Botswana: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Botswana patří mezi nejstabilnější a nejlépe fungující státy subsaharské Afriky. Jedná se o bývalý britský protektorát Bečuánsko, jež získal nezávislost v roce 1966. Země těží z bohatých zásob nerostných surovin zejména diamantů. V roce 2019 botswanská ekonomika rostla o 3,8 %, což bylo vysoko nad průměrem ostatních zemí regionu. V roce 2020 se očekával růst HDP kolem 3 %, ale v souvislosti s pandemií COVID-19 bude ekonomický růst značně nižší. V hodnocení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí se Botswana úmísťuje na špici v rámci celého afrického kontinentu. V žebříčku vnímání korupce Transparency International se země nachází nejvýše z afrických zemí (34.). Zásluhou relativně restriktivní politiky centrální banky se daří udržovat úroveň inflace uvnitř vládou stanoveného rozmezí, ceny v roce 2019 vzrostly o 2,2 %. Přes dlouhodobý hospodářský růst se země potýká s vysokou mírou sociální nerovnosti. Chudobou je zasaženo 16 % obyvatel. Nezaměstnanost podle posledních zveřejněných údajů dosahovala 18 %, přičemž mezi mladými do 35 let činí nezaměstnanost více než 40 %. Podařilo se zastavit nárůst epidemie HIV/AIDS, postižena však zůstává více než pětina dospělého obyvatelstva. Země dlouhodobě čelí nedostatku srážek, v roce 2019 vláda schválila trvalé rozpočtové opatření k potírání dopadů sucha a na pomoc postiženým regionům. Přes snahu vlády přilákat investice do výroby a služeb se dlouhodobě nedaří snižnovat ekonomickou závislost na těžbě nerostného bohatství zejména diamantů. Za perspektivní se považuje těžba mědi, uranu a uhlí, předpokladem jsou však investice do infrastruktury včetně železniční. Značná část spotřeby energie se dováží (především z Jižní Afriky). Přes rozsáhlé zásoby uhlí hledá Botswana další možnosti pro výrobu elektrické energie (sluneční záření a plyn).

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Botswanská republika (Botswana, anglicky Republic of Botswana)
Botswana je demokratickou republikou prezidentského typu. Prezident je zároveň předsedou vlády a členem parlamentu. Zákony schvaluje Národní shromáždění, které se skládá z 65 poslanců. Na základě výsledku všeobecných voleb v roce 2019 tvoří většinu poslanci vládní strany Botswana Democratic Party (BDP). Tato strana vládne v zemi nepřetržitě od získání nezávislosti. Vedle toho má Botswana i druhou složku zákonodárné moci, na etnickém zastoupení založený patnáctičlenný Sněm náčelníků, jehož role je především poradní. Aktuální hlavou státu je po vítězství ve volbách v říjnu 2019 prezident Mokgweetsi Masisi, který by měl zemi vést do konce svého pětiletého funkčního období. Masisi je zároveň předsedou vládní strany BDP. Prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil. Viceprezidentem je Slumber Tsogwane. Aktuální seznam členů botswanské vlády je přístupný na vládním portálu Botswanské republiky.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha: 581 730 km²
Počet obyvatel: 2,254 milionu
Míra porodnosti (počet dětí na jednu ženu): 2,9
Roční přírůstek obyvatelstva: 2,2 %
Počet nakažených HIV (15-49 let): 20,3 %
Průměrná délka života: 69,3 (údaj za rok 2018)
Národnostní složení:

 • 79% – Tswana
 • bantuská etnika (Kalanga, Yeyi, Ndebele, Herero), Křováci (Basarwa), běloši a Asiaté

Náboženské složení:

 • 30 % – tradiční animistická náboženství
 • 70 % – křesťané

Zdroj: Světová banka

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP na obyvatele (USD, PPP)

6 785 7 270 7 876 8 443 8 634

HDP (mld. USD, běžné ceny)

14,42 15,64 17,40 18,66 19,48

HDP růst (%)

-1,7 4,3 2,9 4,5 3,8

Inflace (%)

3,1 3,0 3,2 3,5 2,2

Nezaměstnanost (%)

18,0 17,9 17,6 17,9 18,2

Zdroj: The Economist Intelligence Unit, IMF 2020

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy státního rozpočtu (mil. BWP) 47 473 55 051 59 177 59 940 64 893
Výdaje státního rozpočtu (mil. BWP) 54 411 56 971 58 386 62 377 62 498
Saldo (mil. BWP) -6 938 -1 920 791 -2 437 2 395

Zdroj: MMF, databáze WEO 2020

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2015

2016

2017

2018

2019

Platební bilance běžného účtu (mld. USD) 1,12 1,82 1,85 1,54 1,45
Bilance běžného účtu (% HDP) 7,76 7,75 6,10 2,11 -5,25
Veřejný dluh vůči HDP (%) -8,1 -3,4 -2,7 -1,8 -2,5
Čistý vládní dluh (mld. BWP) -12,28 -5,82 -4,85 -3,54 -5,33

Zdroj: MMF, databáze WEO 2020

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Botswaně je relativně rozvinutý a zdravý. Podle posledního hodnocení agentury Moody’s z března 2020 je bankovní odvětví oporou botswanské ekonomiky. V zemi působí řada zahraničních komerčních bank a poměrně efektivní centrální řízení dodává bankovnímu sektoru potřebnou stabilitu. Taktéž poskytované finanční služby jsou na dobré úrovni. Převody peněz do zahraničí a odvod kapitálu nejsou regulovány. Přehled komerčních bank, které působí v Botswaně, lze nalézt na stránkách centrální banky Bank Of Botswana jsou mezi nimi mimo jiné:

V Botswaně působí řada nebankovních finančních institucí jako např.:

Pojišťovacích společností je celá řada ve všech oblastech. Informace o pojišťovnách v Botswaně:

 • Botswana Insurance Company (všeobecné a obchodní pojištění)
 • Botswana Insurance Fund Management
 • Botswana International Financial Services Centre
 • Botswana Life (životní pojištění)
 • Botswana Export Credit Insurance (BECI) (pojištění zakázek)
 • FirstLife Assurance (Pty) Ltd (všeobecná a zdravotní jihoafrická pojišťovna)
 • General Insurance Botswana (Pty) Ltd (GIB) (různé druhy pojištění včetně zdravotního)
 • Hollard Insurance Botswana
 • Letshego Guard Insurance Company Ltd
 • Letshego Life Insurance Limited
 • Liberty Botswana (Pty) Ltd t/a Liberty Life Botswana
 • Metropolitan Life of Botswana Ltd
 • Mutual & Federal Insurance Company of Botswana Limited (krátkodobá pojištění)
 • Old Mutual Financial Services (Botswana) (Pty) Ltd. (životní a investiční pojištění)
 • Prefsure (Botswana) Ltd
 • Regent Insurance Botswana
 • Sesiro Insurance Company (Pty) Ltd
 • Zurich Insurance Company Botswana Limited (všeobecné a krátkodobé pojištění)

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Výše daně z přidané hodnoty (tzv. VAT) je 12 %. Daň z příjmu právnických osob se sídlem v Botswaně činí 22 %. Nerezidentní společnosti odvádí daň z příjmu ve výši 30 %, výhodnější je proto založení dceřinné firmy v Botswaně. Pro výrobní společnosti činí daňová sazba 15 %. Vedle toho existují tzv. zvláštní ekonomické zóny (Special Economic Zones), do kterých se vláda snaží lákat investice pomocí daňových úlev. Investoři v těchto zónách mají po určité období zvýhodněný daňový režim. Bližší informace na webových stránkách Botswanského investičního a obchodního centra (BITC). Některá odvětví (např. finanční sektor, zpracovatelský průmysl) mají pro místní firmy sníženou sazbu daně z příjmu ve výší 15 %. Sazba srážkové daně z dividend činí 7,5 %. Daň z příjmu fyzických osob je progresívní a začíná na výši 5 % z ročního příjmu přesahujícího 36 tis. botswanských pul (BWP, zhruba 70 tis. Kč). Pro ciznce je individuální daňové zatížení mírně vyšší. Aktuální daňové sazby jsou přístupné na stránkách daňového úřadu Botswana United Revenue Service (BURS) a na portálu LexAfrica.com.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem