Bulharsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Obchodní a ekonomická spolupráce s BG staví na dobrém jménu CZ a její produkce, na výhodách plynoucích ze společného trhu EU i na podobných procesech politických a ekonomických reforem po roce 1990, ve kterých ale má CZ citelný náskok. Výsledkem je relativně velmi dobrý objem i široké spektrum obchodní výměny i značný objem investic CZ firem v BG.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz 683 968 739 090 736 471 722 919 847 041
Dovoz 263 256 310 011 359 432 517 697 670 573
Obrat 947 224 1 049 100 1 095 904 1 240 617 1 517 614
Saldo 420 712 429 079 377 039 205 222 176 468

v tis. EUR

zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

TOP 10 komodit českého vývozu do Bulharska v roce 2018:
Kód zboží Název zboží v tis. EUR
meziroční index %
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla 124 606 175,5
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě 53 283 349,8
8544 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, 36 473 216,0
5105 Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané 29 666 77,3
8538 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními 28 595 118,6
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 21 791 81,3
3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 20 293 161,7
8543 Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí 19 269 156,2
3926 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů 17 703 106,6
8415 Stroje přístroje klimatizační 17 675 311,2
 

TOP 10 komodit dovozu z Bulharska do ČR v roce 2018:

Kód zboží Název zboží v tis. EUR meziroční index %
8544 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty 142 207 221,6
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů 74 248 289,0
8538 Části a součástí vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními 54 101 110,0
9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka 38 679 106,1
3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 29 932 94,6
7322 Radiátory ohřívače ap části z železa oceli 16 729 118,0
8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené) 15 230 105,3
8708 Části, součásti a příslušenství motor. vozidel 14 601 228,8
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny 14 365 185,3
7604 Tyče pruty profily hliníkové 12 249 121,3

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet ČR v geografickém členění s BG v r. 2018 (v mil. CZK), zdroj: ČNB
    2018
Položka Země Kredit Debet Bilance
Běžný účet Svět celkem 4 485 136,1 4 469 601,1 15 535,0
Bulharsko 22 946,8 27 293,9 -4 347,1
Zboží Svět celkem 3 514 221,3 3 296 963,5 217 257,8
Bulharsko 18 643,8 15 209,3 3 434,6
Služby Svět celkem 661 275,5 540 595,6 120 679,9
Bulharsko 2 813,2 10 539,6 -7 726,4
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží) Svět celkem 49 436,4 7 309,2 42 127,2
Bulharsko 11,9 10,3 1,7
Opravy a údržba jinde neuvedené Svět celkem 17 853,5 18 396,6 -543,1
Bulharsko 42,0 31,0 11,0
Doprava Svět celkem 163 127,2 128 758,6 34 368,6
Bulharsko 834,3 939,7 -105,4
Cestovní ruch Svět celkem 161 907,2 129 651,8 32 255,4
Bulharsko 469,7 1 745,6 -1 275,9
Stavební práce Svět celkem 9 420,2 3 437,2 5 983,0
Bulharsko 1,8 2,2 -0,4
Pojišťovací služby a penzijní financování Svět celkem 7 827,4 17 975,0 -10 147,6
Bulharsko 520,3 7 248,9 -6 728,6
Finanční služby Svět celkem 10 083,9 6 270,1 3 813,8
Bulharsko 85,2 1,8 83,4
Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené Svět celkem 10 815,3 32 569,3 -21 754,0
Bulharsko 177,1 5,9 171,2
Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby Svět celkem 92 675,2 52 728,2 39 947,2
Bulharsko 64,3 61,1 3,2
Ostatní podnikatelské služby Svět celkem 132 584,0 138 602,7 -6 018,7
Bulharsko 602,6 491,0 111,5
Osobní, kulturní a rekreační služby Svět celkem 4 748,7 3 706,1 1 042,6
Bulharsko 4,0 2,0 2,0
Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené Svět celkem 789,6 1 190,9 -401,3
Bulharsko 0,0 0,0 -0,0
Služby nezařazené Svět celkem 7,2 0,0 7,2
Bulharsko 0,0 0,0 0,0
Prvotní důchody Svět celkem 243 200,7 516 698,1 -282 497,4
Bulharsko 1 033,6 571,0 462,5
Druhotné důchody Svět celkem 75 438,6 115 343,9 -39 905,3
Bulharsko 456,3 974,0 -517,8

 

Kredit (v mil. CZK) 2014 2015 2016 2017 2018
Služby 2 230,4 2 568,1 2 596,1 2 530,2 2 813,2
Doprava 700,0 761,6 821,8 807,1 834,3
Cestovní ruch 400,2 501,4 547,4 481,9 469,7
Stavební práce 6,4 25,9 32,3 2,3 1,8
Pojišťovací služby a penzijní financování 347,3 402,2 424,0 555,1 520,3
Finanční služby 78,9 77,2 49,0 107,8 85,2
Tel. služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 206,0 151,3 100,3 81,3 64,3
Ostatní podnikatelské služby 356,7 500,1 459,6 427,3 602,6
Prvotní důchody -339,5 931,2 844,6 1 252,0 1 033,6

 

Debet (v mil. CZK) 2014 2015 2016 2017 2018
Služby 10 261,5 10 359,8 9 746,2 9 969,7 10539,6
Doprava 622,4 665,1 595,1 639,7 939,7
Cestovní ruch 1 329,3 1 569,6 1 616,5 1 714,8 1 745,6
Stavební práce 2,5 9,6 34,8 1,2 2,2
Pojišťovací služby a penzijní financování 7 079,7 7 003,4 7 020,2 7 103,9 7 248,9
Finanční služby 14,1 16,3 2,0 0,5 1,8
Tel. služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 39,1 43,9 41,3 44,8 61,1
Ostatní podnikatelské služby 1 048,9 992,6 369,1 412,3 491,0
Prvotní důchody 435,1 710,8 535,9 461,0 571,0

 

Bilance (v mil. CZK) 2014 2015 2016 2017 2018
Služby -8 031,1 -7 791,8 -7 150,1 -7 439,5 -7 726,4
Doprava 77,6 96,5 226,8 167,4 -105,4
Cestovní ruch -929,1 -1 068,2 -1 069,1 -1 232,9 -1 275,9
Stavební práce 3,8 16,2 -2,5 1,1 -0,4
Pojišťovací služby a penzijní financování -6 732,4 -6 601,2 -6 596,3 -6 548,9 -6 728,6
Finanční služby 64,8 60,8 47,0 107,3 83,4
Tel. služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 166,9 107,4 59,0 36,6 3,2
Ostatní podnikatelské služby -692,3 -492,4 90,5 15,0 111,5
Prvotní důchody -774,6 220,5 308,7 791,1 462,5

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Po vstupu Bulharska do Evropské unie 1.1.2007 české firmy projevovaly zvýšený zájem o bulharský trh a působí na něm s daleko větší intenzitou. Česká republika a české výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno. Českým investorům se daří v Bulharsku pronikat do perspektivních oborů jako je energetika, strojírenství, dopravní infrastruktura, zdravotnictví nebo kvalitní rychloobrátkové zboží. První české investice v BG se datují do poloviny 90. let 20. století, prvním větším investorem byla firma Korado (výroba plechových radiátorů). ČR se v žebříčku zahraničních investorů v BG pohybuje kolem 10. místa. Dle Bulharské národní banky dosahovaly čisté české investice k září 2018 výše 653 mil. EUR. Kumulované investice však výrazně přesahují hodnotu 1,5 mld. EUR (jenom investice PPF Group v roce 2018 je oceňována na cca 800 mil. EUR). PPF koupil jednoho ze tří mobilních operátorů v BG od norské Telenor. Do té doby směřovaly největší české investice do sektoru energetiky.

ČEZ a.s. a Energo-Pro vlastní a provozují cca 2/3 BG elektrické distribuční sítě a  produkční kapacity zejména v oblasti obnovitelných zdrojů. ČEZ v roce 2017 zahájil jednání o prodeji svých aktiv v BG, koncem roku 2017 prodal tepelnou elektrárnu ve Varně. Snaha ČEZ opustit bulharský trh je částečně způsobena celkovou změnou investiční strategie a jejího regionálního zaměření. Do značné míry jsou však příčinou i negativní vlivy na jeho podnikání v zemi, způsobené zejména netržními zásahy státních institucí v sektoru energetiky, které provázejí podnikání ČEZ v zemi téměř od samého počátku v roce 2004. Z tohoto důvodu např. všechny tři distribuční firmy (ČEZ, Energo-Pro a EVN) vedou arbitrážní řízení proti BG státu v hodnotě kolem 1 mld. EUR. Státní instituce kladou překážky i v současnosti v procesu prodeje aktiv ČEZ v BG, proto není jasné, kdy tento proces bude ukončen. Antimonopolní úřad rovněž zmařil nákup bulharské TV Nova ze strany PPF Group.

Dalšími většími investory jsou Korado (výroba radiátorů), ŽPSV Uherský Ostroh (výroba betonových dílů pro dopravní infrastrukturu), Jelínek (výroba lihovin), AŽD Praha (elektrická zařízení pro dopravní infrastrukturu), Koh-i-nor (výroba školních a kancelářských potřeb), CK Alexandria (cestovní ruch), BTL (zdravotní technika), Karlovarské minerální vody (výroba a distribuce nealkoholických nápojů). 

Další významnější firmy působící na BG trhu jsou SOR Libchavy, Škoda Electric, Noen, Kool Trading, Metroprojekt, Otavan, ČKD Blansko.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna s BG nepostrádá základní smluvní dokumenty k zajištění bilaterálních ekonomických aktivit. Vzájemný obchod mezi CZ a BG od vstupu BG do EU  podléhá pravidlům a podmínkám jednotného trhu EU. Dvoustranné smluvní vztahy (bez režimu vzájemného obchodu) v oblasti hospodářské spolupráce jsou založeny na Smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a BR, která byla podepsána 6. dubna 1992. K dalším – pro rozvoj hospodářských vztahů významným – dokumentům patří Dohoda mezi vládou ČR a vládou BR o vzájemné podpoře a ochraně investic a Smlouva mezi ČR a BR o zamezení dvojího zdanění. V roce 2004 podepsaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a bulharské Ministerstvo hospodářství, energetiky a turistiky Dohodu o spolupráci, na jejímž základě vznikla Smíšená pracovní skupina, která se schází k (více či méně) pravidelným konzultacím; naposledy zasedla v r. 2018 v Sofii.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc se BG neposkytuje.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem