Brunej: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

  • Brunej Darussalam
  • Negara Brunei Darussalam (malajsky)
  • Brunei Darussalam (anglicky)

Hlava státu:

Sultanát Brunej je monarchií a v jejím čele stojí sultán Haji Hassanal Bolkiah, celým jménem: HIS MAJESTY SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN SA’ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Složení vlády:

Premiérem, a ministrem klíčových rezortů je sám sultán. Ostatní členové kabinetu jsou de facto úředníci sultána, kteří ve svých funkcích setrvávají většinou poměrně delsí období.

Podrobnosti na: Goverment of Brunai

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

  • 442 400 obyvatel (2018)
  • 150 000 obyvatel žije ve hlavním městě
  • 72,2 obyvatel./km²
  • 196 800 – pracovní síla
  • průměrný roční přírůstek 3 % (2019)
  • národnostní složení: Malajci 66,3 %, Číňané 11,2 %, původní domorodé obyvatelstvo 3,4 %, ostatní 19.1 %
  • náboženské složení: muslimové 66 %, buddhisté 13 %, křesťané 10 %, nevěřící 7 % a ostatní 4 %

     Zdroj: Department of Economic Planning and Development

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

  2015 2016 2017 2018 2019
HDP (v běžných cenách, mil. BND)

(1BND=0,75 USD)

17 778,0 15 747,7 16 747,7 18 283,3 18 375
Přírůstek HDP  (%) -2,5 1,3 8,9 3,9
HDP na obyvatele (BND, v běžných cených) 42 684,3 37 257,0 39 725,4 42 012,7 42 221,9
Nezaměstnanost (%, prům.) 6,9 6,5 6,4 9,3 8,7
Roční inflace (%, prům., ve spotř. cenách) -0,4 -0,7 -0,2 0,1 1,6
Směnný kurs (USD/BND, prům.) 1,53 1,6 1,4 1,67 1,36

Zdroj: Úřad vlády Bruneje

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Mld. BND

2015/16

 2016/17

2017/18

2018/19

2019/2020

Příjmy

7,2

6,08

3,45

3,76 4,36

Výdaje

7,3

6,3

5,6

5,3

5,86

Saldo

0,1

0,12

2,15

1,54 1,5

 

Pozn. Brunej operuje s rozpočtovým rokem, který neodpovídá roku kalendářnímu (zahrnuje druhé pololetí stávajícího roku a první pololetí roku následujícícho). Rozpočet je dortován ze zvláštních fndů z prodeje ropy, tuto subvenci začala í statistik v posledním období evidovat, dříve byla zahrnuta pod příjmy.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Finanční účet (mil. BND)
5 112,6 6 235,3 8 821,8 6 782,0 N/A N/A
Běžný účet (mil. BND)
6 643,9 2 943,3  2 032,9 2 791,6 N/A N/A

Zdroj: Department of Economic Planning and Development

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Brunejský bankovní systém zahrnuje 9 bank, většina z nich jsou pobočky zahraničních bank.

Seznam bank:

Baiduri Bank Berhad

Islamic Bank of Brunei Berhad

Citibank

Malayan Banking Berhad

Development Bank of Brunei Berhad

Overseas Union Bank

Hongkong Bank

Standard Chartered Bank

Sime Bank Berhad

 

 

Úlohu centrální banky vykonává Monetary Authority of Brunei Darussalam která se v roce 2011 transformovala z Brunei Currency and Monetary Board, respektive Brunei Currency Board, které naplnily svůj účel admnistrace přechodu od bývalé post koloniální měnové unie s Malajsií a Singapurem. Se Singapurem nadále udržuje Brunej měnovou paritu.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Brunej je specifické ekonomické prostředí financované příjmy z těžby ropy a plynu. Neuplatňuje většinu klasických daní známých z jiných zemí, respektive drží nulové vývozní, prodejní, výrobní daně a daně ze mzdy. Jednotlivci – fyzické osoby, nedaní své příjmy. Stejně tak výhradní vlastníci a partneři firem nemusí zdaňovat své příjmy. současné makroekonomické těžkosti způsobené výkyvy světových cen vedou k úvahám o možném  zavedené některých daní, především DPH.

Pouze firmy, tj. právnické osoby registrované v Bruneji, musí zdaňovat své příjmy. Příjmy z operací v těžebním průmyslu podléhají zvláštní legislativě a vyššímu daňovému zatížení.

Brunej má dohodu o zamezení dvojího zdanění s řadou zemí Commonwealthu včetně Velké Británie.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem