Chile: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

3.   Vztahy země s EU

  1. Vztahy země s EU

 

Podkapitoly:

  1. Zastoupení EU v zemi
  2. Obchodní vztahy země s EU
  3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie (EU) je v Chile zastoupena Delegací EU

 

Adresa: Av. Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso, Providencia, Santiago
Tel.: (56)(2) 23352450 Fax: (56)(2) 3351779

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Web: http://eeas.europa.eu/delegations/chile/index_es.htm

 

V rámci spolupráce s ambasádami EU existuje v Chile systematická forma porad a konzultací s Ekonomickou sekcí DEU. ZÚ ČR Santiago de Chile se aktivně podílí na této spolupráci.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2018 vyvezla EU jakožto blok do Chile zboží v hodnotě 11,052 mld. USD (CIF). Ve stejném období EU importovala z Chile zboží v hodnotě 8,719 mld. USD (FOB).

Významný byl pokles exportu chilské mědi do EU o 21% v roce 2018. To nakonec ovlivnilo celkový výsledek chilského vývozu do EU v roce 2018 tak, že se celkově meziročně snížil o 1,1 %.

V oblasti kapitálových prostředků se export EU do Chile v roce 2018 zvýšil o 9,3 %. V oblasti spotřebního zboží vzrostl o 15% a celkově o 13 %.

 

Vztahy mezi EU a Chile se zakládají na Dohodě o přidružení z roku 2002 a jsou obecně velmi dobré, jejich struktura zahrnuje široké spektrum kontaktů v politice, obchodu a v dalších oblastech spolupráce. EU je jedním z hlavních obchodních partnerů Chile a hlavním zdrojem přímých zahraničních investic. Dohoda o volném obchodu EU-Chile, jež byla důvodem významného nárůstu bilaterálních obchodních toků v posledním desetiletí, pokrývá obchod se zbožím a službami, investice, veřejné zadávání zakázek a hospodářskou soutěž.

 

Evropský trh přijímá významný objem vývozu produktů mj. z odvětví zemědělského, vína a tabáku, dřevařského průmyslu a mědi. Evropa je klíčovým zdrojem meziproduktů a investičních prostředků chilské ekonomiky. Dohoda stanovuje další liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty a službami na obou stranách.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Z hlediska kritérií EU v Chile již nesplňuje podmínky jakožto příjemce rozvojových fondů. Spolupráce pobíhá na jiných úrovních, zejména na základě konkrétních projektů regionálního a tematického charakteru.

 

V rámci zahraniční rozvojové pomoci ČR až do školního roku 2007/2008 poskytovala stipendia chilským studentům. V souladu s novou koncepcí programů rozvojové pomoci však Chile není považováno za prioritní zemi, v důsledku čehož bylo poskytování stipendií ukončeno.

 

V roce 2010 byl dokončen rozvojový projekt zaměřený na obnovu porostů v Národním parku Torres del Paine, zasaženého ničivým požárem. V jeho rámci bylo celkem vysazeno 180 000 sazenic pabuku Lenga; při přibližně třetinovém úhynu to představuje naplnění původního závazku, který činil 120 000 stromků. Celková hodnota české pomoci představovala sumu 19 mil. Kč.

 

V současné době neregistrujeme žádné programy rozvojové spolupráce.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem