Brunej: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

287

1 330

252

316

588

1 734

Dovoz

156

79

28

39

6

27

Saldo

130

1 251

224

277

582

1707

 Zdroj: ČSÚ, v tis. USD

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi Brunejí a ČR prakticky neexistuje. Objemy obchodní výměny jsou marginální a omezené na ad hoc transakce, které však nemusí být z pohledu českého exportéra nezajímavé.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Trvale v Bruneji není přítomen žádný český podnik.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současnosti neexistuje bilaterální smluvní základna.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje a v minulosti neposkytovala Bruneji rozvojovou pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem