Desatero pro obchodování s Chile

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Chile deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Chilané jsou „nejevropštějším“ národem Latinské Ameriky

Buďte proto dochvilní a respektujte dohodnuté termíny, ačkoliv z druhé strany nemusí být vždy opláceno stejnou mincí.

2. Na jednání se velmi dobře argumentačně vybavte

Řada obchodníků studovala v USA, Evropě nebo na prestižních chilských univerzitách, jejichž úroveň je i z mezinárodního hlediska považovaná za velmi vysokou.

3. Nezanedbejte formální stránku jednání

Především při prvních kontaktech buďte vždy perfektně upravení, v dobře vyhlížejícím obleku a oceňuje se také kvalitní kosmetika (i u mužů).

4. První jednání bývají věcná, nikoliv však chladná

Postupně se atmosféra uvolňuje a po vzájemném „oťukání se“ možno přejít i na témata osobnějšího charakteru, jako je např. rodina, která je v Chile stále považovaná za nesmírně důležitou.

5. Budování dlouhodobějšího vztahu a získání důvěry partnera je základem obchodního úspěchu

V každém případě se snažte být příjemní, sebevědomí, avšak vaše vystupování nesmí být povýšené. Respektujte svého zákazníka jako plnohodnotného partnera.

6. Vyvarujte se hodnotit stále velmi choulostivé téma

Tím je vojenská diktatura generála Pinocheta. Sami toto téma nenastolujte. Společnost zůstává velmi výrazně rozdělená na jednoznačné zastánce vojenského režimu nebo naopak jeho odpůrce.

7. Vašeho partnera vždy potěší důkladnější znalost i pouhých střípků z chilské historie

Uděláte jen dobře, pokud budete znát nějaká drobná fakta z historie (mimo již zmíněné diktatury), kultury, sportovních úspěchů, přírodních krás nebo pokud zmíníte jakékoliv pozitivní hodnocení této země či jejích obyvatel. Chilané jsou hrdým národem a v mnoha aspektech velmi oprávněně.

8. Ve velkých firmách sice může jednání probíhat v angličtině

Přesto i zde je velkou výhodou používat jako jednací jazyk španělštinu. U menších a malých firem je španělština nezbytností. Stejně tak propagační materiály a katalogy ve španělštině jsou pro místní partnery mnohem přijatelnější než tiskoviny v angličtině.

9. Přes „evropský“ charakter místních obchodníků je třeba se obrnit trpělivostí

Jejich mnohdy i jen zdvořilostní zájem nelze nijak přeceňovat. Nutno najít správnou míru mezi zdravým nátlakem na partnera a jeho nemístným „zaháněním do kouta“ tím, že vyžadujete rychlé rozhodnutí. Chilan si vždy potřebuje vše řádně promyslet a to vyžaduje čas a z vaší strany i trpělivost.

10. Místní obchodník vždy ocení i jen drobnost na jednáních

Přivezte na jednání drobný dárek připomínající firmu nebo zemi protistrany. Rýsuje-li se velmi nadějně navázání dlouhodobé profitabilní spolupráce, je vhodné i pozvání k návštěvě České republiky a vaší firmy. Většinou taková návštěva přispěje k rozptýlení posledního zbytku obav.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem