Botswana: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Botswanu čekají v říjnu 2019 všeobecné volby. Významné změny ve vedení země se neočekávají. Minimálně do voleb povede zemi bývalý viceprezident Mokgweetsi Masisi, který převzal mandát v roce 2018 po bývalém prezidentovi Ianu Khamovi, který z úřadu podle ústavy odstoupil po vypršení svého druhého pětiletého funkčního období. Vládní strana Botswana Democratic Party před volbami představila svůj program Vision 2036, podle nějž by měla Botswana do roku 2036 dosáhnout postavení vysokopříjmové země. Hlavní témata vlády i opozice jsou v zásadě totožná: diverzifikace ekonomiky a boj proti nezaměstnanosti. Botswana nadále patří mezi nejstabilnější a nejlépe fungující státy v subsaharské Africe. V roce 2018 ekonomika rostla 4,5 % tempem, což bylo vysoko nad průměrem ostatních zemí regionu, růst o více než 4 % HDP se očekává také v roce 2019. Zásluhou relativně restriktivní politiky centrální banky se daří snižovat úroveň inflace, která je v současné době na úrovni okolo 3 %. I přes dlouhodobý růst se země potýká s vysokou mírou sociální nerovnosti. Chudobou je zasaženo 16 % obyvatel. Nezaměstnanost dosahovala počátkem roku 2019 celých 18 %, přičemž mezi mladými do 35 let činí nezaměstnanost dokonce 40 %. Podařilo se zastavit nárůst epidemie HIV/AIDS, postižena však zůstává více než pětina dospělého obyvatelstva. Podobně jako další země regionu zažívá Botswana největší sucha za posledních několik let. Vládě se nedaří snižnovat ekonomickou závislost na těžbě nerostného bohatství zejména diamantů. Botswana má rozsáhlé zásoby uhlí, s ohledem na změnu klimatu však musí hledat další možnosti pro výrobu elektrické energie (průzkumy zásob plynu). Země se již několik let snaží neúspěšně vymanit z energetické závislosti na dovozu energie (především z Jižní Afriky). Za perspektivní obory je považována těžba mědi, uranu a uhlí, podmínkou pro jejich úspěšný rozvoj jsou však investice do infrastruktury včetně železniční. Z pohledu Global Competitiveness Report 2018 si Botswana v žebříčku konkurenceschopnosti zemí pohoršila (o 5 míst) oproti předchozímu roku na 90. příčku ze 140 hodnocených zemí. Podle klasifikace Doing Business 2019 Světové banky je Botswana 86., což znamená pokles o 5 míst oproti předchozímu hodnocení (zpráva Světové banky ke stažení).

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Botswanská republika (Botswana, ang. Republic of Botswana)
Hlavou státu je prezident Mokgweetsi Masisi z demokratické strany (Botswana Democratic Party, BDP), který zemi převzal dle ústavy v dubnu 2018 po odstoupivším Ianu Khamovi, jenž působil ve funkci po dvě pětiletá funkční období. Mokgweetsi Masisi povede zemi až do prezidentských voleb v říjnu 2019. Prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a stojí v čele vlády. Viceprezidentem země je Slumber Tsogwane (taktéž BDP). Aktuální seznam členů botswanské vlády je přístupný na vládním portálu Botswanské republiky.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha: 581 730 km²
Počet obyvatel: 2,29 milionu
Míra porodnosti (na 1000 obyv.): 23,16 %
Roční přírůstek obyvatelstva: 1,823 %
Národnostní složení:

 • 79% – Tswana
 • bantuská etnika (Kalanga, Yeyi, Ndebele, Herero), Křováci (Basarwa), běloši a Asiaté

Náboženské složení:

 • 30 % – tradiční animistická náboženství
 • 70 % – křesťané

Zdroj: Světová banka, 2019

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

HDP na obyvatele (USD, běžné ceny)

7 728 6 785 7 270 7 876 8 443 8 634

HDP (mld. USD, běžné ceny)

16,29 14,44 15,66 17,16 18,62 19,26

HDP růst (%)

4,1 -1,7 4,3 2,2 4,6 4,5

Inflace (%)

3,7 3,1 3,0 2,9 3,5 3,7

Zdroj: Databáze WEO, květen 2019 (* odhad)

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Příjmy státního rozpočtu (mil. BWP) 55 958 47 473 55 051 59 177 59 940 64 893
Výdaje státního rozpočtu (mil. BWP) 50 564 54 411 56 971 58 386 62 377 62I498
Saldo (mil. BWP) 5 394 -6 938 -1 920 791 -2 437 2 395

Zdroj: MMF, databáze WEO, květen 2019 (* odhad WEO, saldo spočítáno)

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Platební bilance běžného účtu (mld. USD) 2,49 1,12 1,82 1.85 1,54 1,45
Veřejný dluh vůči HDP (%) -9,3 -8,1 -3,4 -2,7 -1,8 -2,5
Čistý vládní dluh (mld. BWP) -13,64 -12,28 -5,82 -4,85 -3,54 -5,33

Zdroj: MMF, databáze WEO květen 2019 (* odhad MMF)

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Botswaně je relativně rozvinutý. Působení řady zahraničních komerčních bank a poměrně efektivní centrální řízení dodává bankovnímu sektoru potřebnou stabilitu. Taktéž poskytované finanční služby jsou na dobré úrovni. Převod financí do zahraničí a odvod kapitálu ze země není regulován. Přehled komerčních bank, které působí v Botswaně, lze nalézt na stránkách centrální banky Bank Of Botswana jsou mezi nimi mj.:

V Botswaně působí řada nebankovních finančních institucí. Jsou jimi např.:

 • National Development Bank (financování komerčních projektů v zemědělství)
 • Botswana Building Society (hypotéky pro domácnosti)
 • Botswana Savings Bank (venkovské oblasti – využívá poštovní sítě)
 • Botswana Development Corporation (hlavní investor ve spojení se zahraničními firmami a místními podnikateli)

Pojišťovacích společností je celá řada ve všech oblastech. Informace o pojišťovnách v Botswaně:

 • Botswana Insurance Company (všeobecné a obchodní pojištění)
 • Botswana Insurance Fund Management
 • Botswana International Financial Services Centre
 • Botswana Life (životní pojištění)
 • Export Credit Insurance & Guarantee Co (Botswana) Pty Ltd (pojištění zakázek)
 • FirstLife Assurance (Pty) Ltd
 • General Insurance Botswana (Pty) Ltd (GIB) (různé druhy pojištění včetně zdravotního)
 • Hollard Insurance Botswana
 • Letshego Guard Insurance Company Ltd
 • Letshego Life Insurance Limited
 • Liberty Botswana (Pty) Ltd t/a Liberty Life Botswana
 • Metropolitan Life of Botswana Ltd
 • Mutual & Federal Insurance Company of Botswana Limited (krátkodobá pojištění)
 • Old Mutual Financial Services (Botswana) (Pty) Ltd. (životní a investiční pojištění)
 • Prefsure (Botswana) Ltd
 • Regent Insurance Botswana
 • Sesiro Insurance Company (Pty) Ltd
 • Zurich Insurance Company Botswana Limited (všeobecné a krátkodobé pojištění)

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Výše daně z přidané hodnoty (tzv. VAT) je 12 %. Daň z příjmu právnických osob činí 22 %, nerezidentní společnosti však odvádí daň z příjmu ve výši 30 % (výhodnější tak je založit v Botswaně dceřinou firmu). Pro výrobní společnosti činí daňová sazba 15 %. Vedle toho existují tzv. zvláštní ekonomické zóny (Special Economic Zones), do kterých se vláda snaží lákat investice mj. pomocí daňových pobídek. Investoři v těchto zónách mají po určité období zvýhodněný daňový režim. Bližší informace na webových stránkách Botswanského investičního a obchodního centra, BITC. Některá odvětví (např. finanční sektor, zpracovatelský průmysl) mají pro místní firmy sníženou sazbu daně z příjmu na 15 %. Sazba srážkové daně z dividend činí 7,5 %.

Aktuální daňové sazby a další informace jsou přístupné na stránkách daňového úřadu Botswana United Revenue Service, BURS a na portálu LexAfrica.com.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem