Botswana: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Botswanský trh je relativně malý a silně propojený se sousední Jižní Afrikou. U zboží spotřebního charakteru dává většina firem přednost napojení bezprostředně na výrobce z důvodu uspoření nákladů na prostředníky. Na druhou stranu v případě státních zakázek je místní zprostředkovatel či distributor obvykle nutnou podmínkou realizace obchodní transakce. Distributor se svými sklady, který nakupuje na vlastní účet a prodává menším firmám, je běžný např. u strojírenských výrobků. Důležitou otázkou, kterou místní partneři kladou, a kterou je potřeba před vstupem na trh vyřešit, je záruční servis a řešení reklamací. Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci firem jsou samozřejmostí. 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem ke vzdálenosti botswanského trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních zástupců znalých prostředí případně podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční kontakty a obchodní případy se doporučuje opatrnost při volbě platebních podmínek (doporučuje se dokumentární akreditiv). Mnoho významných firem a institucí (včetně např. nemocničních a hotelových řetězců) je napojeno na jihoafrické a jiné nadnárodní společnosti. U těchto subjektů je nákupní politika utvářena mateřskou organizací v zahraničí.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V souladu s platnou s Dohodou o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement) mezi Evropskou Unií a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (tzv. SADC EPA), která je vykonávána od roku 2016, je možné většinu komodit dovážet do Botswany volně a bezcelně. Pouze na skupinu vybraných položek je nutno mít dovozní povolení (Import Permit), fytosanitární nebo veterinární popř. další osvědčení. Požadavky na dokumentaci a celní tarify u konkrétního zboží je možné vyhledat podle HS kódů v databázi Evropské komise Market Access Database Evropské komise. Užitečné informace, přehled dovozních a vývozních požadavků a tarifů včetně aktuální výše DPH jsou k dispozici na stránkách daňového úřadu Botswany, Botswana Unified Revenue Service.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Registrace společnosti v Botswaně je relativně snadná. V oblasti podpory zahraničních investic do země působí agentura ministerstva pro investice, obchod a průmysl Botswana Investment and Trade Centre (BITC), jež má centrálu v Gaborone a několik zahraničních kanceláří (mj. v Johannesburgu či v Londýně). BITC poskytuje „one-stop” centrum služeb pro zahraniční investory, vyhledání obchodního partnera pro joint-venture, informace o pobídkách, sektorových příležitostech apod. V případě, že český subjekt uvažuje o založení vlastní kanceláře či společného podniku v Botswaně, je možno doporučit využití služeb této investiční agentury.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k vyspělosti botswanského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních předpokladů úspěchu na trhu. V oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na profesionální úrovni. V oblasti reklamy jsou obvyklé jak inzeráty v denících, tak i v odborných časopisech, které jsou vydávány jednotlivými profesními svazy (textil, obráběcí stroje, strojírenství a důlní průmysl atd.) a stále častěji v elektronických médiích. Dobrou příležitostí pro úvodní seznámení s tržním prostředím je návštěva všeobecného veletrhu Botswaně, Global Expo v Gaborone. Aktivní účast v roli vystavovatele má vedle propagace a možnosti oslovit zákazníky také referenční roli.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Botswana je signatářem řady mezinárodních dohod a úmluv týkajících se ochrany duševního vlastnictví a autorských práv – Úmluvy WIPO; Pařížské úmluvy (průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o ochraně literárních a uměleckých děl); PCT (Patent Cooperation Treaty); WCT (WIPO o právu autorském); WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty) aj. Botswana je taktéž členem Africké regionální organizace pro ochranu duševního vlastnictví, ARIPO (The African Regional Intellectual Property Organization). Problematiku upravuje zákon Copyright and Neighbouring Rights Act, Act No. 8 of 2000.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek upravuje tzv. „Local Procurement Programme“, na základě kterého má být rezervováno až 30 % vládního ročního rozpočtu na objednávky pro malé a střední místní firmy. Aby se firma kvalifikovala do programu musí mít minimálně 25 % místního kapitálu a splňovat alespoň dvě z těchto kritérií – roční obrat mezi 0,2 až 5 mil. BWP, méně než 200 zaměstnanců a kapitál ve výši 50 tis. až 5 mil. BWP. Firma kvalifikovaná v rámci tohoto programu se může také zúčastnit tendrů určených pro zahraniční dodavatele. Bližší informace na vládním portále gow.bw. Informace o veřejných tendrech OSN v Botswaně naleznete na webu undp.org.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V případě, že se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Botswaně, je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem. Seznam místních právnických kanceláří.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Angličtina je oficiálním a všeobecně používaným jazykem a je plně dostačující pro obchodní jednání. Případná znalost místního jazyka setswanštiny může být výhodou, ale není nutností. Místní zvyklosti se příliš neliší od evropských standardů. Před cestou na jednání s botswanským partnerem doporučujeme nastudovat Desatero pro obchodní jednání s africkými zeměmi. Vzhledem k ekonomickému a národnostnímu propojení (původního obyvatelstva) s Jižní Afrikou jsou prostředí i způsob jednání často podobné. Právní prostředí je také blízké Jižní Africe. Přestože je úroveň kriminality podstatně nižší, i v Botswaně je nutno věnovat pozornost problematice bezpečnosti (doporučuje se větší částky peněz a dokumenty ponechávat v bezpečnostních schránkách v hotelu apod.). Korupce je na nižší úrovni než v jiných afrických zemích, transparentnost státních zakázek však bývá zpochybňována. Typická pracovní doba je od 8.00 do 16.30. Přehled svátků a dnů pracovního volna v Botswaně.

 

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané Evropské unie nepotřebují k cestám do Botswany za turistickým účelem vízum. Stačí platný cestovní pas EU s platností delší než 6 měsíců od data příletu. Maximální doba pobytu je 30 dnů (90 dnů v jednom kalendářním roce). Při cestě autem je nutné zaplacení silniční daně a povinného pojištění (při příjezdu na hranicích). Aktuální informace o sazbách a podmínkách vstupu lze získat mj. na webu Botswana Tourism. Není omezeno množství cizí měny přivážené do země a to jakoukoliv formou. V Botswaně jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak v odlehlejších oblastech omezeně. Výměnu valut na místní pula (BWP) je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách. V Botswaně se vyskytuje malárie (nikoliv v hlavním městě Gaborone), na severu v distriktu Chobe se vyskytuje ojediněle moucha tse-tse, která roznáší spavou nemoc. Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí vlevo. Mezinárodní telefonní předvolba: +267. Přestože je Botswana poměrně bezpečná země, před cestou doporučujeme zaregistrovat se v Databázi dobrovolné registrace do zahraničí ministerstva zahraničních věcí DROZD.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky zaměstnávání cizích státních příslušníků se řídí příslušnými zákony. Informace o podmínkách získání pracovního povolení jsou přístupné na stránkách vládního portálu Botswany. Při podávání žádosti o zaměstnání cizinců se doporučuje taktéž využít služeb státní agentury Botswana Investment and Trade Centre a jejího One Stop Service Centre.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je rozdělená na státní a soukromou, byť cizinci dlouhodobě pobývající v zemi mají nárok státní zdravotní péči využívat, všeobecně se cizincům doporučuje z důvodu vyšší kvality a dostupnosti zdravotní péče vyhledávat privátní zařízení. Přehled nabídek soukromého zdravotního pojištění v Botswaně je zpracován na stránkách Expat Arrivals. Bližší informace o státní zdravotní péči nabízí stránky ministerstva zdravotnictví.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace