Černá Hora: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Podgorici (Černá Hora)

viz následující kapitoly

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU Delegation of the European Union
Vuka Karadžića 12
81 000 Podgorica Montenegro
Fax: +382 (0)20 444 666
Telephone:+382 (0)20 444 600
Web: http://www.delmne.ec.europa.eu 
E-mail: delegation-montenegro@eeas.europa.eu

EU – Černá Hora spolu se všemi státy západního Balkánu má perspektivu členství v EU, kterou EU opakovaně potvrdila (včetně tzv. Soluňské agendy, přijaté na zasedání Evropské rady v Soluni v roce 2003). V současné době je Černá Hora ze zemí západního Balkánu v přístupovém procesu nejdále. V říjnu 2007 podepsala s EU Dohodu o stabilizaci a přidružení, která v květnu 2010 vstoupila v platnost. Po úspěšném splnění podmínek pro liberalizaci vízového režimu se státy EU byla v prosinci 2009 zrušena vízová povinnost.

Přihlášku ke členství v EU podala Černá Hora v prosinci 2008. Status kandidátské země poté získala rozhodnutím Rady na základě pozitivního posudku Evropské komise v prosinci 2010 a přístupová jednání, která byla oficiálně zahájena v červnu 2012, dále pokračují. V květnu 2020 zbývala Černé Hoře otevřít v přístupových rozhovorech již jen jedna kapitola.

Dne 5. června 2017 vstoupila Černá Hora do NATO.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018 2019

Vývoz do EU

273,35

189,0

155,79

119,21

144

122,3

129,03 105,3 160,11

Dovoz z EU

807,14

809,68

784,20

816,62

879

992,5

1 091,6 1 233 1 254,31

Bilance

-533,79

-620,88

-628,41

-697,40

-735

-870,19

-926,55 -1127,7 – 1 094,20
Export do EU

Země

Objem v mil. eur

Maďarsko

44,95

Slovinsko

25,42

Polsko

13,75

Itálie

11,29

Litva

4,58

Německo

15,48

Česká republika

19,67

Francie

1,44

Švédsko

3,14

Chorvatsko

3,09

Bulharsko

1,67

Rakousko

3,08

Nizozemsko

2,36

Import z EU

Země

Objem v mil. USD * eur

Německo

244,16

Itálie

185,02

Řecko

156,08

Chorvatsko

150,64

Slovinsko

54,73
Francie 59,23

Španělsko

48,23

Rakousko

47,09

Polsko

49,73

Nizozemsko

42,76

Rumunsko

34,36

Česká republika

41,25

Maďarsko

24,11
Belgie

17,45

 

Export

Import

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Potraviny a živá zvířata

4

27

28

28

130

137

175

144

398

425,95

435,21

474,39

Nápoje a tabák

2

22

21

23

55

23

20

21

70

79,91

79,98

81,82

Suroviny nepoživatelné s výjimkou paliv

28

71

77

79

9

7

8

14

37

42,35

43,2

52,43

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

0

51

56

55

186

192

186

138

187

255,9

268,2

284,05

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0

0,5

0,5

0

2

2

2

2

14

13,94

14,05

11,97

Chemikál a příbuzné výrobky, j.n.

3

17

15

16

72

81

71

77

203

227,83

230,3

274,83

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

61

86

89

93

100

96

97

100

341

409,6

412,3

471,12

Stroje a dopravní prostředk

41

31

44

48

247

276

302

275

527

552,49

577,3

578,14

Průmyslo spotřební zboží

5

11

12

14

88

92

104

100

278

295,49

287,4

371,96

Komodit a předměty obchodu, j.n.

0

5

4

3

3

4

4

3

3

7

7

18

Ostatní

0

0

0

1

1

1

4

5

2

2

3

 

Celkem

144

322

344

356

893

912

973

879

2 060

2 303

2 554

2 600,7

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Černá Hora dlouhodobě využívá prostředky z finančního nástroje EU pro předvstupní pomoc (IPA Instrument for Pre-Accession Assistance). Pro současné sedmileté rozpočtové období 2014–2020 je k dispozici nástroj IPA II s rozpočtem 11,7 mld. EUR. Pro Černou Horu je z této částky alokováno 270,5 mil. EUR.

Oblasti, jež IPA II pokrývá, jsou:

  • reformy při přípravě na členství v EU (demokracie a veřejná správa, právní stát a základní práva);
  • socioekonomický a regionální rozvoj (doprava, životní prostředí, energetika, konkurenceschopnost a inovace);
  • zaměstnanost, sociální politika, vzdělání, genderové otázky, rozvoj lidských zdrojů;
  • zemědělství a rozvoj venkova;
  • horizontální podporu pro více zemí současně (TAIEX, občanská společnost a média, Erasmus )
  • regionální a územní spolupráce.

Celkově je IPA II více strategická a zdůrazňuje větší zodpovědnost a aktivitu aspirantských zemí prostřednictvím integrace jejich reforem a rozvojových projektů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Podgorici (Černá Hora) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem