Dohoda o zemědělství (AoA)Omezení vývozních dotací

Objem dotovaných vývozů musí být snížen o 21 % a hodnota dotací o 36 % do konce roku 2001 ve vyspělých zemích. Rozvojové země musejí zavést dvě třetiny těchto snížení během deseti let a nejzaostalejší země jsou zatím osvobozeny, navíc uplatňují z rozpočtových důvodů jen velmi málo vývozních dotací. Období 1986/88 bylo opět zvoleno jako základ pro omezení skutečných snížení dotací. Spotřebitelské (a také farmářské) organizace byly tímto výsledkem nevýslovně zklamány. Usilovaly o úplné zrušení vývozních dotací do deseti let. Aby toho nebylo málo, USA a EU vyjednaly „mírovou klauzuli“, podle níž se zavázaly nezpochybňovat praktiky jeden druhého, pokud podpora komodit nepřekročí úroveň roku 1992. Platnost klauzule vyprší v roce 2003 a USA a EU pak budou podrobeny pečlivému zkoumání ze strany dalších zemědělských vývozců.