Burkina Faso: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Burkina Faso má také vynikající vztahy s evropskými dárci pomoci. zejména Francie a Evropská unie poskytují významnou pomoc. Dalšími dárci s rozsáhlými programy bilaterální pomoci jsou Německo, Dánsko, Nizozemsko a Švédsko. Pomoc EU se z velké části zaměřuje na zlepšení základních služeb, infrastruktury a propojení a na podporu řádné správy věcí veřejných.EU zůstává hlavním obchodním partnerem Burkiny Faso, který představuje více než 32% jejího zahraničního obchodu.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso
187, Avenue de l’Europe
01 BP 352 Ouagadougou 01
Tel: (226) 25.49.29.00
Fax: (226) 25.49.29.99
Email: delegation-burkina-faso@eeas.europa.eu

Website: https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Spolupráce mezi Evropskou unií (EU) a Burkina Faso v posledních desetiletích neustále roste.  Cíle země jsou ambiciózní z hlediska hospodářského a sociálního rozvoje a politické stability. Obchod mezi 28 zeměmi EU a Burkinou Faso je bohužel ještě poněkud omezený. EU zůstává hlavním obchodním partnerem pro Burkinu Faso, obchod s EU představuje více než 32% jejího zahraničního obchodu.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o vývozu a dovozu mezi EU a Burkina Faso. 

rok import export
2015 59 667
2016 110 604
2017 119 727
2018 205 735
2019 272 730

údaje jsou v milionech eur.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

  • Národní indikativní program na období 2014-2020 podrobně popisuje hlavní oblasti spolupráce EU s Burkinou Faso v rámci 11. Evropského rozvojového fondu.
  • Strategický dokument země pro Burkinu Faso (2008-2013) a víceletý indikativní program podrobných priorit spolupráce pro příděly ve výši 708 milionů EUR v rámci 10. Evropského rozvojového fondu (ERF).

Pomoc z 10. ERF se využívá k modernizaci silničních sítí, zvyšování a lepší přístup k vodě a hygienickým zařízením, jakož i k podpoře obnovitelných zdrojů energie. Také zlepšuje politickou, demokratickou a místní správu. Kromě toho EU použila rozpočtovou podporu na podporu vládního makroekonomického reformního programu na snižování chudoby.

Další finanční prostředky na urychlení pokroku země v oblasti rozvojových cílů tisíciletí – konkrétně zdravotnictví, vzdělávání, hygieny a zabezpečení potravin – byly poskytnuty jako výsledek přezkoumání dohody z Cotonou z roku 2010 (v polovině období), který přinesl povzbudivé výsledky ve všech podpůrných odvětvích.

 

V Burkině Faso je služba Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO) zastoupena kanceláří a zaměstnanci odpovědnými za monitorování projektů a situaci v zemi. Kancelář se nachází v rámci delegace EU v Ouagadougou a občas jí pomáhá Regionální úřad v Dakaru ve specifických oblastech (výživa, zdraví, potravinová pomoc, voda a sanitace atd.). V únoru 2020 Evropská unie odsouhlasila pomoc ve výši 11,45 mil Eur na humanitární projekty v Burkině Faso https://whttps://www.ecofinagency.com/public-management/2802-41055-burkina-faso-eu-to-provide-11-45mln-in-humanitarian-aidww.ecofinagency.com/public-management/2802-41055-burkina-faso-eu-to-provide-11-45mln-in-humanitarian-aid

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 11.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem