Chile: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

4.   Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

  1. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

Podkapitoly:

  1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
  2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
  3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
  4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce
  5. Smluvní základna mezi oběma státy
  6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2014

58 097

74.

90,2

39 117

74.

90,3

97 214

75.

90,2

18 980

2015

84 645

66.

145,7

35 723

76.

91,3

120 368

71.

123,8

48 922

2016

75 021

70.

88,6

31 162

77.

87,2

106 183

74.

88,2

43 859

2017

67 983

72.

90,6

37 580

75.

120,6

105 563

72.

99,4

30 403

2018

79 097

68.

116,3

44 009

77.

117,1

123 106

70.

116,6

35 088

1-11/2018

72 612

67.

91,8

40 536

79.

92,1

113 148

71.

91,9

32 076

1-11/2019

79 091

68.

108,9

29 971

83.

73,9

109 062

73.

96,4

49 120

Zdroj: MPO ČR

 

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

 vozy z ČR

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Motorová vozidla k dopravě osob

13 424

Potrava pro psy a kočky v balení pro maloobchod

2 748

Pulty, panely, konzole, stoly, skříně apod. pro napětí nad 1000V

2 683

Celní lopatové nakládače

2 571

Ost.pláty,desky blány,fólie a pásy z plast. Hmot ostatních

2 343

Účtovací stroje, poštovní frankovací stroje, automaty na jízdenky apod.

2 334

Vlněné česance a ostatní česaná vlna

2 272

Nábytek pro ordinace lékařské aj., holičská křesla

2 125

Samohybné vozíky poháněné el. motorem se zvedacím,manipul. zařízením

1 962

Netkaný textil, př. napouštěný, natíraný, potažený

1 761

Zdroj: ČSÚ


 

Dovozy do ČR

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Víno z čerstvých hroznů (ne perlivé), vinný mošt

8 471

Chem. vyrobená vláknina z nejehličn. dřevin, natronová, sulfatová, bělená

2 912

Plody stromu Persea, guave, sangovníku, čerstvé nebo sušené

2 090

Maso vepřové, zmrazené

2 004

Ovoce sušené, směsi sušeného ovoce a ořechů, j. n.

1 555

Hrozny, čerstvé

1 492

Bobuloviny, čerstvé

1 419

Lihoviny a destilované alkoholické nápoje, j.n.

1 404

Čerstvé ovoce ostatní

907

Léčiva,j.n.,v dávkách pro maloobchod

593

Zdroj: ČSÚ

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V současné době neregistrujeme žádný bilaterální projekt v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Doposud největší českou investicí v Chile jsou aktivity firmy Solek, která se specializuje na výstavbu fotovoltalických elektráren o výkonu od 3 do 9 MW. Firma v Chile již 3 takové elektrárny postavila a provozuje, další 3 jsou  ve výstavbě, a cca70 projektů o celkovém finálním výkonu kolem 700 MW je v různé fázi rozpracovanosti. Společnost Solek doposud v Chile investovala 20 miliónů USD, v Santiagu má kancelář s 35 zaměstnanci a v nadcházejících 2 letech plánuje investovat kolem 700 miliónů USD.

 

Příkladem úspěšné české investice je rovněž společnost R. Jelínek, která mj. formou nových technologií investovala v Chile cca 3,5 mil. EUR do lihovaru, který ročně zpracovává cca 8 000 tun ovoce, hlavně hrušek Williams. Zpracovaný destilát je kompletně exportován kromě mateřského podniku v ČR i do SRN, Itálie a dalších zemí. Firma postupně investuje do ovocných sadů.

 

V současné době se několik českých firem uchází o dodávky do chilské energetiky v oblasti malých vodních elektráren a odpadového hospodářství  (např. Šindlar group. s.r.o.).

 

V roce 2016 začala v Chile pracovat pobočka české firmy MICRONIX.

 

V roce 2016 otevřela v Chile pobočku dopravní firma Czechoslovak Ocean Shipping (COS).

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době existují mezi ČR a Chile tři hlavní smluvní dokumenty v oblasti obchodně-ekonomických vztahů s Chile:

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic – podepsaná během návštěvy chilského ministra zahraničních věcí v ČR 24. 1.1995, vstoupila v platnost 2. 12. 1996. Byla uzavřena na 15 let s možností automatického prodlužování o 1 rok. V důsledku vstupu ČR do EU bylo potřeba uvést znění Dohody do souladu s normami EU; proto ZÚ Santiago předal chilské straně v červenci 2005 iniciační nótu. Podle posledního vyjádření chilské strany je projednávání nového českého návrhu dohody pozastaveno do doby, dokud chilská strana nedefinuje svůj jednotný postoj k renegociovaným dohodám se zeměmi Chilská strana argumentuje dostatečným zajištěním této problematiky v rámci Asociační dohody EU-Chile, v případě ostatních zemí je ochrana investic řešena v rámci dohod o volném obchodu.
  • Dohoda o spolupráci v oblasti veterinární (podepsána 3. 1999 během návštěvy prezidenta E. Freie v ČR)
  • Dohoda o sociálním zabezpečení (podepsána 7. 12. 2000 v Santiagu de Chile během návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kavana)

K podpisu je připraveno Memorandum o spolupráci mezi ozbrojenými silami ČR a Chile.

V oblasti politické, obchodní a rozvojové spolupráce je definována vzájemná spolupráce mezi ČR a Chile ustanoveními asociační dohody mezi EU a Chile (AD plně vstoupila v platnost k 1. 3. 2005 po ratifikaci Přístupových protokolů k AD).

 

Obchodní část pro bilaterální relaci ČR-Chile je v platnosti od 1. 5. 2004, tj. od našeho vstupu do EU. Obchodní dohoda mezi ČR a Chile z roku 1994 byla vypovězena ke konci června 2003 na základě vzájemné dohody mezi vládami ČR a Chile v souvislosti s blížícím se vstupem ČR do EU a z něj vyplývajících závazků vzhledem k jednotné obchodní politice EU.

 

Dne 2. 12. 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku., v procesu schvalování Parlamenty. 21. prosince 2016 vstoupila v platnost.

Ustanovení této smlouvy se budou provádět:

v České republice:

pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2017 nebo později; a

pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2017 nebo později;

a v Chilské republice:

pokud jde o daně z příjmů dosažených a částek vyplácených, připisovaných na účet, daných k dispozici nebo zaúčtovaných jako náklad k 1. lednu 2017 nebo později; a

pokud jde o daně z majetku, za předpokladu a do té míry, že jsou takové daně Chilskou republikou ukládány, na daně vybírané ve vztahu k majetku vlastněnému k 1. lednu 2017 nebo později, pokud tedy jsou takové daně v této době ukládány, jestliže nikoliv, tak k 1. lednu roku, v němž budou majetkové daně v Chilské republice zavedeny, nebo později.

Text této významné mezinárodní smlouvy je standardně v České republice publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. V mezidobí je možné do textu smlouvy nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, popř. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Chile jako člen OECD z hlediska kritérií EU  již nesplňuje podmínky příjemce rozvojových fondů. Spolupráce pobíhá na jiných úrovních, zejména na základě konkrétních projektů regionálního a tematického charakteru. Více na webových stránkách EU v Chile. Rozvojová spolupráce z prostředků státního rozpočtu ČR není v Chile realizována.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem