Chorvatsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

v mil. EUR 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR

439

457

520

607

615

Dovoz do ČR

122

137

204

221

200

Obrat

561

594

724

828

815

Saldo

+317

+320

+316

+386

+415

Údaje v tis.  EUR
podle statistiky ČSÚ

Poznámka: Z aktuálních dat za leden – únor 2020 je patrný výrazně pomalejší růst českého vývozu než v minulých letech. Obchodní výměna v roce 2020 bude velmi negativně ovlivněna epidemiologickými opatřeními proti šíření COVID-19. Počítá se s poklesem jak na straně dovozu tak i vývozu mezi 10 – 20 %.

 

V roce 2019 poklesl celkový obrat o 1,6 % díky poklesu dovozu z HR. Český export vzrostl v období leden až prosinec 2019 meziročně o 1,3 %. Potvrdil se tak původní odhad, že hodnota vývozu za celý rok 2019 bude nejvyšší za posledních 25 let. ČR si i nadále udržela výrazně kladné saldo obchodní bilance ve výši +415 mil. EUR.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U většiny z prvních deseti položek došlo k poklesu hodnoty vývozu oproti předchozímu roku, což při zvýšení objemu celkového vývozu znamená, že došlo k posílení celé řady jiných exportních položek. Hlavními položkami českého vývozu do HR v roce 2019 byly HS 8703 Automobily osobní 111 mil. EUR, HS 8517 Telefonní přístroje 68 mil. EUR a HS 3004 Léky 22 mil. EUR.

 

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu (leden – prosinec 2019)

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota EUR (tis.)

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

111 467

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích 

67 906

3004

Léky odměřené, ne krevní antiséra

21 661

3402

Prostředky povrchově aktivní, prací, čisticí aj.

19 673

8471

Stroje automatického zpracování dat, jednotky, snímače apod.

14 591

7213

Tyče a pruty z železa, oceli nelegované, válcované za tepla

8 838

4011

Pneumatiky nové z pryže

8 819

1905

Zboží pekařské, pečivo, oplatky, rýžový papír, apod.

8 495

0102

Dobytek hovězí živý

8 086

8702

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

8 058

 Zdroj: ČSÚ, statistika zahraničního obchodu

 

Hodnota dovozu z HR do ČR v období leden – prosinec 2019 dosáhla 200 mil. EUR, což bylo o 10 % méně než za rok 2018. Hlavními třemi položkami českého dovozu z HR byly HS 3004 Léky odměřené, antiséra apod. 33 mil. EUR, HS 9401 Sedadla (jiná než sedadla pod číslem 9402) 25 mil. EUR a HS 7606 Desky, plechy apod. hliníkové o síle nad 0,2 mm 11 mil. EUR. Český vývoz zůstává dlouhodobě cca 3 krát vyšší než dovoz.

 

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu (leden – prosinec 2019)

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota EUR (tis.)

3004

Léky odměřené, ne krevní antiséra

33 267

9401

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti

24 642

7606

Desky, plechy apod. hliníkové o síle nad 0,2 mm

10 778

8504

Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory

7 187

8477

Stroje na zpracování kaučuku, plastů apod.

6 970

3920

Desky, folie apod. z plastů nepórovité

6 190

3002

Krev lidská živočišná, antiséra, látky očkovací

4 618

3907

Polyacetaly, pryskyřice v primárních formách

4 249

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

4 106

3921

Desky, listy, folie, filmy, pruhy apod. z plastů

3 903

Zdroj: ČSÚ, statistika zahraničního obchodu

 

 

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V případě Chorvatska hlavní podíl služeb tvoří především turistika, v roce 2019 tvořila soukromá turistika v debetní části bilance 90 % všech služeb. Z dalších významnějších služeb lze zmínit pouze dopravní služby, poradenské, právní a konzultačníslužby. Zastupitelský úřad není běžně informován o vývozu/dovozu služeb mezi ČR a Chorvatskem, proto je obtížné vyhodnotit zájem českých poskytovatelů služeb o teritorium. Díky poskytovaní služeb v oblasti cestovního ruchu je chorvatské saldo vůči ČR v platební bilanci kladné a částečně pokrývá negativní saldo v oblasti výměny zboží.

Obchodní výměna se službami za posledních 5 let (v mil. CZK):
  2015  2016  2017  2018 2019
Kredit 1 530  1 530  1 627 1 798 2 020
Debet 5 852 6 055 6 395 6 544 6 853
Saldo -4 321 -4 525 -4 768 -4 746 -4 833

Zdroj: (ČNB)

 

Turistický ruch:

Turistický ruch je významnou oblastí služeb spojených s hoteliérstvím, pohostinstvím, ubytování a dopravou. Služby spojené s turistickým ruchem jsou důležitým odvětvím chorvatského hospodářství jednak z hlediska pozitivního dopadu na zaměstnanost a také z hlediska  pozitivních dopadů na platební bilanci Chorvatska. Turistický ruch se podílí 20 % na HDP Chorvatska. V roce 2019  bylo zaznamenáno rekordních 19,6 mil. turistů. Domácími i zahraničními turisty bylo realizováno přes 91,2 mil. noclehů, což znamená nárůst  o cca 1,8 % oproti roku 2018. Devizové příjmy z turistického ruchu v roce 2019 dosáhly 11,0 mld. EUR, což znamená jen mírný nárůst oproti roku 2018.

Chorvatsko nejvíce navštěvují turisté z Německa, následovaní turisty ze Slovinska, Rakouska, Itálie, Polska, Spojeného království  a ČR (742 tis. turistů). Turistická nabídka se začala orientovat též na země východní Asie.  Jejich počet v absolutních číslech z hlediska celkového počtu zahraničních turistů však není zatím příliš významný.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v Chorvatsku

V posledních několika letech se české společnosti stále více zajímají o možnosti investovovat v Chorvatsku. Celkový objem českých investic dosáhl několika stovek milionů EUR. K těm nejviditelnějším a nejvýznamnějším patří:

– investice společnosti GEEN Holding ve výši 120 milionů EUR do tří elektráren spalujících biomasu (Gospić – uvedení do provozu r. 2020, Županija – uvedení do provozu 2019, Benkovac – uvedení do provozu 2018),

– investice české developerské skupiny JTH Group zahájená v dubnu 2017 s objemem přes 80 milionů EUR do výstavby pětihvězdičkového rekreačního střediska Costabella nedaleko města Rijeka (otevření hotelu je naplánováno před hlavní turistickou sezónou r. 2020),

– česká společnost Sazka Group koupila  v r. 2018 jednu z největších chorvatských sázkových společností SuperSport,

– v roce 2016 společnost Kofola koupila za 9 mil. EUR od chorvatské Podravky výrobce minerální vody Studenac,

– elektronický obchod Mall.cz (patřící české investiční skupině Rockaway Capital) vstoupil na chorvatský trh v únoru 2015,

– společnost Signum Group dokončila v květnu 2015 výstavbu největšího chorvatského akvaparku Aquacolors u Poreče za 25 milionů EUR,

– česko-slovenská finanční skupina J&T koupila v r. 2013 regionální Vaba banku Varaždin.

 

Čeští občané také zakládají v Chorvatsku právní subjekty zejména za účelem nákupu nemovitostí. Nově se objevují i investice do obchodních center, apartmánů, wellnesových zařízení, marín apod. Ucelené informace o českých investičních aktivitách nejsou k dispozici.

 

Mezi české firmy a značky, které jsou zastoupeny v Chorvatsku vlastními dcerami nebo partnerskými firmami patří ŠKODA AUTO a.s., Českobudějovický Budvar a.s., Krušovice, Staropramen, ASIO s.r.o., Kopos a.s., AŽD a.s., Zakládání staveb a.s., J&T Banka, Koneko s.r.o., JTH a.s., česká pobočka Inogy (dříve RWE).

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vzájemný obchod mezi ČR a Chorvatskem se řídí pravidly jednotného trhu EU. Zůstalo však v platnosti celkem 41 bilaterálních smluv, dohod a protokolů o spolupráci v oblasti hospodářství, kultury, školství, migrace osob, apod. Úplný seznam je k dispozici na stránkách (Ministerstva zahraničních a evropských záležitostí Chorvatska).

 

V ekonomické a turistické oblasti jsou nejdůležitější tyto dokumenty:

  • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství, práce a podnikání Chorvatské republiky (vstoupilo v platnost 6. 9. 2005)
  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (vstoupila v platnost 27. 6. 2007)
  • Protokol k Dohodě o podpoře a ochraně investic (vstoupil v platnost v srpnu 2009)
  • Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (vstoupil v platnost v červenci 2012)

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Chorvatsko je od roku 2011 podle klasifikace OECD vedeno v kategorii zemí tzv. dárců rozvojové pomoci. Z tohoto důvodu se projekty zahraniční rozvojové spolupráce v teritoriu nerealizují.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Záhřebu (Chorvatsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem