Dohoda o zemědělství (AoA)Důsledky pro světový obchod

Dohoda měla odlišný dopad na rozvojové a vyspělé země, na zemědělské dovozce a vývozce. Některé rozvojové země jako Indie navrhují, že pro rozvojové země není čistě tržní přístup vhodný, a měla by jim být povolena větší autonomie při tvorbě domácní zemědělské politiky a poskytování domácí podpory.

Indie pokračuje v uplatňování tržního přístupu se zohledněním netržních otázek a zdůrazňuje, že kvůli vysokému podílu venkovské populace závislé na zemědělství v rozvojových zemích je třeba pečlivě přezkoumat každé opatření, které má vliv na zaměstnanost v zemědělství.

V září 1999 vydala Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations) „Syntézu případových studií“ účinků Dohody o zemědělství AoA v 16 rozvojových zemích. Podle Dohody omezilo 12 ze 16 zemí domácí podporu svých farmářů. Studie zjistila, že AoA vedla k nárůstu importu potravin do těchto zemí, ale ne k nárůstu jejich exportu. To přinutilo místní farmáře opustit sektor a přesunout se do městských oblastí a vedlo ke koncentraci farmářských firem.

Tváří v tvář těmto důkazům některé rozvojové země společně vyjádřily znepokojení, že očekávané usnadnění přístupu rozvojových zemí na trh se neuskutečnilo. Nedávná zpráva Světové banky zjistila, že výběr období 1986–88 jako základny znamená, že zisky rozvojových zemí z přístupu na trh jsou minimální nebo vůbec žádné. Zemědělští vývozci také čelí nepoctivé konkurenci ze strany USA a EU, kterým bude i do budoucna umožněno využívat vývozních dotací (i když v trochu menší míře). Přestože vyspělé země omezily některé bariéry v obchodě se zemědělskými produkty, pokračují v rozsáhlém dotování svého zemědělského sektoru. V EU, USA a Japonsku dotace a ochrana stále zajišťují nadprodukci.

Společná zemědělská politika EU (Common Agriculture Policy – CAP) zůstává jedním z nejvíce ochranářských režimů na světě. Evropská patnáctka spotřebuje na dotace svým farmářům 85 miliard USD ročně. USA, ač hlasitě CAP kritizují, zvyšují podporu vlastních farmářů. V roce 2000 zde podpora dosáhla objemu 28 miliard USD.