Chile: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

 1. Kontakty
 2. Podkapitoly:

  1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
  2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
  3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
  4. Internetové informační zdroje

   

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embajada de la República Checa

Av. El Golf 254, Las Condes, Santiago de Chile

 

 

Telefon +562/22321066, 22311910
Fax +562/22320707
Nouzová linka +569/92492220, +569/97462527, +569/94409809

(první číslo je konzulární služba, další čísla použijte jen v případě, že se nelze na první číslo dovolat)

 

 

E-mail santiago@embassy.mzv.cz  
 
Ekonomický úsek Commerce_Santiago@mzv.cz  
 
Web: www.mzv.cz/santiago  
 
Vedoucí úřadu Ing. Josef Hlobil
Funkce VZÚ

 

 

Diplomatická působnost diplomatická a konzulární pro Chilskou republiku a

 

Mnohonárodní stát Bolívie

Časový posun -5 hod v době letního času v ČR (letního v Chile 27.3.-14.5., 14.8.-29.10.)

-6 hod v době letního času v ČR (zimního v Chile 15.5.-13.8.)

  -4 hod v době zimního času v ČR (letního v Chile od

 

30.10.)

Provozní hodiny úřadu pondělí – čtvrtek 08.00 – 17.00
Provozní hodiny úřadu pátek 08.00 – 15.00
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, středa, pátek 09.00 – 12.00

Poznámka

Nouzová linka: první číslo je konzulární služba, další čísla použijte jen v případě, že se nelze na první číslo dovolat

 

 

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

CzechTrade 

V roce 2014 byla v Santiagu de Chile založena nová pobočka CzechTrade, vedoucím zahraniční kanceláře je Ing. Josef Kunický.

 

Agencia de la Promoción Comercial | CzechTrade Av. Apoquindo 4700, Piso 11 Las Condes Santiago de Chile

Telefon: +56 2 2434 1852, +56 9 7440 9464

 

E-mail: josef.kunicky@czechtrade.cz, santiago@czechtrade.cz Web: www.czechtrade.cl

 

Česká centra, CzechInvest ani CzechTourism nejsou v Santiagu de Chile zastoupena.

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (tel. ústředna +420 224 181 111)

 • Odbor ekonomické diplomacie (OED):  linka 2592
 • Odbor amerických států (AMER): 22418, linka 2113

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (tel. ústředna +420 224 851 111)

 • Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu
 • Odbor zahraničně ekonomických politik, oddělení Amerik:  linka 2028

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • První lékařská pomoc (Ambulancia) – 131
 • Hasiči (Bomberos) – 132
 • Policie (Carabineros) – 133
 • Kriminální služba (Investigaciones) – 134
 • Pomoc drogově závislým (Fonodrogas) – 135
 • Služba námořní záchranné pomoci (SBRM) – 137
 • Služba letecké záchranné pomoci (SAR) – 138
 • Ohlašovna lesních požárů (Incendios Forestales) – 130

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

 • sitios.cl – přehled kontaktů na ministerstva, ostatní státní orgány, Centrální banku atd.
 • cnc.cl – Národní komora pro obchod, služby a turistiku
 • ccs.cl – Santiagská obchodní komora
 • sofofa.cl – Společnost pro podporu průmyslové výroby
 • sonami.cl – Národní hornická společnost
 • asexma.cl – Svaz exportérů
 • corfo.cl – Agentura na podporu hospodářského rozvoje
 • investchile.gob.cl – InvestChile

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem