Chile: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

5.   Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Podkapitoly:

  1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
  2. Kalendář akcí

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

▶ Automobilový průmysl
Ve struktuře vývozu do Chile za rok 2019 zaujaly osobní automobily a jiná motorová vozidla první místo, což reflektuje trend chilské ekonomiky, kde se od roku 2016 každoročně zvyšuje nákup nových osobních vozidelRůstový trend existuje rovněž v oblasti nákladních vozidel.
V oblasti automobilů existuje na chilském trhu velmi silná konkurence zejména v podobě vozů čínské provenience, které mají největší tržní podíl. Existují také možnosti investic v oblasti jeřábů, kde je však nutné počítat s konkurencí z Asie, USA i Evropy.

▶ Důlní, těžební a ropný průmysl
Důlní průmysl je nosným odvětvím chilské ekonomiky a podílí se téměř 60 % na chilském exportu. Hlavním odvětvím je těžba mědi, nicméně se těží rovněž lithium, molybden, zlato a mnoho dalších surovin. Důlní průmysl potřebuje velmi širokou škálu vybavení, nástrojů a zboží. Strategie potenciálních českých dodavatelů by měly brát v potaz jak potřeby velkých státních podniků, tak malých a středních soukromých firem, které se zdají být více kompatibilní s reálnými možnosti českých exportérů. Stejně tak jako v ostatních oborech i v případě důlního průmyslu je bezpodmínečně nutná vysoká profesionalita potenciálních dodavatelů. Je nutno investovat do kvalitní komunikace ve španělštině a mít v místě zajištěnou alespoň formální právní identitu pobočky, díky které je možno získat daňové identifikační číslo RUT, bez kterého se nelze účastnit výběrových řízení. Trend posledních let potvrzuje, že chilský důlní průmysl bude postupně přecházet z těžby povrchové na těžbu hlubinnou. Tento vývoj bude nabízet nové šance českým firmám, které jsou v naprosté většině zaměřeny na právě na hlubinnou těžbu. Spíše, než dodávky těžkých strojů by mohly být z pohledu českých firem perspektivní dodávky moderních technologií a expertních řešení.

▶ Energetický průmysl
V roce 2019 pokračoval slibný trend, úspěšného prosazování se českých firem v oblastech fotovoltaiky, vodní energetiky, či v oblasti výroby energie z odpadů. V Chile existoval dlouhodobý akumulovaný deficit rozvoje energetiky, který se od roku 2014 díky rostoucímu zájmu zahraničních investorů postupně snižuje. Z důvodu vysoké seismické aktivity nelze v místě budovat jaderné elektrárny, avšak hlavní nosné odvětví chilské ekonomiky důlní průmysl je energeticky vysoce náročné. Cena a dostupnost elektrické energie jsou tedy stále palčivějším problémem. Rozvoj energetiky je tedy v poslední dekádě národní prioritu a energetické projekty mají všeobecnou podporu. Největší dynamiku zažívá rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů, zvláště pak energie solární. Chile má největší intenzitu slunečního záření na světě, zejména v oblasti severně od hlavního města Santiaga. V roce 2018 byl v Santiágu inaugurován první elektrický autobusový terminál plánuje se další budování terminálů tohoto druhu. Připravuje se rovněž jak, modernizace tak výstavba tepelných elektráren, kde se otvírají příležitosti pro české dodavatele. V případě vodních elektráren se v současné době jakožto nejnadějnější jeví projekty malých a středních hydroelektráren. Rozvíjí se také segment větrné energetiky.

▶ Obranný průmysl
V Chile se velké oblibě těší sportovní střelné zbraně a krátké střelné zbraně k sebeobraně. Export střelných zbraní pro civilní sektor, který nadále nabízí značný potenciál růstu. Vedle dodávek hotových výrobků se nabízí možnost výrobní spolupráce s FAMAE – Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile, státní firmou obsluhující pozemní vojsko.
Významné možnosti uplatnění má i český letecký průmysl. České high-tech produkty v oblasti komunikačních technologií či pasivních sledovacích systémů mají rovněž šanci uspět na místním trhu. V poslední době vzrůstá zájem o bezpilotní letouny, polní nemocnice, zdravotnické produkty či prostředky OPZHN.

▶ Strojírenský průmysl
Chile importuje 60 % průmyslových a strojírenských výrobků. České výrobky mají v Chile dobré jméno a dosud jsou kladně hodnoceny některé strojírenské výrobky ještě z doby Československa. Výhodu mají dodavatelé, kteří jsou schopni zaručit dlouhodobý servis a předvést své výrobky přímo před zájemci přímo na místě. Tak jako ve všech ostatních oborech, platí i zde pravidlo, že k proniknutí na chilský trh je nutno učinit celou škálu investic (finančních i časových) a získat přístup k relevantním osobám. Dlouhodobě se ukazuje, že cesta k úspěchu vede přes vyslání vlastního, byť dočasného, reprezentanta nebo získání místního zástupce.

▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Jedná se o velmi perspektivní odvětví. Velký potenciál mají dodávky čističek odpadních vod, mobilních úpraven vody, odsolovacích zařízení, čerpadel, výrobníků pitné vody při mimořádných událostech nebo třídíren a spaloven komunálního odpadu. Od roku 2016 roste objem elektrické energie vyrobené ze zemědělských i jiných odpadů.

▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Prezident Sebastián Piñera pokračuje v „Programu investic do zdravotnictví“, který nebyl zcela dokončen za předchozích vlád. V současné době Chile investuje do výstavby 57 nových nemocnic a zdravotních středisek, která mají být dokončena do roku 2026. Hlavní účel tohoto programu je modernizace státního zdravotního systému. 32 z těchto projektů pochází od předchozích vlád, 25 z nich bude ukončeno a inaugurováno za současné vlády. Výstavba dalších 25 projektů bude zahájena do roku 2022. Počítá se s celkem 12 400 lůžky. Do roku 2022 bude rovněž dokončeno 120 středisek základní zdravotní péče, 40 center bude ve fázi výstavby a dalších 40 ve fázi licitace. Jedná se o historickou investici v hodnotě 10 mld. USD. Plán modernizace počítá se zaměřením na nové technologie, zavedením větší konkurence v laboratořích, ve farmaceutickém průmyslu a podporu využívání bio ekvivalentních léků. V oboru zdravotnictví je velká zahraniční konkurence a zejména Španělsko, má v Chile velmi silnou pozici.
V případě zájmu o tento segment je bezpodmínečně nutné vyslat do Chile odborně i jazykově zdatné zástupce a poskytnout jim maximální zázemí včetně vzorků a propagačních materiálů ve španělštině.

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Zemědělství a potravinářský průmysl představují po důlním průmyslu druhý nejvýznamnější segment chilského exportu. Největší šanci na úspěch mají dodavatelé zařízení a technologií, kteří jsou schopni zaručit spolehlivý dlouhodobý servis a představit své výrobky na místě. Perspektivní jsou linky na uzení masa a ryb a technologie přípravy pokrmů. Mezi tři hlavní strategické priority Chile patří rozvoj zpracovatelského průmyslu. Velmi perspektivní jsou tedy dodávky moderních technologií pro potravinářský průmysl.

▶ Železniční a kolejová doprava
Z dosud známých projektů lze zmínit výstavbu nových tras metra v Santiagu de Chile, výstavbu lanových drah v Iquique a Valparaísu, rozšíření a modernizaci příměstských vlaků v Santiagu (Quinta Normal, Batuco, Melipilla-celkově cca 100 km. Z dlouhodobějšího hlediska je vhodné sledovat snahy o obnovu železniční sítě. V minulosti mělo Chile značně rozvinutou síť železnic, avšak v 70. a 80. letech z různých důvodů velká část této sítě zanikla spolu s vagóny a lokomotivami. Vzhledem k neúnosné přetíženosti chilské silniční infrastruktury a s přihlédnutím k finančním a ekologickým aspektům je neodvratně nutné zahájit zásadní obnovu jak železniční sítě, tak kolejových vozidel. Jížní regióny Chile, Bío-Bío a Araucanía, v roce 2022 plánují uvést do provozu 10 elektrických a 3 dieselové rychlovlaky.

Další oborové příležitosti včetně HS kódů  naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2020 se v Chile uskuteční řada veletrhů a výstav z nejrůznějších oborů, například zdravotnictví, stavebnictví či důlního průmyslu. Řada veletrhů musela být přeorganizována či definitivně zrušena, z důvodu současné sanitární krize.

 

 

Veletrh/Výstava

Obor

Datum

ExpoCorma 2020

 

http://www.expocorma.cl/

 

 

Veletrh lesního hospodářství a dřevařského průmyslu

25-27 března 2020 (nové datum bude potvrzeno)

 

Recinto Ferial camino a Coronel, Concepción

FIDAE 2020

 

https://www.fidae.cl/

 

Letecká a kosmická technika a technologie, pozemní zajištění leteckého provozu, obranný a bezpečnostní průmysl.

31 března – 5 dubna 2020 (ZRUŠENO) Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez Santiago de Chile

FILCE 2020

https://www.filce.cl/

Veletrh logistických služeb, přepravy a zahraničního obchodu.

 

28-29 dubna 2020

 

Centro de Convenciones Casa Piedra

Santiago de Chile

100 Showrooms

 

http://www.100showrooms.cl/

Největší mezinárodní setkání architektů a designérů v Chile.

Výstava nejnovějších trendů v materiálech pro: architekty, dekoratéry, interiérový designéry.

4-6 června 2020

 

CENTROPARQUE (Centro de Eventos en Parque Araucano)

Santiago de Chile

FIPACH 2020

 

https://fipach2020.cl

 

Potravinářský veletrh, zaměřený na cukrářství a pekařství.

24-26 června 2020 Espacio Riesco

Santiago de Chile

FITRAN 2020

 

https://www.fitran.cl/

 

Mezinárodní veletrh nákladní dopravy a přepravy pasažérů.

8-10 července 2020

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

Expo Energía 2020

http://www.expoenergia.cl

 

Veletrh energetiky, Technologická řešení pro dodávku energie, kvality a bezpečnosti.

4 srpna 2020 Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes

Expo FEMER 2020 https://www.expofemer.cl/

 

Veletrh chilských státních dodavatelů v oborech zdravotnictví, školství, potravinářství, technologie, atd.

2-3 září 2020

 

Centro Cultural Estación Mapocho

Santiago de Chile

Expo Vivienda

 

https://www.feriaexpovivienda.cl/

Veletrh nemovitostí a bydlení

2-4 října 2020

Centro Cultural Estación Mapocho

Santiago de Chile

Print Stgo 2020 http://www.printsantiago.cl/

 

Mezinárodní veletrh grafické komunikace a marketingu.

6-8 října 2020 Espacio Riesco

Santiago de Chile

Mining Tech South America

 

https://www.miningtechsouthamerica.com/

 

Veletrh těžební a důlní technologie.

15-16 října 2020 Hotel Crowne Plaza Santiago

Aqua Sur 2020 http://www.aqua-sur.cl/

 

Veletrh akvakultury, chovu lososů a vodních zdrojů.

21-24 října 2020 Puerto Montt, Chile

Salón Look 2020

 

https://www.looksantiago.cl/

Veletrh estetiky, kosmetiky, kadeřnictví

8-10 listopadu 2020

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

 

EXPOMIN 2020

 

https://www.expomin.cl/en/

 

Těžební a důlní technika, technologie a služby, těžba a související zpracování nerostů, energetika, bezpečnost, životní prostředí.

9-13 listopadu 2020

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

Espacio Food and Service

 

 

http://www.espaciofoodservice.cl/

Veletrh potravinářského průmyslu.

1-3 prosince 2020

 

Espacio Riesco

Santiago de Chile

 

 

Nejvýznamnějšími veletrhy v Chile s dopadem do celého regionu LA jsou FIDAE a EXPOMIN, konané jednou za dva roky. EXPOMIN alternuje s veletrhem EXPONOR se stejným zaměřením (EXPOMIN sudý rok, EXPONOR lichý rok).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem