Chorvatsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

Vzájemný obchod mezi ČR a Chorvatskem se řídí pravidly jednotného trhu EU. Zůstalo však v platnosti celkem 41 bilaterálních smluv, dohod a protokolů o spolupráci v oblasti hospodářství, kultury, školství, migrace osob, apod. V září 2005, během státní návštěvy prezidenta ČR, byly podepsány dva následující dokumenty definující spolupráci v ekonomické a turistické oblasti obou zemí:

  • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství, práce a podnikání Chorvatské republiky
  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

V roce 2008 byl podepsán Protokol k Dohodě o podpoře a ochraně investic, který vstoupil v platnost v srpnu 2009. V roce 2011 byl v Záhřebu podepsán Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané v lednu 1999 v Praze. Protokol vstoupil v platnost v červenci 2012.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

v mil. EUR 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz z ČR

395

439

457

520

607

Dovoz do ČR

136

122

137

204

221

Obrat

537

561

594

724

828

Saldo

+259

+317

+320

+316

+386

Údaje v tis.  EUR
podle statistiky ČSÚ

Poznámka: Z aktuálních dat za leden – únor 2019 je patrný výrazně pomalejší růst českého vývozu než v minulém roce. Došlo ke zvýšení exportu jen o 2 % oproti lednu – únoru 2018. V roce 2019 očekáváme mírné ochlazení růstu exportu i importu v návaznosti na očekávané nižší růsty HDP hlavních obchodních partnerů ČR i HR.

 

V roce 2018 dosáhla ČR v relaci s Chorvatskem opět dalšího rekordního výsledku z hlediska zahraničního obchodu. Český export vzrostl v období leden až prosinec 2018 meziročně o téměř 17 %. Potvrdil se tak původní odhad, že hodnota vývozu za celý rok 2018 bude nejvyšší za posledních 25 let. Rekordní byla i celková obchodní výměna (obrat), která v roce 2018 o více než 100 mil. EUR překonala obrat za rok 2017 a poprvé přesáhla 800 mil. EUR. Obrat meziročně vzrostl o 14 %. ČR si i nadále udržela výrazně kladné saldo obchodní bilance ve výši 386 mil. EUR.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Název dle nomenklatury SITC3

Export z ČR 2018 (v tis. euro)

Auta os., aj., vozidla motorová pro přepravu osob 130 645
Telefonní a ostatní přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat 51 742
Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj. 23 563
Zařízení pro automatické zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap. 22 653
Organické povrchově aktivní prostředky, prací, čisticí aj. prostředky též obsahující mýdlo 16 375
Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli 9 456
Dobytek hovězí živý 9 232
Nové pneumatiky z pryže 9 220
Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek 8 276
Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao Hygienické vložky a tampóny, dětské pleny 7 662

dle statistiky ČSÚ za rok 2018

 

Název dle nomenklatury SITC3 Import do ČR 2018 (v tis. euro)
Výrobky ostatní z usně přírodní kompozitní Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj. 29 888
Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části 26 098
Stroje na zpracování kaučuku, plastů 16 227
Desky, plechy apod., hliníkové o síle nad 0,2 mm 10 911
Textilie bytové jiné 9 945
Elektrické transformátory, měniče, statické induktory 9 170
Semena řepky olejky i drcená 7 009
Ostatní desky, listy, fólie aj. z plastů, nelehčené a nevyztužené ap. ani jinak nekombinované 6 745
Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách 5 634
Úchytky, kování ap. výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím apod. 3 922

dle statistiky ČSÚ za rok 2018

 

Největší nárůst exportu v roce 2018 zaznamenaly HS 8517 Telefonní přístroje, které poskočily o 255 % na 51 mil. EUR z 21 mil. EUR v roce 2017. Tradičně největší část českého vývozu (přes 20 %, 130 mil. EUR) tvořily HS 8703 osobní automobily. Dalšími významnými položkami českého vývozu do HR byly tradičně HS 3004 Léky 24 mil. EUR, HS 8471 Stroje automatického zpracování dat jednotky snímače apod. 23 mil. EUR a HS 3402 Čisticí prostředky 16 mil. EUR.

Hodnota dovozu z HR do ČR v období leden – prosinec 2018 dosáhla 221 mil. EUR, což bylo o 8 % více než v roce 2017. Hlavními třemi položkami českého dovozu z HR byly HS 3004 Léky odměřené, ne krev, antiséra apod., vata aj. 30 mil. EUR, HS 9401 Sedadla (jiná než sedadla HS 9402), též proměnitelná v lůžka 26 mil. EUR a HS 8477 Stroje na zpracování kaučuku a plastů 16 mil. EUR. Přes každoroční růst dovozu z HR zůstává český vývoz dlouhodobě cca 2,5 krát vyšší.

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V případě Chorvatska hlavní podíl služeb tvoří především turistika, v roce 2018 tvořila soukromá turistika v debetní části bilance 90 % všech služeb. Z dalších významnějších služeb lze zmínit pouze dopravní služby, poradenské, právní a konzultačníslužby. Zastupitelský úřad není běžně informován o vývozu/dovozu služeb mezi ČR a Chorvatskem, proto je obtížné vyhodnotit zájem českých poskytovatelů služeb o teritorium. Díky poskytovaní služeb v oblasti cestovního ruchu je chorvatské saldo vůči ČR v platební bilanci kladné a částečně pokrývá negativní saldo v oblasti výměny zboží.

Obchodní výměna se službami za posledních 5 let (v mil. CZK):
  2014  2015  2016  2017  2018
Kredit 1 268  1 530  1 530  1 688 1 798
Debet 5 124 5 851 6 055 6 366 6 544
Saldo -3 857 -4 321 -4 525 -4 678 -4 746

Zdroj: (ČNB)

Turistický ruch:

Turistický ruch je významnou oblastí služeb spojených s hoteliérstvím, pohostinstvím, ubytování a dopravou. Služby spojené s turistickým ruchem jsou důležitým odvětvím chorvatského hospodářství jednak z hlediska pozitivního dopadu na zaměstnanost a také z hlediska  pozitivních dopadů na platební bilanci Chorvatska. Turistický ruch se podílí 20 % na HDP Chorvatska. V roce 2018  bylo zaznamenáno rekordních 18,7 mil. turistů. Domácími i zahraničními turisty bylo realizováno téměř 90 mil. noclehů, což znamená nárůst  o cca 3,4 % oproti roku 2017. Devizové příjmy z turistického ruchu v roce 2018 přesáhly 10,1 mld. EUR, což znamená jen mírný nárůst oproti roku 2017.

Chorvatsko nejvíce navštěvují turisté z Německa, následovaní turisty ze Slovinska, Rakouska, Itálie, Polska, Spojeného království  a ČR (755 tis. turistů). Významný byl v posledních letech vzestup příjezdů polských turistů, kteří se v příjezdech zařadili na páté místo  s téměř milionem turistů. Ve zvýšené míře také začali navštěvovat Chorvatsko turisté ze Skandinávie a Velké Británie. Turistická nabídka se začala orientovat též na země východní Asie.  Jejich počet v absolutních číslech z hlediska celkového počtu zahraničních turistů však není zatím příliš významný.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dobrou orientaci ve světě investic do Chorvatska poskytnou webové stránky chorvatské agentury pro podporu středního a malého podnikání, inovací a investic Hamag-Bicro

Objem českých investic v teritoriu je uveden v kapitole 2.5 této informace. České investice začaly být realizovány v teritoriu teprve nedávno a v objemech v řádu jednotek až desítek milionů EUR. Příkladem úspěšných investic je vstup J&T Banky do Varaždinské banky v roce 2013 (investice cca 10 mil. EUR), investice do výstavby vodního parku Aquacolors v Poreči za 25 mil. EUR, dále investice firmy Kofola do výrobce minerálních vod Studenac.

Dne 20. 6. 2017 byl v průmyslové zóně Smiljansko Polje u města Gospić položen základní kámen nové elektrárny a teplárny s instalovaným výkonem 5, resp. 8 MW. Elektrárna by měla být uvedena do provozu v roce 2020. Mezitím hlavní investor projektu, česká společnost GEEN Holding se sídlem v Brně, koupila dva rozpracované projekty na elektrárny v Benkovci a Županiji, které postupně uvedla do provozu v prosinci 2018 a v květnu 2019. Celková hodnota této trojí investice představuje 120 mil. EUR. Nová zařízení budou produkovat elektrickou i tepelnou energii spalováním biomasy, přidružená je výroba pelet z dřevního odpadu.

Největší českou investicí v Chorvatsku je investice započatá v dubnu 2017 v objemu cca 80 mil. EUR do výstavby pětihvězdičkového rekreačního komplexu Costabella u města Rijeka českou developerskou skupinou JTH Group. Hotel má být uveden do provozu v roce 2020 a má patřit do řetězce Hilton.

Mezi nerealizované investice lze zařadit zájem skupiny Agrofert o nákup podílu v chemičce Petrokemija Kutina. Pokud dochází k dalším investicím, je to zejména v menším objemu v oblasti turistického ruchu a služeb s ním spojených (investice do hotelů, marin, pohostinských zařízení apod.

Mezi české firmy a značky, které jsou zastoupeny v Chorvatsku vlastními dcerami nebo partnerskými firmami patří ŠKODA AUTO a.s., Českobudějovický Budvar a.s., Krušovice, Staropramen, ASIO s.r.o., Kopos a.s., AŽD a.s., Zakládání staveb a.s., J&T Banka, Koneko s.r.o., JTH a.s., česká pobočka Inogy (dříve RWE).

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vzájemný obchod mezi ČR a Chorvatskem se řídí pravidly jednotného trhu EU. Zůstalo však v platnosti celkem 41 bilaterálních smluv, dohod a protokolů o spolupráci v oblasti hospodářství, kultury, školství, migrace osob, apod. Úplný seznam je k dispozici na stránkách (Ministerstva zahraničních a evropských záležitostí Chorvatska).

V září 2005, během státní návštěvy prezidenta ČR byly podepsány dva následující dokumenty definující spolupráci v ekonomické a turistické oblasti obou zemí.

  • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství, práce a podnikání Chorvatské republiky
  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

V září 2008 byl podepsán Protokol k Dohodě o podpoře a ochraně investic, který vstoupil v platnost v srpnu 2009.

V říjnu 2011 byl v Záhřebu podepsán Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v lednu 1999 v Praze). Protokol vstoupil v platnost v červenci 2012.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Chorvatsko je od roku 2011 podle klasifikace OECD vedeno v kategorii zemí tzv. dárců rozvojové pomoci. Z tohoto důvodu projekty zahraniční rozvojové spolupráce v teritoriu neprobíhají.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Záhřebu (Chorvatsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem