Chile: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

5.   Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Podkapitoly:

  1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
  2. Kalendář akcí

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetika klasická (turbíny, generátory, čerpadla, kotle atd.), Obnovitelné zdroje (elektrárny fotovoltaické, eolické)

Chile je dlouhodobě makroekonomicky nejstabilnější zemí Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Tuto makroekonomickou a politickou stabilitu potvrzují rovněž nejvýznamnější světové ratingové agentury.

Nicméně v Chile rovněž existuje dlouhodobý akumulovaný deficit rozvoje energetiky. Kvůli vysoké seismické aktivitě nelze využít jaderné elektrárny a v Chile se vytvořila situace, kdy její hlavní nosné odvětví – důlní průmysl – je vysoce náročné na energii a dostupnost energie a její cena jsou narůstajícím problémem. Proto předešlá vláda i současná vláda učinily z rozvoje energetiky naprostou národní prioritu a energetické projekty mají všemožnou podporu. Největší dynamiku má nyní rozvoj v oblasti obnovitelných energií, zvláště v oblasti energie sluneční. Připravuje se rovněž výstavba tepelných elektráren a modernizace stávajících – příležitosti pro české dodavatele. V případě vodních elektráren se v současné době z důvodů silné ekologické lobby ukazují jakožto nejnadějnější malé a střední hydroelektrárny.

ZÚ Santiago de Chile zdůrazňuje, že k získání zakázek v Chile je bezpodmínečně nutná vysoká profesionalita potenciálních dodavatelů. Je nutno investovat do kvalitní komunikace ve španělštině a připravit si v Chile alespoň formální právní identitu pobočky. Díky tomu je možno získat daňové identifikační číslo RUT, bez kterého se nelze účastnit výběrových řízení. Velmi doporučujeme, aby se české firmy snažily získat zakázky v chilské energetice nejen jakožto samostatné subjekty, nýbrž rovněž v rámci spolupráce s významnými zahraničními firmami.

•    Fotovoltaické elektrárny
•    Eolické elektrárny
•    Malé vodní elektrárny
•    Stavba kovových konstrukcí pro elektrárny
•    730690 Trouby, trubky, profily duté ost, z železa, oceli
•    731100 Nádoby tlak. pro plyn stlač, zkapal,z žel, oceli
•    7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli
•    7321 Kamna kotle vařiče z železa oceli
•    8402 Generátory pro výrobu páry vodní a jiné
•    8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou
•    8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
•    8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap.
•    8503 Části motorů elektr generátorů soustrojí ap.
•    8504 Transformátory el měniče statické induktory Důlní průmysl
 

Důlní průmysl je nosným odvětvím chilské ekonomiky a podílí se téměř 60% na exportu. Hlavním odvětvím je těžba mědi, nicméně se těží rovněž lithium, molybden, zlato a mnoho dalších surovin. Důlní průmysl spotřebovává velmi širokou škálu vybavení, pomůcek a zboží. Strategie potenciálních českých dodavatelů by měla zohlednit i velké státní podniky, jako například CODELCO, a rovněž potřeby malých a středních soukromých horníků, jejichž zakázky se zdají být lépe kompatibilní s reálnými možnosti českých exportérů. Rovněž v případě důlního průmyslu je bezpodmínečně nutná vysoká profesionalita potenciálních dodavatelů. Je nutno investovat do kvalitní komunikace ve španělštině a připravit si v Chile alespoň formální právní identitu pobočky. Díky tomu je možno získat daňové identifikační číslo RUT, bez kterého se nelze účastnit výběrových řízení. V případě českých exportérů, kteří mají zájem o prodeje do chilského důlního průmyslu, doporučujeme kontaktovat ZÚ Santiago de Chile a konzultovat strategii a konkrétní postup.

•    8704 Vozidla motorová pro dopravu nákladní
•    870410 Vozy terénní vyklápěcí
•    870423 Vozidla nákladní, motor pístový vznět, nad 20t
•    8429 Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem
•    842951 Nakladače lopatové čelní
•    842959 Lopaty, rydla, mechanické ostatní
•    8431 Součásti jeřábů, vozíků, buldozérů, fréz
•    4011 Pneumatiky nové z pryže
•    7228 Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost
•    8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
•    8483 Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap
•    8474 Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj
•    8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
•    8408 Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním
•    2807 Kyselina sírová oleum
•    8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění
•    8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj
•    8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
•    8501 Motory elektrické generátory
•    843041 Stroje hloubicí,vrtací s vlastním pohonem
•    8504 Transformátory el měniče statické induktory
•    7318 Šrouby vruty matice podložky aj z železa ocel Kolejová vozidla
 

Vláda prezidenta Piňery pokračuje v modernizaci infrastruktury.
Z dosud známých projektů lze zmínit výstavbu nových tras metra v hlavním městě Santiagu de Chile, rozšíření a modernizace příměstských vlaků v Santiagu de Chile (Quinta Normal, Batuco, Melipilla – celkově cca 100 km).

Ve městě Iquique bude postavena lanová dráha v délce 3,3 kilometru a počítá se s investicí 45 milionů USD. Ve městě Antofagasta se jedná o stavbu lanových drah v délce 20 km s celkovou investicí 275 milionů USD. Ve Valparaísu to bude nová lanová dráha za 66 milionů USD. Ve městě Concepción by měl být vybudován příměstský vlak za 400 milionů USD a rovněž ve městech Temuco a Puerto Montt se připravují studie ke stavbě tratí pro příměstské vlaky.

Zvýšená pozornost chilské vlády vůči dopravní infrastruktuře by mohla podle místních dobře informovaných zdrojů oživit projekty tramvají pro čtvrti Las Condes a La Florida v hlavním městě a rovněž by mohla zahrnovat modernizace stávajících železnic.

Vodní a odpadové hospodářství
•    8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
•    8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění
•    Čističky odpadních vod
•    Mobilní úpravny vod, výroba pitné vody za mimořádné situace
•    Spalovny komunálního odpadu Strojírenství

Jedná se o natolik širokou škálu příležitostí, že v tomto formátu nelze poskytnout doporučení strategie pro každý výrobek. Chile importuje 60% průmyslových a strojírenských výrobků. Výrobky z ČR mají v Chile dobrý zvuk a dosud trvá vzpomínka na některé strojírenské výrobky z Československa. Zájemcům doporučujeme kontaktovat ZÚ Santiago de Chile a připravit konkrétní specifickou strategii. Výhodu mají dodavatelé, kteří jsou schopni zaručit dlouhodobý servis a předvést své výrobky fyzicky přímo před zájemci. Tak jako ve všech ostatních oborech platí v Chile pravidlo, že k proniknutí na trh je nutno uskutečnit sérii investicí a získat přístup k relevantním osobám. ZÚ Santiago de Chile může být v tomto procesu nápomocen, nemůže však nahradit odhodlání vývozců a jejich schopnost riskovat tím, že do přípravy projektu vloží finanční prostředky na právní poradenství a přípravu projektu v místě. Dlouhodobě se ukazuje, že nejnadějnější cesta k úspěchu vede přes vyslání vlastního reprezentanta (byť dočasně) nebo získání místního zástupce.

•    8438 Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin aj
•    843840 Stroje, přístroje pro pivovary
•    843850 Stroje, přístroje k zpracování masa, drůbeže
•    843860 Stroje, přístroje k zpr. ovoce, ořechů, zeleniny
•    843880 Stroje ost. k prům.výrobě potravin,nápojů,tuků
•    8439 Stroje pro výrobu buničiny papíru kartonu aj
•    843910 Stroje, přístr. k výrobě buničiny (papíroviny)
•    843920 Stroje, přístr. k výrobě papíru, kartónu, lepenky
•    8479 Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí jn
•    8457 Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové
•    8458 Soustruhy pro obrábění kovů
•    8459 Stroje obráb. pro vrtání frézování řezání apod
•    8462 Stroje tvářecí k opracování kovů buchary apod
•    8465 Stroje obráběcí na opracování dřeva korku ap
•    8463 Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů apod Speciál

O některých projektech v tomto oboru se nelze zmiňovat v neklasifikovaném materiálu. Ovšem výrobci sportovních střelných zbraní a krátkých palných zbraní k sebeobraně mají v Chile podstatně větší šance na export, nežli jsou využity. ZÚ Santiago de Chile je schopen jak lobbyingu v silových složkách, tak i vyhledání místních zástupců.

Silniční vozidla
Dlouhodobě úspěšné odvětví českého exportu. V tomto případě však podnik Škoda Auto sám vytváří svoji strategii. Jeví se zajímavé možnosti v oblasti jeřábů, je však potřebná přesná strategie a vyslání zástupce podniku k přípravě strategie, vzhledem k vysoké úrovni konkurence z Asie, USA i Evropy. V oblasti motocyklů nedoporučujeme konkurovat Číně v segmentu malých kubatur, spíše je naděje v budoucí produkci JAWA s vyššími kubaturami a čtyřtaktními motory.

•    8703 Auta os. aj vozidla motorová pro přepravu osob
•    870510 Automobily jeřábové
•    870520 Jeřáby vrtné pojízdné
•    8711 Motocykly kola jízdní s motorem vozíky přívěs
•    871120 Motocykly, motor pístový 50-250cm3
 

Zemědělství
Zemědělství a potravinářský průmysl představují po důlním průmyslu druhou nejvýznamnější osu chilské ekonomiky. Největší šanci mají dodavatelé, kteří jsou schopni zaručit důvěryhodný dlouhodobý servis a představit své výrobky fyzicky.

•    87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla
•    870110 Malotraktory kultiv. jednonápr, traktory zahrad
•    8438 Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin aj
•    Linky k uzení masa a ryb
•    Technologie k přípravě krmiv

Zdravotnictví
Zvýšení úrovně zdravotnictví a modernizace státních nemocnic patřily mezi priority prezidentky M. Bacheletové. Tato tendence zatím nebyla přerušena ani vládou prezidenta Piňery. ZÚ je připraven poskytnout poradenství všem zainteresovaným firmám.

•    3003 Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj
•    Léky – generika
•    Zařízení a vybavení nemocnic (lůžka, vozíky)
•    Laboratorní a testovací přístroje
•    Farmaceutické výrobky a léčiva
•    Zdravotnický materiál

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy v Chile v roce 2019

 

V roce 2019 se v Chile uskuteční řada veletrhů a výstav z nejrůznějších oborů, například zdravotnictví, stavebnictví či důlního průmyslu.

 

Veletrh/Výstava Obor Datum
FILCE 2019
Feria Internacional de Logística, Comercio Exterior y E-Commerce

 

https://www.filce.cl/

 

Veletrh logistických služeb, přepravy a zahraničního obchodu.

 

14-15 května 2019

 

Centro de Convenciones Casa Piedra

Santiago de Chile

 

Exponor Chile 2019

 

 

http://www.exponor.cl/

 

Těžební a důlní technika, technologie a služby, těžba a související zpracování nerostů, energetika, bezpečnost, životní prostředí. 27-30 května

 

Antofagasta

 

Expo Wine-Beer

 

https://www.expowinebeer.com/

 

Přehlídka technologie ve vinařství a pivovarů
  1. května – 1. června 2019

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

 

Expo Vivienda

 

https://www.feriaexpovivienda.cl/

 

 

Veletrh nemovitostí a bydlení
  1. května – 2. června 2019

 

 

Centro Cultural Estación Mapocho

Santiago de Chile

 

Feria Hortifrut 2019

 

https://www.feriahortifrut.com/

 

Technologie v oboru zemědělství, zpracování, životní prostředí. 18-19 června 2019

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

 

 

Feria La Repostera

 

http://ferialarepostera.cl/

 

 

 

Veletrh potravinářského průmyslu (cukrářství, pekařství) 19-21 července 2019

 

Centro de Convenciones Casa Piedra
Santiago de Chile

Expo Hospital

 

https://www.expohospital.cl/en/

 

 

Seguridad Expo 2019

 

https://www.seguridadexpo.cl/en/

 

Vybavení nemocnic a zdravotnických zařízení, diagnostické, léčebné a laboratorní přístroje.

 

 

Veletrh bezpečnosti, záchranářství a prevence kriminality.

 

 

 

27-29 srpna 2019

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

 

100 Showrooms

 

http://www.100showrooms.cl/

 

Největší mezinárodní setkání architektů a designérů v Chile.

Výstava nejnovějších trendů v materiálech pro: architekty, dekoratéry, interiérový designéry, atd.

26-28 srpna 2019

 

CENTROPARQUE (Centro de Eventos en Parque Araucano)

Santiago de Chile

Espacio Food and Service

 

 

http://www.espaciofoodservice.cl/

 

Veletrh potravinářského průmyslu 10-12 září

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

Expo Sostenibilidad Energética

 

http://exposostenibilidadenergetica.cl/

 

Udržitelná energetika a obnovitelné zdroje 25-27 září 2019

 

Centro Cultural Estación Mapocho

Santiago de Chile

 

Expo Edifica 2019

 

https://www.edifica.cl/

 

Technologie ve stavebnictví, kamióny, materiály. 2-5 října 2019

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

 

Expo Andes 2019

 

https://www.expoandes.net/

 

 

 

Veletrh horolezectví, horská technologie, turistika, atd. 16-18 října 2019

 

Centro Cultural Estación Mapocho

Santiago de Chile

ExpoCorma 2019

 

http://www.expocorma.cl/

 

 

 

Veletrh lesního hospodářství a dřevařského průmyslu 6-8 listopadu 2019

 

Recinto Ferial camino a Coronel, Concepoción

Salón Look 2019

 

https://www.looksantiago.cl/

 

Estetika, kosmetika, kadeřnictví 22-24 listopadu 2019

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

 

 

 

Nejvýznamnějšími veletrhy v Chile s dopadem do celého regionu LA jsou FIDAE a EXPOMIN, konané jednou za dva roky. Podle dnes známých dat by se oba příští veletrhy měly konat v těchto termínech:
EXPOMIN alternuje s veletrhem EXPONOR se stejným zaměřením (EXPOMIN sudý rok, EXPONOR lichý rok).

 

Veletrh/Výstava Obor Datum
FIDAE 2020

 

https://www.fidae.cl/

 

Letecká a kosmická technika a technologie, pozemní zajištění leteckého provozu, obranný a bezpečnostní průmysl
  1. března – 5. dubna 2020

 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago de Chile

EXPOMIN 2020

 

https://www.expomin.cl/en/

 

Těžební a důlní technika, technologie a služby, těžba a související zpracování nerostů, energetika, bezpečnost, životní prostředí. 20-24 dubna 2020

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem