Brunej: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Současný pokles světových cen surovin vede Brunej ke zvýšené snaze o diversifikaci produkce a rozšíření portfolia exportních položek zahraničního obchodu. V dané souvislosti vymezila země 9 výrobních zón, které jsou vytipovány pro specifické druhy činností (energetika, lehký průmysl, ICT a High Tech, nebo intenzivní chov ryb a turistika) a které nabízí zahraničním investorům k využití. U většiny projektů se ale v tuto chvíli jedná spíše o plánovací než realizační fázi.

Brunej je členem ASEAN z čehož plynou jisté komparativní výhody v rámci implementované zóny volného obchodu meěmi. V r. 2003 byla také zahájena funkčnost obchodování v rámci zóny volného obchodu členských zemí AFTA. V praxi to znamená, že veškeré výrobky s minimálním podílem 40 % původu v zemi ASEAN, mohou být obchodovány v zemích AFTA s preferenční celní sazbou 0 %–5 %.

Skutečnost funkčnosti zóny volného obchodu AFTA musí vzít v úvahu všechny české firmy, které vyrábějí nebo kompletují své výrobky v zemích ASEAN, případně tuto výrobu zvažují. Česká firma může získat konkurenční cenovou výhodu, má-li umístěný svůj výrobní/kompletační závod v jedné ze zemí ASEAN s pokrytím trhu AFTA, resp. ASEAN.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem