Čad: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

O obchodní a ekonomickou spolupráci s ČR je v Čadu zájem. Ten je ale z velké části vyvolán nikoliv současným ekonomickým a mezinárodním postavením ČR, ale těží spíše z minulého postavení Československa. Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a špatná pojistitelnost exportních úvěrů.
V květnu 2017 byl realizován projekt na podporu ekonomikcé doplomacie (PROPED) – Czech Defence Industry Day v Čadu – podnikatelská mise vedena velitelem Vzdušných sil AČR zavítala do Čadu s cílem prezentovat jednotlivé firmy českého obranného
a bezpečnostního průmyslu.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

mil. USD 2015 2016 2017 2018 2019
vývoz 2 435 291 311 2 163 3 586
dovoz 1 319 993 151 50 124
obrat 3 754 1 289 461 2 212 3 462
saldo 1 117 -708 160 2 113 3 709

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními vývozními komoditami z České republiky do Čadu v roce 2018 byly plynové turbíny, součástky do telefonů, hračky, obnošené oděvy, koaxiální kabely, vysílačky. Dovážely se z Čadu v roce 2018 hlavně palety, šperky, šelak, papírové bloky.

Hlavními vývozními komoditami z České republiky do Čadu v roce 2019 byly plynové turbíny, části telefonů, obnošené oděvy a analyzátory plynů. Dovážely se z Čadu v roce 2019 duté profily, akrylové polymery a osobní automobily.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. Čeští podnikatelé a obchodníci nemají v republice Čad zatím žádné společné podniky. Na čadském trhu působí jedna česká společnost.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době není mezi ČR a Čadem uzavřena žádná bilaterální dohoda.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

MZV ČR podpořilo v roce 2014 v rámci humanitární pomoci Čadu projekt „Integrovaná zdravotní péče pro matku a dítě v Massakory, Hadjer Lamis region, Čad“, částkou 2 mil. CZK. Projekt realizovali Lékaři bez hranic. V posledních letech se nerealizovala žádná rozvojová pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 15.52020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem