Burkina Faso: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Burkina Faso je vnitrozemská země s nízkými příjmy, která se nachází v západní Africe. Její ekonomika je z velké části založena na zemědělství, které zaměstnává téměř 80% pracující populace, i když vývoz zlata v posledních letech vzrostl. I přes bezpečnostní a humanitární krizi v zemi zůstal makroekonomický rámec v roce 2019 zhruba stabilní. Přestože růst reálného HDP mírně poklesl, zůstal silný na 6% ve srovnání s 6,8% v roce 2018. Hospodářskou aktivitu vedl hlavně dynamický sekundární sektor (růst o 8,3%) a služeb (6,6%), jejichž růst kompenzoval pokles aktivity v zemědělství, těžbě a stavebnictví.

Nejvýznamnější vývozy Burkiny Faso jsou zlato, surová bavlna, zinková ruda, kokosové ořechy, para ořechy a kešu ořechy a jiná olejnatá semena. Klíčovým vývozem Burkiny Faso je bavlna a zlato – zlato představuje zhruba tři čtvrtiny celkových vývozních příjmů země. Hospodářský růst a příjmy Burkiny Faso do značné míry závisí na úrovni výroby a celosvětových cenách těchto dvou komodit. Země zaznamenala vzestup v průzkumu, výrobě a vývozu zlata. Mezi jeho hlavní dovozy patří plastové domácí potřeby, plastové trubky, balené léky, směsná minerální nebo chemická hnojiva a Cement. Hlavní vývozní destinace Burkiny Faso jsou Švýcarsko, Indie, Turecko, Německo a Španělsko. Nejvýznamnější dovozní původy jsou Ghana, Francie, Čína, Indie a Togo.Bez zohlednění dopadu globální pandemie COVID-19 se v roce 2020 předpokládá mírný pokles růstu na 5,8%, přičemž tento klesající trend pokračuje v důsledku bezpečnostní a humanitární krize. Tyto projekce však budou ovlivněny šířením koronaviry, klimatickými událostmi, zhoršením bezpečnostní a humanitární krize a v případě globální recese možným poklesem cen bavlny.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název států: Burkina Faso 

Složení vlády: 

 • Prezident: Roch Marc Christian Kaboré (2015)
 • Premiér: Christophe Joseph Marie Dabiré (2019)
 • Ministr zahraničí: Alpha Barry
 • Aktuální složení vlády naleznete na webovém odkazu: www.gouvernement.gov.bf  

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 20,81 mil. (2020)
Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,86 %

Složení podle věkových skupin: 

 • 0-14 let: 44,28 %
 • 15-24 let: 20,19 %
 • 25-54 let: 22,82 % 
 • 55-64 let: 3,55 %
 • 65 a více: 3,16 %

Národnostní složení:

Etnické skupiny (přes 60):

 • Mossi 50,2%
 • Fulani 9,4 %
 • Gurma 5,8 %
 • Bobo 5,9 %
 • Gurunsi 4,8 %
 • Senufo 4,9 %
 • Bissa 3,7 %
 • Lobi 4,7 %
 • Dagara 2,4 %
 • Tuareg/Bella 2,5 %
 • Dioula 0,8 %
 • nespecifikované 0,3 %
 • ostatní 6,5 %

Náboženské složení:

 • muslimové 61,5 %
 • křesťané 23,3 % (převážně katolíci)
 • animisté 7,8%
 • prostestanté 6,5 %
 • ostatní 0,2 %
 • bez vyznání 0,7%

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2015

2016

2017

2018

2019

615

652

663

729

718

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2015

2016

2017

2018

2019

4,0

5,2

6,4

7,0

6,0

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2015

2016

2017

2018

2019

-0,9

1,6

0,4

1,4

-3,2

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2015

2016

2017

2018

2019

3,1

3,1

3,0

6,2

6,15

podle údajů WDI, World Development Indicators 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

22,3

21,8

24,2

18,7

24,2

Výdaje

24,8

24,9

27,3

27,5

27,3

Saldo

-2,5

-3,1

-3,1

-8,8

-3,1

* odhad
Údaje jsou v % HDP

Zdroj: African Economic Outlook 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2015

2016

2017

2018

2019

-0,62 

-0.82

-1,04

-1,23

-0,84

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2015

2016

2017

2018

2019

33,2

36,3

36,5

33,4

42,9

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy kromě zlata (v mil. USD)

2015

2016

2017

2018

2019

636

333

400

150

575

podle údajů WDI, World Development Indicators

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je pod dohledem Západoafrické centrální banky (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, BCEAO), jež určuje monetární politiku. Minimálním kapitálem pro vstup do bankovního sektoru je částka 20 mil. USD.

Hlavními komerčními bankami jsou:

 • Bank of Africa (BOA)
 • Banque Atlantique Burkina Faso
 • Banque de l’Habitat du Burkina Faso
 • Banque Régionale de Solidarité
 • Société Générale de Banques au Burkina (SG-BB)
 • Banque Internationale du Burkina (BIB)
 • Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC)
 • Banque Internationale pour le Commerce, l’Industire et l’Agriculture du Burkina
 • Banque Commerciale du Burkina
 • Ecobank Burkina
 • Banque Agricole et Commerciale du Burkina
 • United Bank for Africa
 • Coris Bank

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

 • Dań z příjmu je progresívní a podle výše výdělku je mezi 12,1 – 25% s tím, že prvních 30.000 XOF je nezdanitelných
 • korporátní daň je 27,5%
 • dividendy jsou daněny 12,5% (pro rezidenty i nerezidenty)
 • úroky jsou daněny 12,5%/25% (pro rezidenty i nerezidenty)
 • licenční poplatky pro rezidenty 0% pro nerezidenty 20%
 • DPH (VAT) je 18%

Více informací na webu Doing business in BF 2020(str. 38)

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 11.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem