Dohoda o zemědělství (AoA)Omezení míry domácí podpory a dovozních bariér

Dohoda o zemědělství AoA Světové obchodní organizace (World Trade Organization – WTO) požaduje dvacetiprocentní snížení celkové úrovně domácí podpory ve vyspělých zemích, ale nekonkretizuje výrobek nebo výrobky, na něž se má toto snížení vztahovat. Země, jejichž celková míra podpory je nižší než 5 procent celkové zemědělské hodnoty jsou výjimkou. Dvacetiprocentní snížení se uplatní na vyspělé země po dobu šesti let, zatímco na rozvojové země se uplatní třináctiprocentní snížení podobu deseti let od roku 1995.

Základním obdobím pro kalkulace je 1986/1998. Zahrnuto bude každé snížení podpory od této doby. Podle zeleného a modrého boxu je celá řada podpůrných opatření výjimkou z definice „politiky domácí podpory“, a proto nebudou do kalkulací zahrnuta. Mezi tyto výjimky patří například taková opatření zeleného boxu jako jsou programy výzkumu a vývoje, poradní a marketingové systémy, ekologicky zaměřené akční programy a celá řada politik strukturální podpory, např. penzijní programy. Podle modrého boxu jsou navíc také „přímé platby podle programů omezení výroby“ výjimkou ze závazků snižování (platí pro USA). Vyňaty jsou také platby „omezující výrobu“ zavedené v EU, které dostávají farmáři za půdu, kterou nevyužívají k výrobě a pevné platby za omezený počet živého inventáře.