Burkina Faso: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Obchodní spolupráce Burkiny Faso s ČR je zaměřena na:

  • zemědělství  – vývoz zejména zemědělské techniky, hnojiva a osiva a u dovozu je to tropické ovozu a bavlna
  • obranný průmysl – vzhledem k stávající bezpečnostní situaci a s ohledem na potřebu dodávek výstroje, výzbroje, obnovu vojenského parku a školení mužstva 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz ČR do Burkiny Faso

3992

3158

1579

3681

5690

Dovoz ČR z Burkiny Faso 

71

139

485

413

1037

Bilance 

3021

3019

1094

3268

4653

údaje v tis. USD
zdroj Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Burkiny Faso v roce 2019 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

90

Kamery

1 18788

88

Letouny o vlastní hmotnosti menší než 2000kg

1 157

08

Bavlněné tkaniny

326

85

Fotosenzitivní polovodičové zařízení

326

39

Výrobky pro přepravu nebo balení z plastů

224


Dovoz ČR z Burkiny Faso v roce 2019 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

85

Části vhodné po použití se zařízením 8536,37,38

602

08

Kešu ořechy

117

08

Mango

104

39

Polyethylen v primárních formách

69

zdroj Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra neeviduje v současnosti žádnou významnější výměnu v oblasti služeb mezi ČR a Burkina Faso.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V posledních letech neinvestovala dle dostupných údajů v Burkině Faso žádná česká firma, ale na trhu působí společnost KIRIALI s.r.o. , jakožto zástupce českých firem Zetor a Sellier & Bellot a české firmy obranného průmyslu usilující o dodávky výstroje a výzbroje ozbrojených sil Burkiny Faso.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vztahy ČR a Burkina Faso nejsou dosud upraveny žádnými bilaterálními smluvními dokumenty.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v Burkině Faso realizovala několik rozvojových projektů (zásobování města Toma pitnou vodou, příspěvek k rekonstrukci sirotčince v ouagadougském Kisito). V širší oblasti Sahelu působí Arcidiecézní charita Praha (v 2011–2012 přispívala na taiwan. projekty v burkinabských rozvodech solární energie a počítačů do škol). V září 2011 věnovalo MZV prostřednictvím Světového potravinového programu záp.-africkým státům 3 mil. humanitární pomoci. Pomoc směřovala zj. podvyživeným dětem do Burkiny Faso, resp. lidem, kteří byli nuceni opustit domovy v souvislosti s povolebním konfliktem v Pobřeží slonoviny.

ČR přispělo v r.2018 částkou 443 tis. Kč na malý lokální projekt s názvem “ JUMP HUB – construction of a part of the seat of the association JUMP and practical training of skills in innovative sustainable architecture„, které siluje o grant na výstavbu společenského komunitního a tréninkového centra pro mládež. Bude se jednat sloužit jakožto centrum pro networking mladých lidí napříč profesemi, inkubátor nápadů, místo pro pořádání školení a workshopů organizace JUMP v oblasti profesního rozvoje a v neposlední řadě rovněž plnit roli komunitního centra. Součástí projektu byl i transfer dovedností a know-how v oblasti udržitelné architektury a projektového plánování, jednak skrze zapojení místní komunity do výstavby, a jednak prostřednictvím workshopů. Centrum bude spravováno organizací JUMP a přispěje k „empowerment“ místní mladé generace s cílem najít praktické využití pro drobné podnikání a podporu lokální ekonomiky v sociálně citlivé oblasti hl. města. 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 11.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem