

0,76 -0,65 0,50  0,34 0,15

Zdroj: Economist Intelligence Unit, květen 2019

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evropská unie je jedním z klíčových obchodních partnerů Botswany. Firmy z EU využívají výhod preferenčního režimu v rámci dohody o ekonomickém partnerství, tzv. EPA, která je v platnosti od roku 2016. Export na trhy zemí EU činí 17 % veškerého exportu. Botswana má s EU vysoce aktivní obchodní bilanci, která za rok 2018 činila 1,13 mld. EUR (podle Eurostat). Dalšími významnými exportními destinacemi pro zboží z Botswany jsou Pakistán (18,6 %), Izrael (14 %) a Jižní Afrika (13,8 %). Dominantním dovozcem do Botswany je JAR (66 %), následovaná Namibií (12 %), Kanadou (5,6 %) a Evropskou unií (4,4 %).

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Botswanská ekonomika je relativně otevřená. Zdaleka nejvýznamější vývozní položkou jsou diamanty (až 90 % exportu), elektrické náčiní, přístroje a součásti (3 %), hovězí maso (2 %) aj. V rámci dovozu jsou vedle vzácných kovů a diamantů (20 %), paliv a rafinované ropy (14,5 %), významnými položkami motorová vozidla (7 %), stroje a elektrická zařízení (6,7 %) aj. Podrobné statistiky k jsou k dispozici na webových stránkách ITC Trade Map či The Observatory of Economic Complexity.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Botswanská vláda poskytuje zahraničním investorům řadu investičních pobídek ve formě pozemku k dlouhodobému pronájmu, daňových slev nebo dokonce prázdnin aj. Více informací o konkrétních pobídkách a investičních zónách je k dispozici na stránkách Investičního a obchodního centra Botswany (Botswana Investment and Trade Centre (BITC).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Cílem vládní strategie je diverzifikovat ekonomiku od závislosti na těžbě a vývozu nerostných surovin (zejména diamantů) a orientovat průmysl více na produkci zboží (textil a oděvy, kožené výrobky, informační technologie, farmaceutický průmysl) a služeb (cestovní ruch). Státní proinvestiční agentura Botswana Investment and Trade Centre (BITC) se snaží o prosazení Botswany jako určité alternativy k JAR pro investory směřující do regionu. Jako prioritní oblasti pro investice uvádí kromě těžebního průmyslu zemědělství, energetiku, vzdělávání, ICT, turistiku, infrastrukturu a zdravotnictví. V roce 2017 činil celkový objem přímých zahraničních investic 401 mil. USD, což znamenalo více než trojnásobný nárůst oproti předchozímu roku. Nejvíce investic směřuje do těžebního sektoru, zároveň stále více financí míří do bankovnictví, pojišťovnictví a služeb. Největšími investory v Botswaně jsou Jižní Afrika, země Evropské unie, Kanada a Zimbabwe.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční podmínky pro zahraniční firmy jsou relativně vstřícné a upravené zákonem Botswana Export Development and Investment Authority Act (1997). Formálně podřízená ministerstvu působí agentura na podporu zahraničních investic Botswana Investment and Trade Centre (BITC). Činnost a služby této agentury lze přirovnat k českým organizacím CzechInvest a CzechTrade. Mnohé společnosti jsou v Botswaně zapojeny do odvětví cestovního ruchu. Asociace hotelnictví a cestovního ruchu Botswana (HATAB)  působí jako zastřešující správce v tomto odvětví. Vláda konzultuje s HATAB zákony a nařízení týkající se zejména investic v sektoru turismu (ubytovací služby, letecká doprava, pohostinství aj.).

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem