Bulharsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

Bulharsko je členem EU od 1. 1. 2007. Je nejchudší zemí EU, prosazuje co největší stupeň integrace a kohezní politiku EU. Bulharsko je od vstupu do EU až dosud pod dohledem kontrolního a verifikačního mechanizmu EK (soudnictví, vymahatelnost práva a antikorupční opatření a legislativa). Současná vládní koalice pod vedením strany GERB formálně prosazuje proevropskou politiku, v praxi však v řadě politik populisticky ustupuje (např. oblast energetiky, přetrvávající nedostatky v oblasti justice a vymahatelnosti práva bez skutečné vůle k jejich řešení apod.).

Bulharsko předsedalo Radě EU v prvním pololetí roku 2018. Hlavní prioritou BG PRES byly vztahy EU se zeměmi západního Balkánu a jejich evropská integrace. Na toto téma se v Sofii uskutečnil summit EU.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení EU v BG (jako ČS EU) existuje ve formě Delegace EK. Rezidentní ZÚ ČS EU v zemi jsou: AT, BE, UK, DE, GR, DK, IE, ES, IT, PL, PT, RO, SK, HU, FI, FR, NL, HR, CZ, SI, SE.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Bulharsko jako ČS EU je členem vnitřního trhu EU, čímž se řídí i pravidla obchodování se zeměmi EU. Určité problémy však nastávají v momentu potřeby vymahatelnosti práva při obchodních sporech. Některé země EU, včetně CZ, nezrušily po vstupu BG do EU dvoustranné smlouvy o ochraně investic.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

BG jako ČS EU využívá financování z OP EU.

V rámci druhého programového období BG obdrželo 7,4 mld. EUR, v zemědělství 15 mld. EUR, z čeho 10,4 mld. byly přímé platby na plochu zem. půdy.

V rámci nového programového období 2014–2020 BG obdrží celkem 7,422 mld. EUR dle 7 OP: 

  • Doprava a dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Regiony v růstu
  • Inovace a konkurenceschopnost
  • Rozvoj lidských zdrojů
  • Výzkum, vzdělávání a vývoj
  • Dobré řízení

Největší objem prostředků je určen pro OP Doprava (zejména železniční infrastruktura), OP Životní prostředí a OP Regiony v růstu. Podrobnější finanční alokace pro jednotlivé OP.

Pokud jde o zemědělství, v programu Rozvoj venkova by mělo BG obdržet v období 2014–2020 2,967 mld. EUR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Sofii (Bulharsko) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem