Chile: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

  1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

 

Podkapitoly:

  1. Oficiální název státu, složení vlády
  2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)
  3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
  4. Veřejné finance, státní rozpočet příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
  5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
  6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
  7. Daňový systém

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

1.1   Oficiální název státu, složení vlády

 

Chilská republika (República de Chile), zkráceně Chile.

 

Rozloha Chile činí 756 626 km2, (+1 250 000 km2 – nárokované antarktické teritorium).

 

Vláda Chile k 6. 5. 2020

Stranická příslušnost

Ministr vnitra:

Gonzalo Blumel

Nezávislá demokratická unie (UDI)

Ministr zahraničních věcí:

Teodoro Ribera

Národní obnova (RN)

Ministr obrany:

Alberto Espina

Národní obnova (RN)

Ministr financí:

Ignacio Briones

 Politická proměna (Evópoli)

Ministr – gen. taj. úřadu prezidenta republiky:

Felipe Ward

Nezávislá demokratická unie (UDI)

Ministryně – gen. taj. úřadu vlády:

Karla Rubiar

nestraník

Ministr pro ekonomii, rozvoj a turismus:

Lucas Palacios

Nezávislá demokratická unie (UDI)

Ministr sociálního rozvoje:

Sebastián Sichel

nestraník

Ministryně školství:

Raúl Figueroa

nestraník

Ministr spravedlnosti:

Hernán Larraín

Nezávislá demokratická unie (UDI)

Ministr práce a sociálních věcí:

María José Zaldívar

nestraník

Ministr veřejných prací:

Alfredo Moreno

nestraník

Ministr zdravotnictví:

Jaime Maňalich

nestraník

Ministr urbanistiky a bydlení:

Cristián Monckeberg

Národní obnova (RN)

Ministr zemědělství:

Antonio Walker

nestraník

Ministr hornictví:

Baldo Prokurica

Národní obnova (RN)

Ministryně dopravy a spojů:

Gloria Hutt

Politická proměna (Evópoli)

Ministr pro národní bohatství:

Julio Isamit

nestraník

Ministryně energetiky:

Juan Carlos Jobet

nestraník

Ministryně životního prostředí:

Carolina Schmidt

nestraník

Ministryně sportu:

Cecilia Perez

Národní obnova (RN)

Ministryně pro otázky žen:

Macarena Santelices

Nezávislá demokratická unie (UDI)

Ministryně kultury:

Consuelo Valdés

nestraník

Ministr vědy, technologie a obnovy:

Andrés Couve

nestraník

 

Možno vidět rovněž na odkazu: www.gob.cl/instituciones

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

1.1   Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 

Počet obyvatel je 19.107.216 (červen 2019), hustota 25 obyvatel/km2, (jedna ze zemí LA s nejmenší hustotou osídlení).

 

Chile je poměrně mladá země. Přibližně 70 % obyvatelstva je mladší 40 let, 23 % mladší 15 let, pouze 7 % je starší 65 let. 84 % obyvatelstva žije ve městech. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva činí 0,93 % (poslední oficiální údaj pochází ze sčítání lidu v roce 2017). Ukazatel natality je 13,7/1000 obyvatel a mortality 6,1/1000 obyvatel.

 

Demografický vývoj v Chile se začíná podobat svými parametry ostatním členským zemím OECD. Přírůstek stagnuje, průměrný věk se zvyšuje a obyvatelstvo stárne s následnými dopady do penzijního systému a zdravotní péče.

 

Chilané evropského původu: potomci Španělů, Basků, Němců, Chorvatů, Angličanů, Francouzů, Irů, Italů); Indiáni: 8% (Mapuche, Aymara), další: 2% (Palestinci, Židé). Podle posledních údajů migračního oddělení (DEM) žije v Chile 1.251.225 cizinců, nejvíce: Venezuelců – 288.233, Peruánců – 223.923, Haiťanů – 179.338, Kolumbijců – 146.582 a Bolivijců – 107.346.

 

Římskokatolické obyvatelstvo (67 %) se silným vlivem ve školství i celkově ve společnosti, protestantské (15 %), židovské.

 

Úředním jazykem je španělština. V některých oblastech se mluví jazyky původních obyvatel (jazykem mapudungun na jihu, aymarsky na severu u hranic s Bolívií a Peru, jazykem rapa-nui na Velikonočním ostrově) či evropských přistěhovalců (němčina na jihu země, chorvatština v enklávách na jihu v Punta Arenas a severu v Antofagastě). Z dalších cizích jazyků je nejpoužívanější angličtina, francouzština a italština.

 

 

Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

 

Ukazatel  2015  2016  2017  2018  2019
HDP změna v %  2,3  1,6  1,5  4,0  1,1
Vnitřní poptávka změna v %  3,6  3,5  3,1  4,7  1,0
Tvorba hrubého kapitálu – % HDP  7,1  2,3  2,1  4,7  4,2
Míra domácích úspor – % HDP   22,8 21,3   22,4 22,7  18,9 
Inflace – změna v % ke konci prosince  4,7 2,7  2,27   2,1  3,0
Nezaměstnanost v %  6,4  6,2  7,1  6,9  7,1
Růst reálných mezd v %   2,7  1,4  3,8  1,2  5,0
Export v mld. USD  63,4 59,6  68,3 75,4  69,6
Import v mld. USD  63,0  55,1  61,3  70,1  69,5

 Zdroj: Banco Central de Chile, DIRECON a INE.

Očekávaný vývoj v Chile – v korelaci s vývojem ekonomiky a s exportními zájmy ČR

 

Od 1. května 2004 díky aplikaci Asociační dohody mezi EU a Chile došlo k výrazné liberalizaci vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Chile. Otevřely se nové možnosti spolupráce pro české výrobní a exportní společnosti na chilském trhu, a to především u výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V současnosti probíhají jednání ve věci renegociace uvedené Asociační dohody.

Příznivé hodnocení chilské ekonomiky, platební a úvěrové disciplíny a podmínek pro obchod se odráží v solidním ratingu hlavních světových agentur (duben 2018):

 

World Economic Forum (WEF) každoročně vydává dokument „The Global Competiteveness Report“. Ve vydání na rok 2019 bylo Chile na 33. místě na světě.

 

V podrobném hodnocení WEF na rok 2019 je Chile nejlépe hodnocená země Latinské Ameriky ve většině kritérií. Jak ukazuje níže umístěná grafika, je pro české podnikatele zvláště důležité, že Chile vysoko přesahuje standardy Latinské Ameriky a Karibiku nejen v kategorii „Financial Market Development“, ale rovněž v kategoriích obchodně tak důležitých, jako je například „Macroeconomic Enviroment“, „Goods Market Efficiency“ a „Technological Readiness“.

 

Chile v posledních letech klade důraz na životní prostředí, vznikají nové zákony regulující tuto oblast. Jde hlavně o čističky odpadních vod, likvidace skládek nebo odlučovače popílku, varovné protipovodňové systémy, malé vodní elektrárny.

Vláda přijala nové přísnější normy pro emise z elektráren a průmyslových závodů, jejich aplikace se uskuteční postupně v průběhu 5 let.

 

Příležitosti k ekonomické spolupráci skýtá i chilské zemědělství a lesnictví. Chile se chce stát potravinovou velmocí. Zde by se spolupráce neměla omezovat jenom na dodávky zemědělských strojů, ale i na převod moderních technologií a nejnovějších poznatků. Velký zájem je o moderní zpracovatelské technologie pro výrobu potravin.

Všeobecně vzato lze do Chile dodávat v podstatě vše. Vyžaduje to však dlouhodobé působení na trhu a přizpůsobení se silné konkurenci zejména z Asie.

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

1. 3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel  2014  2015  2016  2017   2018
 HDP – změna v %  1,7  2,3  1,6  1,5  4,0
 Vnitřní poptávka – změna v %  3,3  3,6  3,5  3,1  4,7
 Tvorba hrubého kapitálu – % HDP  0,8  7,1   2,3  2,1   4,7
 Míra domácích úspor – % HDP  22,1  22,8  21,3  22,4  22,7
 Inflace – změna v % ke konci prosince  4,4  4,7  2,7  2,3  2,1
 Nezaměstnanost  v %  6,6  6,4  6,2  7,1  6,9
 Růst reálných mezd – změna v %  3,9  2,7  1,4  3,8  1,2
 Export – v mld. USD  75,7  63,4  59,6  68,3  75,4
 Import – v mld. USD  72,2  63,0  55,1  61,3  70,1

 

 

Ukazatel

2015

2016

2017

2018

2019

HDP – změna

2,3

1,6

1,5

4,0

1,1

v

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

Vnitřní

3,6

3,5

3,1

4,7

1,0

poptávka –

 

 

 

 

 

změna v %

 

 

 

 

 

Tvorba

7,1

2,3

2,1

4,7

4,2

hrubého

 

 

 

 

 

kapitálu – %

 

 

 

 

 

HDP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míra domácích úspor – % HDP

22,8

21,3

22,4

22,7

18,9

Inflace – změna v % ke konci prosince

4,7

2,7

2,27

2,1

3,0

Nezaměstnanost

 

v %

6,4

6,2

7,1

6,9

7,1

Růst reálných mezd – změna v %

2,7

1,4

3,8

1,2

5,0

Export – v mld. USD

63,4

59,6

68,3

75,4

69,6

Import – v mld. USD

63,0

55,1

61,3

70,1

69,5

Saldo obchodní bilance – v mld. USD

0,4

4,5

7

5,3

0,1

Zdroj: Banco Central de Chile, DIRECON a INE.

 

Očekávaný vývoj v Chile – v korelaci s vývojem ekonomiky a s exportními zájmy ČR
Od 1. května 2004 díky aplikaci Asociační dohody mezi EU a Chile došlo k výrazné liberalizaci vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Chile. Otevřely se nové možnosti spolupráce pro české výrobní a exportní společnosti na chilském trhu, a to především u výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V současnosti probíhají jednání ve věci renegociace uvedené Asociační dohody.
Příznivé hodnocení chilské ekonomiky, platební a úvěrové disciplíny a podmínek pro obchod se odráží v solidním ratingu hlavních světových agentur (duben 2018): Standard and Poors A+, Moody’s Aa3, Fitch A.
World Economic Forum (WEF) každoročně vydává dokument „The Global Competiteveness Repost“. Ve vydání na rok 2017 byl chilský bankovní systém vyhodnocen jako devátý nejspolehlivější na světě (před Katarem, Panamou, Lucemburskem a Českou republikou).
V podrobném hodnocení WEF na rok 2018 je Chile nejlépe hodnocená země Latinské Ameriky ve většině kritérií. Jak ukazuje níže umístěná grafika, je pro české podnikatele zvláště důležité, že Chile vysoko přesahuje standardy Latinské Ameriky a Karibiku nejen v kategorii „Financial Market Development“, ale rovněž v kategoriích obchodně tak důležitých, jako je například „Macroeconomic Enviroment“, „Goods Market Efficiency“ a „Technological Readiness“.
Chile v posledních letech klade důraz na životní prostředí, vznikají nové zákony regulující tuto oblast. Jde hlavně o čističky odpadních vod, likvidace skládek nebo odlučovače popílku, varovné protipovodňové systémy, malé vodní elektrárny.
Vláda přijala nové přísnější normy pro emise z elektráren a průmyslových závodů, jejich aplikace se uskuteční postupně v průběhu 5 let.
Příležitosti k ekonomické spolupráci skýtá i chilské zemědělství a lesnictví. Chile se chce stát potravinovou velmocí. Zde by se spolupráce neměla omezovat jenom na dodávky zemědělských strojů, ale i na převod moderních technologií a nejnovějších poznatků. Velký zájem je o moderní zpracovatelské technologie pro výrobu potravin.
Všeobecně vzato lze do Chile dodávat v podstatě vše. Vyžaduje to však dlouhodobé působení na trhu a přizpůsobení se silné konkurenci zejména z Asie.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

Ukazatel

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy státního rozpočtu (mil. USD)

52618

60580

61142

51140

Výdaje státního rozpočtu (mi. USD)

64797

58078

65230

65769

57941

Saldo státního rozpočtu (mil. USD)

-1458

– 5460

-4650

-4.627

-6801

Fiskální bilance (% HDP)

-2,2

-3,1

-2,7

-2,8

 

Zdroj: Ministerstvo financí Chile,

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

1.5Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Platební bilance (mil. USD)

3494

2119

7922

5378

 

Běžný účet (mil. USD)

-4762

-3574

-4670

-10601

-10933

(v % HDP)

-2,1

-1,4

-2,2

-3,1

-3,9

Zdroj: Banco Central, MZV CL

 

   

Ukazatel/Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Devizové rezervy (mld. USD)

45,10

40,49

38,98

39,86

39,51

Zdroj: Banco Central

 

  

Ukazatel/Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Zahraniční dluh (mld. USD)

155,656

163,789

184,127

184,440

198,104

Zdroj: Banco Central

 

Podle údajů chilské Centrální banky dosáhlo zahraniční zadlužení Chile v roce 2019 úrovně 74,3 % z HDP. Predikce Centrální banky zdůrazňuje, že v horizontu 2020 se nepředpokládají žádné problémy v dluhové službě Chile.

 

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Současný finanční systém Chile je tvořen celkem 27 institucemi, z nichž je 9 národních privátních bankovních ústavů, 16 zahraničních bank, 1 chilská státní banka (BancoEstado de Chile) a 1 státní finanční společnost (CORFO), ta však na rozdíl od komerčních bank nesmí operovat s běžnými účty klientů či financovat zahraničně obchodní aktivity). Největší bankou z hlediska aktiv je chilská pobočka španělské banky Santander, na druhém místě je tradiční Banco de Chile, v níž má vlastnický podíl společnost Citigroup.

Dle žebříčku nejbezpečnějších bank časopisu Global Finance jsou čtyři nejbezpečnější banky Latinské Ameriky z Chile (BancoEstado, Banco de Chile, Santander Chile, Banco de Crédito e Inversiones). Podle vyjádření Centrální banky jsou chilské finanční ústavy dostatečně vybaveny kapitálem k překonání případných zhoršených podmínek na trhu. Mezi potenciální hrozby pro chilské bankovnictví patří postupné omezování uvolněné monetární politiky americké centrální banky nebo eventuální zhoršení krize v eurozóně.

Chilské i zahraniční banky jsou regulovány stejnými předpisy a normami z hlediska fungování, výše kapitálu či dozoru. Základy současné právní úpravy bankovního systému v Chile byly vytvořeny v roce 1986 schválením zákona č. 18.576 o nové chilské bankovní legislativě. Ta byla následně modifikována v roce 1989 a 1997, kdy banky získaly možnost rozšířit spektrum nabízených finančních služeb. Cílem těchto úprav bylo vytvořit systém, který by zaručil stabilitu a transparentnost bankovní sféry. Bankám byly předepsány závazné ukazatele, jež jsou povinny poskytovat kontrolnímu orgánu nazývanému SBIF (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras). Současně byly stanoveny jednoznačné normy a pravidla pro klasifikaci portfolia vkladů, řízení a usměrňování objemu úvěrů. Mimoto je každá banka povinna umožnit vypracování zprávy o svém stavu minimálně dvěma soukromými společnostmi v průběhu jednoho roku.

Kontrolní funkce SBIF zaručuje určitý stupeň státních záruk za bankovní depozita. Tato záruka se vztahuje pouze na vklady fyzických osob, a to jen do výše 90% depozita s maximální hodnotovou hranicí do cca 3 000 USD.

Zákon stanoví, že pro založení banky je třeba získat licenci od regulátora trhu (SBIF) a splnit řadu podmínek. Jednou z nich je složení základního kapitálu ve výši min. 20 mil. USD. O souhlas SBIF je nutné rovněž žádat v případě, že subjekt plánuje získat více než 10% podíl v některé ze stávajících bankovních institucí. Pasiva banky nesmí nikdy převýšit dvacetinásobek jejího základního kapitálu. Efektivní majetek banky nikdy nesmí klesnout pod hranici 8% aktiv. Podrobné informace o fungování chilského finančního trhu lze najít na internetové stránce www.sbif.cl.

Činnost ústřední banky (Banco Central de Chile) je upravena zákonem č. 18.840 z roku 1989. V čele ústřední banky je prezident (guvernér), který řídí bankovní radu tvořenou 5 členy (tzv. rady – „consejeros“). V současné době je prezidentem Centrální banky Chile Mario Marcell Cullell.

Systém pojišťovnictví je v Chile velmi rozvinutý. Základní normou je zákon č. 251 o pojišťovnictví v Chile. Regulátorem trhu je – stejně jako trhu kapitálového – SVS (Superintendencia de Valores y Seguros). Na místním trhu působí velké množství domácích a zahraničních pojišťoven (jejich seznam lze nalézt na webové stránce), které nabízejí všechny standardní typy pojištění. K největším pojišťovnám patří Zurich, Chilena Consolidada, Metlife, Principal Vida, ING Seguros, Euroamérica, Bice, Cruz del Sur Seguros, Seguros Construcción, Mapfre, AGF a Vitalis.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

1.1   Daňový systém 

Daňový systém v Chile je poměrně standardizovaný a odpovídá systémům v průmyslově vyspělých zemích. Celkově lze konstatovat, že daňové zatížení není v Chile vysoké. Daňová reforma, která byla přijata v průběhu roku 2014, daňové zatížení zvýší (viz kapitolu Očekávaný vývoj v teritoriu). Nejdůležitější daně, které tvoří chilský daňový systém, jsou: 

Daň z přidané hodnoty ve výši 19 %, aplikovaná na každou obchodní transakci (dovoz, výroba, velkoobchod, maloobchod, služby, doprava, leasing, pronájem nemovitosti, stavební kontrakt, atd.). Není vybíraná při prodeji nemovitosti, osvobození od této daně je možné též u dovozu investičního zařízení určeného pro exportní výrobu s použitím domácích surovin. Při vývozu zboží je vrácena v rozsahu, který odpovídá hodnotě vyvezeného zboží. Reprezentuje více než 40 % všech daňových příjmů státu. 

Daň z příjmů fyzických osob je progresivní od 5 % do 40 %. Pro stanovení daně je rozhodující, zda jde o rezidenta či nikoliv. Rezidentem v Chile je osoba, která zde žije buď nepřetržitě 6 měsíců v jednom roce, nebo přerušovaně v celkové délce 6 měsíců během 2 let. Taková osoba platí daň v plném rozsahu svých příjmů bez ohledu na jejich původ (i příjmy získané v cizině). Naopak cizinec, který nesplňuje výše uvedené podmínky a pobývá v Chile méně než 3 roky, platí daň pouze ze svých chilských příjmů a má jednotnou sazbu 35% (sportovci, vědci a umělci pouze 20 %). Po třech letech platí daně ve stejném rozsahu jako rezident. V Chile je velmi důležité správné stanovení daňového základu, zejména využití všech zákonem specifikovaných odečitatelných položek – mezi ně patří i až 20 % odečet některých investičních výdajů. Důležité je také využití korekce daňového základu podle zvláštní daňové jednotky Unidad Tributarial Mensual – (UTM), která je stanovovaná každý měsíc. Daň neplatí osoby s příjmem do 534 000 CLP měsíčně, což je 82 % z celkového počtu zaměstnanců. 

Daň z příjmů právnických osob se vyměřuje ve dvou etapách. V první fázi jsou zdaněny jejich čisté příjmy jednotnou sazbou 20%. Ve druhé fázi jsou dodatečně zdaněny 35% všechny části příjmu, které jsou rozdělovány. Finanční rok v Chile končí 31. prosince, daňové přiznání musí společnosti podat do 30. dubna. Podle zákona č. 18775/1989 musí společnosti platit dodatečnou daň (sazba 35%) z příjmu vždy v tom měsíci, ve kterém je zisk rozdělen.

 

Ostatní daně 

Nepřímými daněmi jsou kromě daně z přidané hodnoty též daň ve výši 0,1 % na většinu finančních transakcí, roční daň z nemovitosti ve výši 1,1 % z její hodnoty a 50% dodatková daň z dovozu luxusního zboží (zlato, stříbro, slonovina a kožešiny). Darovací daň a dědická daň mají progresivní tarif od 1 % do 25 %. Daň z úroků je 35 %, poplatky z licencí převáděné do zahraničí jsou zdaněny srážkovou daní ve výši 20 %, pokud takovéto licence jsou přínosem pro hospodářství Chile. V opačném případě stanoví Corporación de Fomento (Corfo) ve spolupráci s Centrální bankou Chile individuální vyšší daň. Při prodeji použitých automobilů je prodejní daň 0,5 %. Spotřební daň ve výši 67 % je vybírána u tabákových výrobků, u lihovin 27 %, u piva a vína 15%. 

Důlní společnosti odvádějí speciální daň tzv. „royalties“ ve výši 5–9 % z objemu tržeb. Jde de facto o poplatek za těžbu národního bohatství.

 Dne 26. září 2014 chilská prezidentka Michelle Bacheletová podepsala daňovou reformu, která byla jedním z hlavních bodů jejího volebního programu a programu současné středo-levicové vládní koalice Nueva Mayoría. Reforma byla uveřejněna v Úředním věstníku 29. září 2014, změny jsou postupně zaváděny od 1. října 2014. Jako celek bude tato nová právní úprava účinná od 1. 1. 2017. Cílem daňové reformy je zvýšení daňové zátěže (a podle vlády) dosažení větší rovnosti mezi daňovými poplatníky a zavedení nových mechanismů pro podporu úspor a investic. Vláda si od daňové reformy slibuje v průběhu následujících čtyř let vybrat 3 % HDP navíc; tyto prostředky by měly být investovány zejména do školství a zdravotnictví.

 

Daňová reforma a hlavní navrhované změny Nový daňový režim pro právnické osoby 

Hlavním rysem reformy je zvýšení daně z příjmu pro právnické osoby z 20 % na 25 % (respektive 27 %) v průběhu čtyř let, maximální míra zdanění fyzických osob má naopak klesnout ze 40 % na 35 %. Reforma tak zvyšuje daňovou zátěž pro právnické osoby a zavádí tzv. „duální daňový režim“, který poskytuje právnickým osobám možnost výběru mezi dvěma typy danění. Po přihlášení k jednomu z nich nelze provést změnu na druhý po následujících pět let.  

Prvním typem je tzv. integrovaný systém (sistema integrado), v jehož rámci budou chilští daňoví poplatníci podléhat dani z příjmu právnických osob ve výši 25 %. V modu zdanění příjmů fyzických osob budou akcionáři nebo partneři, kteří jsou rezidenty, předmětem zdanění progresivní daní s maximální mírou zdanění 35 %. Nerezidenti podléhají dani s 35% mírou zdanění. Zisky společnosti budou daněny hned po jejich vzniku, fyzické osoby budou moci využít 100% odvodů společnosti, celková daň tedy nepřevýší 35 %. Tento systém je výchozím pro drobné podnikatele a společnosti s ručením omezeným. Obecně je doporučován pro společnosti, které rozdělují více než 46 % zisku.  

Druhým typem je tzv. semi-integrovaný systém (sistema semi-integrado), v jehož rámci budou chilští daňoví poplatníci podléhat dani z příjmu právnických osob s vyšším zdaněním než v předchozím systému (25,5 % v roce 2017 a 27 % od roku 2018). V modu zdanění příjmů fyzických osob budou akcionáři nebo partneři subjekty zdanění v momentě rozdělení zisků společnosti. Budou ovšem moci využít jen 65 % odvodů společnosti, v důsledku tedy mohou odvádět celkovou daň až 44,5 %. Tento systém bude aplikován na všechny subjekty, které svou povahou nespadají do integrovaného systému. Systém je doporučován pro společnosti, které rozdělují méně než 46 % zisku.  

 

                                Plánovaný růst daňové korporátní sazby mezi lety 2014–2018

 

Integrovaný Systém

Semi-integrovaný systém

2014

21 %

21 %

2015

22,5 %

22,5 %

2016

24 %

24 %

2017

25 %

25,5 %

2018

25 %

27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším rysem daňové reformy je možnost repatriace majetku. Jedná se o možnost chilských daňových poplatníků ohlásit a legalizovat zahraniční příjmy a aktiva, která dosud nebyla deklarována a zdaněna, s daňovou sazbou ve výši 8%. 

Repatriaci bylo možné provést od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, nicméně nebyla povinná. (Tato část daňové reformy vyvolala kritiku ze strany opozice, která upozornila na nebezpečí praní ilegálních zisků). 

Zrušení původního systému Fondu zdanitelných příjmů (FUT, Fondo de Utilidades Tributarias) k 1. 1. 2017, tedy nefiskální rok 2018. FUT bude plně nahrazen předchozími dvěma zmíněnými systémy, do té doby budou systémy fungovat paralelně. (Zrušení FUT bylo kritizováno nezávislými ekonomy. V dosavadním daňovém systému sloužil tento fond mj. k re-investicím. Motivoval zvláště malé a střední podniky re-investovat finanční prostředky do modernizace výroby jako variantu daňového odpisu. Existují obavy, že zrušení FUT povede ke snížení zájmu o re-investice). 

Malé a střední podniky (PYMES) zasáhly změny ve dvou hlavních oblastech. Nově dochází se snížení stropů ročních tržeb v jednotlivých odvětvích, kde mohou daňoví poplatníci nárokovat režim paušálního zdanění, tedy danění na základě odhadovaných zisků společností. Stropy se sníží tak, aby největší PYMES přešly do běžného daňového režimu. Změny v jednotlivých odvětvích ukazuje následující tabulka: 

 

Odvětví

Původní strop

Strop po reformě

Zemědělství

338 000 000 CLP

216 000 000 CLP (9 000 UF)

Doprava

126 000 000 CLP

120 000 000 CLP (5 000 UF)

Důlní průmysl

1 015 000 000 CLP

410 000 000 CLP (17 000 UF)

 

V programu „MIPYME“ dochází k rozšíření intervalu pro podniky s ročními příjmy do 50 000 UF (1 UF /Unidad de Fomento/ = CLP 24 000 = USD 40) oproti původním 25 000 UF. Společnosti spadající do tohoto programu budou od roku 2015 daněny pouze podle jejich cash-flow a budou mít k dispozici až 60 dní na platbu DPH. Výhoda pozdější platby DPH se týká i středně velkých společností s ročním příjmem do 100 000 UF. Změny platí k 31. 12. 2016. 

„Ekologická daň“ nejcitelněji zasáhne automobilový průmysl. Této dani, uvalované během prvního prodeje, budou podléhat osobní automobily s pohonem jak na benzín, tak na naftu. Daňová sazba se odvíjí od ceny automobilu, viz následující tabulka. 

 

Cena automobilu (CLP)

Uvalovaná daň (CLP)

Podíl na trhu (%)

menší než 10 000 000

67 000 – 312 000

32 %

10 000 000 – 16 000 000

 

80 000 – 718 000

34 %

16 000 000 – 25 000 000

144 000 – 1 030 000

18 %

větší než 25 000 000

250 000 – 5 000 000

16 %

 

(Poznámka ZÚ: Během přípravy daňové reformy se velmi osvědčila spolupráce členských zemí EU v rámci Delegace EU v Santiagu de Chile. Původní návrh daňové reformy počítal s diskriminačním zatížením proti osobním automobilům s motory diesel. To by poškodilo výrobce a vývozce automobilů z EU, protože kultivované a úsporné motory diesel jsou jednou z předností evropského automobilového průmyslu – včetně automobilů Škoda. Díky spolupráci obchodních radů a koordinovanému postupu vůči chilské vládě se toto diskriminační opatření podařilo z reformy odstranit). 

„Zelená opatření“ se od roku 2018 dotknou také velkých průmyslových znečišťovatelů ovzduší, kdy dojde ke zdanění emisí pro zařízení s výkonem vyšším než 50MWt, která užívají fosilní paliva. Naopak zařízení fungující na bázi biomasy jsou daňové povinnosti zproštěna. 

Zdanění tabákových výrobků a alkoholu. Citelné zvýšení daňové zátěže zasáhne tabákové výrobky, kde se specifická daň zvýší osmkrát (při současném snížení DPH na 30 %). Daňová sazba u nealkoholických nápojů klesne ze současných 13 % na 10 %; s výjimkou slazených nealkoholických nápojů, kde se naopak zvýší na 18 %. Alkoholické nápoje jako pivo a víno, ze kterých se dnes odvádí 15 %, budou nově daněny sazbou 20,5 %. Ostatní alkoholické nápoje budou předmětem 31,5 % daňové sazby. 

Tento stručný nástin chilské daňové reformy má sloužit pouze k základní orientaci. Všem českým subjektům, které mají zájem o podnikání a investice v Chile, velmi doporučujeme služby profesionálního chilského daňového poradce, protože i profesoři ekonomie na místních univerzitách se opakovaně vyjádřili, že se jedná o reformu značně složitou.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem